Sunteți pe pagina 1din 7

Fenomene Termice - 1.

Agitaţia Termică
• Aerul,apa, solidele sunt compuse din particule foarte
mici, atomi si molecule.
• Ce credeţi:Aceste particule se află în repaus sau mişcare ?
Dacă deschidem o sticluţă de parfum, remarcăm
răspândirea parfumului in aer, ceea ce dovedeşte că
moleculele de aer şi parfum se află în mişcare !
Robert Brown a observat la microscop mişcarea continuă
şi dezordonată a particulelor mici de polen pe suprafaţa
apei, ceea ce dovedeşte că moleculele de apă se află în
continuă mişcare (antrenând în mişcare si polenul )

Definiţie -Agitaţia termică e mişcarea permanentă şi dezordonată a


particulelor oricărui corp , şi e mai intensă la temperaturi mari
2. Difuzia
Dacă picurăm cerneală într-un pahar cu apă, observăm
răspândirea cernelii în apă – aceasta se datorează mişcării
de agitaţie termică a moleculelor de apă si cerneală
• Definiţie-Difuzia este răspândirea spontană a particulelor unui corp
printre particulele altui corp
• Difuzia este determinată de agitaţia termică este mai intensă la
temperaturi mari
Când punem plantele de ceai în apă, aceasta se colorează
datorită difuziei. Ceaiul se colorează mult mai mult dacă
apa e fierbinte –dar dacă punem plantele de ceai în apă
rece, apa se colorează foarte puţin – ceea ce dovedeşte că
difuzia e mai intensă la temperaturi mari
Difuzia este ireversibilă : Fenomen invers difuziei nu există
Datorita difuziei, Luna nu are atmosfera – atractia gravitationala a Lunii este
prea slaba si nu poate împiedica difuzia(împrastierea) aerului în spatiu
3. Căldura
• Definiţie-Căldura (Q) este forma de transfer a energiei între
corpuri aflate în contact termic, datorită diferenţei de temperatură
• Căldura (Q), ca si energia, are unitatea de măsură internaţională: Joule
Altă unitate de măsură a căldurii este caloria=4,18J
• Temperatura are unitatea de măsură internaţională: Kelvin (K)
• Altă unitate de măsură a Temperaturii este gradul Celsius ( °C )
• Valoarea numerica a Temperaturii absolute exprimata în kelvin(notata
cu T) este cu 273,15 mai mare decât valoarea numerica a temperaturii
exprimata în grade Celsius ( °C ) : T= t + 273,15
O variaţie(creştere sau scădere) a temperaturii are aceeaşi valoare în
grade Celsius sau în Kelvin : Dt = DT
• La contactul termic dintre doua corpuri, corpul mai cald cedeaza caldura
corpului mai rece pâna ajung la echilibru termic, la aceeasi temperatura
• Căldura cedata este considerata negativa (QCEDATA <0 )
• Căldura primita este considerata pozitiva (QPRIMITA >0)
4. Transferul Căldurii
• Unele materiale, care împiedică transferul căldurii se numesc
izolatoare termice –exemple:lemnul ,lâna, material textil
• . Dacă stai într-o cabană din material izolator, vara nu se încălzeşte
excesiv, iar iarna esti ferit de frig.
• Materialele care favorizează transferul căldurii se numesc
conductoare termice–exemple: metalele.
Dacă o bară din material conductor termic e încălzită
la un capăt, în scurt timp şi celălalt capăt se încălzeşte
…, dar dacă materialul era izolator, celălalt căpat nu
s-ar mai fi încălzit(decât extrem de puţin)

• Un bun izolator termic este aerul – ferestrele au câte


două geamuri, si aerul dintre ele asigură izolatia termică,
astfel încât iarna să nu fie prea frig în casă.
• Este bine să te îmbraci într-un material izolator termic ca
să nu-ţi fie prea frig iarna, sau prea cald vara
5 Transferul Căldurii
• Transferul Căldurii se realizeaza prin :
•1.Conducţie =schimbul de caldură prin intermediul
unor corpuri conductoare solide ,se datorează agitaţiei
termice- de exemplu dacă pui pe foc o tigaie cu coada
metalică(conductoare), după un timp frige si coada
metalică, desi nu era deasupra focului.
•2.Radiaţie =Transferul Căldurii de la distanţă, prin
radiaţii asemănatoare luminii-exemplu Soarele
încălzeşte Pământul prin radiaţie. Corpurile radiază mai
intens dacă au temperatura mai mare
•3.Convecţie=Transferul Căldurii(încălzire-răcire) prin
curenţi, are loc doar în fluide(lichide sau gaze) Curenţi calzi
Incălzirea sau răcirea-apei mării-se produce în special
prin convecţie(dar si prin radiaţie solară)
Ştiţi ca uneori vara, deşi Soarele radiază puternic, apa
poate fi foarte rece dacă au circulat curenţi reci.
Curenţi reci
Să analizăm încălzirea aerului din cameră de la flacara unor lumânări
Curenţi • Incălzirea se produce prin convecţie, dar şi prin radiaţie.
calzi Curenţii de convecţie se produc fiindcă aerul de lângă
flacara se încălzeste, se dilată, densitatea sa scade şi
Curenţi se ridică(fiind mai “uşor”). In contact cu pereţii se
reci răceşte, densitatea sa creşte, şi coboară. Când ajunge
din nou în contact cu flacăra se încălzeşte iar, se ridică,
deci procesul se repetă.
• Dar flacăra produce încălzire şi prin radiaţie. Dacă
măsurăm cu termometrul temperatura la mică distanţă
de flacără, observăm că , dacă punem o oglindă între
flăcară şi termometru, temperatura scade, fiindcă
oglinda a reflectat radiaţia, care nu a mai ajuns la
termometru !

Radiaţia este absorbită mai puţin de obiectele de culoare albă, si mai mult de
cele negre : ai observat că, vara, dacă te îmbraci într-un tricou negru î-ţi este
mai cald, iar dacă te îmbraci într-o cămaşă albă pare ceva mai răcoare?
VOICULESCU ALEXANDRU CRISTIAN
CLASA A VIII-A A