Sunteți pe pagina 1din 2

Partea de vorbire flexibilă, care denumește nume de obiecte (ființe, lucruri,

fenomene ale naturii, însușiri, sentimente, stări sufletești, acțiuni, relații)

FELUL SUBSTANTIVELOR
•exprimă obiecte de același fel și se scriu cu literă mică la începutul cuvântului, cu
COMUNE excepția cazului în care substantivul se află la începutul propoziției:
•om, câine, râu, copac

•denumesc obiecte de același fel pentru a le deosebi de celelalte și se scriu cu


PROPRII majusculă, indiferent de locul pe care îl ocupă în propoziție
•București, Alain, Carpați , Dunărea

SIMPLE • student, câine, copil

COMPUSE • floarea - soarelui, untdelemn , Câmpulung, Mihai


Viteazu, bunăvoință, SUA, FBI , FMI

GENUL SUBSTANTIVELOR
MASCULIN- (un-doi) FEMININ-(o - două) NEUTRU-(un - două)
un băiat - doi băieți o fată - două fete un drum - două drumuri

NUMĂRUL SUBSTANTIVELOR
SINGULAR-un singur obiect PLURAL-mai multe obiecte
frate, masă, vânt, scaun Frați, mese, vânturi, scaune

SUBSTANTIVE DEFECTIVE DE NUMĂR- nu au forme pentru ambele numere

defective de • au forme doar pentru numărul singular


• Mihai, Mircea,Olt,curaj, înțelepciune, bunătate,sete, foame, frig,sânge, aur,
plural argint, fier, lapte,zahăr, sare, unt,fotbal, baschet ,geografie, biologie,nene,
bade, vodă

defective de • au forme doar pentru numărul plural


• București, Carpați, Iași ,icre, câlți, tăieței, zori, moaște, blugi, ochelari,
singular pantaloni, aplauze
CAZUL FUNCŢII SINTACTICE ÎNTREBĂRI EXEMPLE
- SUBIECT (sb.) -cine? -Elevul are datoria de a studia.
-ce?

NOMINATIV
-NUME PREDICATIV -ce este? cum -Andrei este un elev silitor.
(N.)
(n.p.) este? cine este
subiectul?
- COMPLEMENT DIRECT - pe cine? ce? Pe elev l-am văzut în curtea şcolii.
(c.d.) Am cumpărat o carte interesantă.

- COMPLEMENT INDIRECT - despre cine? Despre elev discutăm cu ei.


(c.i.) despre ce?
cu cine? cu ce? Mergem în excursie cu elevii clasei .
pentru cine?
ACUZATIV
pentru ce? Ne-am gândit la elevii câştigători.
(AC.)
- ATRIBUT .SUBSTANTIVAL. - ce fel de? Am citit o carte de la elevul cel nou.
PREPOZIŢIONAL (atr. subst. prepoz.) - care? Trebuie să prezinţi carnetul de elev.

-COMPLEMENT CIRCUMSTANŢIAL - unde? de Mergem la elevul premiat.


DE LOC (c.c.l.) unde? până Venim de la elevul din clasa a V-a.
unde?

-COMPLEMENT CIRCUMSTANŢIAL -cum?în ce fel? Ei citesc textul ca elevul câştigător.


DE MOD(c.c.m.)
-COMPLEMENT CIRCUMSTANŢIAL - când? de A intrat după elev.
DE TIMP(c.c.t.) când? până
când?
DATIV(D.) -COMPLEMENT INDIRECT(c.i.) -cui? Elevului i se explică lecţia.

-ATRIBUT SUBSTANTIVAL. -a, al, ai, ale Caietul elevului este ordonat.
GENITIV(G.)
GENITIVAL(atr. subst. genitiv.) cui?
Elevule, fii atent!
VOCATIV
-FARA FUNCŢIE SINTACTICĂ Mi-ai adus cărţile, elevule?
(V.)
Vino, elevule, cu noi!