Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Director,

Subsemnatul ................................................................, profesor la


....................................................................., specializarea ................................., vă rog să
aprobați plata salariului pe luna ............................ ca urmare a efectuării unui număr de ........
de ore reprezentând instruirea practică și practică comasată.

Data Semnătura

....................................

Domnului Director al ........................................................

S-ar putea să vă placă și