Sunteți pe pagina 1din 6

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

1 „GHEORGHE CRĂCIUN” ZĂRNEȘTI


PROFESOR: NICOLAESCU MARIA AVIZAT DIRECTOR:
CLASA I B AVIZAT RESPONSABIL CATEDRĂ:
NIVEL: L1
NR. ORE/SĂPT.: 1 ORĂ/SĂPT
MANUAL: ENGLISH WITH NINO, Grup Editorial ART

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ȘCOLAR 2015-2016
SEMESTRUL I

NR. UNITĂȚI DE NR.


CONȚINUTURI COMPETENȚE SPECIFICE SĂPTĂMÂNA OBS.
CRT. ÎNVĂȚARE ORE

Revision 1.1. Oferirea unei reacţii adecvate la


INTRODUCTION: Greetings: good morning, good salut şi la o întrebare/ instrucţiune
scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar,
HELLO AGAIN! afternoon, good evening, good adresată cu atenţie de către interlocutor
night 1.2. Recunoaşterea localizării 14.09-18.09.2015
Identifying elementare (stânga, dreapta, aici, acolo)
things/colours/people: green, a unor obiecte din universul imediat, în
LESSON 1: BACK white, yellow, green, red mesaje articulate clar şi rar 21.09-25.09.2015
2.1. Reproducerea unor cântece/poezii
TOGETHER Introducing one's self: My scurte şi simple
name is, My favourite colour is 2.2. Formularea unor mesaje scurte de
LESSON 2: I LOVE Asking questions: What's your prezentare personală (hobby-uri, 28.09-02.10.2015
1. adresa), cu sprijin din partea
3
PARTIES! name, How old are you? What's
your favourite colour? interlocutorului
2.3. Participarea la jocuri de
Parties comunicare în care se reproduce sau
Locating things/characters creează rime/mesaje scurte
Numbers 1-10
Obeying and giving
commands: stand up, sit down,
turn around, jump, run
Dialogues (pair work): greeting,
asking questions etc.

1
1.1. Oferirea unei reacţii adecvate la
UNIT 1 salut şi la o întrebare/ instrucţiune
scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, S7 Happy
Pets adresată cu atenţie de către interlocutor Halloween!
LESSON 1: Mrs. Expressing likes 1.2. Recunoaşterea localizării 05.10-09.10.2015 26.10.-
SMITHʼS PET Identifying colours: black, elementare (stânga, dreapta, aici, acolo) 30.10.2015
brown a unor obiecte din universul imediat, în
Locating things: on mesaje articulate clar şi rar S8 Vacanţă
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de 12.10-16.10.2015 02-06.11.2015
Animals on the farm: horse, sesizarea semnificaţiei globale a unor
LESSON 2: ON THE cock, chicken, farm filme şi a unor cântece pentru copii în
FARM Locating things: behind limba modernă respectivă 19.10-23.10.2015
Identifying animals: a lot 2.1. Reproducerea unor cântece/poezii
2. of/They have scurte şi simple 5
2.2. Formularea unor mesaje scurte de
Animals on the farm prezentare personală (hobby-uri, 26.10.-30.10.2015
LESSON 3: THE Describing animals: head, big, adresa), cu sprijin din partea
DONKEY small, long short, It has/ They interlocutorului
have 2.3. Participarea la jocuri de
comunicare în care se reproduce sau
creează rime/mesaje scurte
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru
LESSON 4: THE The story: The Bremen Band decodarea unor mesaje scrise simple şi 09.11.-13.11.2015
BREMEN BAND Expressing abilities scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care se elaborează cu
sprijin scurte mesaje scrise
UNIT 2: 1.1. Oferirea unei reacţii adecvate la S14 Merry
salut şi la o întrebare/ instrucţiune Christmas!
scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, 14.1.-18.12.2015
AUTUMN AND My ABC Book: letters, ABC adresată cu atenţie de către interlocutor
3 WINTER book 1.2. Recunoaşterea localizării 5 Vacanta de
16.11.-20.11.2015
Expressing abilities: I can read elementare (stânga, dreapta, aici, acolo) iarna
LESSON 1: MY ABC a unor obiecte din universul imediat, în 20 .12 - 11.01.
BOOK mesaje articulate clar şi rar 2016

2
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de
Colours: orange, white purple, sesizarea semnificaţiei globale a unor
filme şi a unor cântece pentru copii în
brush limba modernă respectivă
Expressing likes: I like 2.1. Reproducerea unor cântece/poezii 23.11.-27.11.2015
LESSON 2: MY painting./ Whatʼs your favourite scurte şi simple
FAVOURITE COLOUR colour? 2.2. Formularea unor mesaje scurte de
prezentare personală (hobby-uri, 02.12.-04.12.2015
adresa), cu sprijin din partea
interlocutorului
The seasons 2.3. Participarea la jocuri de
LESSON 3: MY Expressing likes comunicare în care se reproduce sau 07.12.-11.12.2015
FAVOURITE SEASON creează rime/mesaje scurte
Expressing abilities: Can you
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru
sky? No, I canʼt. decodarea unor mesaje scrise simple şi
The story: Snow Queen scurte din universul imediat 14.12.-18.12.2015
Expressing commands: I canʼt 4.1. Participarea la proiecte de grup/ la
LESSON 4: SNOW come./Who are you?/Letʼs go nivelul clasei în care se elaborează cu
sprijin scurte mesaje scrise
QUEEN home./Go away.
Food: flour, butter, sugar, eggs, 1.1. Oferirea unei reacţii adecvate la
UNIT 3: GUESTS cake, fridge salut şi la o întrebare/ instrucţiune
scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar,
Locating things: in adresată cu atenţie de către interlocutor
LESSON 1: LETʼS Expressing abilities: I can make 1.2. Recunoaşterea localizării 11.01.-15.01.2016
MAKE A CAKE a cake/ I have elementare (stânga, dreapta, aici, acolo)
a unor obiecte din universul imediat, în
Food: chocolate cake, orange mesaje articulate clar şi rar
2.1. Reproducerea unor cântece/poezii 18.01.-22.01.2016
LESSON 2: IT SMELLS juice, chair scurte şi simple
GOOD! Expressing like: It smells good./ 2.2. Formularea unor mesaje scurte de
4. Wait and see prezentare personală (hobby-uri, 4
25.01.-29.01.2016
adresa), cu sprijin din partea
LESSON 3: interlocutorului
Free time activities 2.3. Participarea la jocuri de
WHAT ABOUT A comunicare în care se reproduce sau 01.02.-.05.02.2016
creează rime/mesaje scurte
FILM? The story: The Gingerbread
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru
THE GINGERBREAD Man decodarea unor mesaje scrise simple şi
MAN scurte din universul imediat
REVISION: UNITS 1-3 CONSOLIDATION AND
ASSESSMENT

3
SEMESTRUL II

NR. UNITĂȚI DE NR.


CONȚINUTURI COMPETENȚE SPECIFICE SĂPTĂMÂNA OBS.
CRT. ÎNVĂȚARE ORE
1.1. Oferirea unei reacţii adecvate
The seasons la salut şi la o întrebare/
UNIT 4: IN THE
The weather: cold, warm, hot instrucţiune scurtă şi simplă rostită
WILD
Asking for information: What are clar şi foarte rar, adresată cu atenţie
the seasons of the year? de către interlocutor
LESSON 1: GUESS! 15.02-19.02.2016
1.2. Recunoaşterea localizării
LESSON 2: AT THE The circus: circus, tiger, clown, tall, elementare (stânga, dreapta, aici,
CIRCUS! short, scared acolo) a unor obiecte din universul 22.02-26.02.2016
Describing animals imediat, în mesaje articulate clar şi
Expressing likes and dislikes: I rar
donʼt like tigers. 2.1. Reproducerea unor 29.02-04.03.2016
LESSON 3: THE Wild animals cântece/poezii scurte şi simple
2.2. Formularea unor mesaje scurte
SCIENCE LESSON Giving information 07.03-11.03.2016
de prezentare personală (hobby-uri,
1. 6
adresa), cu sprijin din partea
interlocutorului
14.03-18.03.2016
2.3. Participarea la jocuri de
LESSON 4: THE The story: The Jungle Book comunicare în care se reproduce
JUNGLE BOOK Identifying characters sau creează rime/mesaje scurte 21.03-25.03.2016
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru
decodarea unor mesaje scrise
simple şi scurte din universul
REVISION imediat
CONSOLIDATION AND 4.1. Participarea la proiecte de
I CAN DO IT!
ASSESSMENT grup/ la nivelul clasei în care se
UNIT 4
elaborează cu sprijin scurte mesaje
PROJECT. scrise
CONSOLIDATION
TANGRAM

4
UNIT 5: ALL DAY Breakfast, food 1.1. Oferirea unei reacţii adecvate 28.03-01.04.2016
LONG Greeting people; asking for la salut şi la o întrebare/
LESSON 1: GOOD things; (thanking) instrucţiune scurtă şi simplă rostită
MORNING! clar şi foarte rar, adresată cu atenţie
de către interlocutor
Parts of the day: Itʼs noon, Itʼs
1.2. Recunoaşterea localizării
LESSON 2: GOOD afternoon, Itʼs evening elementare (stânga, dreapta, aici,
AFTERNOON! Greeting people acolo) a unor obiecte din universul 04.04-08.04.2016
Identifying parts of the day imediat, în mesaje articulate clar şi
Night: Itʼs night, Itʼs dark, sky, rar
2.
moon, star 2.1. Reproducerea unor 4
LESSON 3: GOOD cântece/poezii
Describing things: There are so
NIGHT! scurte şi simple
many stars in the
sky./Goodbye!/Sleep well! 2.2. Formularea unor mesaje scurte 11.04-15.04.2016
de prezentare personală (hobby-uri,
adresa), cu sprijin din partea
interlocutorului
The story: Hansel and Gretel 04.05-06.05.2016
LESSON 4: HANSEL 2.3. Participarea la jocuri de
Identifying people: He is Hansel./ comunicare în care se reproduce
AND GRETEL
She is Gretel, my sister. sau creează rime/mesaje scurte
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru
decodarea unor mesaje scrise
simple şi scurte din universul
REVISION imediat
CONSOLIDATION AND 4.1. Participarea la proiecte de
3. 1 09.05-13.05.2016
I CAN DO IT! ASSESSMENT grup/ la nivelul clasei în care se
UNIT 5 elaborează cu sprijin scurte mesaje
scrise
UNIT 6: A 1.1. Oferirea unei reacţii adecvate la
WONDERFUL salut şi la o întrebare/ instrucţiune S27 7 – 11 .04
Nature: flower, water, water lily, scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, Săptămâna
WORLD lake, butterfly adresată cu atenţie de către interlocutor Şcoala Altfel: Să
Asking for information: Where do 1.2. Recunoaşterea localizării ştii mai multe,
LESSON 1: BY THE they live? elementare (stânga, dreapta, aici, 16.05-20.05.2016 să fii mai bun!
4. LAKE acolo) a unor obiecte din universul 4
imediat, în mesaje articulate clar şi rar 14 -22 .04.2014
2.1. Reproducerea unor cântece/poezii 23.05-27.05.2016 Vacanţă Paşti.
LESSON 2: HELP Nature: tree, bird, wing scurte şi simple
2.2. Formularea unor mesaje scurte de
ME, PLEASE! Locating things: Where are they?
prezentare personală (hobby-uri,

5
Nature: spider, blanket, ill adresa), cu sprijin din partea 30.05.-03.06.2016
LESSON 3: interlocutorului
Expressing abilities: I can make
SPIDERʼS HELP 2.3. Participarea la jocuri de
beautiful blankets comunicare în care se reproduce sau
LESSON 4: The story: Thumbelina creează rime/mesaje scurte 06.06-10.06.2016
THUMBELINA Describing people: mole, sad, to 3.1. Manifestarea curiozităţii pentru
decodarea unor mesaje scrise simple şi
maryy, rich
scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care se elaborează cu
sprijin scurte mesaje scrise
REVISION 1.1. Oferirea unei reacţii adecvate la
The season, the weather, parts of salut şi la o întrebare/ instrucţiune
scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar,
I CAN DO IT! the day, nature adresată cu atenţie de către interlocutor
Describing things, identifying 1.2. Recunoaşterea localizării
UNITS 4-6 things elementare (stânga, dreapta, aici,
WORKSHOPS acolo) a unor obiecte din universul
imediat, în mesaje articulate clar şi rar
2.1. Reproducerea unor cântece/poezii
scurte şi simple
2.2. Formularea unor mesaje scurte de
prezentare personală (hobby-uri, 13.06-17.06.2016
5. 2
adresa), cu sprijin din partea 20.06-24.06.2015
interlocutorului
2.3. Participarea la jocuri de
comunicare în care se reproduce sau
FINAL REVISION creează rime/mesaje scurte
WORKSHOPS 3.1. Manifestarea curiozităţii pentru
decodarea unor mesaje scrise simple şi
scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care se elaborează cu
sprijin scurte mesaje scrise