Sunteți pe pagina 1din 20

Manual de utilizare Hoval

®
TopGas classic (35,45,60,80,100,120)
Cazan de încălzire pe gaz în condensație

România
Hoval SRL
Şos. Pipera-Tunari, nr. 4E-F
Voluntari 077190
Jud. Ilfov
Telefon +4021 410 30 00
Fax +4021 410 30 44

Export
Hoval Aktiengesellschaft
Austrasse 70
LI-9490 Vaduz
Principatul Liechtenstein
Telefon +423 399 24 00
Fax +423 399 24 11

Subject to modifications | 4 213 892 / 01 - 07/15 RO


CUPRINS Hoval

1. Pentru a obține performanța maximă a sistemelor noastre de încălzire, citiți manualul


de utilizare! ............................................................................................................................................................... 3
1.1 Adrese și numere de telefon importante ...................................................................................................... 3
1.2 Semnificația simbolurilor utilizate ................................................................................................................ 3
1.3 Date de sistem ................................................................................................................................................. 4
1.4 Baza de calcul ................................................................................................................................................. 4

2. Indicații de siguranță .................................................................................................................................. 5


2.1 Note de avertizare ........................................................................................................................................... 5
2.2 Domeniu de aplicare ....................................................................................................................................... 5

3. Relații cu publicul ........................................................................................................................................ 6

4. Principiul funcțional a instalației de încălzire .................................................................................. 7

5. Punere în funcțiune ..................................................................................................................................... 8


5.1 Verificări anterioare operării .......................................................................................................................... 8
5.2 Pornire.............................................................................................................................................................. 8

6. Controlul sistemului de încălzire .......................................................................................................... 9


6.1 Regulator sistem încălzire ............................................................................................................................. 9
6.2 Elementele de comandă ale regulatorului de încălzire RS-OT ................................................................. 11
®
6.3 Elementele de comandă ale sistemului de încălzire TopTronic E (opțional)........................................ 13

7. Listă de verificare în caz de defecțiuni ............................................................................................. 15

8. Verificarea presiunii de apă ................................................................................................................... 16

9. Cum să economisiți energie ................................................................................................................. 17

10. Program de service Hoval ...................................................................................................................... 18

2 4 213 892 / 01
PENTRU A OBȚINE PERFORMANȚA MAXIMĂ A SISTEMELOR NOASTRE DE ÎNCĂLZIRE
CITIȚI INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE CU ATENȚIE! Hoval

1. Pentru a obține performanța maximă a sistemelor noastre de


încălzire, citiți instrucțiunile de utilizare!
Aceste instrucțiuni vă vor furniza toate informațiile de care aveți nevoie pentru folosirea optimă a sistemului
dumneavoastră de încălzire. Un sistem de încălzire reglat optim nu numai că vă scutește de eforturi, dar și
de costuri ridicate

1.1 Adrese și numere de telefon importante

Inginer termotehnic: ...................................................................

...................................................................

Instalator: ...................................................................

...................................................................

Electrician: ...................................................................

...................................................................

Curățarea coșurilor: ...................................................................

...................................................................

Furnizor combustibil: ...................................................................


...................................................................

1.2 Semnificația simbolurilor utilizate

Comandă:
Vă impune realizarea unei acțiuni

Rezultat:
Indică reacția asteptată a acțiunii dumneavoastră

Notă:
i Furnizează informați importante
Indicații de siguranță:
Indică un pericol imediat pentru indivizi

Indicații de atenționare:
Indică un pericol pentru mașini și instalații

ENERGY Sfaturi de economisire a energiei:


Furnizează informații despre economisirea energiei

4 213 892 / 01 3
PENTRU A OBȚINE PERFORMANȚA MAXIMĂ A SISTEMELOR NOASTRE DE ÎNCĂLZIRE
CITIȚI INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE CU ATENȚIE! Hoval

1.3 Date de sistem

A se completa de către inginerul termotehnic!

Comandă nr..: ...............................................................................................

Tipul cazanului: ...............................................................................................

Tipul pompei de încălzire: ...............................................................................................

Tipul regulatorului de încălzire: ...............................................................................................

Tipul circuitului de amestec: ...............................................................................................

Tipul boilerului: ...............................................................................................

Senzor ACM: Da Nu

Termostat: Da Nu
Tipul de gaz: Gaz natural H Gaz natural L Gaz lichefiat
Unitate de neutralizare: Da Nu
Pompă de condens: Da Nu
Senzor de exterior: Da Nu

Senzor ambiental: Da Nu
Dependent de aerul ambiental: Da Nu
Independent de aerul ambiental: Da Nu
Numărul de circuite de încălzire: 1 2
3 4

Circuit de încălzire HC = ...............................................................................................

Circuit de încălzire MC1 = ...............................................................................................

Circuit de încălzire MC2 = ...............................................................................................

Valoarea curbei de încălzire HC = ...............................................................................................

Valoarea curbei de încălzire MC1 =...............................................................................................

Valoarea curbei de încălzire MC2 =...............................................................................................

1.4 Baza de calcul

Cea mai mică temperatură exterioară:................................................................................................ °C

Necesar de căldură:............................................................................................................................. kW
Temperatura max. a turului.:................................................................................................................ °C

4 4 213 892 / 01
INDICAȚII DE SIGURANȚĂ Hoval

2. Indicații de siguranță

În caz de pericol!
Opriți alimentarea cu combustibil (gaz) și electricitate

În caz de miros de gaze!


Nu fumați
Evitați focul deschis
Evitați apariția scânteilor
Nu porniți lumina sau alte aparate electrice
Deschideți ferestrele și ușile
Închideți robinetul de gaz
Informați compania de încălzire / contractantul pentru instalare
Urmăriți normele de siguranță de pe contorul de gaze
Urmăriți normele de siguranță ale companiei de încălzire

În caz de miros de gaze arse!

Opriți sistemul
Deschideți ferestrele și ușile
Informați compania de încălzire

• Prilele pentru alimentarea cu aer


-- Intrările și ieșirile pentru aer nu trebuie să fie închise. Prizele pentru alimentarea cu aer
închise pot duce la ardere incompletă și posibil otrăvire.
-- Excepție: Sistemul dumneavoastră operează independent de aerul ambiental
• Punerea în funcțiune a unui sistem nou instalat poate fi efctuată numai de către un instalator
calificat. Inspecția privind instalarea completă va fi efectuată – a se vedea Capitolul 5

2.1 Note de avertizare

• Verificați presiunea apei – a se vedea Capitolul 8


• Păstrați întotdeauna curată încăperea în care este instalat cazanul și opriți arzătorul înainte
de a începe curățenia pentru a evita defecțiunile din cauza aerului de combustie prăfuit.
• Protecție împotriva coroziunii:
-- Nu folosiți spray-uri, solvenți, agenți de curățare pe bază de clor, vopsea, adezivi etc. în
aproprierea cazanului. În anumite circumsanțe, aceste substanțe pot cauza coroziune în
interiorul cazanului și instalației de gaze arse!

2.2 Domeniu de aplicare

• Domeniu de aplicare:
®
Cazanul TopGas poate funcționa doar cu combustibilii indicați în Informații Tehnice / Manual
de instalare.
Căldura produsă trebuie să fie transmisă prin apa pentru încălzire. Toate orificiile cazanului
trebuie să fie închise pe durata funcționării.

4 213 892 / 01 5
RELAȚII CU CLIENȚII
Hoval

3. Relații cu clienții Departamentul de service Hoval


Dacă aveți orice nelămurire cu privire la funcționarea
Următoarele informații se vor citi înainte cazanului dumneavoastră Hoval, sau dacă defecțiuni
de pornirea cazanului! minore i-au afectat funcționarea corectă, vă rugăm să
contactați departamentul de service Hoval. De cele mai
Stimate Client, multe ori este nevoie doar de un telefon pentru a rezolva
® probleme minore. Personalul nostru instruit din cadrul
Hoval TopGas însemnă achiziționarea unui produs
fabricat conform stadiului actual al tehnicii și a celor mai departamentul de service Hoval va depune toate
ridicate standarde de calitate. eforturile pentru a vă ajuta.
Vă rugăm să vă asigurați că livrarea respectă comanda Dacă o problemă nu poate fi soluționată în acest fel, vă
dumneavoastră și verificați-i integralitatea. De va vizita un tehnician pentru a remedia defecțiunea.
asemenea, verificați dacă au apărut daune din cauza Sperăm să înțelegeți că, cu excepția cazurilor urgente,
transportului și informați reprezentantul de vânzări al acest lucru nu va fi posibil imediat.
firmei Hoval cu privire la orice daune. Din motive de Profitați de propunerile departamentului de service
asigurare, nu vor fi acceptate reclamații ulterioare. Hoval pentru a prelungi durata de funcționare a
Pentru instalarea și funcționarea corectă a sistemului cazanului dumneavoastră și întrebați despre contractul
dumneavoastră Hoval TopGas ,
®
toate legile, de service. Un reprezentant din departamentul de
reglementările și standardele aplicabile vor fi respectate; service Hoval va fi bucuros să vă ofere consiliere!
în special reglementările companiei responsabile de Găsiți adresele pe ultima pagină.
furnizarea energiei. În caz de nemlămuriri, vă rugăm să
contactați instalatorul specializat sau reprezentantul de
vânzări al firmei Hoval.
Asamblarea sau instalarea cazanului poate fi realizată
doar de către personal specializat, aparținând unei
companii de instalare autorizată. Înainte de punerea în
funcțiune sunt necesare inspecția instalației și
omologarea instalației generale de către instalator.
Pentru a garanta funcționarea sigură și fără defecțiuni,
operați întotdeauna cazanul dumneavoastră Hoval în
conformitate cu aceste instrucțiuni de utilizare.
Cazanul poate fi folosit doar pentru scopul pentru care a
fost conceput și care a fost omologat de către Hoval.
Nu aduceți modificări sistemului, în caz contrar, toate
reclamațiile sub această garanție vor fi anulate. Kiturile
de conversie trebuie să fie instalate și instalația
omologată de către instalatorii autorizați sau de către
departamentul de service Hoval.
Funcționarea fiabilă și sigură a cazanului cu apă,
precum și atingerea eficienței maxime și combustiei
curate sunt posibile și garantate numai dacă sistemul
este servisat și curățat cel puțin o dată pe an.
În cazul defecțiunilor sau avariilor, vă rugăm să
contactați departamentul de service Hoval pentru a
întreba despre reparațiile necesare.
La achiziționarea unei unități Hoval, obțineți de
asemenea o garanție cu acoperire cuprinzătoare,
precum este indicat în condițiile de garanție din garanția
unității dumneavoastră.
Totuși, garanția respectivă este dependentă de
respectarea instrucțiunilor de funcționare și asamblare și
de conformitatea cu reglementările legale.
Neconformitatea celor de mai sus vor invalida toate
cererile de răspundere și de garanție împotriva Hoval.
Cu condiția utilizării corecte, cazanul dumneravoastră
Hoval vă va asigura o locuință bine încălzită pentru mulți
ani.

6 4 213 892 / 01
PRINCIPIUL FUNCȚIONAL A INSTALAȚIEI DE ÎNCĂLZIRE
Hoval

4. Principiul funcțional a instalației de


încălzire
Funcție
Componente
Arde gazul natural în mod sigur și
ecologic. Extrage căldura din gazele de
combustie generate și o transferă în apa
Cazan pe gaz
pentru încălzire.

Acesta păstrează o rezervă de apă caldă


menajeră pentru consum (de exemplu
Boiler
pentru duș).

Menține temperatura ambientală optimă și


eficientă din punct de vedere energetic,
Regulatorul sistemului de încălzire independent de temperatura exterioară.

Controlează și monitorizează funcționarea


cazanului.
Automatizare cazan

Eliberează căldura din apa de încălzire în


încăpere.
Calorifer, încălzire prin pardoseală

Transportă apa de încălzire din cazan la


calorifere și înapoi la cazan, când este
Pompă de încălzire reîncălzită.
Reglează temperatura turului de încălzire
prin amestecul apei de retur mai reci (apa
care curge la calorifer) pentru a menține
Vană de amestec temperatura ambientală optimă,
independent de temperatura exterioară.

Afișează presiunea apei în instalația de


încălzire.
Manometru

Elimină orice bulă de aer pentru a se


asigura că instalația conține doar apă de
Aerisitor
încălzire.

Previne supra-presiunea în instalație.

Supapă de siguranță

Menține un nivel constant al presiunii în


instalație.
Vas de expansiune cu membrană

În funcție de tipul instalației de încălzire aleasă, unele componente pot fi prezente, iar altele adăugate.
Inginerul termotehnic vă va explica instalația.

4 213 892 / 01 7
PRINCIPIUL FUNCȚIONAL A INSTALAȚIEI DE ÎNCĂLZIRE Hoval

Gaze arse, instalație


de evacuare gaze arse

Calorifere, posibil
încălzirea prin pardoseală

Pompă de încălzire
Vană de amestec

Cazan
Varianta cu regulator de
Boiler
încălzire TTE
Varianta cu regulator de
încălzire RS-OT
Comandă cazan

Apa încălzită de cazan este transmisă în calorifere sau folosită pentru a încălzi apa caldă (boiler).

5. Punerea în funcțiune
• Punerea în funcțiune a unei instalații nou montate poate fi realizată doar de către un instalator calificat. Înainte
de pornire va fi efectuată o inspecție completă a instalației.
• Setați comutatorul SISTEMULUI principal la “0”
• Deschideți robineţii de închidere pentru tur şi retur.
• Deschideți robineţii de închidere din țeava de gaz la cazan.
• Porniți comutatorul principal din afara camerei cazanului (dacă există). Instalația de încălzire poate avea un
comutator de urgență suplimentar care oprește doar arzătorul de gaz.
®
• La TopGas , sifonul din sistemul de evacuare a condensului trebuie să fie umplut cu apă înaintea punerii în
funcțiune.

5.1 Verificări anterioare operării

Verificați presiunea apei din instalația de încălzire.


Instalația de încălzire trebuie să fie umplută cu apă și aerisită.
Respectați reglementările privind protecția împotriva înghețului și tratarea apei.
Deschideți robineţii de închidere pentru tur şi retur.
Verificați alimentarea cu aer proaspăt a instalației de încălzire.
Verificați setările pentru modul de operare.

5.2 Pornire

Deschideți robinetul de gaze.


Porniți comutatorul principal.
Setați regulatorul cazanului la modul de funcționare și temperatura dorite.

8 4 213 892 / 01
COMANDA SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE
Hoval

6. Comanda sistemului de încălzire


6.1 Regulatorul cazanului

În mod normal, nu este necesar ca utilizatorul să regleze regulatorul de bază.


Toate setările au fost efectuate de către instalatorul producătorului.

Display: Regim Display: RESET Resetare defecțiune Comutator principal


Temperatură (Ecranul clipește când există
o defecțiune)
Manometru

Modificarea Salvare Selectarea setării pentru ON/OFF automatizare


valorilor setări modificare (parametru cazan
ON/OFF) (de ex.
temperatura boilerului)
Selectare funcții
(Selectare secvențială pe ecran)

Funcție Explicație, descriere


Afișaj parametrii
Afișaj regim

Afișaj valori

0 = Standby, nicio solicitare de căldură, perioadă de


așteptare
1 = Ventilare
2 = Aprindere
3 = Pornire arzător în regimul de încălzire
Temperatură actuală a turului

4 = Pornire arzător în regimul de apă caldă


Nicio indicație

= Presostatul de aer nu cuplează (nu se utilizează


Mod standby

5
Poziție normală, niciun presostat de aer)
6 = Oprire arzător în regimul de încălzire
Poziție de (Temp.tur > temp.cerută tur + offset blocare în
plecare regim de încălzire)
7 = Temporizare pompă în regimul de încălzire
8 = Temporizare pompă în regimul de apă caldă
9 = Oprire arzător în regimul de apă caldă
(temp.tur > temp.cerută tur + Par.1 (2AB))
Fr = Regimul de protecție împotriva înghețului activ
Su = Regimul de funcționare scurtă pe timp de vară
este activ

4 213 892 / 01
9
COMANDA SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE Hoval

Funcție Explicație, descriere

Afișaj parametrii

Afișaj valori
Afișaj mod 0 de ex. 45° Temperatura actuală a turului
(temperatura apei de încălzire)
1 de ex. 40° Temperatura actuală a returului
2 de ex. 60° Temperatura actuală în boiler
Mod de informare

Punctul clipeşte

3 de ex. 3° Temperatura exterioară actuală


Aici se pot citi 4 de ex. 55° Temperatura actuală a gazelor arse
valorile 5 de ex. 50° Valoare nominală tur în regimul de
instantanee
încălzire
6 de ex. 70° Valoare nominală tur în regim de apă
caldă
7 de ex. 23 rpm Turație ventilator în sute rpm
8 de ex. 4 µ A Curentul de ionizare

10 4 213 892 / 01
COMANDA SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE Hoval

6.2 Elementele de comandă ale regulatorului de încălzire RS-OT

10
Pentru descrierea în detaliu a regulatorului
3 de încălzire RS-OT, consultați separat
9 Instrucțiunile de utilizare.
4
8
7 5

6
1 2

Setările și modificările se pot efectua doar


de către inginerul termotehnic.

Tastă Denumire Funcție


1 Comutator principal I = ON – Cazanul este în funcțiune
0 = OFF – Cazanul și arzătorul sunt oprite
! Atenție: Fără protecție împotriva
înghețului
2 Manometru
Afișează presiunea apei în sistemul de
încălzire.
3 Temperatura cameră confort Reglarea temperaturii camerei pe timp de zi
(sau în regim de confort).
4 Temperatură cameră Reglarea temperaturii camerei pe timp de
economică noapte (sau regim de încălzire redusă).
5 Temperatură apă caldă Setarea temperaturii de apă caldă menajeră.
menajeră Reîncărcarea manuală pentru apă caldă.
6 Buton rotativ cu apăsare
Modificarea valorilor prin rotire. Confirmarea
valorilor prin apăsare. Selectarea funcțiilor prin
apăsare și rotire.
7 Tastă informații • Afișarea informaţiilor de funcționare pe ecran.
• Întoarcere la ecranul de bază fără a salva.

4 213 892 / 01 11
COMANDA SISTEMULUI DE Hoval
ÎNCĂLZIRE

Tastă Denumire Funcție


8 Curbă de încălzire Alegerea curbei de încălzire

9 Tastă de selecție Alegerea regimul de funcționare


regim de lucru
Vacanță Oprirea instalației pe timpul concediului (protecție
îngheț)
Întrerupere temporara regim de confort
Absent
Prelungire regim de confort
Party
Regim de încălzire automat conform programului
Regim auto de încălzire = regim normal de încălzire
Vară (Doar Doar apă caldă menajeră; încălzirea oprită
Apă Caldă
Menajeră)
Confort Regim de încălzire confort continuă
continuu
Economic Regim de încălzire redusă continuă
continuu
Standby Instalaţie oprită – protecție împotriva înghețului
(Veghe)
10 Ecran Ecranul de bază indică ziua săptămânii, data și
ora, precum și temperatura actuală a cazanului
temperatura ambientală

Citiri posibile:
1. Timp de încălzire activ 24h
2. Afișarea zilei din săptămână
3. Afișarea regimului activ de funcționare și
programul ceasului
4. Oră
5. Regimul de funcționare selectat
6. Dată / Zi / Lună / Temperatură
7. Temperatura ambientală

12 4 213 892 / 01
COMANDA SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE Hoval

®
6.3 Elemente de comandă ale regulatorului TopTronic E (opțional)

Pentru mai multe detalii despre modulului de comandă,


®
consultați descrierea pe pe scurt a regulatorului TopTronic E
®
sau instrucțiunile de utilizare ale regulatorului de încălzire TopTronic E.

®
Comutator principal Manometru TopTronic E

Setările și modificările se pot efectua doar de către inginerul termotehnic

Afişaj generator de caldură Afişaj staţie de cameră

Poziție/ simbol Denumire Funcție


1 Circuit încălzire Dacă sistemul este împărțită în zone de încălzire individuale,
circuitele de încălzire se ocupă de fiecare zonă în parte, separat.
Fiecare circuit poate avea setări individuale precum: programul
de bază, programul zilnic și săptămânal, precum și temperatura
ambientală.
Dacă nu este afișat niciun nume, există doar un circuit de
încălzire.
Operarea Afișajul utilizării individuale sau simultane a tuturor circuitelor de
circuitelor încălzire și de apă caldă menajeră.
de încălzire
Operarea individuală a fiecărui circuit
de încălzire.
Operarea simultană a tuturor
circuitelor de încălzire
(temperatură și programe identice)

4 213 892 / 01 13
COMANDA SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE Hoval

2 Temperatura Afișarea temperaturii ambientale – în modulele de control de


ambientală cameră și sistemele cu senzor ambiental – în circuitul de
îmncălzire selectat.
Adaptarea temperaturii prin creșterea sau scăderea temperaturii
prestabilite . Afișarea temperaturii ambientale dorite în cazul
sistemelor fără senzor ambiental.
3 Programul zilnic Programul zilnic activ. Afișat doar dacă programele de bază
activ Săptămânal 1 și Săptămânal 2 sunt selectate.
4 Alternarea Diagrama indică evoluția programului de bază activ sau a
ciclurilor programului ales pe parcursul unei zile (temperatura ambientală,
axa orizontală-timp)
Linia verticală reprezintă situația actuală.
5 Programul de Alegerea programului de bază pentru situații specifice (de ex.
bază Programe săptămânale, Constant, Vacanță până). Programul de
bază stabilește regimul de funcționare al circuitului de încălzire.
6 Stare Funcționare activă
funcționare
Fără afișaj – funcționare corectă
Afișarea Selectarea și afișarea unor mesaje de alarmă
mesajului
de alarmă
Afișarea nivelului de acces. Dacă nu este
afișat niciun, nivel, sistemul este la nivelul 0 –
nivelul pentru utilizator.
7 Temperatura Afișarea temperaturii exterioare este posibilă doar dacă există un
exterioară senzor exterior. În plus, noaptea este afișată și faza lunii.

Dacă sistemul TopTronic® E este conectat la internet se va afișa


și prognoza meteo.
8 Informații despre Afișează temperatura din generatorul de căldură activ. Dacă este
generatorul de conectat la panouri solare, este afișată și temperatura
căldură activ colectorului. Dacă generatorul căldură/panourile solare sunt
active, acest lucru se va indica prin culoarea portocalie.

9 Informații Informații detaliate despre sistem

10 Faza lunii Afișarea orei și datei. Dacă sistemul TopTronic® E este conectat
ora și data la Internet, se va afișa și faza lunii.

11 Apă caldă Indică temperatura apei calde menajere dacă este necesar.
menajeră

12 Meniul principal Cu ajutorul acestui element, accesați meniul principal.

13 Programul zilnic Încălzirea începe imediat, programul "Toată ziua" → (program


inițial) este activat.

14 Absent Folosit pentru comutare rapidă dacă lipsiți de acasă pentru câteva
ore.
15 Program Înapoi la programul săptămânal
săptămânal
16 Simboluri = regim de vară
speciale
= protecție antiîngheț când pompa funcționează

= uscare şapă

14 4 213 892 / 01
LISTĂ DE VERIFICARE PENTRU DEFECȚIUNI Hoval

7. Listă de verificare pentru defecțiuni

Vezi
Defecțiune Verificare/Cauză Remediere
Pagina
Cazanul pe gaz – Există curent electric? -- Verificați siguranțele
nu pornește -- Verificați steckerul în priză
-- Apăsați tutonul Pornit/Oprit
(afişaj pe display-ul service)
-- Este deschis robinetul de gaz? -- Deschidere

-- Display-ul service clipește? -- Apăsați butonul Reset


-- Informați departamentul de service si
indicaţi codul

-- Există gaz? -- Deschideți robinetul de gaz


(afişaj P26 pe display-ul service) – Luați legătura cu furnizorul de gaze

Radiatoarele nu -- Sunt deschiși robineții de pe turul și returul – Deschideţi robineţii


se încălzesc sistemului de încălzire?

-- Butonul pornit/oprit este pe "OPRIT"? -- Pornire 9


(lipsă afişaj pe display-ul service) -- Apăsați butonul Pornit/Oprit
(afişaj pe display-ul service)
-- Sunt orele de încălzire programate corect? – Verificați conform instrucțiunilor de
utilizare a regulatorului sistemului de încălzire

-- Verificați presiunea apei -- Completați și aerisiți sistemul de


(afişaj P27 pe display-ul service) încălzire 16

-- Sunt deschiși robineții radiatoarelor? -- Deschideţi robineţii

-- Nu funcționează pompa de circulaţie a -- Verificaţi afişajul electronic al pompei


sistemului de încăzlire
-- Vana de amestec nu se deschide -- Deschideți vana manual; apelați Relații clienți

Nu există apă
caldă -- Pompa de încărcare boiler nu
menajeră funcționează -- Verificaţi afişajul electronic al pompei

-- Există aer în instalaţie? -- Aerisiți manual dacă este posibil

În cazul defecțiunilor, vă rugăm să executați verificările conform listei de verificări de mai sus.
Dacă nu puteți remedia defecțiunea, apelați instalatorul sistemului de încălzire sau serviciul de
relații Clienți Hoval

4 213 892 / 01 15
VERIFICAREA PRESIUNII APEI DIN SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE Hoval

8. Verificarea presiunii de apă

Presiunea apei din instalație poate fi citită pe


manometrul de pe cazan.
Dacă presiunea apei este prea mică (mai puțin de
1 bar), informați instalatorul dvs. sau completați
cu apă.

Completarea sistemului de încălzire


În mon normal sistemul de încălzire poate fi umplut și
completat cu apă normală din rețeaua de alimentare
(verificaţi în prealabil cu instalatorul dvs. duritatea apei). În
cazuri excepționale, calitatea apei se poate abate mult de
la normal și, în anumite situații, nu poate fi utilizată pentru
umplerea instalației de încălzire (apă foarte corozivă sau
cu conținut mare de calcar). În acest caz adresați-vă unei
firme de specialitate pentru tratarea apei.

Urmăriți procedura de mai jos


• Citiţi presiunea de pe manometrul de pe cazan
(indicatorul negru).
• Opriți aparatul de la butonul pornit/oprit automatizare

cazan , apăsare timp de 5 secunde


(apare afişaj OFF pe display-ul service)
• Robineții de pe turul și returul sistemului de încălzire
trebuie să fie deschiși.
• Deschideţi robinetul de umplere al cazanului /
sistemului de încalzirei (contactaţi instalatorul pentru a
vă indica robinetul).
• Umpleți încet cu apă, verificați presiunea apei pe
manometru (presiunea trebuie sa fie minim 1,5 bar,
dar depinde de inaltimea statică a instalaţiei).
• Aerisiţi sistemul de încalzire după completare până
când a ieșit tot aerul din calorifere.
• Porniţi aparatul de la butonul pornit/oprit automatizare

cazan , apăsare timp de 5 secunde


(dispare afişaj OFF de pe display-ul service).

16 4 213 892 / 01
CUM SĂ ECONOMISIȚI Hoval
ENERGIE

ENERGIE

9. Cum să economisiți energie


Temperatura din încăpere și timpul de funcționare Izolația poate reține căldura prețioasă.
au o influență decisivă asupra consumului de
Profitați de aceste posibilități și...
combustibil. • Închideți obloanele ferestrelor și ușilor pe timpul
0 nopților.
Scăzând temperatura cu 1 C, veți economisi
• Aveți grijă ca instalațiile de încălzire și apă caldă să fie
combustibil cu până la 6%. Pentru aceasta
respectați următoarele indicații. izolate în camerele neutilizate.
• Evitați temperaturile mai mari de 20ºC și reglați
corespunzător instalația de încălzire.
Păstrarea unei temperaturi cât mai mici a
• Folosiţi programele de lucru ale automatizării /
particularizaţile pentru a încălzii doar cand este radiatoarelor, impiedică pierderile de căldură inutile.
nevoie.
• Este avantajos să se închidă radiatoarele din camerele
Din acest motiv, caloriferul trebuie să poată
nelocuite atat timp cât nu există pericol de îngheț și nu
transfera căldura în cameră fără obstacole. Pentru
există pericolul deteriorării construcției și mobilierului din
aceasta evitați:
cauza umidității. • Caloriferele mascate
• Pervazele care nu permit circulația aerului pentru că
• În camerele locuite se câștigă de multe ori căldură prin
căldura corporală, televizoare, șeminee și radiație sunt ocupate cu obiecte.
solară. Acestea nu pot fi luate în considerare printr-un
sistem de reglare comandat automat în funcție de
Există posibilități de economisire și pentru
temperatura exterioară. Eventual, montarea unei staţii încălzirea apei calde menajere.
de cameră Hoval sau montarea de robineți
termostatați la caloriferele din aceste camere poate fi • Reglați temperatura apei calde cât mai scăzută.
favorabilă. Experimentați pentru a observa ce temperatură este
necesară pentru a avea la dispoziție suficientă apă
Dacă este curent în casă, nu numai că este neplăcut,
caldă.
acesta indică și pierderi de energie. • Folosiţi programele de lucru ale automatizării pentru
ACM / particularizaţile pentru a beneficia de apă caldă
Astfel puteți economisi combustibil dacă...
doar atunci când este nevoie.
• Păstrați închise ușile și ferestrele pe timpul iernii.
• Dacă ați instalat o pompă pentru recirculare ACM,
• Închideți clapetele șemineelor după ce s-a stins focul.
• Utilizați ventilatoarele din băi și bucătărie numai atunci opriți-o pe timpul nopții (program de lucru).
când trebuie eliminat aburul și mirosul.
• Aerisiți pentru perioade scurte, dar des.
• Etanșați ușile și ferestrele pentru a evita pierderile
continue.

4 213 892 / 01
17
HOVAL SERVICE Hoval

10. Program de service


Un contract de întreținere are mai multe avantaje
• Instalația de încălzire este setată întotdeauna optim,
astfel economisiți costuri de încălzire și protejați
mediul.
• Fiabilitate ridicată pentru că în timpul întreținerii se pot
recunoaște și remedia din timp eventualele cauze ale
defecțiunii.
• Setarea optimă și întreținerea regulată cresc durata de
viață a sistemului dvs. de încălzire.
• Preț atractiv pentru soluție completă.

Personalul de service Hoval este bine instruit și


echipat pentru a vă oferi servicii de încredere.
Pentru comenzi, vă rugăm apelați departamentul de
service Hoval. Aceasta asigură că servisarea va avea
loc prompt.

Prin gama nostră de produse, vă putem oferi


soluții pentru clădiri noi sau renovări de orice
dimensiune. Tehnologiile moderne și în continuă
dezvoltare Hoval includ:

Generatoare de căldură
Centrale termice compacte în condensaţie pe
combustibil gazos, cazane de încălzire pe combustibil
lichid, gaz și lemne, sisteme de colectare a energiei
solare (panouri solare), pompe de căldură pentru
utilizarea căldurii din aer, apă sau pământ.

Sisteme de distribuţie a căldurii și accesorii


Încălzitoare de apă (boilere), regulatoare pentru
încălzire, pompe de circulare, vase de expansiune.

Sisteme de recuperare a căldurii și ventilare industrială

18 4 213 892 / 01
Hoval

4 213 892 / 01 19
România

România
Hoval S.R.L.
Voluntari, Jud. Ilfov
Şos. Pipera-Tunari, nr. 4 E-F
077190
Phone +40 21 410 3000
Fax +40 21 410 3044
www.hoval.ro
office.ro@hoval.com
Principality of Liechtenstein

Hoval Aktiengesellschaft
Austrasse 70
LI-9490 Vaduz
Phone +423 399 24 00
Fax +423 399 24 11
www.hoval.com

Responsabilitate pentru energie şi mediu


Hoval