Sunteți pe pagina 1din 2

 accesarea unor finanţări nerambursabile prin elaborarea documentaţiilor în cadrul

programelor de preaderare ce vor fi lansate, ulterior prin Fondurile Structurale (prin


Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Programele Operaţionale Sectoriale etc),
cu respectarea cerinţelor de eligibilitate a solicitanţilor şi a activităţilor specifice
fiecărui program de finanţare al Uniunii Europene. În aceste situaţii, autoritatea
publică locală va beneficia asigurarea unei părţi a investiţiei sub forma unei finanţări
nerambursabile, urmând ca diferenţa de cofinanţare să fie asigurată din bugetul local
potrivit prevederilor art. 33 alin. (3) lit. b) din Legea finanţelor publice locale nr.
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru susţinerea proiectelor
cuprinse în programele de dezvoltare şi pentru proiecte de infrastructură care
necesită cofinanţare locală;

 solicitarea pe baza documentaţiilor elaborate a finanţării proiectului de investiţii


vizat de către IFI (instituţiile financiare internaţionale), din partea băncilor
internaţionale de investiţii (Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,
Banca Europeană de Investiţii, Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional)

 finanţarea proiectului de investiţii din bugetul de stat sau din bugetele locale, potrivit
prevederilor art. 20 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările
şi completările ulterioare;

 încheierea unui parteneriat public-privat. Având în vedere că, potrivit conţinutului


cadru al studiilor de fezabilitate, documentaţiile tehnice elaborate premergător
investiţiilor cuprind indicatorii de rentabilitate ai noii investiţii este posibilă
manifestarea interesului unui operator privat în dezvoltarea şi operarea obiectivelor
investiţionale prin realizarea unui parteneriat public-privat.

 contractarea directă de împrumuturi interne şi externe, pe termen scurt, mediu şi


lung;

Grupul de Acțiune Locală Valea Mostiștei


 finanţare din sectorul privat, prin investiţii directe ale operatorilor privaţi interni şi
internaţionali;

 promovarea şi dezvoltarea de acţiuni bilaterale cu actori din România şi Uniunea


Europeană.

Grupul de Acțiune Locală Valea Mostiștei