Sunteți pe pagina 1din 35

Anexa 1 la schema de ajutor de minimis

CONTINUT
PLAN AFACERI

Schema de ajutor de minimis prevazuta in cadrul Programului


Start –up Nation

1
*
1. DATE GENERALE / CERERE DE FINANTARE

Aceasta sectiune se completeaza manual in platforma on-line

11. Numele firmei: CADO-TECHNIQUE SRL


37555680
22. Codul unic de inregistrare:
SRL
33. Forma juridica de constituire:
J22/1286/11.05.2017
44. Data infiintarii/Numar Registrul Comertului:

7112
55. Activitatea principala a societatii si codul CAEN aferent:
66. Codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare:
7112
7
87. Activitatea Codului CAEN pe care se solicita AFN este:
Productie Se puncteaza cu 40 puncte
Programare IT cod CAEN 6201 Se puncteaza cu 40 puncte
Industrii creative – fara cod CAEN 6201 X Se puncteaza cu 35 puncte
Servicii Se puncteaza cu 30 puncte
Comert si alte activitati Se puncteaza cu 25 puncte
9
8. Natura capitalului social:

Natura capitalului social (%) Privat


Roman X
Strain
200 LEI
9. Valoarea capitalului social: Strada Neptun nr.8, bl.773, sc B,
10. Adresa, telefon/fax, e-mail: Ap.1,Judet Iasi, Municipiul Iasi 0748189629,
ante.andrei@yahoo.com
11. Persoana de contact: Ante Andrei Emanuel
12. Asociati, actionari principali : Ante Andrei Emanuel, Netedu Stefan
Numele si prenumele/Denumire Domiciliu / sediul societatii Pondere in Capital social %
Ante Andrei Emanuel Strada Neptun. Nr 8, bl. 771. Sc B, 50%
Ap 4
Netedu Stefan Strada Neptun, nr 16, bl 773 A, sc 50%
B, ap.1

13. Categorie IMM


Micro X
2
*
Mica
Mijlocie
Conform prevederilor Legii nr 346 .
14. Prezentarea societatilor din grup: Daca societatea aplicanta face parte dintr-un grup, pentru fiecare
societate din grup se vor prezenta urmatoarele informatii: denumire, CUI, legaturi cu societatea ce solicita
AFN- Daca este cazul-.

Caz 1.

Societatea CADO-TECHNIQUE SRL este o intreprindere autonoma.

Se descarca Cererea tip de acord de principiu pentru finantare (Anexa 3), se completeaza, semneaza si
se urca cu browse.
Se descarca Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii
(Anexa 5 obligatoriu si Anexa 6 dupa caz- (daca mai aveti alte firme) , se completeaza, semneaza si se
urca in aplicatie )
Se descarca Declaratia de minimis (Anexa 2) se completeaza, semneaza si se urca in aplicatie
Se incarca in aplicatie BI/CI si CUI.

2. VIZIUNE, STRATEGIE

In acest capitol de inceput incercati sa raspundeti la urmatoarele intrebari:


A.
 Care este esenta afacerii ? Ce si cum anume va genera bani si profit ?

Ex: Detaliati activitatea aferenta codului CAEN pe care accesati programul, factorii pe care ii
considerati relevanti pentru afacerea dvs. (ex: localizare, auto-evaluarea tehnologiei pe care o veti
utiliza, experienta anterioara a intreprinzatorului etc.).
Se va preciza modul in care intreprinderea isi utilizeaza resursele de munca, materiale si banesti
pentru realizarea obiectivelor propuse.
- viziunea intreprinderii, reprezentarea a ceea ce se doreste a fi organizatia in viitor;
- identificarea misiunii intreprinderii;
- examinarea perspectivelor pentru viitor in contextul obiectivelor pe termen lung.

3
*
Prin intermediul prezentului plan de investitii societatea CADO-TECHNIQUE SRL doreste sa isi
dezvolte activitatea de prestare servicii de cadastru si topografie conform codului CAEN 7112 ,,Activitati
de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea”.
Codul CAEN 7112 include :

Servicii consultative de proiectare tehnica

Servicii de consultanta in domeniul proiectarii tehnice, referitoare la un proiect specific de cladiri


rezidentiale, comerciale, publice sau institutionale.

Servicii de consultanta acordate clientilor privind principiile si metodele de proiectare tehnica, atunci cand
acestea intervin independent intr-un proiect de inginerie, inclusiv analize strategice, studiii de
reglementare si de audit.

Servicii de proiectare tehnica pentru proiectele de cladiri care include:

- furnizarea de desene, planuri si studii referitoare la proiectele de cladiri rezidentiale, cum ar fi: (case noi
si existente, ansambluri rezidentiale, apartamente, cladiri cu utilizare mixta, folosite in principal ca
locuinte rezidentiale),

-furnizarea de desene, planuri si de studii referitoare la cladirile comerciale, publice si institutionale, noi si
existente, inclusiv cladirile cu utilizare mixta, dar care sunt folosite preponderent in scopuri comerciale,
publice, institutionale, cum ar fi: cladiri de birouri, centre comerciale, hoteluri si restaurante, statii service
si depozite.

Factorii relevanti pentru dezvoltarea optima a activitatii sunt

- Localizarea intr-o zona cu potential ridicat de dezvoltare a IMM-urilor.

- Numarul ridicat de clienti potentiali din regiune interesati de tipul de servicii pe care
firma urmeaza sa le ofere;

- Tehnologia inovativa achizitionata care va duce la prestarea unor servicii de cea mai
buna calitate.

- Toate echipamentele achizitionate prin intermediul proiectului vor fi noi, asigurandu-se


astfel un avantaj tehnologic fata de concurentii din zona regionala;

Viziunea, misiunea strategia si obiectivele pe termen scurt, mediu si lung ale companiei au fost
construite in vederea extinderii firmei, atat la nivelul resurselor umane cat si la nivelul resurselor materiale
si a capacitatii de a deservi nevoile clientilor.
Misiunea intreprinderii este aceea de a gestiona cu succes cerintele si exigentele clientilor prin
4
*
oferirea unor servicii de cadastru si topografie. Se doreste ca prin profesionalism, dedicatie si organizare
eficienta, firma CADO-TECHNIQUE SRL sa reuseasca sa patrunda pe piata serviciilor de cadastru si
topografie si sa isi creeze o baza de clienti fideli.
Viziunea firmei consta in oferirea unor servicii la un nivel al calitatii si cantitatii care sa ii permita
ocuparea unei pozitii importante pe piata si consolidarea acesteia printr‐o dezvoltare a cifrei de afaceri si
crearea unor noi locuri de munca. Printr-o utilizare eficienta a echipamentelor care urmeaza sa fie
achizitionate prin interemediul prezentului plan de investitii, compania doreste sa acopere o plaja cat mai
mare de clienti. Pe viitor, societatea isi propune sa devina un partener de incredere pentru clienti si sa isi
asigure astfel profitabilitatea si rentabilitatea financiara.
Viziunea si misiunea firmei se valorifica in urmatoarele aspecte:
 Oferirea unor servicii competitive sub aspectul raportului calitate-pret

 A fi in top pe piata de profil si partenerul preferat al furnizorilor

 Obtinerea unui grad ridicat de satisfactie al clientilor firmei

 Asigurarea dezvoltarii si profitabilitatii organizatiei pe termen lung

 Asigurarea unor conditii de lucru decente, motivante si atractive pentru angajati


Obiectivul pe termen scurt al firmei este de a isi creste competitivitatea pe piata prin dezvoltarea
capacitatii de a presta servicii de cadastru si topografie prin achizitionarea de echipamente noi, care
utilizeaza tehnologii inovative mai noi de trei ani si prin angajarea de personal pregatit in domeniu. Prin
indeplinirea acestui obiectiv societatea o sa isi asigure capacitatea de prestare a unor servicii de calitate
ireprosabila, care vor sprijini eforturile firmei de atragere a clientilor.
Obiectivul pe termen lung al intreprinderii este ca prin lucrul bine facut si la timp sa dezvolte
afacerea astfel incat in urmatorii ani sa treaca la o cifra de afaceri de peste 142,200,00 anual. Prin
indeplinirea acestui obiectiv firma isi propune sa isi consolideze pozitia pe piata si sa isi asigure
rentabilitatea si sustenabilitatea.

Din punct de vedere al evolutiei obiectivelor, mentionam faptul ca firma a fost infiintata recent, in
data de 11.05.2017 . Pana in prezent firma nu a desfasurat activitatea care urmeaza sa fie dezvoltata prin
intermediul proiectului, neavand astfel realizari pe care sa le prezentam in cadrul acestui subcapitol .
Primul obiectiv pe care societatea si l-a propus a fost sa reuseasca sa achizitioneze activele necesare pentru
prestarea serviciilor de cadastru si topografie. Datorita faptului ca firma nu dispune de fondurile proprii
necesare pentru realizarea acestui aspect, s-a identificat oportunitatea accesari unor fonduri

5
*
nerambursabile. In consecinta, prezentul plan de investitii reprezinta cea mai importanta actiune a
societatii pentru a-si asigura atingerea primului obiectiv asumat.

Din punct de vedere al proiectului, obiectivele specifice pe care societatea si le propune sunt-

- Achizitionarea unui numar de 7 echipamente;

- Introducerea unui numar de 9 servicii pe piata cu ajutorul noului flux tehnologic;

- Achiziționarea de echipamente care utilizează tehnologii mai noi de trei ani, în perioada
de implementare a proiectului

- Dezvoltarea resurselor umane ale intreprinderii prin angajarea unui numar de 2


persoane , din care 2 absolventi dupa anul 2012.
- Inchirierea unui spatiu in care societatea sa isi desfasoare activitatea;
- Realizarea unei strategii de marketing eficienta care sa sprijine dezvoltarea brand-ului
firmei;

Prin realizarea obiectivelor specifice de mai sus proiectul contribuie la realizarea obiectivul general
al Programului Start-UP Nation : stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii si
imbunatatirea performantelor economice ale acestora, crearea de noi locuri de munca, insertia pe piata
muncii a persoanelor defavorizate, somerilor si absolventilor, cresterea investitiilor in tehnologii noi
inovative.
Rezultatele proiectului: in perfecta oglinda a obiectivelor de mai sus:
- 7 echipamente achizitionate pana la finalizarea implementarii proiectului;
- 9 servicii introduse pe piata pana la finalizarea implementarii proiectului;
- 2 echipamente si un soft, achiziționate care utilizează o tehnologie inovativă, mai noua
de trei ani, până la finalizarea implementării proiectului;
- 2 persoane angajate pana la finalizarea implementarii proiectului din care 2 persoane
din categoria absolventi dupa anul 2012.
- un spatiu optim pentru desfasurarea activitatii achizitionat pana la finalizarea
implementarii proiectului;
- 5 activitati de marketing realizate in perioada de implementare a proiectului;

6
*
In concluzie, prin intermediul prezentului plan de investitii, firma CADO-TECHNIQUE SRL o sa
isi dezvolte activitatea aferenta codului CAEN 7112 prin achizitionarea unor echipamente noi care au
incluse tehnologii inovative, care o sa sprijine prestarea serviciilor de cadastru si topografie. Realizarea
obiectivelor specifice ale proiectului va duce la realizarea obiectivelor pe termen scurt si lung ale firmei si
vor asigura o dezvoltare sustenabila a firmei.

B.
 Unde vrei sa ajungi intr-un interval de 3 ani. Fixeaza-ti obiective cuantificabile!

Obiective UM 2018 2019 2020


Cifra de afaceri LEI 142200 145044 146466
Profit LEI 60583 35947 36891
Numar de salariati Numar persoane 2 2 2

C.
De compeltat on-line. Aici puteti sa compeltati cu valori exacte numai dupa finalizarea previziunilor.

 Care sunt „punctele tari” care te determina sa crezi ca vei avea succes? (ex: cunostinte tehnologice,
cunostinte de management si marketing, cunostinte de piata, pregatire in domeniu, experienta in
domeniu (ca angajat al unor firme din domeniu), locatia proiectului, capital, relatii, capacitate de
munca, flexibilitate). In aceasta sectiune faceti analiza swot a afacerii dumneavoatra.

Se vor detalia minim trei aspecte pentru fiecare sectiune SWOT. (Puncte tari, puncte slabe,
oportunitati si amenintari)

Analiza SWOT are ca si tinta identificarea obiectivelor strategice care sa asigure o crestere
durabila a firmei pe piata serviciilor creative de cadastru si topografie. De asemenea, analiza SWOT are un
pronuntat caracter calitativ, permitand formularea unui diagnostic asupra conditiei trecute si actuale a
firmei sau a domeniilor ei functionale, pe baza raspunsurilor la problemele mentionate anterior,
conturandu-se perspectivele de evolutie pe termen lung ale firmei si ale domeniilor respective.
Punctele tari si slabe se refera la mediul intern. Practic, punctele tari si slabe rezulta din
pozitionarea fata de un referential care, de obicei, este constituit din valorile medii ale unor marimi din
domeniul analizat, care caracterizeaza mediul intern. Unele oportunitati si amenintari apar din punctele tari
si slabe, dar, de cele mai multe ori, ele rezulta din analiza mediului extern. In mare masura, definirea
obiectivelor strategice depinde de corectitudinea analizei SWOT. Din analiza diagnostic am sintetizat
principalele puncte forte, puncte slabe, amenintari si oportunitati, dupa cum urmeaza:

7
*
1. Puncte tari:
- Achizitionarea unor echipamente tehnologice inovatice care au incluse tehnologii mai
noi de 3 ani,
- Experienta ridicata pe care administratorul/actionarul majoritar al firmei o are in
domeniul serviciilor de cadastru si topografie;
- Relatiile pe care actionarul firmei si le-a format anterior ca si angajat in domeniul
serviciilor de cadastru si topografie;
- Capacitatea de munca ridicata demonstrata de actionarul majoritar al firmei prin
performantele realizate la precedentele locuri de munca;
- Flexibilitatea pe piata;
- Sustenabilitate crescuta pe piata, in conformitate cu previziunile financiare realizate;
- Localizarea proiectului in Orasul Iasi, cunoscut pentru potentialul oferit antreprenorilor
care doresc sa isi dezvolte o afacere noua ;
- Capacitatea de a realiza servicii competitive sub raportul calitate-pret prin
achizitionarea unor echipamente tehnologice inovative care sa asigure un avantaj in
comparatie cu concurenta.

2. Puncte slabe
- Numar redus de angajati
- Lipsa unui brand al firmei recunoscut la nivel regional;
- Capacitate financiara scazuta datorata lipsei de activitate;
- Flux de numerar instabil in etapele incipiente;

3. Oportunitati :
- Achizitionarea echipamentelor necesare pentru dezvoltarea unui flux tehnologic
modern;
- Prestarea unor servicii cu un raport calitate/pret mai bun decat cel prestat de concurenta
prin intermediul achizitionarii unor echipamente inovative, mai noi de 3 ani.
- Angajarea de personal care sa asigure necesarul de resurse umane pentru dezvoltarea
afacerii;
- Crearea unui brand al firmei printr-o strategie de marketing bine pusa la punct;

8
*
- Accesarea unor fonduri nerambursabile menite sa asigure capacitatea financiara pentru
dezvoltarea firmei;
- Asigurarea unei pozitii mai bune pe piata prin atragerea de clienti noi;
- Inchirierea unui spatiu localizat intr-o zona care sa confere un avantaj comercial;
- Posibilitatea cresterii competitivitatii si a productivitatii firmei prin atingerea
obiectivelor propuse in cadrul prezentului plan de investitii;
4. Amenintari
- Instabilitatea climatului socio-economic ceea ce defavorizeaza compania din cauza
resurselor limitate;
- Cresterea numarului de concurenti existenti pe piata;
- Aparitia unor concurenti puternici pe piata care sa presteze preturi de dumping menite
sa inlature concurenta
In concluzie, prezentul plan de investitii reprezinta cea mai importanta oportunitate, pe care firma
poate sa o dezvolte pentru a-si asigura dezvoltarea pe piata si pentru a-si transforma punctele slabe
identificate in puncte tari.

D1.
 Activitati necesare implementarii proiectului (de ex. asigurarea spatiului productiv/comercial prin
achizitie/inchiriere, elaborare proiecte tehnice necesare; amenajare spatiu; achizitionarea de utilaje,
echipament, mobilier; obtinere avize, acorduri, autorizatii necesare implementarii proiectului;
recrutare/selectie/angajare personal suplimentar necesar; instruire personal; actiuni de promovare a
produselor/serviciilor; aprovizionare cu materii prime, materiale, produse finite, marfuri, asigurarea
conditiilor tehnico-economice, sanitare etc);

1. Prospectarea pietei in vederea identificarii mijlocelor fixe si obiectelor de inventar necesare


pentru lansarea afacerii.
2. Elaborarea planului de afaceri

Activitati desfasurate in perioada de implementare:

1. Inchirierea spatiului necesar pentru desfasurarea activitatii. Se va inchiria spatiul necesar


pentru derularea activitatii;

9
*
2. Derularea procedurilor de achizitie echipamente : Aceasta activitate presupune derularea
procedurilor de achizitie echipamente, in conformitate cu procedura programului Start-UP Nation.
Pentru echipamente se vor cere oferte de la trei furnizori diferiti .
3. Livrarea, receptia si punerea in functiune a activelor achizitionate: Se vor livra toate
echipamentele pentru care s-a realizat procedura de achizitie;
4. Recrutare/selectie/angajare a 2 persoane noi : Se va respecta principiul egalitatii de sanse,
persoanele vor fi angajate pe baza experientei si a cunostintelor demonstrate si nu pe baza unor
criterii discriminatorii. Un numar de 2 angajati vor fi dintr-o categorie defavorizata/absolventi dupa
anul 2012/someri.
5. Inceperea propriu-zisa a activitatii : Societatea va incepe activitatea efectiva de prestare a
serviciilor propuse.
6. Realizarea site-ului web al firmei si al activitatilor de marketing. Aceasta activitate presupune
realizarea site-ului web si a activitatilor de marketing propuse;
7. Intocmirea si depunerea documentatiei pentru cerere de plata/cerere de rambursare: Aceasta
activitate se va desfasura in conformitate cu graficul platilor prezentat intr-un capitol ulterior. Se
vor realiza maxim 3 cereri de plata/rambursare in cadrul proiectului. In prima cerere de
rambursare/ plata vor fi incluse echipamentele technologice si softurile necesare pentru
desfasurarea activitatii. Documentatia va fi intocmita cu ajutorul unei firme de consultanta.

D2.
 Mentionati activitatile relevante pe care le veti intreprinde in cadrl duratei de implementare a
proiectului cuprinsa intre momentul intrarii in vigoare a acordului de finantare si momentul depunerii
ultimei cereri de plata/rambursare.

In termen de maxim 1 an de la intrarea in vigoare a acordului, beneficiarul este obligat sa efectueze


cheltuielile. Termenul de 1 an se poate prelungi doar cu acordul OTIMMC pentru situatii exceptionale
(de exemplu intarzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de
beneficiarul AFN). Prelungirea se acorda o singura data, pe baza unei cereri depuse de catre solicitant
la sediul OTIMMC cu cel putin 5 zile inainte de expirarea termenului limita de depunere a decontului.
Prelungirea nu poate depasi termenul limita de efectuarea cheltuielilor, prevazut in procedura de
implementare a programului.
Nicio cheltuiala efectuata/factura fiscala emisa/contract, cu exceptia cheltuielilor cu consultanta,
efectuate inaintea intrarii in vigoare a acordului de finantare NU ESTE ELIGIBILA

Durata de implementare a proiectului va fi de luni 12. In aceasta perioada vor fi indeplinite toate
activitatile din cadrul proiectului care vor incepe dupa semnarea contractului de finantare. Graficul
activitatilor in vederea implementarii proiectului sunt prezentate mai jos.

10
*
1. Inchirierea spatiului necesar pentru desfasurarea activitatii – responsabilul va fi managerul de
proiect. Semnarea contractului de inchiriere si inregistrarea locatiei de implementare la ORC va
dura 1 luna de la identificarea locatiei de implementare. (luna a 2-a de la semnarea contractului de
finantare)
2. Realizarea unor documente prin care firma intra in posesia locatiei de implementare – Managerul
de proiect intr-o luna va face demersurile ca locatia de implementare sa fie inregistrat in
documentele firmei CADO-TECHNIQUE SRL. (luna a 2-a de la semnarea contractului de
finantare)
3. Derularea procedurilor de achizitie echipamente – managerul de proiect in luna 1 de la semnarea
contractului de finantare va organiza procedurile de achizitie. Aceasta activitate va dura 1 luna,
adica pana in luna a 2-a.
4. Livrarea, receptia si punerea in functiune a activelor achizitionate – managerul de proiect va fi
responsabil pentru a receptiona echipamentele conform contractelor semnate pana in luna a 3-a.
5. Recrutare/selectie/angajare 2 persoane noi – managerul de proiect va recruta cele 2 persoane in
luna 4 de la semnarea contractului de finantare.
6. Inceperea propriu-zisa a activitatii – managerul de proiect, impreuna cu angajatii firmei vor incepe
activitatea de prestari servicii incepand cu luna 4.
7. Realizarea site-ului web al firmei si al activitatilor de marketing – in luna a 6-a de implementare va
fi creat site-ul web al firmei de o firma specializata in domeniu.
8. Intocmirea si depunerea documentatiei pentru cerere de plata/cerere de rambursare – in lunile
decembrie 2017, martie 2018 si august 2018, vor fi intocmite si depuse documentatia pentru cerere
de plata/cerere de rambursare de catre managerul de proiect. In prima cerere de rambursare/ plata
vor fi incluse echipamentele technologice si softurile necesare pentru desfasurarea activitatii.

3. RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENTA

Numarul total de angajati pe perioada nedeterminata de la momentul deschiderii aplicatiei electronice de


inscriere- Daca este cazul-:

3. Management, Resurse umane


11
*
Management:
Se completeaza direct in platforma on-line cu datele managerului de proiect (informatiile trebuie luate din
CV)

Nume si prenume si varsta Functia in societate si Experienta in Studii/Specializari cu impact


principalele domeniu asupra afacerii propuse
responsabilitati pe scurt
Ante Andrei Emanuel Reprezentant legal Experienta pe Universitatea Tehnica „Gh.
postul de Asachi” Iasi, Facultatea de
inginer Hidrotehnica, Geodezie si
geodez in Ingineria Mediului,
activitatea de Diploma obtinuta in
masuratori specializarea- Inginer
tereste si masuratori terestre si
cadastru. cadastru
Netedu Stefan Asociat Experienta in Universitatea Tehnica „Gh.
Negocierea si semnarea asistent Asachi” Iasi, Facultatea de
contractelor, inginer si Hidrotehnica, Geodezie si
Administrarea inginer Ingineria Mediului (In curs
procedurilor juridice in geodez de absolvire in anul 2017)
legatura cu realizarea Diploma de bacalaureat
obiectului de activitate al Liceul teoretic „ Vasile
societatii comerciale, Alecsandri”,Iasi (Romania)
Respectarea tuturor Profil teoretic :
indatoririlor prestabilite matematica-informatica
de prevederile legislative.

Reprezentant legal :
Nume si prenume M/F varsta
Ante Andrei Emanuel M 29

Numar de locuri de munca ce urmeaza a fi create in urma implementarii proiectului:

Total 2

* Se va face dovada angajarii persoanelor cu contract de munca cu norma intreaga pe perioada


nedeterminata pana la momentul depunerii ultimei cereri de plata/ rambursare.
Se va calcula automat de catre aplicatie:
X ≥ 2 = 20 puncte

Loc de munca ocupat de persoane defavorizate*/ absolventi dupa anul 2012/someri:

Minim un loc de munca din cele de mai sus creat pentru persoana defavorizate*/ absolvent dupa anul
2012/somer:
DA (1 loc) DA (minim 2 locuri) NU

12
*
Numar total locuri de munca nou create pentru persoane defavorizate*/ absolventi dupa anul 2012/
someri
2
Observatii:
Se acorda 20 puncte suplimentar pentru minim 1 loc de munca din cele de mai sus create ocupat de
1 persoana defavorizata*/ absolvent dupa anul 2012/somer sau 25 puncte suplimentare pentru
minim 2 locuri de munca din cele de mai sus create, ocupate persoane defavorizate*/ absolventi
dupa anul 2012/someri.
* definite conform Hotararii de Guvern nr. 799/2014

Dovada locurilor de munca ocupate de persoane defavorizate*/absolventi dupa anul 2012/someri se va


prezenta pana la momentul depunerii ultimei cereri de plata/rambursare.

Prin absolvent dupa anul 2012 se intelege absolvent incepand cu 1.01.2013 cu diploma(adeverinta) sau
certificat de absolvire pentru studii conform legii educatiei.
4. PREZENTAREA PROIECTULUI
4.1 Descrierea proiectului de investitii
Precizati in ce consta proiectul (infiintarea unei capacitati de productie/servicii; dezvoltarea portofoliului
de produse/servicii; modernizarea/retehnologizarea) si care sunt principalele activitati necesare pentru
realizarea acestuia (ex: achizitie/modernizare/amenajare spatiu, asigurare utilitati si achizitie echipamente
specifice activitatii).
Detaliati investitiile ce urmeaza a fi realizate in cadrul proiectului si activitatile firmei pentru care sunt
necesare fiecare dintre acestea.
Detaliati activitatile si subactivitatile prin care se va realiza proiectul de investitii, mentionand etapele de
derulare a acestuia.

Prezentati sumar fluxul activitatii pentru care se solicita finantare si principalele utilaje si echipamente
utilizate.
Descrieti succint rolul si importanta elementelor de cost pentru care solicitati finantare .

Prin acest proiect, se doreste inceperea activitatii de cadastru si topografie, conform codului CAEN
7112 in cadrul firmei CADO-TECHNIQUE SRL, prin inchirierea spatiului de desfasurare a activitatii,
prin achizitionarea echipamentelor tehnologice necesare desfasurarii fluxului tehnologic, prin angajarea
persoanelor, din care 2 locuri vor fi create pentru persoane din categoria defavorizata si prin
implementarea strategiilor de marketing, crearea de website, promovarea online si offline care vor oferi
sansa firmei sa se dezvolte si sa isi creeze un renume pe piata.
Obiectivele generale sunt in concordanta cu politicile de dezvoltare a firmei si cu obiectivele
programului Start-Up Nation, respectiv stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
si imbunatatirea performantelor economice ale acestora, crearea de noi locuri de munca, insertia pe piata

13
*
muncii a persoanelor defavorizate, somerilor si absolventilor, cresterea investitiilor in tehnologii noi
inovative.
Activitatea principala a proiectului consta in achizitionarea unor utilaje performante.
Rezultate asteptate in urma implementarii proiectului:
 Dobandirea capcitatii de a presta servicii de cadastru si topografie prin achizitia de active tangibile
de ultima generatie, cu un grad de inovare ridicat
 Cresterea calitativa a serviciilor prin utilizarea celor mai noi tehnologii in domeniu;
 Eficientizarea costurilor necesare pentru realizarea seriviciilor: eficienta energetica a utilajelor noi
achizitionate
 Angajarea de personal pregatit in domeniu: selectarea unor persoane cu pregatire in domeniul care
urmeaza sa fie dezvoltat

Realizarea obiectivelor proiectului este posibila numai prin prezentul proiect de investitii. Proiectul
consta in investitii in echipamente, mijloace intangibile, chirii, salarii, pentru prestarea serviciilor de
cadastru si topografie.
Echipamentele vizate sunt special selectate pentru firma CADO-TECHNIQUE SRL, deoarece numai cu
ajutorul acestor echipamente se pot atinge obiectivele generale si cele specifice ale proiectului.

Activitati desfasurate inainte de implementare proiectului

1. Prospectarea pietei in vederea identificarii mijlocelor fixe si obiectelor de inventar necesare pentru
lansarea afacerii.

2. Elaborarea planului de afaceri

Activitati desfasurate in perioada de implementare:

1. Inchirierea spatiului necesar pentru desfasurarea activitatii: Se va inchiria spatiul necesar


pentru derularea activitatii;
2. Derularea procedurilor de achizitie echipamente : Aceasta activitate presupune derularea
procedurilor de achizitie echipamente, in conformitate cu procedura programului Start-UP Nation.
Pentru echipamente se vor cere oferte de la trei furnizori diferiti .
3. Livrarea, receptia si punerea in functiune a activelor achizitionate: Se vor livra toate
echipamentele pentru care s-a realizat procedura de achizitie;

14
*
4. Recrutare/selectie/angajare a 2 persoane noi : Se va respecta principiul egalitatii de sanse,
persoanele vor fi angajate pe baza experientei si a cunostintelor demonstrate si nu pe baza unor
criterii discriminatorii. Un numar de 2 angajati vor fi dintr-o categorie defavorizata/absolventi dupa
anul 2012/someri.
5. Inceperea propriu-zisa a activitatii: Societatea va incepe activitatea propusa.
6. Realizarea site-ului web al firmei si al activitatilor de marketing: Aceasta activitate presupune
realizarea site-ului web si a activitatilor de marketing propuse;
7. Intocmirea si depunerea documentatiei pentru cerere de plata/cerere de rambursare: Aceasta
activitate se va desfasura in conformitate cu graficul platilor prezentat intr-un capitol ulterior. Se
vor realiza maxim 3 cereri de plata/rambursare in cadrul proiectului. In prima cerere de
rambursare/ plata vor fi incluse echipamentele technologice si softurile necesare pentru
desfasurarea activitatii. Documentatia va fi intocmita cu ajutorul unei firme de consultanta.

Etapele de realizare a serviciilor sunt urmatoarele :

Prima etapa : - Intrarea in contact cu potentialul client si identificarea specificului documentatiei tehnice.
Echipamentele si softurile necesare desfasurarii activitatii sunt: sistem desktop, sistemul de tip office,
softul BricsCad Pro si multifunctionala. Intalnirea cu potentiali clienti se va desfasura in spatiul inchiriat,
care va fi amenajat cu mobilierul necesar desfasurarii activitati precum: birou, etajera, scaune, masa si
canapea.

A doua etapa : Solicitarea si studierea actelor necesare intocmirii documentatiei si stabilirea onorariului in
functie de complexitatea lucrarii. Echipamentele si softurile necesare desfasurarii activitatii sunt- sistem
desktop, pachetul software de tip office si multifunctionala.

A treia etapa: Deplasarea in teren la imobilul in cauza si efectuarea masuratorilor topografice. In aceasta
etapa se colecteaza datele tehnice necesare realizarii documentatiei. In cadrul acestei etape este nevoie de
de un autoturism care este necesar pentru activitatea de prestare servicii de cadastru si topografie,
deoarece necesita deplasarea la locul in cauza. Astfel prin intermediu acestui proiect se va achizitiona un
autoturism care va permite desfasurarea activitatii in conditii optime. De asemenea, echipamentele care
sunt necesare defasurarii acestei activitati sunt: statie totala flex line, telemetru laser si receptor sistem
GNSS.

15
*
A patra etapa: Prelucarea si procesarea datelor la birou, dupa care urmeaza a fi transmise sau folosite la
realizarea unei documentatiei tehnice ce urmeaza a fi depusa la ANCPI pentru avizare. Activitatea
presupune lucru la birou unde se prelucreaza si proceseaza datele extrase din teren cu ajutorul mai multor
softuri de specialitate. Pentru desfasurarea acestui proces sunt necesare echipamente specifice activitatii de
birou precum : softul BricsCad Pro, pachetul software de tip office, sistemul desktop si multifunctionala.

A cincea etapa : Dupa verificarea documentatiei tehnice de catre persoanele angajate in cadrul instituiei
publice ANCPI, urmeaza solutionarea si eliberarea lucrarii, in cele din urma ajungand sa fie predata
beneficiarului. In cadrul acestei etape sunt necesare urmatoarele echipamente: sistem desktop,
pachetul software de tip office si multifunctionala.

4.2 Locatie proiect si modul de asigurare cu utilitati

Sediul social: Judet Iasi Adresa Strada NEPTUN, Nr. 16, PARTER, Bloc 773A, Scara B,
Ap. 1,
Regiune de dezvoltare: Nord-Est
Urban / rural
X

Locul implementarii proiectului:

Regiune de dezvoltare: Nord-Est


Judet Iasi Adresa Localitatea Iasi

In cazul in care activitatea aferenta proiectului se va derula intr-un spatiu inchiriat la adresa se va preciza
doar localitatea.

Urban / rural
X

Localitatea unde societatea CADO-TECHNIQUE SRL isi va desfasura activitatea este Iasi. In
aceasta localitate firma va incheia un contract de inchiriere intr-un spatiu care este adecvat pentru
desfasurarea activitatii.

Asigurarea utilitatilor necesare :

16
*
Estimati costurile lunare pentru fiecare tip de utilitate necesare desfasurarii activitatii in locatia
implementarii proiectului.
Detaliati cum se vor asigura utilitatile in cazul in care acestea nu exista.

Localitatea unde societatea CADO-TECHNIQUE SRL isi va desfasura activitatea este Iasi. In aceasta
localitate firma va incheia un contract de inchiriere iar costurile estimate pentru intretinerea firmei si
utilitati sunt urmatoarele: energie electrica: 300 lei, apa si canalizare: 300 lei gaze, 200 lei, internet si
telefonie 150 de lei.

In cazul in care activitatea aferenta proiectului se va derula intr-un spatiu inchiriat precizati principalii
parametrii estimati (suprafata inchiriata, perioada de inchiriere, valoare chirie, etc).

Dimensionare valoare de investitie

Prin intermediul prezentului plan de investitii societatea CADO-TECHNIQUE SRL isi propune sa

inchirieze un spatiu care sa aiba urmatorii parametrii estimati : Suprafata inchiriata minimum 20m2 maxim

35 m2 , perioada de inchiriere 4 ani , valoare chirie 1800 lei/luna.

a. Dimensionare valoare de investitie

Se va completa bugetul Smart in excelsi. Sa nu preluati datele aici, din excel direct o sa copiati in
aplicatia on-line. Codul de clasificare trebuie sa luati din catalogul mijloacelor fixe:
\\192.168.5.10\Database\INFO\Informatii generale
Nr. Element de investitie Denumir Numa Valoarea Valoarea Valoarea Valoare Codul de
Crt / Cheltuieli e r totala TVA TVA eligibil clasificare
. operationale Bucati fara TVA nedeductibi deductibi a si durata
- lei l l de
amortizar
e (ani)
ACTIVE CORPORALE 1
1 Echipamente
tehnologice*, inclusiv
echipamente IT
2 Autoutilitare si
autovehicule cu
destinatie speciala, cu
exceptia vehiculelor
simbol G, conform
17
*
Ordinului MLPTL
211/2003 cu
modificarile si
completarile
ulterioare
3 Mobilier, aparatura
birotica si sisteme de
protectie a valorilor
umane si materiale
4 Instalatii/echipamente
specifice in scopul
obtinerii unei
economii de energie
5 Instalatii de incalzire
sau climatizare
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1
ACTIVE CORPORALE 2
6 Spatii de lucru, spatii
de productie si spatii
pentru prestari
servicii si comert
7 Autoturisme,
autobuze, microbuze,
biciclete, mopede,
motociclete, Kart,
ATV, rulote cu sau
fara motor,
elevatoare,
incarcatoare, remorci
si semiremorci,
platforme, izoterme si
frigorifice, doc
plutitor, salupe
maritime pentru
calatori, ambarcatii
fluviale de agrement,
aparate de zbor,
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2

SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE

ACTIVE NECORPORALE SI ALTE CHELTUIELI 1


8 Salarii, utilitati,
chirii,
9 Pagina web pentru
18
*
prezentarea si
promovarea activitatii
inclusive cheltuieli de
promovare on-line si
cheltuieli inregistrare
fara hosting.
10 brevete de inventie,
francize, etichetare
ecologica
12 Cursuri de dezvoltare
a abilitatilor
antreprenoriale
13 Consultanta
14 Software-uri necesare
desfasurarii
activitatii, inclusiv
licente si software
pentru comertul on-
line
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE SI
ALTE CHELTUIELI 2
ACTIVE NECORPORALE SI ALTE CHELTUIELI 2
15 Comisionul de
garantare datorat
FNGCIMM
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE SI
ALTE CHELTUIELI 1
TOTAL GENERAL
Procent echipamente tehnologice si Se calculeaza automat astfel:
software pentru punctaj (1+4+5+14)/ TOTAL GENERAL
Procent active corporale 1 Se calculeaza automat astfel:
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1/ (TOTAL
GENERAL-SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2-
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE SI ALTE
CHELTUIELI 2)
Procent active necorporale si alte Se calculeaza automat astfel:
cheltuieli 1 SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE SI ALTE
CHELTUIELI 1/ (TOTAL GENERAL-SUBTOTAL
ACTIVE CORPORALE 2 - SUBTOTAL ACTIVE
NECORPORALE SI ALTE CHELTUIELI 2)

Nota:
- La dimensionarea valorii proiectului de investitii se vor considera numai cheltuielile eligibile;
- Se pot atasa oferte ale elementelor de investitii care se doresc a fi achizitionate in cadrul proiectului;
-* Prin echipamente tehnologice conform grilei de punctaj se inteleg toate bunurile descrise in grupele 2.1,
2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de
functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor mentionate.

19
*
4.4. Plan de finantare a proiectului
a) Structura de finantare a proiectului de investitii:
Sursa de finantare Fara TVA
RON %
AFN 100%
Aport propriu (pentru proiecte mai mari de 200.000 lei)
TOTAL valoare de investitie 100%

Sa folositi bugetul SMART pentru a verifica procentul pentru echipamentele tehnologice.

Punctaj:

Prin echipamente tehnologice conform grilei de punctaj se inteleg toate bunurile descrise in grupele 2.1,
2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de
functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor mentionate.
-Pentru calculul echipamentelor tehnologice si software-uri necesare desfasurarii activitatii in pondere mai
mare sau egala cu 50% din valoarea planului de afaceri se aduna punctul 1cu 4 cu 5 si cu punctul 14
(Software-uri necesare desfasurarii activitatii, inclusiv licente si software pentru comertul on-line ) si se
calculeaza procentul din total cheltuieli eligibile.

Echipamente tehnologice si software-uri necesare desfasurarii activitatii in pondere mai mare sau egala cu
50% din valoarea planului de afaceri:

DA X NU

Se va puncta 10 puncte optiunea DA

Caracter inovativ al investitiei.


DA X NU

Se va puncta 5 puncte optiunea DA

Explicati cum conduce Implementarea Planului de afaceri la cresterea gradului de utilizare a tehnologiilor
noi, moderne si/sau a solutiilor informatice in procesul de productie/ prestare servicii si care este potential
inovativ si / sau creativ al Planul de afaceri.
Pentru optiunea DA, se va prezenta la prima cerere de rambursare/cerere de plata dovada de la
producator / furnizor ca bunurile achizitionate in proportie de minim 25% din valoarea planului de afaceri
inglobeaza tehnologie/tehnologii si/sau softuri necesare desfasurarii activitatii nu mai vechi de 3 ani.

Prin intermediul prezentului plan de investiții, societatea o să achiziționeze următoarele bunuri:


statie totala, receptor sistem, si sistem software BricsCad Pro. În conformitate cu declarațiile de
conformitate CE primite de la furnizorii bunurilor care urmează să fie achiziționate am constatat faptul că

20
*
tehnologia de fabricare pentru bunurile : receptor sistem, statie totala si sistemul software de cadastru
însumează o valoare totală de 44.19% , din valoarea eligibilă a planului de afaceri, nu este mai veche de 3
ani. Aceste documente vor fi prezentate la momentul primului decont. În consecință, prin simpla
achiziționare a bunurilor propuse, prezentul plan de investiții va fi inovativ și va conduce la creșterea
gradului de utilizare a soluțiilor noi, moderne în procesul prestare a serviciilor.

Echipament achiziționat Tehnologia mai nouă de trei ani utilizată


Statie totala Versiune firmware este Software-ul care permite
comunicarea dintre dispozitivele hardware este
instalat in statie 6.0 aparuta in 06.07.2016
Receptor sistem GNSS Urmarire sateliti Galileo, Controler cu sistem
software de masurare
Soft BricsCad Desenare 3 D, Explorator desen, Interfata
actualizata versiunea 14.

Mașinile achiziționate beneficiază de soluții informatice care au scopul de a eficientiza etapele


procesului de prestări servicii.
Prezentul plan de investiții este inovativ pentru companie atat la nivelul procesului cât și la nivelul
serviciilor dezvoltate. Acest aspect se datorează faptului că în prezent firma nu are capacitatea de a presta
aceste servicii deoarece nu dispune de resursele necesare. Echipamentele propuse spre achiziționare
împreună cu personalul care urmează să fie angajat vor asigura resursele umane și materiale necesare
pentru prestarea unor servicii noi pentru companie. Politica firmei va fi de a se adapta cu ultimele cerințe
în materie tehnologică și va încerca să identifice soluții creative de îmbunătățire a serviciilor acordate
pentru atragerea unui număr cât mai mare de clienți.
In concluzie, prin intermediul prezentului plan de investiții, se vor achiziționa tehnologii moderne,
de ultimă generație. Acest aspect este confirmat prin declarațiile de conformitate CE primite de la furnizori
unde este precizat faptul că echipamentele propuse spre achiziționare utilizează tehnologii mai noi de trei
ani.

5. ANALIZA PIETEI

21
*
5.1. Pozitia produselor/serviciilor societatii pe piata comparativ cu cele ale concurentei
Descrieti principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastra in raport cu cele oferite de
concurenta).

In cazul firmei CADO-TECHNIQUE SRL, avantajele pe care le are un raport cu concurenta


sunt urmatoarele: echipamente de ultima generatie utilizate in procesul de prestare a serviciilor,
raport calitate-pret superior fata de oferta concurentei, personal calificat si investirea in tehnici de
marketing, cu scopul de a promova serviciile firmei si de a atrage noi clienti. Un avantaj major este
reprezentat de faptul ca firma va avea o productivitate mai mare si va putea oferi date exacte si
precise cu ajutorul soft-urilor si echipamentelor achizitionate prin intermediul acestui proiect.
In ceea ce priveste dezavantajele, acestea fac referire la: societatea noua pe piata si posibilitatea
modificarea preturilor de piata de catre potentiali concurenti.

5.2.Piata si promovarea noului produs/serviciu


5.2.1. Produsul nou
Descrierea exacta a produsului/serviciilor:
- in cazul produselor finite prezentati pe scurt o descriere fizica, caracteristici tehnice, performante,
utilitati, caror nevoi raspund, etc.
- in cazul serviciilor, descrieti trasaturile caracteristice ale acestora, in asa fel incat sa se inteleaga la
ce servesc serviciile prestate de dvs.
- in cazul comertului, precizati grupele de produse ce le veti vinde si aria de valorificare, daca
vanzarea este cu amanuntul sau cu ridicata si daca veti furniza servicii specifice (post vanzare,
transport, garantie, reparatii etc);

Firma CADO-TECHNIQUE SRL isi desfasoara activitatea pe piata serviciilor de cadastru si


topografie. Serviciile pe care le presteaza aceasta firma sunt de calitate superioara, datorita
echipamentelor performante pe care le utilizeaza si ii permit competenta de a asigura servicii sub
raportul calitate-pret.

5.2.2. Segmentul de piata

Serviciile propuse de a fi realizate in cadrul proiectului de catre CADO-TECHNIQUE SRL sunt


urmatoarele:

1. Intabulari terenuri si constructii


2. Alipiri/Dezmembrari imobil
3. Planuri topografice/de situatie
4. Actualizari date imobil
5. Rectificari date imobil/suprafata/titlu de proprietate
6. Materializarea punctelor in teren

22
*
7. Trasarea axelor si a pilonilor
8. Urmarirea constructiilor pe parcursul executiei
9. Verificarea unghiilor si distantelor din proiect

Ce reprezinta serviciul , ce nevoi satisface?:


Serviciile prestate contribuie la realizarea si dezvoltarea infrastucturii pietei constructiilor si a
imobiliarelor, prin introducerea imobilelor in registrul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate
Imobiliara, in demersul obtinerii autorizatiilor necesare construirii/demolarii/reabilitarii/modernizarii
imobilelor, la intocmirea proiectului tehnic a unei constructiii de catre o persoana autorizata.
Care sunt etapele in procesul de prestare a serviciilor ?

Prima etapa : - Interactionarea cu potentialul client si identificarea specificului documentatiei tehnice.


A doua etapa : Solicitarea si studierea actelor necesare intocmirii documentatiei si stabilirea onorariului in
functie de complexitatea lucrarii.
A treia etapa: Deplasare la teren la imobilul in cauza si efectuarea masuratorilor topografice. In aceasta
etapa se colecteaza datele tehnice necesare realizarii documentatiei.
A patra etapa: Prelucarea si procesarea datelor la birou, dupa care urmeaza a fi transmise sau folosite la
realizarea unei documentatii tehnice ce urmeaza a fi depusa la ANCPI pentru avizare.
A cincea etapa : Dupa verificarea documentiei tehnice de catre persoanele competente angajate in cadrul
instituiei publice ANCPI, urmeaza solutionarea si eliberarea lucrarii, in cele din urma ajungand sa fie
predata beneficiarului.
- Care sunt materialele si echipamentele necesare prestarii serviciului:
Softurile si echipamentele necesare prestarii serviciului sunt urmatoarele- statie totala, telemetru laser,
receptor sistem, sistem desktop, multifunctionala, pachet software de tip office, sistem software BricsCad
Pro si mobilierul necesar desfasurarii activitatii precum: birou, etajera, scaune, masa si canapea. De
asemenea, materialele necesare desfasurarii activitatii sunt: materiale de birotica si papetarie: topuri de
hartie A4 + A3, dosare, bibliorafturi, cd-uri, folii de protectie, capsator, perforator care au un cost de
aproximativ 400 de lei pe luna.

Calitatea serviciilor oferite va fi garantata de faptul ca se vor achizitiona echipamente de ultima


generatie oferindu-se productivitate mai mare si date exacte si precise cu ajutorul soft-urilor . In acelasi
timp, se va realiza un proces de selectie care va asigura angajarea de personal pregatit in domeniu.

23
*
- Utilitati: serviciile vizate sunt destinate potentiatilor clienti din domeniul constructiilor si
imobiliar.
- Serviciile corespund nevoilor clientilor viitori, datorita faptului ca sunt gandite si vor fi oferite
conform solicitarilor, analizand in adancime nevoile lor si a pietei

5.2.2. Definiti piata dumneavoastra (prezentati caracteristicile specifice ale segmentului


dumneavoastra de piata, caror nevoi se adreseaza: de ex. alimentatie, vestimentatie, electro-casnice,
birotica, turism etc.).

Societatea comerciala CADO-TECHNIQUE SRL are ca si obiect de activitate codul caen 7112
Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea, iar dupa implementarea proiectului vor fi
prestate urmatoarele servicii:
Intabulari terenuri si constructii
Alipiri/Dezmembrari imobil
Planuri topografice/de situatie
Actualizari date imobil
Rectificari date imobil/suprafata/titlu de proprietate
Materializarea punctelor in teren
Trasarea axelor si a pilonilor
Urmarirea constructiilor pe parcursul executiei
Verificarea unghiilor si distantelor din proiect

Activitatea propusa de a fi desfasurata de intreprindere este inclusa in sectorul industriei serviciilor


creative din Romania/judetul Iasi, raspunzand nevoilor de dezvoltare ale autoritatilor centrale si locale
prin cresterea numarului de inregistrari cadastrale.
Industria serviciilor creative de cadastru si topografie din Romania/ judetul Iasi are o serie de avantaje
si dezavantaje.
Ponderea importanta a industriei serviciilor creative in valoarea PIB-ului atat la nivel national cat
si regional certifica faptul ca dezvoltarea acestei ramuri este necesara pentru cresterea economiei
24
*
nationale, care poate fi realizata prin prisma dezvoltarii capacitatii economice a firmelor ce activeaza pe
aceasta piata de desfacere.

Avantajele identificate sunt:


 Este o industrie cu un potential de crestere
 Accesul la forta de munca calificata
 Are un grad mare de flexibilitate, serviciile pot fi adaptate in functie de necesitati

Dezavantajele care pot fi identificate pentru indsutria vizata sunt:


 Costuri mari din cauza utilizarii echipamentelor invechite
 Lipsa unor investitii la nivel national/ judetean
 Numarul limitat de furnizori de materiale

Piata de desfacere pentru serviciile firmei se concentreaza la nivelul firmelor din urmatoarele domenii:
imobiliare, constructii etc, iar conform prognozelor acest segment are un potential de crestere de 8,4%
pana in 2020.
Cresterea previzionata al segmentului de piata incurajeaza societatea CADO-TECHNIQUE SRL sa-si
dezvolte activitatea prin domeniul constructiilor si a imobiliarelor.

5.2.3. Localizarea pietei dumneavoastra (se va preciza amplasarea pietei – locala, regionala, nationala,
internationala etc. – cu detalii, daca sunteti in posesia lor) si marimea acesteia (nr. de clienti potentiali,
marime d.p.v.d. fizic si valoric). Care este distanta pana la principalii clienti si care este modalitatea de
distributie a produselor/serviciilor ?

Piata serviciilor care sunt dezvoltate de catre CADO-TECHNIQUE SRL este una la nivel regional,
profilul serviciilor prestate de firma nu este unul prilenic pentru o piata de desfacere extinsa.
Pentru demonstrarea existentei unei piete tinta pentru serviciile oferite de CADO-TECHNIQUE
SRL au fost identificate o lista cu potentiali clienti care sunt interesati de serviciile societatii.
Clientii au fost identificati luand in considerare domeniul lor de activitate (nevoile identificate
catre serviciile viitoare al soocietatii CADO-TECHNIQUE SRL, zona in care sunt ampalsate (judetul

25
*
Iasi.), distanta fata de localizarea proiectului de investitii vizat (capacitate de livrare) si marimea lor
(serviciile societatii sunt adresate firmelor mici si mijlocii, companiile de dimensiune nationala sau
multinationala avand lista furnizorilor bine stabilite, fiind foarte greu de a deveni furnizor inca din
primul an de operare)

Astfel, clientii identificati sunt:


1. AERK BIO SRL comuna Aroneanu Iasi, distanta aproximativa fata de societatea CADO-
TECHNIQUE SRL - 10 Km, categoria de IMM mica
2. BOOM AS SRL localiatatea Iasi, distanta aproximativa fata de societatea CADO-TECHNIQUE
SRL – 7 Km, categoria de IMM –mijlocie
3. INTERVIGO SRL comuna Balciu distanta aproximativa fata de societatea CADO-TECHNIQUE
– 8 km, categoria de IMM – micro

4. NIPO CONSTRUCT INVEST SRL, comuna Bosia distanta aproximativa fata de societatea
CADO-TECHNIQUE SRL – 20 Km, categoria de IMM – micro

Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs.: (cerere zilnica, anuala, de sezon, evolutia in
ultimii ani si cea previzibila)

Societatea CADO-TECHNIQUE va avea in vedere trei reguli necesare pentru planificarea corecta a
vanzarilor:

Societatea CADO-TECHNIQUE va realiza estimari pentru fiecare luna.

Planificarea pe luni va ajuta ca societatea sa realizezie estimari realiste. Motivul principal pentru care
este recomandabil aceasta abordare este sezonalitatea vanzarilor. Cele mai multe afaceri nu au vanzari
constante pe toata durata anului pentru ca nevoile si preferintele clientilor se schimba de la o luna la alta.
Pentru serviciile vizate de proiect, lunile mai, iunie, iulie, august aduc vanzari ridicate datorita
climatului care este unul optim pentru desfasararea activitatii de teren. Pentru serviciile vizate de proiect,
luna decembrie poate fi caracterizata de vanzari scazute din cauza concediilor clientilor.
Tinand cont de numarul mare de societati din aceasta industrie, clienti noi pot aparea saptamanal sau
chiar zilnic.

26
*
5.2.5. Concurenti potentiali
Prezentati concurentii pe grupe de produse/servicii si caracteristicile pe care le cunoasteti ale
acestora:

Grupa produse/servicii oferite Denumirea firmei/ firmelor si localitatea


pietei

Intabulare, Topografie, SC HOTARNIC SRL


Masuratori terestre,
Geodezie, Cartografie, Gps,
Consultanta si Expertiza

GRUP CINCI CINCI SRL


Intabulare, Topografie,
Masuratori terestre,
Geodezie

Intabulare, Topografie, GEOSILVA SRL


Masuratori terestre,
Geodezie, Cartografie, Gps,
Consultanta si Expertiza

5.3 Strategia de comercializare


5.3.1. Politica produsului
Descrieti modul de prezentare a produsului/serviciului:

Produsul ca element al mix-ului de marketing se refera la caracteristicile unui produs sau serviciu
sau brand cum ar fi: calitate, imagine, brand, caracteristici, modele, servicii atasate, ocazii de utilizare,
garantii etc.
Politica de produs reprezinta principala componenta a mixului de marketing a intreprinderii. Fara a
avea servicii competitive, adaptate cerintelor pietei-tinta, nimeni nu are nici o sansa in competitia pentru
atragerea unui cat mai mare numar de clienti.

27
*
Prin prezentul proiect societatea CADO-TECHNIQUE SRL isi propune sa dobandeasca resursele
umane si materiale pentru prestarea serviciilor de cadastru si topografie. Prin dezvoltarea acestor servicii,
societatea va raspunde cererii existente pe piata.
Politica firmei cu privire la serviciul oferit consta in prestarea de servicii de cadastru si topografie
cu un raport optim calitate-pret . Compania va avea in vedere calitatea superioara a serviciilor la un pret
cat mai accesibil. Principalele avantaje care le ofera societatea CADO-TECHNIQUE SRL se
materializeaza prin dezvoltarea unui serviciu cu putin peste asteptarile clientilor, cu scopul de a crea
suficienta din partea acestora, sprijinind astfel fidelizarea grupului tinta.

Conform celor prezentate anterior, serviciile pe care societatea le va realiza dupa implementarea
investitiei sunt: intabulari terenuri si constructii, alipiri/dezmembrari imobil ,planuri topografice/de
situatie, actualizari date imobil, rectificari date imobil/suprafata/titlu de proprietate, materializarea
punctelor in teren , trasarea axelor si a pilonilor, urmarirea constructiilor pe parcursul executiei si
Verificarea unghiilor si distantelor din proiect.

Din punct de vedere al calitatii, firma isi propune sa ajunga in top pe piata de profil din Regiune
datorita echipamentelor de ultima generatie care vor fi achizitionate si a personalului calificat care va fi
angajat.
Concluzionand toate aspectele prezentate cu privire la serviciu in cadrul acestui plan de afaceri,
putem constata faptul ca serviciile care vor fi oferite de catre societatea au un nivel matur pe piata fiind
servicii necesare pentru dezvoltarea optima a tarii. Astfel, firma CADO-TECHNIQUE SRLofera o gama
de servicii cu o cerere mare pe piata iar dupa implementarea proiectului firma va putea sa ofere
colaboratorilor servicii complexe, de o calitate superioara fata de concurenti si la un raport calitate-pret
optim.

5.3.2. Politica de distributie


Mentionati care sunt canalele dumneavoastra de distributie – vanzari directe, cu ridicata, intermediari, prin
agenti, la comanda, etc.

- Se va personaliza in functie de informatiile din chestionar

Societatea CADO-TECHNIQUE SRL isi va desfasura activitatea in localitatea Iasi. Politica de


distributie a fost gandita in functie de conditiile existente in cadrul localitatii si de posibilitatile financiare
ale companiei.

28
*
In cadrul locatiei de desfasurare a activitatii firmei se va amenaja si o sala speciala pentru
intalnirile cu clientii. Acest aspect va reprezenta un avantaj pentru politica de distributie a firmei deoarece
clientii actuali si cei potentiali vor avea posibilitatea de a negocia contractul intr-o sala moderna, unde vor
avea un confort sporit si vor putea constata faptul ca au posibilitatea sa colaboreze cu o firma serioasa,
preocupata sa investeasca in infrastructura proprie.

5.3.3. Activitati de promovare a vanzarilor


Prezentati metodele de promovare ce se vor utiliza (de ex.: publicitate online, lansare oficiala, pliante,
brosuri):

Promovarea reprezinta un element important al mix-ului de marketing pentru dezvoltarea activitatii


societatii. Firma CADO-TECHNIQUE SRL se afla la inceput de activitate, motiv pentru care nu are
formata o baza de clienti. Astfel, este foarte important sa se structureze o strategie de promovare bine
definita, cu actiuni care sa sprijine dezvoltarea companiei in domeniul pe care il urmeaza. In consecinta,
actiunile de promovare pe care societatea o sa le desfasoare sunt :

- Printarea de pliante/brosuri –
Aceasta activitate presupune realizarea unor pliante/brosuri care sa fie distribuite clientilor
potentiali identificati. Se urmareste astfel cresterea notorietatii companiei in randul firmelor care compun
piata tinta. Costurile pentru aceasta activitate vor fi impartite in doua categorii ( costuri pentru realizarea
pliantelor si brosurilor si costuri pentru distributia lor ) . Se estimeaza ca se vor realiza 30.000 de pliante
anual care au un cost total de 990 lei.
Plata in rate sau la 60 de zile-
Aceasta actiune de promovare va fi legata de strategia de pret. Firma o sa ofere posibilitatea
clientilor care solicita servicii de o valoare ridicata sa achite contravaloarea bunurilor in rate sau sa
beneficieze de o plata la 60 de zile. Se spera ca prin aceasta actiune sa se atraga clienti din randul
concurentilor care nu permit astfel de metode de plata. Aceasta activitate nu va genera costuri
suplimentare

Publicitate prin intermediul retelelor de socializare

29
*
Deoarece conform sondajelor social media are o influenta din ce in ce mai mare in ceea ce priveste
promovarea serviciilor/produselor am considerat ca o campanie pe website - ul de socializare Facebook ar
fi foarte benefica in ceea ce priveste strategia de marketing al companiei. Prin intermediul acestui canal de
comunicare avem posibilitatea de a atinge o mare parte a grupului tinta, mai ales in mediul B2C.
Pentru a avea o campanie de marketing de succes, se va contracta un promotor pe acest site de
socializare pentru a sporii numarul de vizualizari pe aceasta pagina. Pretul de piata a unui astfel de
promotor este de 120 lei/ luna. Concursul si promotia initiala are durata o luna.
Concomitent vom organiza un concurs, in urma careia beneficiarul premiului va putea
beneficia de un anumit tip de serviciu la alegere cu titlul gratuit. Concursul consta in distribuirea postarilor
de pe pagina companiei, astfel utilizatorul care a distribuit aceasta pagina intrand automat in concurs. Apoi
cu ajutorul unui program de randomizare se va alege castigatorul acestui premiu.
- Infiintare site web al firmei
Unul dintre principalele mijloace de promovarea folosit de companie va fi site-ul web realizat prin
proiect, in care clientul va putea gasi toate modalitatile de informare asupra serviciilor oferite de firma
CADO-TECHNIQUE SRL. De asemenea, se va gasi o ampla galerie foto care cuprinde poze cu diferite
servicii oferite clientilor. Prin aceasta modalitate se ofera clientilor posibilitatea de a observa
profesionalismul cu care sunt prestate serviciile. In conformitate cu oferta atasata costurile pentru aceasta
activitate sunt de 4500 de lei.

- Telemarketing
Prin campania de telemarketing, se va lua ca grup tinta firmele mai ales, si se va derula o campanie
bine definita pe acest segment.
Structura campaniei de telemarketing:
Campania de telemarketing va fi realizata de catre personalul firmei CADO-TECHNIQUE SRL.
Astfel obiectivele campaniei de telemarketing sunt foarte importante, in ordine ca fiecare angajat sa poata
promova cu maxima eficienta.
Principalul obiectiv este dezvoltarea portofoliului de clienti cu 85%.
Un alt obiectiv este obtinere de lead - uri prin care firma noastra poata sa le utilizeze pentru a
asigura un numar mare de clienti.
Ca ultima activitate a acestei tactici de marketing ar fi revizuirea rezultatelor si tragerea unor
concluzii despre succesul acesteia.

30
*
Costul acestei tactici se manifesta in cadrul facturii de la compania de telefonie care asigura aceste
servicii pentru firma. Astfel daca luam in considerare ca se vor folosi 2 telefoane timp de 3 luni(durata
campaniei de telemarketing), costurile ar ajunge la 360 de lei pentru intreaga perioada.

- Abordarea directa a clientilor B2B, B2C si B2PA

O alta metoda de promovare va fi realizata prin ofertarea potentialilor clienti. In momentul in care
acestia vor primi o oferta de colaborare din partea intreprinderii vor putea identifica facil faptul ca
serviciile oferite sunt de calitate inalta si prezinta un raport calitate pret atractiv. In urma acestor actiuni se
urmareste cresterea notorietatii intreprinderii care va conduce la aparitia la noi clienti.
Acesti client pot veni din mediul privat(Business, Costumier) sau din mediul autoritatilor
publice(Public Administration). Ambele piete arata potential din punct de vedere al firmei SC.....SRL
pentru a extinde portofoliul de clienti. Abordarea directa a clientilor pentru a crea portofoliul de baza
prezinta clar o tactica ofensiva prin care asiguram practic viitorul si stabilizarea firmei. Tactica de
marketing se va implementa de catre reprezentantii firmei care vor contacta direct prin mijloace online si
off-line clientela principala a firmei. Astfel principalii clienti care vor deveni si clientii de baza vor asigura
o baza stabila care ofera stabilitate firmei.

- Direct Mail
Forma de comunicare cu clientii de tip direct mail este una dintre cele mai eficiente tactici de
abordare a clientilor. Conform unui studiu realizat de www.marketingsherpa.com putem afirma ca 57%
dintre firme considera eficienta aceasta metoda de a dobandi sau a fideliza clienti. 22% au considerat ca
este foarte eficienta, iar 21% considera campania de mail fara efect.
Prin campania de e-mail se urmareste transmiterea ofertelor firmei catre potential clienti mai ales
in sectiunea B2B. Aceasta campanie se reflecta doar in costurile firmei pentru abonamentul de internet
( aproximativ 100 lei/luna ) .
Conform celor prezentate mai sus costul total pentru activitatile de marketing propuse va fi de 6070
de lei. Observam astfel ca firma este pregatita sa aloce fonduri importante pentru a-si crea un renume pe
piata. Toate activitatile de promovare au fost gandite pentru atragerea de clienti noi si pentru crearea unui
brand al societatii.

6. PROIECTII FINANCIARE

6.1 Proiectiile financiare se vor incarca in aplicatie dupa modele prestabilite.

6.2 Grafic de rambursare / plata


31
*
Trim 4 -2017 Trim 1/2 -2018 Trim 3/4 – 2018
Suma 173397.08 14119.05 12408.53
solicitata

Atentie!!!
La prima cerere de plata/rambursare, beneficiarul este obligat sa deconteze integral activele corporale si
software-ul necesar desfasurarii activitatii.

7. JUSTIFICAREA NECESITATII FINANTARII POIECTULUI

Beneficiile aduse de finantare si modul in care finantarea va incerca sa solutioneze problemele


beneficiarului; ce aduce finantarea in plus fata de situatia deja existenta; de ce este necesara
finantarea .

32
*
In conformitate cu aspectele prezentate in cadrul prezentului plan de investitii, societatea CADO-
TECHNIQUE SRL a fost infiintata in data de. 11.05.2017 . Principala problema cu care societatea se
confrunta este legata de lipsa fondurilor necesare pentru inceperea efectiva a activitatii. La momentul
actual firma nu detine resursele umane si materiale pentru a putea presta serviciile propuse.
Pe baza experientei acumulate de actionarul firmei si pe baza analizei de piata realizate s-a
identificat oportunitatea dezvoltarii societatii in domeniul serviciilor de cadastru si topografie. Din pacate,
lipsa fondurilor necesare pentru investitii in echipamente si pentru angajarea de personal pregatit in
domeniu a oprit firma sa se dezvolte pana in prezent pe aceasta piata. Prezentul plan de investitii
reprezinta oportunitatea perfecta pentru a incepe activitatea vizata.
Primul beneficiu pe care prezentul plan de investitii il va aduce companiei este faptul ca se vor
achizitiona toate echipamentele necesare pentru prestarea serviciilor. La momentul actual societatea nu
detine echipamente pentru realizarea serviciilor dorite. Astfel, toate activele care vor fi achizitionate prin
intermediul prezentului plan de investitii, vor fi un plus adus de finantare pentru firma CADO-
TECHNIQUE SRL.
Un alt aspect foarte important de mentionat este faptul ca in perioada de implementare a
proiectului societatea va angaja doua persoane pe pozitia de : inginer geodez si inginer geodez. Observam
astfel ca prezentul plan de investitii va aduce un important beneficiu social si va sprijini totodata firma in
obtinerea resurselor umane necesare pentru desfasurarea activitatii de de cadastru si topografie .
Dupa implementarea prezentului plan de investitii firma va avea capacitatea de a dezvolta
urmatoarele servicii: intabulari terenuri si constructii, alipiri/dezmembrari imobil ,planuri
topografice/de situatie, actualizari date imobil, rectificari date imobil/suprafata/titlu de proprietate,
materializarea punctelor in teren , trasarea axelor si a pilonilor, urmarirea constructiilor pe parcursul
executiei si verificarea unghiilor si distantelor din proiect.
Datorita faptului ca se va obtine o finantare nerambursabila si se vor achizitiona echipamente de
ultima generatie, avantajele serviciilor pe care firma le va realiza vor fi: echipamente de ultima generatie,
utilizate in procesul de prestare a serviciilor, raport calitate-pret superior fata de oferta concurentei,
personal calificat si promovarea serviciilor firmei prin intermediu unor strategii de marketing eficiente.
Un avantaj major este reprezentat de faptul ca firma va avea o productivitate mai mare si va putea oferi
date exacte si precise cu ajutorul soft-urilor si echipamentelor achizitionate prin intermediul acestui
proiect.

33
*
Necesitatea finantari se justifica si datorita avantajelor prezentate, deoarece firma va putea sa
realizeze o strategie de promovare prin care sa scoata in evidenta aceste aspecte si sa atraga o serie de
clienti noi.
Un alt aspect improtant de menționat este faptul că echipamentele propuse spre achiziționare
utilizează tehnologii mai noi de trei ani. Acest aspect va sprijini dezvoltarea companiei pe plan tehnologic.
De asemenea, va fi influențată în mod pozitiv calitatea serviciilor dezvoltate de firmă.
In conformitate cu previziunile financiare efectuate putem observa faptul ca finantarea
nerambursabila o sa aduca firmei beneficii financiare importante. Cifra de afaceri si profiturile inregistrate
vor creste de la an la an iar firma isi va asigura o dezvoltare sustenabila. Cu ajutorul finantarii
nerambursabile o sa fie prevenite riscurile financiare indentificate. Prin accesarea acestui program
societatea nu va avea nevoie de un credit pentru achizitionarea acestora, iar in viitor va reusi sa faca alte
investitii, ca urmare a rambursarii in proportie de 100% a cheltuielilor din prezentul proiect. In acelasi
timp alte beneficii ale finantarii nerambursabile constau in: inchirierea spatiului optim desfasurarii
activitatii, achizitionarea de echipamente tehnologice si softuri care ofera sansa companiei CADO-
TECHNIQUE SRL sa presteze serviciile de cadastru si topografie la un standard inalt, reusind sa
gestioneze aspectul competitivitatii de pe piata si prin implementarea unor tehnici de marketing online
prin realizarea paginii web si promovarea prin intermediul site-urilor de socializare.

Valoarea adaugata a finantarii reiese din efectele multiplicatoare pe termen lung ale acesteia :

 Contribuie la atingerea obiectivelor programului Start-UP Nation ;


 Contribuie la respectarea principiului de dezvoltare durabila, al egalitatii de sanse si a
nediscriminarii;
 Conduce la o imbunatatire a imaginii firmei CADO-TECHNIQUE SRL si a Regiunii Nord-
Est, prin atragerea de fonduri nerambursabile ;
 Conduce la o crestere a productivitatii si competitivitatii firmei, prin intermediul careia se
va asigura o dezvoltare sustenabila a firmei CADO-TECHNIQUE SRL
In concluzie, necesitatea prezentului plan de investitii se justifica prin avantajele majore care le
aduce pentru firma CADO-TECHNIQUE SRL. Ca un scurt rezumat a acestora amintim: achizitionarea
echipamentelor si softurilor necesare pentru prestarea serviciilor, angajarea unui numar de doua persoane
din categoria defavorizata, obtinerea unor venituri importante, cresteri anuale ale cifrei de afaceri si profit
net inregistrat in fiecare exercitiu financiar analizat. Strategia si obiectivele de dezvoltare ale firmei nu vor
putea fi realizate fara o finantare nerambursabila

34
*
GRILA DE ACORDARE A PUNCTAJELOR ON-LINE

Nr. Crt. Criterii


Domeniul de activitate
A 1 Productie 40
2 Programare IT - cod CAEN 6201 40
3 Industrii creative 35
4 Servicii 30
5 Comert si alte activitati 25

Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de munca permenente in cadrul


intreprinderii
B 6 Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de munca permanent (cu 20
norma intreaga) creat in plus fata de cel obligatoriu
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de munca din categoria persoane
defavorizate*/absolventi dupa anul 2012/ somer
C 7 Cel putin 2 locuri de munca ocupate de persoane25
defavorizate*/absolventi dupa anul 2012/ somer
8 Cel putin 1 loc de munca ocupat de persoana20
defavorizata*/absolvent dupa anul 2012/somer
* definita conform Hotararii de Guvern nr. 799/2014
Criterii aferent investitiei
D 9 Echipamente tehnologice si software-uri necesare desfasurarii 10
activitatii in pondere mai mare sau egala cu 50% din valoarea
planului de afaceri
10 Caracter inovativ al investitiei 5

Punctajul maxim care se poate obtine este de 100 puncte.


Punctajul minim pentru admitere la finantare este 50 puncte.
La punctaje egale va prevala:
- numarul de locuri de munca ce urmeaza a fi create in cadrul programului;
- numarul de locuri de munca ocupate de persoane defavorizate*/absolventi dupa anul 2012/someri
- achizitia de echipamente tehnologice;
- activitatea pe care acceseaza programul;
- data si ora inscrierii in program.

35
*