Sunteți pe pagina 1din 4

Şcoala Postliceală Sanitară „Anastasie Fătu” Vaslui

Prof.
Director,

PROIECTAREA MATERIEI LA DISCIPLINA BIOCHIMIE -modulul II


PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – SEMESTRUL I‚ AN ŞCOLAR 2013-2014
ANUL II -asistent medical de farmacie; NR. ORE : 6-7 ore /săptămână

COMPETENŢE SPECIFICE:
C.1. Descrie componentele materiei vii şi legăturile dintre ele
C.2. Caracterizează metabolismul materiei vii
C.3. Stabileşte importanţa enzimelor, hormonilor şi vitaminelor în reglarea funcţiilor organismului
C.4. Aplică metodele de laborator pentru determinarea unor constante biologice ale organismului şi compoziţiei chimice a
probelor biologice de analizat
UNITATEA DE COMPETENŢE CONŢINUTURI SĂPT NR. OBS.
COMPETENŢĂ SPECIFICE ORE
C.1 Descrie 1.Componentele materiei vii – elementele fundamentale (C, H, O, N, S1 2ore
componentele P, S), substanţe organice (proteine, glucide, lipide) şi anorganice (apa,
materiei vii şi cationi şi anioni).
legăturile dintre ele 2. Structura şi proprietăţile materiei vii; legăturile dintre acestea. S1 1 oră
3. Exerciţii de clasificare a componentelor materiei vii în funcţie de S1 1 oră
criterii date
4. Exerciţii de scriere a formulelor substanţelor organice şi S1 2ore
anorganice
1. Metabolismul – definiţie, caracterizare, anabolism, catabolism. S2 2 ore
2. Tipuri de metabolism (intermediar- glucidic, lipidic, proteic, S2 1 oră
BIOCHIMIE hidroelectrolitic; energetic şi bazal – substanţele energetice;
3. Aplicaţii. Exerciţii de enumerare a principalelor caracteristici ale S2 3 ore
C.2. Caracterizează anabolismului, catabolismului, de identificare a diferitelor tipuri de
metabolismul metabolism.
materiei vii 4. Metabolismul proteic
- Aminoacizi: denumire, proprietăţi fizice şi chimice S3 2 ore
- Proteine: definiţie, clasificare, proprietăţi S3 1 oră
- Aplicaţii. Aminoacizi: formulă generală, nomenclatură, clasificare, S3 3 ore
proprietăţi fizice şi chimice
- Enzime proteolitice S4 2 ore
- Căi de metabolizare a aminoacizilor. Dereglări, efecte asupra S4 1 oră
organismului
- Aplicaţii proteine- exerciţii de scriere a structurii unor aminoacizi, S4 3 ore
proteine, de exemplificare a principalelor proprietăţi.
5. Metabolismul glucidic
- Monozaharide: definiţie, clasificare, proprietăţi S5 2 ore
- Oligozaharide, polizaharide: formulă, nomenclatură, clasificare, S5 1 oră
proprietăţi
- Aplicaţii: monozaharide, oligozaharide, polizaharide S5 3 ore
- Metabolismul glucidic. Digestia şi absorbţia glucidelor S6 1 oră
- Metabolismul glicogenului. Dereglări, efecte asupra organismului S6 2 ore
- Laborator. Aplicaţii: metabolismul glucidic S6 3 ore
8. Metabolismul lipidic
S7
1. Metodele fizice utilizate în laborator: pH – metrie, S13 3 ore
C.4. Aplică metodele spectrofotometrie, cromatografie, electroforeza.
de laborator pentru - Laborator. aplicaţii: determinarea pH-ului unor soluţii S13 2 ore
determinarea unor - Laborator: aplicaţii metode fizice utilizate în laborator S13 2 ore
constante biologice 2. Constante biologice: VSH, timp de coagulare, hematocrit, S14 3 ore
ale organismului şi glicemie, uremie, colesterolemie, hemograma, etc.
compoziţiei chimice - Laborator: Determinarea practică a VSH- ului, timpului de S14 4 ore
a probelor biologice coagulare, hemogramei
de analizat 3. Biochimia sângelui – compoziţie chimică, proteine plasmatice. S15 3 ore
Funcţiile proteinelor plasmatice
- Laborator. Examenul sângelui. S15 2 ore
- Laborator. Determinarea practică a hemoleucogramei S15 2 ore
4. Biochimia digestiei – sucul pancreatic, gastric şi intestinal, bila S16 3 ore
- Laborator. Aplicaţii biochimia digestiei S16 2 ore
- Laborator. Prezentare proiecte S16 2 ore
5. Biochimia urinei – compoziţie chimică, proprietăţi, componente, S17 3 ore
sedimente
- Laborator. Examenul urinei- aplicaţii S17 2 ore
- Laborator. Prezentare proiecte S17 2 ore
6. Biochimia materiilor fecale S18 3 ore
- Laborator. Examenul materiilor fecale- aplicaţii S18 2 ore
- Laborator. Prezentare proiecte S18 2 ore