Sunteți pe pagina 1din 2

CHESTIONAR DE INVESTIGARE A TRĂIRII SUBIECTIVE A TIMPULUI – TEQ

Observaţii
1. NB = note brute, adică punctajele însumate pe scale.
NS = note standard, în cazul de faţă stanine; notele standard corespund claselor de etalon, în cazul de
faţă fiind vorba de un etalon cu nouă clase, care este şi cel mai utilizat tip de etalon pentru că permite o
bună traducere a performanţei cantitative în termeni calitativi.
2. Notele brute, odată calculate, se transformă în note standard în funcţie de care se apreciază nivelul
performanţei.
3. În cazul acestui etalon, la toţi subfactorii probei semnificaţia notelor standard este următoarea: 1 – f.
scăzut; 2 – scăzut; 3 – de limită; 4 – mediu inferior; 5 – mediu; 6 – mediu superior; 7 – bun; 8 – f. bun; 9 –
f. bun, excelent. Evident că notele standard 1, 2 şi 3 sunt critice.
Este însă de reţinut că pot fi etaloane în care semnificaţia notelor standard să fie şi inversă: 9 – f.
slab.......1 – f. bun (în funcţie de polul pozitiv sau negativ de la care începe impărţirea în clase).
4. La unele scale performanţele nu se distribuie suficient, ceea ce face ca aceleiaşi note brute să-i
corespundă mai multe clase calitative. Este semn că, fie construcţia scalelor respective are probleme, fie
lotul pe care s-a tras etalonul a fost prost structurat (nu a fost un eşantion propriu-zis). Oricum, fiind
vorba de zona pozitivă a scalelor aspectul nu are prea mare importanţă, deoarece putem trece uneori
peste nuanţele privind cât de bun este subiectul. Pe de altă parte, adesea, calificativul de „excelent”
atribuit notei standard 9 este cam exagerat !
FACTORUL TPTP – Trăirea presiunii timpului prezent (Rigiditate versus Flexibilitate)

Rigiditate - R Flexibilitate - F

NB NS NB NS
36 – 50.......... 1 10 – 22............... 1
31 – 35.......... 2 23 – 28.............. 2
26 – 30.......... 3 29 – 33.............. 3
22 – 25.......... 4 34 – 37.............. 4
18 – 21.......... 5 38 – 40.............. 5
15 – 17.......... 6 41 – 42.............. 6
12 – 14.......... 7 43 – 45.............. 7
11.......... 8 46.............. 8
0 – 10.......... 9 47 – 50.............. 9

FACTORUL OPLD – Orientarea generală de lungă durată (Discontinuitate versus Continuitate)

Discontinuitate - D Continuitate - C

NB NS NB NS
31 – 50.......... 1 10 – 20............... 1
24 – 30.......... 2 21 – 27.............. 2
19 – 23.......... 3 28 – 32.............. 3
15 – 18.......... 4 33 – 38.............. 4
13 – 14.......... 5 39 – 42.............. 5
11 – 12.......... 6 43 – 45.............. 6
0 – 10.......... 7, 8,9 46 – 48.............. 7
49.............. 8
50.............. 9

1
FACTORUL COUT – Capacitate de organizare şi utilizare a timpului (Amânare versus
Programare)

Amânare - A Programare - P

NB NS NB NS
27 – 50.......... 1 10 – 20............... 1
22 – 26.......... 2 21 – 26.............. 2
18 – 21.......... 3 27 – 32.............. 3
15 – 17.......... 4 33 – 36.............. 4
14.......... 5 37 – 40.............. 5
13.......... 6 41 – 43.............. 6
11 – 12.......... 7 44 – 46.............. 7
10.......... 8, 9 47 - 49.............. 8
50.............. 9

FACTORUL GCAA – Gradul de constanţă în atitudini şi activităţi (Inconstanţă versus


Constanţă)

Inconstanţă - I Constanţă - C

NB NS NB NS
33 – 50.......... 1 10 – 22.............. 1
27 – 32.......... 2 23 – 26.............. 2
22 – 26.......... 3 27 – 30.............. 3
18 – 21.......... 4 31 – 33.............. 4
15 – 17.......... 5 34 – 36.............. 5
12 – 14.......... 6 37 – 39.............. 6
11.......... 7 40 – 42.............. 7
10.......... 8, 9 43 - 44.............. 8
45 – 50.............. 9