Sunteți pe pagina 1din 5

Responsabil Comisie

Planificare calendaristică

Anul Şcolar 2018-2019

1 oră/săpt = 34 - 1 oră ScAltfel = 33 ore

Unitatea de Conţinuturi Nr.


Competenţe specifice Săpt. Observaţii
învăţare ore

1 1.1. Utilizarea eficienta si în condiţii de  Normele de securitate şi protecţie a muncii în laboratorul


siguranƫă a dispozitivelor de calcul de informatică
Norme de ergonomie
1 S1 12.09.2018
şi de siguranţă  Poziţia corectă a corpului la staţia de lucru
1 ora

2 1.1. Utilizarea eficienta si în condiţii de  Prezentarea planului de evaluare


siguranƫă a dispozitivelor de calcul
Tipuri de sisteme de  Testare iniţială
calcul şi de 1.2. Utilizarea eficientă a unor 1 S2 19.09.2018
comunicaţii componente software  Momente principale în evoluţia sistemelor de calcul

1 ora

1
3 1.1. Utilizarea eficienta si în condiţii de  Sisteme de calcul şi de comunicaţii întâlnite în viaţa S3 26.09.2018
siguranƫă a dispozitivelor de calcul cotidiană
Elemente de S4 3.10.2018
arhitectură a unui 1.2. Utilizarea eficientă a unor  Structura generală a unui sistem de calcul 4
sistem de calcul componente software S5 10.10.2018
 Rolul componentelor hardware ale unui sistem de calcul
4 ore S6 17.10.2018

4 1.1. Utilizarea eficienta si în condiţii de  Dispozitive de intrare : exemple, rol, mod de utilizare
siguranƫă a dispozitivelor de calcul
Tipuri de  Dispozitive de ieşire : exemple, rol, mod de utilizare
dispozitive: 1.2. Utilizarea eficientă a unor
componente software  Dispozitive de intrare - ieşire : exemple, rol, mod de S7 24.10.2018
de intrare, utilizare
S8 31.10.2018
de ieşire,  Dispozitive de stocare a datelor
S9 7.11.2018
de intrare - ieşire,  Exemple de dispozitive de stocare a datelor
6
de stocare a datelor  Unităţi de măsură pentru capacitatea de stocare ( bit, S10 14.11.2018
byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte,
S11 21.11.2018
etc. )

 Comparaţie între dispozitivele de stocare în funcţie de S12 28.11.2018


capacitate

2
1.1. Utilizarea eficienta si în condiţii de  Rolul unui sistem de operare
siguranƫă a dispozitivelor de calcul
 Elemente de interfaƫă ale unui sistem de operare S13 5.12.2018
5 1.2. Utilizarea eficientă a unor
componente software  Organizarea datelor pe suport extern 3 S14 12.12.2018
Sisteme de operare
 Operaţii cu fişiere şi directoare S15 19.12.2018

1.3. Utilizarea eficientă şi în siguranţă a  Servicii ale reţelei Internet


Internetului ca sursă de documentare
 Serviciul World Wide Web:
 Navigarea pe Internet
6 S16 16.01.2019
 Căutarea informaţiilor pe Internet utilizând motoare
Internet de căutare 3 S17 23.01.2019

 Salvarea informaţiilor pe Internet S18 30.01.2019

 Drepturi de autor

 Siguranƫa pe Internet

Semestrul II

Şcoala Altfel Şcoala Altfel 1 S1 13.02.2019

3
3.1. Aplicarea operaţiilor specifice  Rolul unui editor grafic S2 20.02.2019
editoarelor grafice în vederea realizării
unor materiale digitale  Elemente de interfaţă specifice

 Crearea, deschiderea şi salvarea fişierelor grafice

 Comenzi pentru selectare, copiere, mutare, ştergere

 Redimensionarea, trunchierea, rotaţia unei imagini


7  Panoramare imagine
S3 27.02.2019
Editoare grafice  Instrumente de desenare

 Utilizarea culorilor în prelucrarea imaginilor; crearea


culorilor personalizate; 3

 Stiluri de umplere
 Inserarea şi formatarea textului S4 6.03.2019

4
2.1.Identificarea unor modalităţi  Noţiunea de algoritm S5 13.03.2019
algoritmice pentru rezolvarea unor
probleme de viaƫă cotidiană, exprimate  Proprietăţi ale algoritmilor S6 20.03.2019
în limbaj natural
 Clasificarea datelor cu care lucrează algoritmii în funcţie S7 27.03.2019
2.2.Identificarea datelor cu care de rolul acestora( de intrare, de ieşire, de manevră)
lucrează algoritmii în scopul utilizării
 Constante şi variabile
acestora în prelucrări
S8 3.04.2019
 Expresii ( operatori aritmetici, relaţionali, logici;
2.3.Descrierea în limbaj natural a unor
evaluarea expresiilor) S9 10.04.2019
algoritmi cu ajutorul secvenţelor de
operaƫii şi a deciziilor pentru rezolvarea  Structura secvenƫială ( liniară)
8 S10 17.04.2019
unor probleme simple
12
Algoritmi  Structura alternativă ( decizională). Medii grafice S11 8.05.2019
3.2. Implementarea unui algoritm care
interactive - elemente d einterfaţă specifice mediului
conţine structura secvenƫială şi/sau
grafic interactiv S12 15.05.209
alternativă într-un mediu grafic
interactiv
 Modalităţi de reprezentare a structurilor secvenƫiale şi S13 22.05.2019
3.3.Manifestarea creativă prin alternative prin blocuri grafice
utilizarea unor aplicaţii simple de
construire a unor jocuri digitale S14 29.05.2019

S15 5.06.2019

S16 12.06.2019