Sunteți pe pagina 1din 4

Școala Internațională AGORA Nume și prenume:_________________________

Clasa a IV-a Data:___________________


Învățătoare: Vancea Delia

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ

1.Completează folosind cuvinte care denumesc nevoile de bază ale plantelor și animalelor.
Plante Nevoi comune Animale
………………………… ……………………………… ……………………
………………………… ……………………………… ……………………
………………………… ……………………………… ……………………
………………………… ……………………………… ……………………
………………………… ……………………………… ……………………
2.Completează tabelul cu trei exemple din fiecare categorie de animale.
Insecte Reptile Amfibieni Păsări Pești Mamifere

3.Completează spațiile cu denumirile potrivite transformării apei în natură.


apă …………………………… nori apă ………………………… gheață
nori ………………………….. ploaie gheață ………………………. apă
4.Scrie trei exemple de resurse naturale și trei exemple de produse prelucrate.
Resurse naturale: ………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
Resurse prelucrate: ………………………………………………………..
……………………………………………………….
……………………………………………………….
5.Încercuiește litera din dreptul variantei corecte.
Forța gravitațională provoacă: Forța magnetică provoacă:
a) ruperea unei crengi a) mersul vapoarelor
b) caderea unui obiect b) căderea unei mingi
c) incendierea unei păduri c) mișcarea acului busolei
6.Notează cu A ( adevarat ) sau F ( fals ) în dreptul afirmațiilor.
……. Curentul electric este un fenomen al naturii.
……. Unele incendii pot fi provocate de fulger.
……. Tunetul este un fenomen al naturii.
……. Copacii sunt corpuri cu viață.
……. Amfibienii sunt corpuri fără viață.
……. Metalele sunt corpuri bune conductoare de căldură si electricitate.
……. Plantarea de copaci este o acțiune pozitivă a omului.
……. Poluarea apei cu substanțe toxice este o influență negativă a omului asupra mediului
înconjurător.
Obiective operaționale:
O1- să completeze diagrama;
O2-să completeze tabelul cu exemple;
O3-să completeze spatiile cu denumirile potrivite;
O4-să scrie exemple de resurse natural si prelucrate;
O5- să incercuiasca variant corecta;
O6-să stabilească valoarea de adevărat/ fals a unor enunțuri ;

Descriptori de performanță

Item Foarte bine Bine Suficient


Item 1 - completeaza toate nevoile de - completeaza trei dintre - completeaza doua
baza:apa,aer,hrana,lumina,caldura nevoi dintre nevoi

Item 2 - completeaza tabelul cu trei - completeaza tabelul cu - completeaza tabelul


exemple din fiecare categorie doua exemple din fiecare cu un exemplu din
categorie fiecare categorie

Item 3 -completeaza spatiile cu cele patru -completeaza spatiile cu trei - completeaza spatiile
denumiri denumiri cudoua denumiri

Item 4 -scrie corect trei exemple din -scrie corect doua exemple -scrie corect un
fiecare din fiecare exemplu din fiecare

Item 5 - incercuieste toate variantele - incercuieste doua variante - incercuieste o


corecte corecte varianta corecta

Item 6 - stabilește corect valoarea de - stabilește corect valoarea - stabilește corect


adrevărat/ fals pentru opt enunțuri de adrevărat/ fals pentru valoarea de adrevărat/
sase enunțuri fals pentru patru
enunțuri
Înregistrarea rezultatelor testului
Matricea item- elev
Științe ale naturii - clasa a IV-a

Numele I1 I2 I3 I4 I5 I6 Calificativ final


Bulzan Maya
But Teodora
Flynn Angelo
Petruț Esther
Varadi Alexia

Greseli frecvente:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Măsuri de ameliorare:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________