Sunteți pe pagina 1din 2

SARCINI:

Mihai Eminescu
Mihai Eminescu s-a născut la Botoşani la 15 ianuarie 1850. Este al şapte-lea din cei 11
copii ai căminarului Gheorge Eminovici, provenit dintr-o familie de ţărani români din nordul
Moldovei şi al Ralucăi Eminovici, născută Juraşcu, fiică de stolnic din Joldeşti. Îşi petrece
copilăria la Botoşani şi Ipoteşti, în casa părinteasca şi prin împrejurimi, într-o totală libertate de
mişcare şi de contact cu oamenii şi cu natura. Această stare o evocă cu adîncă nostalgie în poezia
de mai târziu ("Fiind băiat…” sau "O, rămîi").
Între 1858 şi 1866, urmează cu intermitenţe şcoala la Cernăuţi. Termină clasa a IV-a
clasificat al cinci-lea din 82 de elevi după care face 2 clase de gimnaziu. Părăseşte şcoala în
1863, revine ca privatist în 1865 şi pleacă din nou în 1866. Între timp, e angajat ca funcţionar la
diverse instituţii din Botoşani (la tribunal şi primărie) sau pribegeşte cu trupa Tardini-
Vlădicescu.
1866 este anul primelor manifestări literare ale lui Eminescu. În ianuarie moare profesorul de
limba română Aron Pumnul şi elevii scot o broşură, "Lăcrămioarele invăţăceilor gimnazişti” , în
care apare şi poezia "La mormîntul lui Aron Pumnul” semnată M.Eminovici. La 25 februarie/9
martie pe stil nou debutează în revista "Familia”, din Pesta, a lui Iosif Vulcan, cu poezia "De-aş
avea”. Iosif Vulcan îi schimbă numele în Mihai Eminescu, adoptat apoi de poet şi, mai tîrziu, şi
de alţi membri ai familiei sale. În acelaşi an îi mai apar în "Familia” încă 5 poezii.

I. Formatarea la nivel de document


1. Deschideţi documentul Word salvat în mapa Dvs. cu numele Text.
2. Realizaţi în acest document următoarele setări de pagină: format A4, marginea de sus
2.32 cm, jos 2.11 cm, stânga 2.32 cm, dreapta 1.53 cm, antet 1.34 cm, subsol 1.57 cm,
orientare pagină verticală.
3. Aplicaţi următoarele elemente documentului:
a) antet cu textul: “Fişă de lucru” aliniat la stânga, Folosind fontul Italic, dimensiunea
caracterelor de 12, culoare font roşu, fundal Bleu pastel;
b) subsol: data şi ora;
c) numerotare pagină: sus în dreapta folosind cifre Romane.
4. Creați cuprinsul documentului.

II. Formatarea la nivel de caracter


1. Realizaţi următoarele formatări ale caracterelor pentru textul din document:
a) pentru titlu: font Verdana, dimensiune font 16, bold-italic, culoare font albastru, culoare
fond roşu, mod de spaţiere expandat la 4 puncte, poziţia textului pe linie mai sus cu 5
puncte;
b) pentru text: font Courier New, dimensiune font 12, bold, culoare font verde, culoare
fond galben, mod de spaţiere condensat 0.5 puncte, poziţia textului pe linie mai jos cu 3
puncte;
c) căutați un cuvânt. Formatați acest cuvânt astfel: culoare roșie, mărime 12, îngroșat;
d) împărțiți textul în N coloane;
e) aliniați textul: Left, Right, Center, Justify.
f) selectați 2 cuvinte, stabiliţi-le modul de spaţiere a caracterelor Condensed şi E x p e n d e d
cu gradul de 1.5 punct;
g) selectați 2 cuvinte, stabiliţi-le poziţia ridicată şi respectiv coborâtă faţă de linia medie a
textului cu distanţa de 5 puncte și subliniat văluros.

III. Formatarea la nivel de paragraf


1. Realizaţi următoarele formatări ale paragrafelor din text:
a) primul paragraf: aliniat stânga-dreapta, indentat la stânga cu 1.5 cm, prima linie
indentată cu 0.7 cm, valoarea spaţiului suplimentar după ultima linie a paragrafului 18
puncte, spaţiul
b) dintre linii la 1.5 rânduri;
c) al doilea paragraf: aliniat la stânga, indentat la stânga cu 1.2 cm şi dreapta cu 1.3 cm,
prima linie indentată cu 0.5 cm, valoarea spaţiului suplimentar înaintea primei linii 10
puncte şi după ultima linie a paragrafului 20 puncte, spaţiul dintre linii la 3 rânduri;
d) al treilea paragraf : aliniat la dreapta, indentat la dreapta cu 1.8 cm, prima linie
indentată cu 1 cm, valoarea spaţiului suplimentar după ultima linie a paragrafului 16
puncte, spaţiul dintre linii la două rânduri;
e) creați o tabulare pentru al treilea paragraf la 3 cm.