Sunteți pe pagina 1din 2

Suport de lectie, cls.

a-XII-a

Romanitatea românilor
Romanitatea românilor-inseamna faptul ca poporul roman si lb romana provin in urma
proccesullui de romanizare, ca au la baza lb latina si ca romanii continua sa traiasca si dupa retragerea
Aureliana pe vechiul lor teritoriu.
În izvoarele medievale timpurii românii sunt amintiţi sub numele de: vlahi, volohi, blahi (termeni de
origine germanică, utilizaţi pentru a-i desemna pe romanici).
Etogeneza românilor a cunoscut două teorii: teoria autohtonistă-continuitatii (subliniază
originea latină şi vechimea românilor pe aceste meleaguri şi a fost susţinută atât de istoriografia
românească, cât şi de cea străină). Teoria imigraționistă (se opune ideii continuităţii de locuire a
poporului român în spaţiul carpato-danubiano -pontic ).

Primele mențiuni care oferă informații despre romanitatea românilor în Evul Mediu timpuriu
sunt:
-în tratatul militar Strategikon în secolul al VII-lea a imp biz Mauricius unde se fc prima menționare a
populației de la n Dunării, romanicii fiind denumiții,, romanii hoinari,,
- Sec. IX – Moise Chorenati luc. ,,Geographia armeană” menționează o primă țară românească
Țara Balak (Valahia).
-Sec. X – Vasile al II-lea Macedoneanul prima mențiune despre vlahi.
-Sec. XII- Cronica lui Anonymus ,,Gesta Hungarorum” (,,Faptele Ungurilor”) afirmă că la sosirea
lor ungurii au găsit în Pannonia slavii, bulgarii și blachii, adică ,,păstorii romanilor”.

Teoria imigrationista-

Susținătorii teoriei imigraționiste

 -În sec. al XVIII-lea:


- Franz Sulzer, susține că românii s-au format ca popor la sud de Dunăre, de unde au emigrat în sec. al
XIII-lea în Transilvania, unde i-au găsit pe unguri și pe sași;
-J.C. Engel, suține că românii au imigrat la nord de Dunăre și contestă originea lor romanică
-falsa teorie imigraţionistă a fost reluată de Robert Roesler, autorul lucrării Studii românești,.
Teoria imigraţionistă a fost denumită treptat teoria roesleriană. Roesler, amintea în lucrarea sa faptul că:
- toţi locuitorii au părăsit Dacia în anul 271 iar poporul român şi limba română s-ar fi format la
sudul Dunării,
- dacii ar fi fost exterminaţi în urma războaielor cu romanii, dispărând astfel şi vechea toponimică
dacică
- După părerea sa, Dacia nu a putut fi romanizată în 165 de ani,
-lipsa dovezilor despre populatia de la n Dunarii in mil intunecat
- creștinismul de rit ortodox al românilor
-au disparut denumiri de ape si de orase date de geto-daci
-procesul de romanizare nu a avut succes

Teoria continuității(autohtoniei)
Teoria imigraționistă a fost combătută de istoricii români și străini începând cu reprezentanții Școlii
Ardelene (Samuil Micu, Ghe. Șincai, Petru Maior). A apărut astfel teoria autohtoniei sau continuității,
care susține romanitatea românilor cu următoarele argumente:

- Aurelian nu avea niciun interes economic în a retrage intreaga populatie. Românii au


părăsit și alte provincii lăsând în vechile lor așezări populația locală. Nu există niciun izvor
care să ateste migrarea populației românești la N Dunării în sec XII-XIII
- cei 165-170 ani au reprezentat un timp suficient pentru învăţarea limbii latine, ibericii şi galii
învăţând-o în 150 ani; existând contacte și înaintea cuceririi și după părăsirea provinciei, au
existat și alte provincii romanizate intr-un timp la fel de scurt
Suport de lectie, cls. a-XII-a

- au existat totuși izvoare unde apare menționată populația de la N Dunării în ,,mileniul întunecat,,
- creștinismul de rit ortodox există datorită vecinității dintre spațiul românesc cu Imp Bizantin
- Istoricii români arată că s-au păstrat toponime, hidronime : Dunăre, Olt, Maris(Mureș)
, Someş (Samus), Carpaţi ş.a
-procesul de romanizare a avut succes
- Alte dovezi sunt : -geto-dacii nu au fost exterminați ptr ca ar fi rămas cel puțin femeile și bărbații
; maj cuv din limba română provin din lb latină și nu din lb slavă.

Susținătorii teoriei autohtoniei

Sec. XV - Umaniştii: Poggio Bracciolini, Flavio Biondo, Enea Silvio Piccolomini (Papa Pius al II-
lea), Antonio Bonfini (sec.XV) afirmă originea romanică a românilor, continuitatea elementului
roman, originea latină a limbii române

 În prima jumătate a sec. al XIX-lea, ideile Școlii Ardelene sunt continuate de reprezentanții
curentului romantic, de exemplu, Mihail Kogălniceanu, care admiteau cu greu că la formarea
poporului român contribuiseră și dacii;
 În a doua jumătate a sec. al XIX-lea - B.P.Hașdeu, susține continuitatea dacică și în lucrarea
Pierit-au dacii? Demonstrează că dacii nu au fost exterminați, romanizarea a avut loc și poporul
român s-a format din câteva elemente, din care nici unul nu a fost predominant;
- A.D. Xenopol, în lucrareaTeoria lui Roesler. Studii asupra stăruinței românilor în Dacia Traiană,
combate ideile lui Roesler

În perioada interbelică (1918-1939) – Vasile Pârvan, în Getica, a reușit să demonstreze sinteza


daco-romană, aducând dovezi arheologice și literare;
- Nicolae Iorga a afirmat sinteza daco-romană în cadrul
romanității orientale;
- Gheorghe Brătianu analizează și respinge cu argumente istorice,
lingvistice, geografice teoria imigraționistă.

Problematica romanității românilor in ISTORIOGRAFIA COMUNISTĂ


- În timpul primei perioade comuniste(per lui dej) apare din nou problema romanității românilor în
sensul că în majoritatea scrierilor istorice se accentuează influența civilizatoare a slavilor în
procesul etnogenezei românești
- În cea de-a doua etapă – perioada Ceaușescu- din cauza regimului care folosea trecutul istoric
în scop politic și propagandistic, au apărut teorii care minimalizau contribuția romanilor în
etnogeneză, ajungându-se la o adevărată obsesie dacică. Au existat chiar lucrări care susțineau că
dacii sunt primul popor din lume sau că Ceaușescu este urmașul lui Burebista.