Sunteți pe pagina 1din 4

SISTEMUL RESPIRATOR

Funcţii şi componente
Transportul şi schimburile de gaze respiratorii, umidifierea aerului, apărare, eliminarea mucusului şi particulelor
străine
 Porţiune conductoare:cavităţile nazale →nazofaringele→laringele→traheea→bronhiile→bronhiolele
 Porţiune respiratorie: reţeaua terminală a arborelui bronşic →alveolele pulmonare
Epiteliul de tip respirator
 Pseudostratificat ciliat
 MB groasă
 Şapte tipuri celulare:
Ciliate, Caliciforme, Cu microvili, Seroase, Bazale, Intermediare-imature, Neuroendocrine
 Cavităţile nazale
 Versant extern: piele
 Versant intern: vestibul, arie respiratorie, arie olfactivă
 Vestibul
 Epiteliu stratificat scuamos nekeratinizat
 Lamina propria: ţesut conjunctiv dens dezordonat
 Foliculi piloşi, glande sebacee, sudoripare şi mucoase
Aria respiratorie
 Epiteliu pseudostratificat ciliat, tip respirator
 Membrană bazală groasă
 Lamina propria: ţesut conjunctiv dens dezordonat
Organul vomeronazal Jacobson
 Remanenţă vestigială
 Localizare: sub mucoasa porţiunii inferioare a septului
 Dezvoltare maximă: săptămîna 20
 Adult: 0.2-0.6 cm2
 Structuri tubulare, epiteliu columnar cu microvili
 Funcţie: incertă la om
Sinusurile paranazale şi nazofaringele
o Sinusurile paranazale
 Maxilar, frontal, etmoid, sfenoid
 Epiteliu respirator cu puţine celule caliciforme
 Lamina propria: ţesut conjunctiv, profund se continuă cu periostul, puţine glande mici, nu are plexuri
vasculare
 Mucus drenat în cavităţile nazale
o Nazofaringele
 Epiteliu: respirator 40%, stratificat scuamos nekeratinizat 55%, de tranziţie 5%
 Lamina propria: amigdala faringiană şi glande seromucoase care se extind pînă în stratul muscular
 Epiglota  Laringele
o Ax central o Piese cartilaginoase (hialine, elastice)
 Cartilaj elastic solidarizate prin ţesut fibroelastic
 Ţesut conjunctiv dens o Mucoasa
 Glande seromucoase  Epiteliu respirator
o Versantul lingual  Corzile vocale: epiteliu stratificat
 Epiteliu stratificat scuamos scuamos nekeratinizat, ax conjunctvo-
nekeratinizat elastic
 Muguri gustativi  Tranziţia: epiteliu intermediar
o Versantul laringian  Lamina propria: fibre elastice şi glande
 Epiteliu de tip respirator şi de tranziţie seromucoase
o Strat cartilaginos: cartilaje mari – tip hialin,
cartilaje mici – tip elastic
o Adventice: ţesut conjunctiv lax, vase, nervi

1
TRAHEEA
o Organ tubular
o Straturi:
 mucoasă
 submucoasă
 strat fibrocartilaginos
 adventice
o Criterii de recunoaştere
 Caracterul tubular pe secţiune transversală
 Perete stratificat
 Inele de cartilaj hialin, incomplete posterior
Straturi
o Mucoasa
 Epiteliu de tip respirator
 Membrană bazală groasă, acidofilă
 Lamina propria: ţesut conjunctiv lax, celule conjunctive fixe şi mobile, glande seromucoase şi vase
sanguine
o Submucoasa
 Ţesut conjunctiv dens dezordonat
 Fibre elastice (lipsesc în mucoasă)
o Fibro-cartilaginos
 Cartilaj hialin şi ţesut fibroelastic
 Posterior: muşchiul traheal
o Adventicea: ţesut conjunctiv lax, vase sanguine, limfatice şi fibre nervoase

PLAMÂNII
Dezvoltare
 Primordiile pulmonare: origine endodermică
 Proliferează în mezenchim şi se ramifică dichotomic
 Componentele musculare, cartilaginoase, limfoide: din mezenchim
 Secţiuni histologice la embrion: ducte cu epiteliu columnar imatur şi stromă mezenchimală
 Alveolele pulmonare se diferenţiază tardiv, expansiunea alveolară – în momentul naşterii
 Diferenţierea şi formarea alveolelor: continuă pînă la 4 ani
Structură generală
 Căi aerifere şi parenchim
 De la trahee la bronhiolele terminale: 20 de generaţii de bronhii
 Lobi divizaţi în segmente
 Lobii: separaţi prin fisuri acoperite de pleură
 Segment: parenchimul corespunzător unei bronhii segmentare
 Acinul: parenchimul corespunzător unei bronhiole terminale
 Lobulul: 3-10 acini

Bronhiile
o Extrapulmonare – intrapulmonare
o Straturi
o Mucoasa o Stratul cartilaginos
 Epiteliu şi lamina propria cu  Cartilaj hialin – inele complete
fibre elastice la bronhiile mari, discontinui la
o Musculara mijlocii şi mici, absent la
 Celule musculare netede bronhiole
dispuse spiralat o Adventicea
o Submucoasa  Ţesut conjunctiv lax cu
 Ţesut conjunctiv lax, glande, numeroase fibre elastice
ţesut limfoid

2
Bronhiolele Celulele Clara
 Segmente intralobulare  Numeroase la bronhiole
 Diametru <1 mm  Columnare, apex rotunjit
 Nu au cartilaj, glande ţesut limfoid  Nucleu ovalar, citoplasmă acidofilă
 Epiteliu columnar, apoi cuboidal, caliciforme  Mitocondrii, REr
rare sau absente, predomină celulele Clara  Sintetizează o proteină bazică
 Strat muscular  Progenitoare pentru celulele epiteliale ale
bronhiolei
Suprafaţa respiratorie
Bronhiole respiratorii, ducte alveolare, saci alveolari, alveole
o Bronhiola respiratorie: epiteliu simplu cuboidal cu alveole izolate
o Ductele alveolare: ramificaţiile bronhiolelor respiratorii, lungi, sinuoase, perete discontinuu, epiteliu simplu
scuamos
o Sacii alveolari:formaţiuni cavitare delimitate de deschiderile mai multor alveole
o Alveolele pulmonare:formaţiuni saculare delimitate de epiteliul alveolar (300 mil, 140 m2); aspectul “dantelat”
Epiteliul alveolar
o Celule alveolare (pneumocite) de tip I: o Celule alveolare (pneumocite) de tip II:
 acoperă 95% din suprafaţa  mari, poligonale, nucleu eucromatic,
respiratorie, rotund, situat central,
 nucleu heterocromatic, aplatizat,  citoplasmă acidofilă, secretă
citoplasmă subţire (epiteliu simplu componente ale surfactantului
scuamos), organite puţine, dispuse  acoperă 5% din suprafaţa respiratorie
perinuclear;  ME: corpii lamelari, eliminaţi prin
 formează joncţiuni strînse exocitoză
 realizează schimburile gazoase  implicate în regenerarea epiteliului
alveolar
Septul interalveolar Bariera aer-sânge
 Fibre elastice  Surfactant
 Fibre de reticulină  Citoplasma celulei alveolare tip 1
 Capilare sanguine  MB a epiteliului alveolar
 Fibroblaste  Ţesut conjunctiv septal
 Macrofage  MB a endoteliului
 Mastocite  Citoplasma celulei endoteliale
 Membrana eritrocitului
Macrofagul pulmonar
 “Celula prăfoasă”
 Origine: monocit
 Localizare: septuri, alveole
 Citoplasmă, lizozomi şi vacuole cu particule de carbon
 Eliminate în căi
 Depozitate subpleural
 Fumători: numeroase
 Patologic:
o Insuficienţa cardiacă
Fără semnificaţie patologică
Corp amilaceu Corpii “albaştri”
Acidofil, lamelat, PAS pozitiv,calcificat, înconjurat Bazofili, intraalveolari,asociaţi cu macrofage
demacrofage Formă de degenerare a macrofagelor
Modificări induse de îmbătrînire
 Osificarea cartilajelor
 Metaplazia adipoasă şi elastoza submucoasei
 Metaplazie oncocitară
 Îngroşarea intimei vaselor sanguine
 Calcificarea mediei
 Alveolele cresc în dimensiune
 Amiloid perivascular
 Antracoză la persoane din mediul urban

3
Inervaţia
 Fibre nervoase din vag şi sistemul simpatic
 Plex de fibre nervoase la hil
 Terminaţiile nervoase ajung în interstiţiu (asociere cu celule alveolare tip II)
 Corpii neuroepiteliali:
 la ramificaţiile bronhiilor;
 celule endocrine asociate cu fibre nervoase care trec prin MB
 endocrine: argirofile, fluorescenţă 5HT, recepţionează stimuli din lumen
 amine biogene, peptide
Pleura
 Structură epitelio-conjunctivă, membrană seroasă
 Foiţe: viscerală şi parietală – cavitatea pleurală
 Organizare:
o Mezoteliu: epiteliu simplu scuamos sau cuboidal, celule cu microvili
o Membrană bazală
o Strat subpleural: fibroblaste, fibrocite, fibre groase de colagen, condensare de fibre elastice; se
continuă cu stroma pulmonară
Celula mezotelială
 Scuamoasă sau cubică pe secţiuni
 Forme variabile pe frotiu
 Nucleu rotund-ovalar, nucleol punctiform
 Citoplasmă moderat acidofilă
 Microvili
 Coexpresie de vimentină şi citokeratină