Sunteți pe pagina 1din 4

MUZICĂ ȘI MIȘCARE – clasa a IV-a

Ariile curriculare: Educație fizică, sport și sănătate + Arte


Curriculum nucleu
Număr de ore: 1 oră/săptămână Total: 17 ore/semestru; 34 ore anual

PLANIFICARE ANUALĂ
Semestrul I

NR. UNITĂȚI DE COMPETENȚE GENERALE ȘI


SĂPT. CONȚINUTURI NR. ORE OBS.
CRT. ÎNVĂȚARE SPECIFICE
1. I, II, III, CÂNTAREA 1. Receptarea unor Cântare vocală 4
IV VOCALĂ cântece pentru copii şi a Cântare vocală, în colectiv, în grupuri, individual
unor elemente simple Poziţie, emisie naturală, ascultarea şi preluarea tonului, semnal de
de limbaj muzical – 1.1. debut, dicţie, sincronizare cu colegii şi/sau acompaniamentul
2. Interpretarea de 1. Cum cântăm. Cântarea vocală în colectiv
cântece pentru copii, cu 2. Cântarea vocală în grupuri mici. Cântarea vocală individuală
mijloace specifice Recapitulare
vârstei – 2.1. Evaluare
3. Exprimarea unor idei,
sentimente şi
experienţe prin
intermediul muzicii şi
mişcării, individual sau
în grup – 3.1.
2. V, VI, ELEMENTE DE 1. Receptarea unor Elemente de limbaj muzical 9
VII, LIMBAJ cântece pentru copii şi a Melodia – diferențierea înălțimii sunetelor, elemente de notație –
VIII, IX, MUZICAL unor elemente simple portativ, cheie SOL, note de la SOL la SOL2
X, XI, de limbaj muzical – 1.2. Ritmul – valori de note (notă întreagă, doime, pătrime, optime) is
XII, XIII 2. Interpretarea de pauze (de pătrime și optime), măsurile de 2, 3 și 4 timpi
cântece pentru copii, cu Genuri muzicale – folclorul copiilor, colinde, dansuri, genuri
clasice/de divertsiment
1
mijloace specifice 3. Portativul, cheia SOL, gama DO, octava mică
vârstei – 2.2. 4. Ritmul – măsura de doi timpi, pătrimea, optimea, doimea
5. Pauza de un timp. Pauza de jumătate de timp
6. Măsura de trei timpi
7. Măsura de patru timpi. Nota întreagă
8. Genuri muzicale. Folclorul copiilor
9. Genuri muzicale: colinde, genuri clasice, de divertisment
Recapitulare
Evaluare
3. XIV, TIMBRUL. 1. Receptarea unor Elemente de limbaj muzical 4
XV, DINAMICA cântece pentru copii şi a Timbrul – sunete din mediul înconjurător, diferențierea tipurilor de
XVI, unor elemente simple voce (copil, femeie, bărbat), a anumitor instrumente muzicale
XVII de limbaj muzical – 1.1. Dinamica (nuanțe)
2. Interpretarea de 10. Timbrul. Sunete din mediul înconjurător, sunete vocale, sunete
cântece pentru copii, cu instrumentale
mijloace specifice 11. Dinamica. Nuanțe
vârstei – 2.1. Recapitulare
3. Exprimarea unor idei, Evaluare
sentimente şi
experienţe prin
intermediul muzicii şi
mişcării, individual sau
în grup – 3.1.

2
Semestrul al II-lea

COMPETENȚE GENERALE
NR. UNITĂȚI DE
SĂPT. ȘI CONȚINUTURI NR. ORE OBS.
CRT. ÎNVĂȚARE
SPECIFICE
4. I, II, III, ELEMENTE DE 1. Receptarea unor Elemente de limbaj muzical 7
IV, V, LIMBAJ cântece pentru copii şi a *Alterații (diez, bemol, becar)
VI, VII MUZICAL unor elemente simple Legătura dintre text și melodie – strofa/refrenul
de limbaj muzical – 1.1., Semnele de repetiție
1.3. Elemente de formă: strofă/refren, repetiție/schimbare
2. Interpretarea de 1. Semnele de repetiție
cântece pentru copii, cu 2. Repetiție și schimbare în linia melodică.
mijloace specifice 3. Elemente de formă – Strofă și refren. Repetiție și schimbare în text
vârstei – 2.1. 4. Legătura dintre text și melodie
3. Exprimarea unor idei, 5. Alterații – Diez, bemol, becar*
sentimente şi Recapitulare
experienţe prin Evaluare
intermediul muzicii şi
mişcării, individual sau
în grup – 3.1.
5. VIII, IX, CÂNTAREA 2. Interpretarea de Cântarea instrumentală 5
X, XI, INSTRUMEN- cântece pentru copii, cu Percuția corporală diversă
XII TALĂ mijloace specifice Utilizarea de jucării muzicale, instrumente muzicale
vârstei – 2.1. Cântarea cu acompaniament realizat de cadrul didactic și/sau de
3. Exprimarea unor idei, copii (jucării, percuție corporală, instrumente muzicale)
sentimente şi 5. Percuția corporală diversă
experienţe prin 6. Orchestra de jucării muzicale. Instrumente muzicale
intermediul muzicii şi 7. Cântarea cu acompaniament
mişcării, individual sau Recapitulare
în grup – 3.3. Evaluare
6. XIII, MIȘCAREA PE 2. Interpretarea de Mișcarea pe muzică 5
XIV, MUZICĂ cântece pentru copii, cu Dansuri populare
3
XV, mijloace specifice Dansuri de societate și moderne
XVI, vârstei – 2.1. Mișcări de tactare a măsurii
XVII 3. Exprimarea unor idei, Mișcări sugerate de ritm, melodie, expresivitate, mișcări libere
sentimente şi 8. Tactarea măsurii. Mișcări sugerate de ritm. Expresivitate, mișcări
experienţe prin libere
intermediul muzicii şi 9. Dansuri populare
mişcării, individual sau 10. Dansuri de societate și moderne
în grup – 3.1., 3.2. Recapitulare
Evaluare