Sunteți pe pagina 1din 1

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Postliceală Sanitară “Marin Coman” Nr. de înreg…............................


DOMENIUL DE PREGĂTIRE: Sănătate şi asistenţă pedagogică
CALIFICAREA: Asistent Medical de Generalist
MODULUL: Educaţie pentru sănătate
NR. ORE / AN: T- 30h, P - 90h
NR ORE / SĂPT: 2 h / sapt.
CLASA: I
PROFESOR: As. Caracaş Horatiu Valeriu
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT APROBAT PRIN ORDIN DE MINISTRU: 2713 / 29. 11. 2007
PROGRAMĂ APROBATĂ PRIN ORDIN DE MINISTRU: 2713 / 29. 11. 2007

Planificare Calendaristică
An şcolar 2016– 2017
Unitatea de Nr.
Competenţe Specifice Conţinuturi Data Obs
competenţă ore
Educaţie
pentru
sănătate