Sunteți pe pagina 1din 2

Microbiologia

1. Definește noțiunile:
a) Microbiologie, Picătură strivită, Viroizi, Capsidă, Pleomorfism, Mediu de cultură,
Glicocalix.
2. Completează spaţiile libere cu termenii adecvaţi.
Etapele pregătirii preparatelor microbiologice sunt:
Scopul fixării microorganismelor este:
În dependență de numărul flagelilor bacteriile se clasifică în:
În funcție de temperatura optimă bacteriile se clasifică în: (to=________)
3. Alege şi încercuieşte varianta corectă:
Coloranții anelinici sunt:........
4. Formulează şi înscrie răspunsuri laconice vizavi de fiecare enunţ.
Cine a propus metoda complexă de colorare
Durata colorării cu gențian violet
Durata colorării cu fuxină
Durata colorării cu soluția Lugol
În ce culoare se colorează bacteriile G+
În ce culoare se colorează bacteriile G-
Ce tip de bacterii sunt spirilii, spirochetele, vibrionii
În ce culoare se colorează drojdiile și stafilococii
Numiți grupele în care se împart organismele vii /
Știința ce se ocupă cu studiul bacteriilor
Ce a descoperit savantul Ivanovschi
Virusuri după tipul de acid ce îl conțin /
Formă extracelulară a virusurilor
Strat proteic ce înconjoară genomul viral
Știința ce se ocupă cu studiul virusurilor
Tipuri de virusuri după arhitectura capsidei / /
La ce temperatură are loc pasteurizarea
Ce formează amestecul de celuloză și azbest
Cum se numește metoda ce se aplică timp de 3 zile, cîte 30
minute, la temperatura de 100 grade Celsius
Durata de sterilizare a bulionului
Ce fel de m/o se cultivă pe mediul nutritiv de cartof
Ce a descoperit Ilia Mecinicov
Apendici filamentoși neflagelari pe suprafața bacteriei
Cum se mai numesc spiculii bacterieni
Bacterie în formă de bastonaș
5. Numește particularitățile prionilor.
6. Realizează itemii sub formă de scheme.
A. Tipuri de bacterii
sferice (de fiecare tip
cîte un ex)
B. Tipuri de spori

7. Desсrie succint rolul virusurilor în viața omului. Exemple (3)


8. Identifică și denumește tipul de bacterii după formă. Denumirea

1
1. ______________________
1. 2. 2. ______________________

3. ______________________

4. ______________________
3. 4.
5. ______________________

6. ______________________

5. 6.

9. Identifică și notează deosebirile.


A. Ectoparaziți... Endoparaziți...
B. Mureina... Pseudomureina...
C. Bacterii G+ (2 exemple)... Bacterii G- (2 exemple)...
10 Completează curba de creștere a bacteriilor.
Denumirea fazei (4 faze).... Durata (ore, zile, luni)