Sunteți pe pagina 1din 2

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ​COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN

CANTACUZINO”
Salariul de baza:
Nr. ore plătite:
Anul școlar: 2018-2019, semestrul: ​I

Numele si prenumele cadrului didactic:

Avizat: Avizat:
Șef de catedră, Director,

Nume si prenume:
Semnătura:

FIȘĂ DE ACTIVITATE LUNARĂ


Plata cu ora

Luna: SEPTEMBRIE anul: 2018

Ziua Intervalul orar Disciplina Tematica Clasa Locul Nr. de ore Semnătura
desfășurării
activității
TOTAL: