Sunteți pe pagina 1din 3

ȘCOALA GIMNAZIALĂ”NICOLAE BĂLCESCU” APROBAT

ORADEA Director prof.TROIE GHEORGHE


Str.Marius Cosma,nr.8

Consilier educativ
Prof.DELIMAN ALINA

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR - Școala Altfel


AN SCOLAR 2016-2017
,,Să ştii mai multe, să fii mai bun!”
29.V.2017– 2.VI.2017
Clasa a VI-a B
Evaluarea
Nr. Denumirea Obiective Tipul Profesor Participanţi/ Termen activităţii
crt. activităţii/tema activităţii responsabil grup ţintă Data/ora - modalităţi -
1. Învăț să ajut. (Vizită 29 iunie 2017
- manifestarea interesului față de Vizită -prof. Toma 8.00-10.00 Fotografii
la Serviciul Județean mai multe ocupații; Florina -discuții în
elevii clasei a clasă și
de Ambulanță Bihor) - formarea şi cultivarea interesului VI-a B prezentare
pentru problematica sănătăţii; PPT

* cunoaşterea organismului uman


şi a funcţiilor vitale, precum şi a 10.00-12.00
unor norme de comportament
pentru asigurarea echilibrului
dintre sănătatea individuală şi
colectivă;

* cunoaşterea noţiunilor legate de


sănătate şi boală în vederea
dezvoltării armonioase a
organismului;

*cunoașterea noțiunilor de
acordare a primului ajutor.

2. Sport și sănătate *dezvoltarea armonioasă a 30 iunie 2017


copilului prin activități sportive; activitate - prof. Toma
sportive, Florina elevii clasei 8.00-12.00
*respectarea regulilor jocurilor întreceri -prof.Butaru a VI-a B Fotografii
propuse; sportive. Cecilia
-prof. Bot
*manifestarea comportamentului Marieta
competitiv, dar şi a spiritului de
echipă;

3. Vizită la Muzeul 31 iunie 2017


*dobândirea unor noțiuni -prof.Toma
Militar Național elementare cu privire la rolul vizită Florina elevii clasei 8.00-10.00
muzeelor, importanța protejării și -prof.Pop a VI-a B -discuții în
Oradea păstrării patrimoniului cultural și Angela clasă și Fotografii
noțiuni elementare privind arta prezentare
plastic; PPT
10.00-12.00
*stimularea capacităţii de
observare şi învăţare.
4. Încă mai sunt copil! *nevoia informarii corecte a 1.VI-
elevilor cu privire la dezvoltarea Excursie elevii clasei 3.VI.2017
si promovarea durabila a la Moara -prof.Toma a VI-a B
turismului; de pădure- Florina fotografii
Băișoara- -prof.Zaha
* responsabilizarea elevilor Cluj Alina
privind conservarea destinatiilor
turistice;

*constientizarea necesitatii
protejarii naturii si a mediului
ambiant

Prof. dirig. Toma Florina