Sunteți pe pagina 1din 10

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a mun. Chișinău

PROIECT DIDACTIC

Tema:
„Limba, istoria şi pământul sunt cei trei
piloni care ţin o naţiune – Ion Druţă la
cei 90 de ani împliniţi”

Chișinău, 2018
Proiect didactic pentru prima oră educativă

Data: 3 septembrie, 2018;


Instituţia de învăţământ:
Diriginte:
Clasa:
Tema generală: Limba, istoria şi pământul sunt cei trei piloni care ţin o naţiune –
Ion Druţă la cei 90 de ani împliniţi;
Timp: 45 de minute;
Scopurile lecţiei: Sensibilizarea elevilor prin prezentarea de ansamblu a operelor
scriitorului Ion Druţă – adevăratul titan al literaturii române; Valorificarea dimensiunilor
sacrale aprofundate în opera lui Ion Druţă; Conştientizarea învăţămintelor operelor druţiene;

Obiective operaţionale:
O1 – Să comunice despre personalitatea notorie a lui Ion Druţă (la cei 90 de ani împliniţi);
O2 – Să identifice principalele teme şi elemente educative ale operei druţiene;
O3 – Să caracterizeze prototipul personajului lui Ion Druţă ca un promotor al valorilor străbune;
O4 – Să specifice trăsăturile distinctive ale operei lui Ion Druţă, valori general-umane,
dimensiuni ale sacralităţii;
O5 – Să argumenteze necesitatea studierii în şcoală a operelor lui Ion Druţă;
O6 – Să manifeste o atitudine conştientă faţă de subiectul lecţiei, exprimându-şi liber opiniile;

Strategia lecţiei:
Metode, procedee Suport didactic auxiliar Forme de evaluare
didactice
Comunicarea în Măşti decupate; Frontală;
acţiune; Videoproiector; Individuală;
Comunicarea Softuri tematice În acţiune/ dirijat
ghidată; (PPT); sau selectiv;
Argumentarea Fişiere audio În perechi.
propriu-zisă; instrumentale
Interogarea specifice sarcinilor Strategia timpului:
multiprocesuală; lecţiei; Timpul este estimat cu
Asaltul de idei; Imagini sugestive; aproximaţie, în funcţie
Exemplul; Planşe; de complexitatea
Descoperirea; Schema rostogolului; sarcinilor lecţiei;
Demonstraţia; Postere (materiale
Bibliografie:
Jocul didactic pentru realizarea
Circulara MECC al RM,
„Măştile”; posterului);
cărţi de analiză şi critică
Improvizarea; Microfon;
literară, opera lui Ion
Audiţie; Fotografia
Druţă;
Lectura imaginilor; scriitorului Ion
Imaginile şi fişierele
Lectura propriu-zisă; Druţă;
audio au fost selectate
Scrierea reflexivă. Clopoţel, flori etc. din internet.
Etapa Activitatea profesor-elev Strategii Evaluare Timp
didactice
lecţiei (metode, tehnici
şi procedee,
suport didactic)
Pe fondalul muzicii instrumentale: instrumentalnaya_- Audiţie 1,19
_grustnaya_nezhnost-_poslushaj_ee.._(get-tune.net) min
Iubiţi elevi, din nou picură frunzele una
câte una, roua se scaldă tot mai impunător în Discursul Frontal
răsărit de soare, păsările se cârduiesc, via dirigintelui
aşteaptă culeasă, iar şcoala vă readuce în
Fişier mp3
clasele voastre. Aici vă aşteaptă profesorii. Slide nr.1
Aici v-am aşteptat eu. Mi-a fost tare dor de
voi, scumpii mei! Vă transmit o îmbrăţişare
zburătoare către fiecare! (dirigintele)

Ştiu că v-aţi odihnit de-a binelea, dar


Slide nr. 2
mai ştiu că încă mai duceţi dorul somnului Comunicare
dulce. E timpul să ne trezim la carte, să
punem forţa şi să ne deschidem inimile spre
lumină. Sunteţi gata de schimbare? Începem
Evocare schimbarea acum?
Măşti
Joc didactic 5 min
Vă propun să ne schimbăm măştile.
Cele mai triste cu altele noi şi mai pline de Comunicare în În acţiune/
culoare. acţiune dirijat
Elevii primesc o mască. Punând-o ei spun cum au
fost în vacanţă, iar când o scot de pe faţă – promit să
devină mai buni, să fie mai străduitori, să înveţe, să- Slide nr.3
şi ajute aproapele etc. Jocul didactic îl va începe
dirigintele.
Până acum am fost...;
De azi înainte voi fi/
voi încerca să fiu...

Argumentarea
propriu-zisă
Scumpi elevi, eu cred în cuvintele
voastre. Eu ştiu puterea bunătăţii voastre, dar
şi ambiţia fiecăruia. 1 min
Fişier mp3
Să sune clopoţelul într-un ceas bun. Clopoţel
Improvizare

Sună clopoţelul (fişier audio);


Genericul lecţiei noastre este „Limba, istoria Planşe
şi pământul sunt cei trei piloni care ţin o 1 min
naţiune – Ion Druţă la cei 90 de ani Lectura
împliniţi” comunicativă
Subiectul lecţiei noastre: „Ion Druţă –
rapsodul satului basarabean şi al valorilor
patriarhale”
Astăzi vom discuta despre Ion Druţă – Comunicare Frontal
ghidată
Adevăratul titan al literaturii basarabene.
Anunţarea Anul acesta scriitorul împlineşte 90 de ani.
subiectului şi Să-i urăm multă sănătate, putere şi inspiraţie 3 min
enunţarea creatoare nestăvilită. (elevii aplaudă)
obiectivelor - Şi cum credeţi, de ce anume acest
lecţiei subiect ne interesează mai mult?
Elevii răspund: Interogare
1. Pentru că Ion Druţă este unul dintre
cei mai de vază scriitori basarabeni; Slide nr.4
2. Pentru că Ion Druţă este scriitorul
nostru, al moldovenilor, al ţăranilor;
3. Pentru că opera lui Druţă ne învaţă
să ne iubim patria, istoria şi valorile Selectiv
noastre naţionale;
4. Pentru că opera lui Ion Druţă ne
educă ca cetăţeni conştienţi de
trecutul şi viitorul ţării;
5. Pentru nuvelele şi romanele lui Ion
Druţă cultivă sacrificiul ţăranului, Generalizarea
ocupaţiile ţărăneşti, valorile datelor
străbune...
Slide nr.5
Într-adevăr, elevi! Ion Druţă - nuvelist, 1 min
romancier, dramaturg, publicist, el reprezintă Frontal
o personalitate marcantă a basarabiei literare
din sec. XX. Opera lui Druţă, urmând linia
tradiţiei crengiene şi sadoveniene, a constituit
o revigorare a literaturii române de dincoace
de Prut.1
Realizarea Şi pentru că ne-am referit la valorile
sensului sublime, ce dimensiuni ale universalităţii Observarea datelor 5 min
(desfăşurarea Exemple Frontal/
aprofundează în opera sa?
conţinutului Asalt de idei ghidat
şi explicirea Categorii Explicaţia propriu-zisă
acestuia) estetice
Credinţa Ion Druţă, prin
1
Scriitorii români notorii. Viaţa. Activitatea. Opera // Ion Druţă – Chişinău, Editura Epigraf, 2010. Pag. 81
intermediul elementelor
clopotniţă, biserică,
icoană, chipuri
bisericeşti, personalităţi
biblice, ne îndeamnă să
ne păstrăm credinţa şi să Slide nr.6-12
promovăm valorile
creştine;
Frumosul Scriitorul valorifică
patrimoniul natural, În comun/
pitorescul, mediul rustic, selectiv
elementele mioritice;
Sublimul Sublimul se manifestă
prin reîncarnarea
dumnezeiescului în filiera Argumentarea
operei druţiene, propriu-zisă
promovarea valorilor
spirituale;
Adevărul Ion Druţă ne prezintă în
detalii usturătoare despre
drama prin care au trecut
ţăranii noştri, un adevăr
istoric;
Iubirea Scriitorul ne îndeamnă să
necondiţionată ne iubim neamul,
tradiţiile, baştina,
specificul notru, valorile
noastre culturale, doinele
şi cântecele bătrâneşti, de
la mituri şi până în
prezent;
În comun/
Sacralitatea Sacralitatea în opera lui selectiv
Druţă se exprimă prin
introducerea elementelor Concluzionarea
de sacralitate, motivelor datelor
biblice, valorificarea
dumnezeiescului, a
credinţei, a smereniei şi Slide nr.13
modestiei ţăranului
(chipul lui Hristos); Extrase din critica
Şi ca o concluzie a celor spune de noi, literară despre
dragi elevi: „Lung e drumul textului druţian opera lui Ion
pînă la suflarea vie a actorului în scenă. Druţă
Lung şi anevoios, pentru cel ce vrea să fie
stăpîn pe un spectacol după piesele lui Ion
Druţă. Dar frumos e drumul acesta, căci te
îmbogăţeşte...Enigma dramaturgiei lui Druţă
e însuşi sufletul autorului, pe care fiecare îl Rostogolul
sesizează, dar nu-l poate transpune aidoma
scenic” (Veniamin Apostol, actor şi regizor) Frontal
Slide nr. 14
Elevi, linia subiectelor abordate de
Druţă este desăvârşită. Ar fi păcat să nu-i
cunoaştem opera şi esenţa acesteia.

1 2
3 4 Comunicare în
acţiune
5 min

Expunerea
părerilor

1- Istoria, neamul, tradiţiile;


2- Pământul, ţăranul (în toate ipostazele
sale); Imagini sugestive
3- Familia, iubirea, relaţii interprersonale;
4- Valori general-umane aprofundate în În perechi
operă;
- La ce opere literare (din arsenalul
druţian) poate fi raportată fiecare
tematică?
- Care mai mult v-a sensibilizat?
- V-a schimbat atitudinea după citire?

În continuare vă propun să facem o


retrospectivă. Priviţi aceste imagini de mai
jos. În care operă druţiană s-ar încadra? Imagini sugestive 5 min

Lectura imaginilor
Frontal/
selectiv

(..., ..., ...) (..., ..., ...) Slide nr.15-23


Descoperire

Exemplu
(..., ..., ...) (..., ..., ...)

Argumentarea
ideilor

(..., ..., ...) (..., ..., ...)


Frontal/
selectiv

(..., ..., ...) (..., ..., ...)

(..., ..., ...) (..., ..., ...)

(..., ..., ...) (..., ..., ...) Compararea


datelor

(..., ..., ...) (..., ..., ...)

Comunicare
ghidată
(..., ..., ...) (..., ..., ...)
Elevi, de fapt, opera lui Ion Druţă este
atotcuprinzătoare. Parcă fiecare element din
univers s-ar regăsi într-o părticică din creaţia
sa incontestabilă.
Poster
Totuşi, voi ce ştiţi despre această
personalitate? Vă propun să creem un poster
motivaţional despre viaţa, activitatea şi opera
lui Ion Druţă. Stikere
Fotografii
Laborator de creativitate (Ion Druţă)

Posterul va reprezenta o foaie A1 în centrul 5 min


căreia va fi reprezentată fotografia lui Ion Slide nr. 24
Druţă. Elevii vor avea câte două-trei stikere,
pe care vor răspunde la întrebarea sus-
adresată.

CUNOAŞTE-L PE ION DRUŢĂ!

Frontal/
selectiv

Analiza
produsului
activităţii

Drept concluzie: „În aproape şase Slide nr.25


decenii de activitate scriitorul Ion Druţă şi-a
Concluzionarea
rotunjit o formulă; şi-a întregit un univers;
datelor
şi-a făurit un nume; a impus
nişte tipologii.(...) Ceea ce nu putem să nu Citate despre 1 min
recunoaştem e faptul că în anii de opera lui Ion
uniformizare şi nivelare a individualităţilor Druţă
creatoare Ion Druţă nu şi-a pierdut
individualitatea” (Eliza Botezatu, critic
literar, profesor universitar) Comunicare

Ştim că Ion Druţă, prin diversitatea


operelor sale, ne învaţă multe lucruri
frumoase.
Să încercăm să rezumăm mesajul global
al operei sale. Laborator de
Vă propun să alcătuim decalogul lui Ion creaţie
Druţă, adresat cititorului fidel.
Elevii propun învăţăminte:
DECALOGUL DRUŢIAN:
1. Iubeşte-ţi neamul, istoria şi tot ce te Scriere reflexivă 5 min
leagă de rădăcinile tale;
2. Promovează tradiţiile şi obiceiurile
Slide nr.26
poporului moldovenesc;
3. Nu uita drama care a marcat Fişe
neamul nostru. Preţuieşte sacrificiul
strămoşilor noştri;
4. Valorifică etosul naţiunii; Poster
5. Învaţă-i şi pe alţii să facă fapte bune,
să promoveze arta, să creeze în Individual
numele frumosului şi al sacralităţii; Expunerea
6. Iubirea este un sentiment divin. părerilor.
Iubeşte-ţi părinţii, aproapele şi tot ce Argumentare
te înconjoară;
7. Fii devotat celor din jur. Zideşte
lucruri frumoase, destoinice;
8. Nu uita de unde-ţi vin rădăcinile;
9. Fiecare om este un dar dumnezeiesc.
Ajută-l să-şi găsească rostul în viaţă; Comunicarea de
10.Să avem frică de mânia lui sinteză
Dumnezeu. Să facem doar fapte Evaluarea
produsului
bune. în comun

Elevi, sunt sigur că lista învăţămintelor


poate continua. Noi le-am enunţat doar pe
cele mai principale. Însă fiecare poate să-şi Frontal
extindă acest şir, căci binele şi frumosul
trebuie să dăinuiască în veci.

Reflecţie ŢINTEŞTE PRIN PUTEREA


CUVÂNTULUI! Imagini sugestive 5 min

Aveţi posibilitatea de a face o


Slide nr.27 Frontal/
recomandare generaţiei selectiv
viitoare. Cum i-aţi motiva să-i Expunerea
citească opera Maestrului Ion părerilor
Druţă?Aduceţi câteva sugestii
convingătoare Comunicare în
acţiune
- Elevi, nu putem să terminăm lecţia Scriere reflexivă
noastră, fără a-i aduce un mesaj de
3 min
felicitare Maestrului Ion Druţă. O Comunicare în
puteţi face textual sau printr-un catren. acţiune Individual
LA MULŢI ANI, ION DRUŢĂ!
Imagini sugestive

Slide nr. 28

- Elevi, fie ca această sămânţă de


înţelepciune, depusă astăzi la prima Discursul
dirigintelui Frontal 1 min
lecţie, să vă fie o motivaţie pentru tot
anul şcolar! Să manifestaţi doar valori,
pentru a-i bucura pe părinţii voştri, pe
aproapele nostru, dar şi pe Maestrul
Ion Druţă. Felicitări!