Sunteți pe pagina 1din 30

Sisteme integrate de proiectare

TRIBON M2

Gabriel Popescu

MODELAREA SECTIILOR PLANE

Procedarea la modelarea sectiilor plane, folosind ca asistent informatic modulul Planar Hull Modeling, presupune, in prealabil, selectia proiectului asupra caruia se va lucra. Din schema de gestionare a informatiilor , prezentata in fig. 1, se deduce faptul ca nava (ca suprafata model) trebuie impartita in blocuri paralelipipedice, identificate prin nume si „adresa” . Caracteristicile adresei sunt date de limitele blocului pe cele trei axe X, Y si Z. Impartirea suprafetei model in blocuri este in concordanta cu procesul tehnologic de fabricare a navei , astfel incat blocurile TRIBON vor defini bloc - sectiile navei, dar cu adaosuri de dimensiuni , pentru o precisa coordonare a asamblarii in sistem. Aceasta operatie este facuta de proiectantul tehnolog in cadrul unui alt modul Tribon. Modelarea panourilor plane se poate dezvolta numai dupa ce impartirea navei in bloc-sectii a fost facuta. Pentru preluarea coordonatelor de lucru de catre fiecare proiectant, in conditiile in care fiecaruia i s-a atribuit o sectie spre modelare, sistemul pune la dispozitia utilizatorilor un modul in care sunt administrate aceste informatii : Initiate Hull Standards. Activarea acestuia se face:

Programs

Tribon M2

Hull

Initiate Hull Standards

Se desfasoara in cascada directorul Initiate Hull Model si se deschid, pe rand, ariile de informatii. De exemplu :

- Hullref, create va contine -adresa de stocare a informatiilor - distanta intre perpendiculare - semilatimea navei

- Blocks, manipulate va contine – lista numelor blocurilor - pozitionarea fiecarui bloc pe axe, exprimata numeric (prin coordonatele X, Y si Z , valori maxime si minime) , sau prin intermediul pozitiilor teoretice a coastelor ( Xmin = FR80+100, Xmax = FR100+100), respectiv, liniilor plutirilor.

CREAREA VEDERILOR Primul pas, in modelarea sectiilor plane, este acela prin care se definesc vederile si (sau) sectiiunile de lucru :

Planar

In caseta care apare se vor seta in Plane :

View

Create

- Name - numele vederii (sectiunii) , in mod sugestiv (Ex . pentru o sectiune

„SECTION80”)

- Plane – se alege tipul planului de sectiune ( Ex . X - pentru o sectiune transversala)

- By coordinates – se defineste pozitia planului ( Ex. FR80)

- Looking – se alege directia de proiectie (din fata, din spate, din babord, din tribord, de

deasupra, de dedesubt) . in Limits :

- Limits –se introduc limitele vederii (sectiunii) pe X, Y si Z prin valorile minime si maxime.

- Depth - in cazul neprecizarii limitelor vederii (sectiunii), vor fi luate in consideratie valorile Behind si Before, de reprezentare in adancime a vederii ( sectiunii) indicate. in Select :

- se opteaza pentru varianta

Cut , cea care va realiza vederea (sectiunea) prin „taiere” in

corpul navei. Se inchide caseta setarilor Create View prin butonul OK.

Sisteme integrate de proiectare

TRIBON M2

Gabriel Popescu

Sistemul va executa sectionarea modelului iar rezultatul (vederea sau sectiunea) va apare in mod dinamic in varful cursorului . Se fixeaza pozitia noii vederi dupa care se inchide functia prin accesarea lui OC.

vederi dupa care se inchide functia prin accesarea lui OC. Vederilor (sectiunilor) astfel create li se

Vederilor (sectiunilor) astfel create li se pot asocia atat elemente grafice (linia de baza, linia mediana P.D.) cat si rigle de indicare a coastelor respectiv plutirilor.

Annotate

Position

Ruler

- Se indica vederea careia i se vor asocia elementele (click).

- Se indica in fereastra Ruler itemul de inserat pe vedere.

- Se precizeaza punctul prin care sa treaca rigla (numai pt. ruler)

- OC pentru confirmarea pozitiei.

- Quit – pentru parasirea functiei.

MODELAREA UNUI PANOU PLAN

Planar

Model

Create

OC

functiei. MODELAREA UNUI PANOU PLAN Planar Model Create OC in care se acceseaza PANEL In fereastra

in care se acceseaza PANEL

In fereastra Panel Statement se intervine cu

- Panel name -numele panoului „Bloc-Tip panou- Locatia pe axa- nr. Panou”

Sisteme integrate de proiectare

TRIBON M2

Gabriel Popescu

- Block - numele blocului „Block”

- Valid – generarea in Bb, Tb, Bb si Tb, secant PD

- Location – pozitia panoului : X, Y, Z, 3 puncte

- Mark side – vederea din Fata, Spate, Bb, Tb, Aceata parte, Partea opusa

- GPS1 – nume de lista- engleza

- GPS2 – nume de lista - romana

nume de lista- engleza - GPS2 – nume de lista - romana Dupa BOUNADRY: inserarea locatiei
nume de lista- engleza - GPS2 – nume de lista - romana Dupa BOUNADRY: inserarea locatiei

Dupa

BOUNADRY:

inserarea

locatiei

panoului

reapare

caseta

Dupa BOUNADRY: inserarea locatiei panoului reapare caset a de definire panou, in care se va accesa

de

definire panou, in care se

va accesa

Se alege itemul corespunzator definirii limitelor panoului (ex Line)

Sisteme integrate de proiectare

TRIBON M2

Gabriel Popescu

Sisteme integrate de proiectare TRIBON M2 Gabriel Popescu Se alege tipul de definire a liniei (ex

Se alege tipul de definire a liniei (ex Y)

Gabriel Popescu Se alege tipul de definire a liniei (ex Y ) Se trece la defirea

Se trece la defirea urmatoarelor limite . Operatia se incheie cu OC deschizandu-se caseta:

limite . Operatia se incheie cu OC deschizandu-se caseta: Fig. 12 In care se va accesa

Fig. 12

In care se va accesa PLATE pentru definirea tablei pe panou.

Sisteme integrate de proiectare

TRIBON M2

Gabriel Popescu

Sisteme integrate de proiectare TRIBON M2 Gabriel Popescu Se inscriu : - Material - grosimea tablei

Se inscriu :

- Material - grosimea tablei (ex. 12, in milimetri)

- Mside – partea pe care va amplasa grosimea tablei

- Quality – calitatea materialului ( tip A)

- GPS1 -

numele de lista al tablei

Fereastra se inchide prin butonul OK. Confirmarea executarii functiei se primeste prin redeschidera automata a ferestrei 12, sitemul asteptand , implicit, definirea altor elemente pe panou. Existand astfel conditia unei modelari in flux a panoului. Se recomanda , totusi, intreruperea modelarii , in scopul stocarii infomatii generate pana in prezent. Aceasta intentie presupune iesirea din fereastra 12 prin Quit . Se constata faptul ca panoul modelat ramane marcat .

STOCAREA MODELULUI

Planar

Select

Store Ok (in fereastra de indicare a panoului ce urmeaza a fi stocat)

Optiunile :

- Skip permite deselectarea unui model - Store and Skip permite socarea urmata de deselectarea modelului.

MODELAREA DE PROFILE Pentru adaugarea de profile pe panoul plan creat, se procedeaza la deschiderea ferestrei 12 , in care se actioneaza butonul Stiffner

Planar care va deschide fereastra 14:

Model

Create

Stiffner

Sisteme integrate de proiectare

TRIBON M2

Gabriel Popescu

Sisteme integrate de proiectare TRIBON M2 Gabriel Popescu Fig.14 Se alege tipul de definire a pozitiei

Fig.14

Se alege tipul de definire a pozitiei profilului (stiffner), (ex. Item 2, in lungul unei linii)

profilului (stiffner), (ex. Item 2, in lungul unei linii ) Fig.15 Se identifica tipul de definire

Fig.15

Se identifica tipul de definire pentru linie (ex. Y, adica profilul va fi amplasat pe panou, indicand coordonata Y, in milimetri sau LP)

pe panou, indicand coordonata Y, in milimetri sau LP) Observatie : Se pot introduce simultan mai

Observatie :

Se pot introduce simultan mai multe profile identice sub forma :

Pozitie primul profil (Pas) Pozitie ultimul profil

forma : Pozitie primul profil (Pas) Pozitie ultimul profil Se confirma pozitiile prin OK, iar apoi,

Se confirma pozitiile prin OK, iar apoi, in noua fereastra OC. In continuare apare fereatra 18, in care se va preciza sensul de definire a profilului.

Sisteme integrate de proiectare

TRIBON M2

Gabriel Popescu

Sisteme integrate de proiectare TRIBON M2 Gabriel Popescu Fig.18 Ex. Butonul No Sensul de generare a

Fig.18

Ex. Butonul No Sensul de generare a profilului este strans legat de partea in care „arunca” bulbul, conform schemei urmatoare.

S C H E M A Sistemul cere limitele capetelor profilului (extinderea acestuia) . Vom considera profilul extins pana la conturul panoului, caz in care se va selecta itemul 1, Out contur atat in fereastra End 1, cat si in fereastra End 2 (fig. 19, 20)

in fereastra End 1, cat si in fereastra End 2 (fig. 19, 20) Fig.19 Fig.20 Dupa
in fereastra End 1, cat si in fereastra End 2 (fig. 19, 20) Fig.19 Fig.20 Dupa

Fig.19

Fig.20

Dupa aceasta alegere, se deschide fereastra 21 :

Sisteme integrate de proiectare

TRIBON M2

Gabriel Popescu

Sisteme integrate de proiectare TRIBON M2 Gabriel Popescu Se intervine in : - Profile data -

Se intervine in :

- Profile data

- Quality

- Profil End 1

- Profil End 2

- Connection 14

-

- Side

- Valid

Se inchide temporar fereastra cu OK, urmand a alege tipul profilului din Profile Type Menu.

Menu

A

Menu

Menu

2100

Aft

Fig.21

sau Same as end1, daca prelucrarea capatului 2 este ca si a capatului 1

cod pentru tipul de conexiune (vezi anexa 1)

cod pentru tipul de prelucrare

precizeaza partea in care este plasat profilul pe panou

Cut

PS and SB precizeaza bordul in care vor fi modelate profilele

Vom selecta in fereastra 22 un profil cu bulb, 20 BE OK

Sisteme integrate de proiectare TRIBON M2 Gabriel Popescu Fig.22
Sisteme integrate de proiectare
TRIBON M2
Gabriel Popescu
Fig.22

Se alege dimensiunea profilului, in fereastra 23:

20/240,12 OK

dimensiunea profilului, in fereastra 23: 20/240,12 OK Fig.23 Se selecteaza din fereastra 24 codul de cone

Fig.23

Se selecteaza din fereastra 24 codul de conexiune, dupa care se confirma cu butonul OK :

Sisteme integrate de proiectare

TRIBON M2

Gabriel Popescu

Sisteme integrate de proiectare TRIBON M2 Gabriel Popescu Fig.24 Rezultatul unei astfel de modelari conduce la

Fig.24

Rezultatul unei astfel de modelari conduce la amplasarea a opt profile bulb pe panoul din Bb, si un panou identic in Tb.

profile bulb pe panoul din Bb, si un panou identic in Tb. Fig.25 Decupari de trecere

Fig.25

Decupari de trecere a profilelor (CUTOUT) Presupunem situatia de lucru cea din figura 26, in care avem modelat un profil bulb orizontal, care profilele verticale ale panoului . Se impune astfel, generarea decuparilor de trecere a profilului orizontal prin profilele verticale.

- se indica panoul

Planar

Model

Create

Sisteme integrate de proiectare

TRIBON M2

Gabriel Popescu

- apare fereastra 12, in care se actioneaza butonul CUTOUT

- apare fereastra 12, in care se actioneaza butonul CUTOUT Fig.26 - se alege itemul corespunzator

Fig.26

fereastra 12, in care se actioneaza butonul CUTOUT Fig.26 - se alege itemul corespunzator ( 2

- se alege itemul corespunzator (2 Stiffner, decupare in profil)

itemul corespunzator ( 2 Stiffner , decupare in profil) Fig.27 - se selecteaza profilul care va

Fig.27

- se selecteaza profilul care va genera decuparile , deci profilul mai mic (profilul orizontal)

- OC

- Se tasteaza in fereastra 28, codul decuparii (Ex. 745)

- OK

tasteaza in fereastra 28, codul decuparii (Ex. 745 ) - OK Fig.28 - se selecteaza profilul

Fig.28

- se selecteaza profilul sau profilele in care sistemul va executa decupari, (profilele verticale)

- OC

Confirmarea executarii decuparilor se primeste prin reaparitia ferestrei 12, din care se paraseste cu

Quit, daca nu continuam modelarea. Se recomanda stocarea modelului:

Planar

Select

Store Ok (in fereastra de indicare a panoului)

DETALII Sistemul pune la dispozitia utilizatorilor o functie de generarea detaliilor pentru elementele modelate. Astfel daca dorim sa avem confirmarea vizuala a decuparilor generate anterior se proceeaza in etapele urmatoare :

Planar

View

Detail

- se alege itemul corespunzator elementului de detaliat, in fereastra 29 (Ex. 3 Stiffner)

Sisteme integrate de proiectare

TRIBON M2

Gabriel Popescu

Sisteme integrate de proiectare TRIBON M2 Gabriel Popescu Fig.29 - se selecteaza elementul de pe model

Fig.29

- se selecteaza elementul de pe model (un profil vertical)

- YES (se confirma selectia)

- Se fixeaza pe desen detaliul generat de sistem

- OC

Decupari de trecere a cordoanelor de sudura NOTCHES Presupunem ca pe profilul din figura 30 , trebuie executate decupari de trecere a cordoanelor de sudura .

Fig.30
Fig.30

Planar

Model

Create

Notches (in fereastra 12)

Si va apare fereastra 31, in care trebuie selectat elementul in care se aplica decuparea (ex. Stiffener)

elementul in care se aplica decuparea (ex. Stiffener) Fig.31 In fereastra 32, se introduce codul decuparii

Fig.31

In fereastra 32, se introduce codul decuparii (ex. R50)

Fig.32
Fig.32

- se confirma prin OK

- se indica profilul sau profilele in care se aplica decuparea, prin selectie cu mouse-ul , pe desen,

- se incheie selectia profilelor prin OC

- se alege varianta de definire a pozitiei decuparii , in fereastra 33 (ex. At intersecting lines)

Sisteme integrate de proiectare

TRIBON M2

Gabriel Popescu

Sisteme integrate de proiectare TRIBON M2 Gabriel Popescu Fig.33 - se indica tipul de definire a

Fig.33

- se indica tipul de definire a liniei, in fereastra 34(ex. Y)

indica tipul de definire a liniei, in fereastra 34(ex. Y ) Fig.34 - se introduce valoarea

Fig.34

- se introduce valoarea lui Y, (ex. LP5+200)

- OK

- OC

- In fereastra 35, se poate defini, optional, inclinarea decuparii , prin tastarea ungiului

Fig.35
Fig.35

- OC

Confirmare modelarii se primeste prin redeschiderea automata a ferestrei 12, penrtu continuarea

modelarii.

Analiza fisierului schema corespunzator panoului modelat

Sisteme integrate de proiectare

TRIBON M2

Gabriel Popescu

Sisteme integrate de proiectare TRIBON M2 Gabriel Popescu Fig.36 Fig.37 Fig.38

Fig.36

Fig.37
Fig.37
Fig.38
Fig.38

Sisteme integrate de proiectare

TRIBON M2

Gabriel Popescu

Sisteme integrate de proiectare TRIBON M2 Gabriel Popescu Fig.39 Fig.40 Modelarea gaurilor in panouri si profile

Fig.39

Fig.40
Fig.40

Modelarea gaurilor in panouri si profile

Planar

Model

Create

Hole (in fereastra 12)

si profile Planar Model Create Hole (in fereastra 12) Fig.41 - Se declara tipul de element

Fig.41

- Se declara tipul de element in care se modeleaza gaura, prin alegerea in fereastra 41, a itemului corespunzator (ex. Plate)

- In fereastra 42, se tasteaza tipul decuparii si elementele sale caracteristice (ex. HO500*200 semnificand gaura ovala cu dimensiunile 500x200 ),

Sisteme integrate de proiectare

TRIBON M2

Gabriel Popescu

Fig.42
Fig.42

- se alege in fereastra 43, forma de definire a gaurii (ex. Center , indicand centrul ei)

de definire a gaurii (ex. Center , indicand centrul ei) Fig.43 - se alege itemul corespunzator

Fig.43

- se alege itemul corespunzator variantei de introducere a coordonatelor centrului gaurii si

inclinarea acesteia (ex. YZ YTZT adica indicarea centrului gaurii prin Y si Z, iar prin Yt si Zt un

al doilea punct definind cu centrul gaurii si directia de inclinare a acesteia)

cu centrul gaurii si directia de inclinare a acesteia) Fig.44 - se tasteaza pozitia pe Y

Fig.44

- se tasteaza pozitia pe Y a centrului gaurii, in fereastra 45 (ex. LP5+350)

Fig.45
Fig.45

- se tasteaza pozitia pe Z a centrului gaurii, in fereastra 46 (ex. 8000)

Sisteme integrate de proiectare

TRIBON M2

Gabriel Popescu

Fig.46
Fig.46

-

in fereastra 47 , se tasteaza pozitia pe Y a punctului care va defini directia de inclinare a gaurii

(

ex. LP5+400 , adica Y- ul centrului gaurii + 100mm)

Fig.47
Fig.47

-

in fereastra 47 , se tasteaza pozitia pe Z a punctului care va defini directia de inclinare a gaurii

(

ex. 8000 , adica Z- ul centrului gaurii)

Fig.48
Fig.48

-OC

- se precizeaza valabilitatea modelarii babord-tribord, numai babord sau numai tribord , in fereastra 49 (ex. PS and SB)

babord sau numai tribord , in fereastra 49 (ex. PS and SB) Fig.49 Fig.50 - Yes,

Fig.49

Fig.50
Fig.50

- Yes, in fereastra 50

Modelarea brachetilor Planar

Model

Create

BRACKET (in fereastra 12)

Sisteme integrate de proiectare

TRIBON M2

Gabriel Popescu

- Se alege categoria brachetului, in functie de conexiunile pe care acesta le va face sau forma generala de definire prin 3 puncte, in fereastra 51 (ex. Item 8)

Fig.51
Fig.51

- In fereastra 52, se alege geometria brachetului (ex item 7 , BBK_N)

52, se alege geometria brachetului (ex item 7 , BBK_N) Fig.52 - se indica vederea in

Fig.52

- se indica vederea in care se va defini brachetul (click pe vedere, in care se vor activa instrumentele de selectie cu precizie a punctelor)

- se defineste punctul de origine a brachetului ( Intersection of – pct. O)

- se defineste directia axei U ( Nearest of – pct. U)

- se defineste directia axei V( Intersection of – pct.V)

Fig.53
Fig.53

- No , in fereastra 53

Sisteme integrate de proiectare

TRIBON M2

Gabriel Popescu

- In fereastra 54, se vor introduce valori pentru dimensiunile brachetului, A, B, C, D , precum si caracteristicile materialului , grosime (Thickness 10), partea in care va amplasa grosimea (Material side PS) si calitatea (Quality A) , confirmandu-se prin butonul OK.

Fig.54
Fig.54

- in fereastra 55, se introduc caracteristicile geometrice pentru notch-urile brachetului (optional ex. R30, pentru originea brachetului)

Sisteme integrate de proiectare

TRIBON M2

Gabriel Popescu

Fig.55
Fig.55

Rezultand brachetul din fig. 56

Sisteme integrate de proiectare TRIBON M2 Gabriel Popescu Fig.55 Rezultand brachetul din fig. 56 Fig. 56

Fig. 56

Sisteme integrate de proiectare

TRIBON M2

Gabriel Popescu

POZITIONAREA ELEMENTELOR

Definirea pozitiilor elementelor

A. Definirea structurii de pozitionat

Planar

PosNo

A. Definirea structurii de pozitionat Planar PosNo Fig.57 Scope Panel (in fereastra 57) - In fereastra

Fig.57

Scope

Panel (in fereastra 57)

- In fereastra 58 se defineste panoul pe care se vor pozitiona elementele (ex. SP172-01-100-02), inchizand fereastra prin butonul OK

(ex. SP172-01-100-02), inchizand fereastra prin butonul OK Fig.58 - se specifica bordul in care se face

Fig.58

- se specifica bordul in care se face pozitionarea (Ex PS, SB, cl). Sistemul va lua in consideratie optiunile cu majuscule in cazul YES. Schimbarea de optiune se face prin accesarea succesiva a fiecarui buton.

Sisteme integrate de proiectare

TRIBON M2

Gabriel Popescu

Sisteme integrate de proiectare TRIBON M2 Gabriel Popescu Fig.59 - OC - Verificarea listei panurilor de

Fig.59

- OC

- Verificarea listei panurilor de pozitionat

Planar

PosNo

Scope

List (in fereastra 57)

Fig.60
Fig.60

- Close in fereastra 60

- OC B. Definirea pozitiilor Planar PosNo Set Profile ( in fereastra 61) Fig.61 -
-
OC
B.
Definirea pozitiilor
Planar
PosNo
Set
Profile
( in fereastra 61)
Fig.61
-
Se introduce numarul de pozitie, in fereastra 62
Fig.62
Fig.62

-

Se selecteaza pe model profilele identice care vor avea pozitia 51 (Pick - butonul din stanga al mouse-ului)

-

OC – incheierea selectiei

 

-

OC iesirea din functie

C.

Inscrierea pozitiilor Annotate

Hull Note

Pos No

Profile (in fereastra 63)

Sisteme integrate de proiectare

TRIBON M2

Gabriel Popescu

Sisteme integrate de proiectare TRIBON M2 Gabriel Popescu Fig.63 - Se indica profilul pe model (punctul

Fig.63

- Se indica profilul pe model (punctul de selectie va fi punct de satr al liniei de indicatie)

- Se alege punctul de frangere pentru pentru linia de indicatie

- Se alge punctul final pentru linia de indicatie

- ENTER

Fig.64
Fig.64

Modificarea pozitiilor (nivel grafic)

Annotate

Position Number

Create Pos No

- Options
- Options

Fig.65

(in fereastra 65)

- Se selecteaza pe model elementul caruia i se doreste schimbarea pozitiei

- Se alege in fereastra 66 linia corespunzatoare nr. de pozitie (ex. Part name : 51)

- Se modifica numarul de pozitie (ex. 61)

- Se reinscrie pozitia modificata a elementului .

Oservatie Acest tip de modificare ete numai la nivel de reprezentare , nu si in baza de date.

Sisteme integrate de proiectare

TRIBON M2

Gabriel Popescu

Fig.66
Fig.66

Modificarea pozitiilor (nivel DB)

Planar

PosNo

Change

Profile

( in fereastra 67)

(nivel DB) Planar PosNo Change Profile ( in fereastra 67) Fig.67 - Se inscrie numarul pozitiei

Fig.67

- Se inscrie numarul pozitiei de modificat in 68 (ex. 51)

Fig.68
Fig.68

- OK

- Se tasteaza noul numar de pozitie (ex. 61) , in fereastra 69

Sisteme integrate de proiectare

TRIBON M2

Gabriel Popescu

Fig.69
Fig.69

- OK

- OC

Observatie :

Acest tip de modificare asigura repozitionarea elementului in baza de date.

EXTRAGEREA INFORMATIILOR SCRISE SI DESENATE DINTR-UN PANOU MODELAT Modulul Planar Hull pune la dispozitia utilizatorului un set de functii care prelucreaza baza de date a panoului, in sensul reorganizarii ei, dupa criterii predefinite, avand scopul extragerii de informatii cu o anume caracteristica.

Hull Tools

PPI Hull

Select

( in fereastra 70)

Fig.70
Fig.70
Hull Tools PPI Hull Select ( in fereastra 70) Fig.70 - Panel (in fereastra 71) -

- Panel (in fereastra 71)

- In fereastra 72 se tasteaza numele panoului din care se doreste extragerea datelor de productie (ex. SP172-1-100-02)

- OK

Sisteme integrate de proiectare

TRIBON M2

Gabriel Popescu

Fig.71 Fig.72
Fig.71
Fig.72

- Plane Part Generation (in fereastra 73)

Confirmarea rularii functiei se obtine analizand in modulul Tribon M2 Log viewer, fereastra 74.

- Part List (in ferestra 73)

- Weight and COG(in ferestra 73)

- Profile Sketch and List (in ferestra 73)

Sisteme integrate de proiectare

TRIBON M2

Gabriel Popescu

Confirmarea rularii complete a acestor functii se obtine analizand in modulul Tribon M2 Log viewer, fereastra 74.

Fig.73
Fig.73
Fig.74
Fig.74

Vizualizarea parametrilor modelului, pe categorii, exprimati tabelar, se face prin accesarea din

fereastra 75 a fisierului

\partlist2

Acesta se deshide in EXCEL , ca in figura 76.

\partlist2 Acesta se deshide in EXCEL , ca in figura 76. Fig.75 Part name Quantity Block

Fig.75

Part name Quantity

Block

Side

Weight

Stock no

Quality

-221

2 SP172

PS

104

A

-222

2 SP172

PS

104

A

-223

24 SP172

BOTH

104

 

A

   

-224

2 SP172

PS

104

A

Fig.76

-225

2 SP172

PS

104

A

-226

2 SP172

PS

64

A

-227

2 SP172

PS

64

A

-67

4 SP172

SB

104

A

Sisteme integrate de proiectare

TRIBON M2

Gabriel Popescu

Analog se vizualizeaza fisierul cu pozitiile centrelor de greutate ale reperelor modelate (fig. 77)

Fig.77

Part name

Weight

X

Y

Z

Panel

Block

Part

Type

PANELS_TOTAL 1.16E+04 1.36E+05 -2.51E-15 8.00E+03

 

#NAME?

3880.5

136510

-3040.8

8000 SP172-1-100-02

SP172

SP172-1-100-02-1S

PLANA

#NAME?

3880.5

136510

3040.8

8000 SP172-1-100-02

SP172

SP172-1-100-02-1P

PLANA

-221

104 136352.3

 

490

8000 SP172-1-100-02

SP172

SP172-1-100-02/S1P PROFI

-67

104 136352.3

-5390

8000 SP172-1-100-02

SP172

SP172-1-100-02/S8S PROFI

-225

104 136352.3

5390

8000 SP172-1-100-02

SP172

SP172-1-100-02/S8P PROFI

-67

104 136352.3

-4690

8000 SP172-1-100-02

SP172

SP172-1-100-02/S7S PROFI

-224

104 136352.3

4690

8000 SP172-1-100-02

SP172

SP172-1-100-02/S7P PROFI

-223

104 136352.3

-3990

8000 SP172-1-100-02

SP172

SP172-1-100-02/S6S PROFI

Vizualizarea parametrilor modelului, exprimare grafica, se face actionand butonul Show , in fereastra 73. Aceasta actiune deschide fereastra 78 din care se vor accesa fisierele desen ale reperelor dorite.

- Se selecteaza reperul caruia i se doreste desenul (ex. SP172-1-100-02/S9P_3)

- Open Rezulta desenul reperului indicat (fig. 79)

Fig.78
Fig.78

Sisteme integrate de proiectare

TRIBON M2

Gabriel Popescu

Fig.79
Fig.79
integrate de proiectare TRIBON M2 Gabriel Popescu Fig.79 Fisierele PL_1(1) si PR_1(1) sunt prezentate in fig.80

Fisierele PL_1(1) si PR_1(1) sunt prezentate in fig.80 , respectiv 81.

proiectare TRIBON M2 Gabriel Popescu Fig.79 Fisierele PL_1(1) si PR_1(1) sunt prezentate in fig.80 , respectiv

Fig.80

Sisteme integrate de proiectare

TRIBON M2

Gabriel Popescu

Sisteme integrate de proiectare TRIBON M2 Gabriel Popescu Fig.81

Fig.81