Sunteți pe pagina 1din 118
taiwan crete 078085139 BALTAG Stela_ ~ BRAGHIS Maria Sedinte > cu parintii i ! |Proiecte Mets eter }din sistemul educational INTERPRINT EAVACTIVITATII Cowunicarea eficienta tn relatia pdvinte-copil Asemenea unei flori gingase, strdlucitoare, dar fara miros, sunt MOTTO | cuvintele delicate, dar goale, ale celui care nu faptuieste dupd cum vorbeste. (N. Iorga) COMPETENTE 1. Identificarea conditiilor i modalitatilor de desfagurare a unei comunicari eficiente. 2, Aprecierea importantei unei comunicari eficiente in relatia parinte-copil. OBIECTIVE OPERATIONALE La sfirsitul sedintei parintii vor fi capabili: ~ si explice ce inseamna a comunica eficient cu copilul; ~ si identifice conditiile unei comunicari eficiente si unele sfaturi pentru 0 comunicare relevant cu propriul copil; ~ sa descopere propriul nivel al comunicarii eficiente; ~ si sesizeze importanta comunicarii bine structurate in relatia parinte-copil; ~ si manifeste abilitati de comunicare eficienta si responsabilitate in rezolvarea sarcinilor de grup. 1. Activitate de captare a atentiei: Dramatizare 2. Activitate in grupuri: Comunicarea eficientd. Conditii de bazé ale unei comunicari eficiente in relatia parinte-copil 3. Chestionar pentru elevi/parinti 4. Comunicarea eficienta parinte-copil (prezentare Power Point) 5, Meditatii, Textul: Povestea Iepurasului 6. Activitatea: Cartonasul buclucas 7. Discutarea problemelor de ordin intern 8. Evaluarea sedintei METODE $1 | Dramatizarea, discutia ghidata, bulgarele de z4pada, expunerea orala, PROCEDEE | chestionarul, programul Power Point. Costumatie adecvata rolurilor, postere, foi A4, carioca, fisa cu conditiile RESURSE i ae ne : de baza ale unei comunicari eficiente parinte-copil, chestionare pentru MATERIALE Seite a ; aoe * elevi si parinti, cartonase, fis de evaluare a sedintei, laptop. FORME DE Frontalé, independenta, in perechi, in grup. LUCRU P P Brup- hye senses. te@ | o eEeEe fee Ss g Poee DEscRI! — Motto: Vorba bund, zimbetul si fapta binefiicatoare sint raze ale soarelui rasfrinse in inima omului. (N. Iorga) © Activitate de spargere a ghetii: Dramatizare Se asigura conditiile pentru o buna desfisurare a activitati, Elevii vin in fafa paringilor cu o dramatizare, Pentru a rispunde la intrebari pe baza celor inscenate trebuie sd fim atenti. (Ancufa sti cu castile in urechi si -asculté muzica) Mama: ~ Parca vorbesc cu peretii! Tot ce-ti spun iti intra pe-o ureche gi-ti iese pe alta! Ancufa, de cite ori si repet cd trebuie si-ti faci temele! Ancuta: - Acus, mama! Am obosit de strigatele tale! Autorul: Trecu aproape o or’. Fata statea neclintita cu castile in urechi, ‘Mama; ~ Fata asta parci-i surda! Nu asculta nimic din ce-i spun! Treci in odaia ta gi fi-ti temele! Esti ‘olenesa si jumatate! - Ancufa: ~ Nu infeleg de ce tip’, chiar ma crede surda? De multe ori ni s-a intimplat si auzim sau chiar si participim la astfel de dialoguri. _ 1. Ce pirere aveti despre comunicarea dintre aceste doua persoane? 2. Ce atitudine manifesta fiica fata de vorbele mamei? 3. Cum puteti argumenta comportamentul mamei fata de fiica sa? 4. Dece vorbele mamei nu au avut efect? (Acest tip de comunicare nu a incurajat in nici un fel personalitatea, Nu a fost o comunicare eficiental perre fiicd si mama.) } © Activitate in grupuris Comunicarea eficienta. ifii de baza ale unei comunicari eficiente in ‘relatia périnte-copil = Ce inseamnd a comunica eficient? Parintii, participanti la sedinta, scriu pe fige raspunsul la aceasta intrebare in mod individual. Formeaza perechi (prin aliere cu alta persoana) si fac schimb de pireri. Formeaza grupuri a cite 4 (prin aliere la alte doua persoane) sila fel fac schimb de opinii, Formeaza grupuri a cite 8 (prin aliere la alte patru persoane) pentru a discuta si analiza rspunsurile obtinute. Se desfigoara feed-back-ul cu intregul grup. Invatatorul sintetizeaza cele spuse gi pune in opozitie prezentirile tuturor grupurilor. Problema comunicarii intre doua persoane (in cazul nostru parinte-copil) este una pe cit de

S-ar putea să vă placă și