Sunteți pe pagina 1din 2

Aurelia Louise Jones – Telos

Glorioasă Flacără Aurie a Iluminării,

din Inima lui Dumnezeu, din Marele Soare Central,

Eu invoc, Acum, prezența iubitului Zeu și a iubitei Zeițe Meru,

Eu invoc, Acum, prezența iubitului Zeu și a iubitei Zeițe Meru,

Eu invoc, Acum, prezența iubitului Zeu și a iubitei Zeițe Meru,

În Inima, în Mintea și în Sufletul meu.

Eu vă cer să-mi inundați ființa, cu prețioasele esențe ale Iluminării,

Revărsate peste mine cu o strălucire nelimitată,

Pentru a transforma tot ceea ce nu este perfecțiune Divină în conștiința mea.

O, Flacără a Luminii, atât de strălucitoare și radiantă,

O, Flacără a Lui Dumnezeu, atât de minunată privirii,

Fântâni nesecate de înțelepciune,

Adu-mă, înapoi, Acasă, în Inima Soarelui!

Vino, Acum, cu deplinătatea puterii tale,

Ia-mă de mână și deschide-mi ochii,

Umple-mi Viața cu minunile tale,

Revarsă vâlvătaia Flăcării Iluminării peste mine!

O, Flacără a Iubirii, atât de minunată ochilor mei,

Trimite Lumina ta aurie peste mine, astăzi.

Binecuvântează-mă, vindecă-mă, iluminează-mă și pecetluiește-mă pe mine

Și întreaga omenire, Acum și pentru totdeauna,

În Lumina Lui Dumnezeu, cea fără de sfârșit.


Eu aleg să pășesc, cu Dumnezeu, prin focul Iubirii din inima mea.

Eu Sunt Dumnezeu în manifestare.

Eu recunosc mărețul Râu de Lumină Aurie Radiantă a Iluminării, care curge prin mine.

Eu Sunt acest Râu de Lumină, Eu Sunt acest Râu de Pace Aurie,

Acum și pentru totdeauna.

Eu, Acum, declar că întreaga mea conștiință, ființă și existență

sunt învăluite în Lumină și scăldate în brațele Iubirii.

Această lume, în care Eu trăiesc,

Este plină de Lumină, plină de Iubire și Victoria este asigurată.

Propria mea Victorie este asigurată,

pentru că Eu Sunt, Acum, O rază Divină de Iubire-Iluminare,

Care transmite balsamul Divinei vindecări, către fiecare parte a mea

Și a oricărui bărbat, femeie și copil de pe această planetă.

Și Așa Și Este Și Aici Și Acum Și Infinit.

Aurelia Louise Jones – Telos: Volumul 3 – Metode și practici pentru cea de-A Cincea Dimensiune