Sunteți pe pagina 1din 3

Lista etapelor pentru înregistrarea unei mărci la OSIM

Nr. Etapă Termen Costuri Observaţii

 se efectuează la nivelul bazelor de date de


mărci naţionale, comunitare şi internaţionale
1. Cercetare documentară
 are scopul identificării mărcilor identice sau
similare cu marca de înregistrat
 formular-tip, de completat în 2 exemplare
Cerere înregistrare marcă (Cerere) – însoţită
2.  reprezentarea grafică să aibă dimensiuni de
de reproducerea grafică a mărcii
maximum 8/8 mm
 taxă de  plata taxei se efectuează în momentul
Depunere Cerere la OSIM (Oficiul de Stat
3. înregistrare depunerii Cererii la OSIM
pentru Invenţii şi Mărci)
44 lei
 1 lună de la  taxă de  plata taxei se face în termen de 1 lună de la
depunerea publicare atribuirea datei de depozit
Decizie OSIM de atribuire a datei de depozit Cererii 132 lei
4. naţional reglementar şi înscrierea în pentru alb-
Registrul mărcilor negru si 441
lei pentru
color
 5 zile de la
Comunicare decizie de atribuire a datei de
5. emiterea
depozit
deciziei
 7 zile de la
acordarea
6. Publicare Cerere în format electronic
datei de
depozit

1
 2 luni de la  observaţii – pentru motive absolute de refuz la
Depunere de observaţii sau opoziţii la data publicării înregistrare1
7.
înregistrare Cererii  opoziţii – pentru motive relative de refuz la
înregistrare2
 6 luni de la  taxă de  plata taxei de examinare se face în termen de 3
data publicării examinare luni de la data depunerii Cererii
şi a plăţii pentru o
taxelor de clasă 617 lei
înregistrare şi pentru alb-
examinare negru si 970
 3 luni de la pentru color
data publicării  taxă de
şi a plăţii examinare
taxelor de pentru
8. Examinare pe fond a Cererii
înregistrare şi fiecare clasă
examinare, la suplimentar
urgenţă ă 221 lei
 taxă de
urgentare =
dublul
taxelor de
înregistrare
şi
examinare

Decizie OSIM de înregistrare a mărcii şi


9.
înscriere în Registrul mărcilor

Publicare în BOPI (Buletinul Oficial de  2 luni de la


10. Proprietate Industrială) – Secţiunea Mărci decizia de
înregistrare
1
Aşa cum este prevăzut în art. 5 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 84/1998).
2
Art. 6 din Legea nr. 84/1998.
2
 2 luni de la  taxă  taxa se plăteşte în termen de 3 luni de la data
rămânerea eliberare publicării mărcii
11. Eliberare certificat de înregistrare a mărcii definitivă a certificat de
deciziei de înregistrare
înregistrare 221 lei