Sunteți pe pagina 1din 3

L1: ORGANIZAREA STATELOR MODERNE.

“REVOLUŢIA GLORIOASĂ”

COMPETENŢE:
1.1 exprimarea unei opinii în limbajul adecvat istoriei
2.2 alcătuirea planului de investigaţii, a unui proiect personal sau de grup utilizând
surse diverse
2.5 examinarea consecinţelor directe și indirecte ale acţiunii umane
5.2 încadrarea unui eveniment sau a unei serii de evenimente într-un context
cronologic

1.ORIGINILE REVOLUŢIEI ENGLEZE. CONFLICTUL DINTRE REGE ŞI PARLAMENT.


a)Cauzele conflictului:
- Dezvoltarea “noii nobilimi” şi a burgheziei engleze în sec. XVI-XVII, acestea doreau
un regim politic liberal bazat pe respectarea drepturilor şi libertăţilor politice şi
economice şi controlau Parlamentul englez;
- Regii din dinastia Stuart aveau tendinţe absolutiste, mai ales Carol I Stuart, care a
intrat, astfel, în conflict cu Parlamentul;
- Divergenţele religioase dintre biserica anglicană (cea oficială, condusă de rege) şi
protestanţii puritani (majoritatea populaţiei Angliei);
- Parlamentul trimite regelui 2 documente: “Petiţia dreptului” (1628) şi “Mustrarea
cea mare”(1640). Regele nu ţine cont de ele şi începe războiul civil.

S1:
CITIȚI DOCUMENTUL DE LA PAGINA 8. NUMIȚI TREI ASPECTE ASUPRA CĂRORA
PARLAMENTUL ENGLEZ ÎI ATRĂGEA ATENȚIA REGELUI!

b)Războiul civil (1642-1649) a fost câştigat de Parlament sub comanda generalului


Oliver Cromwell, regele a fost executat iar Anglia a devenit republică, dar Cromwell
a dizolvat, ulterior, Parlamentul şi a impus o dictatură militară sângeroasă.

2.RESTAURAŢIA STUARŢILOR(1660):
- Prin aducerea pe tron a lui Carol al II-lea Stuart Anglia redevenea o monarhie; Atât
acesta cât şi Iacob al II-lea au încercat, însă, să impună iar absolutismul monarhic
ceea ce a dus la un nou conflict între monarhie şi Parlament.

3.”REVOLUŢIA GLORIOASĂ”:
- În 1688 este alungat Iacob al II-lea şi chemat pe tronul Angliei prinţul olandez
Wilhelm I de Orania, care semnează “Declaraţia drepturilor”, document care lămurea
definitiv drepturile poporului şi prerogativele regelui.

S2:
CITIȚI DOCUMENTUL DE LA PAGINA 9 ȘI RĂSPUNDEȚI LA
URMĂTOARELE CERINȚE:
- EXPRIMAȚI-VĂ O OPINIE, PE BAZA TEXTULUI, PE MARGINEA ADOPTĂRII
DENUMIRII DE “REVOLUŢIA GLORIOASĂ”!
- MENȚIONAȚI, PE BAZA TEXTULUI, DOUĂ CONSECINȚE ALE “REVOLUȚIEI
GLORIOASE“!

4.MODELUL ENGLEZ - MONARHIA CONSTITUŢIONALĂ PARLAMENTARĂ:


a)În acest model politic dezvoltat treptat în sec. XVII-XVIII regele are puteri limitate
prin lege nemaiavând, practic, un rol activ în conducerea statului;
b)Conducerea statului este împărţită între Rege, Parlament (principala putere în stat)
şi Cabinet (guvern) condus de un premier (prim ministru);
c)Apare, astfel, un nou principiu politic: SEPARAREA PUTERILOR ÎN STAT, care stă
la baza democraţiei moderne, iar Anglia devine treptat prima democraţie modernă
din lume. Parlamentul bicameral (Camera Lorzilor şi Camera Comunelor) are puterea
legislativă iar cabinetul are puterea executivă;
d)Tot în Anglia au apărut, în sec. XVIII, primele facţiuni (viitoarele partide politice) în
Parlament: Whig (Partidul liberal) şi Tory (Partidul conservator), existenţa mai multor
partide politice (pluralism politic) fiind o altă trăsătură a democraţiei moderne.

S3:
CITIȚI DOCUMENTUL DE LA PAGINA 9 ȘI RĂSPUNDEȚI LA
URMĂTOARELE CERINȚE:
- NUMIȚI MODELUL POLITIC INSTAURAT ÎN ANGLIA ÎN URMA REVOLUȚIEI
GLORIOASE! COMPARAȚI-L CU MODELUL ANTERIOR - ABSOLUTISMUL!
- MENȚIONAȚI, PE BAZA SURSEI, DOUĂ INFORMAȚII AFLATE ÎN RELAȚIE CAUZĂ-
EFECT!
- PRECIZAȚI IMPORTANŢA MODELULUI POLITIC ENGLEZ PENTRU EUROPA
MODERNĂ!

5.AFIRMAREA IMPERIULUI BRITANIC:


a)În secolul XVIII Anglia devine prima putere economică a lumii (atât în agricultură
cât şi, mai ales, în industrie şi comerţ);
b)Prin victoriile obţinute în faţa Olandei şi Franţei, Anglia devenea şi prima putere
militară şi politică a lumii; de asemenea, ea cucerea Canada, coasta de est a
Americii de Nord, Gibraltarul (controla astfel comerţul în Marea Mediterană) şi
începea să cucerească sudul Africii=>se puneau bazele marelui Imperiu colonial
britanic, cel mai mare imperiu colonial din istorie.

TEMĂ
Realizaţi, în cadrul portofoliului, un scurt eseu (aproximativ jumătate de pagină) cu
titlul “Declaraţia drepturilor (1689) şi consecinţele sale asupra Europei moderne”.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Declara%C8%9Bia_drepturilor

https://sites.google.com/site/supergabonesistorialumii/calendar/1-revolutiile-
burgheze-din-anglia-sua
(doar fragmentul legat de Revoluția glorioasă!)