Sunteți pe pagina 1din 6

Numele şi prenumele...................................................... Nr.

2
Specializarea...................................

Lucrare scrisă la informatică


1. Aplicaţiile Office-ului sunt:
a) MS Wwdord;
b) MSD Excel;
c) MS Power Point;
d) MS Acces;
e) MS Outlook;

2. Pictogramele pot fi puse pe bara de instrumente cu:


a) mouse-ului;
b) tehnica drag and drop;
c) bara Drasdwig.

3. Dacă se doreşte tipărirea pe ambele feţe se bifează caseta:


a) Mirror marginweffews;
b) Paper Source;
c) Apply to

4. Rolul butonului Defaulewwet în cazul fontului ales este:


a) să devină implicit;
b) fontul rămâne valabil numai în cadrul documentului deschis;
c) nu joaca nci un rol la setarea fontului.

5. În cazul în care se doreşte modificarea stilului ales pentru editarea unui document:
a) se modifică stilul conform cerinţelor;
b) se creează un alt stil;
c) se înlocuieşte stdwedwedilul cu un alt stil.

6. Pentru vizualizarea unui document se procedează astfel;


a) se foloseşte butowdwwwwwwwwwnul Print Preview;
b) se foloseşte meniul File, apoi se alege funcţia Print Preview;
c) se apasă butonul Zoom pentru a vedea cum arată documentul.

7. Meniul View permite:


a) vizualizarea unui document în mod Normal;
b) vizualizarea în modul Online Layout;
c) vizualizarea în mod Page Layout.

8. Inserarea tabelelor se pate wefwrrface astfel:


a) folosind butonul de pe bara de instrumente;
b) folosirea butonului de desenare Drawing;
c) numai folosirea mwfwefeniului Table.

9. Pentru a face referire la conţinutul unei celule se foloseşte următorul format:


a) (a1,b4);
b) (a1:b4);
c) (a1;b4).
10. Realizarea unei diagrame presupune:
a) selectarea datelor din tabel;
b) Insert/Picture/Chart;
c) numai Insert/Object/wfrfwdMicrosoft Graph Cart.
11. Imaginile mobile pot fi inserate cu ajutorul:
a) Float ovet text;
b) Wrapping;
c) Size.

12. Dacă un document este divwddddddddddddddddizat în secţiuni se poate opta pentru continuarea
numerotării paginii:
a) da
b) nu deoarece Word nu permite acest lucru;
c) da, dar cu condiţia să fie documente distincte;
wdd
13.Instrumentele de desenare folosite de Word se găsesc:
a) pe bara de instrumente Drawing;
b) în Toolbars;
c) Word nu are instrumente de desenare, acestea se găsesc în accesorii în desenatorul Paint.

14. Opţiunea Totale or Flip permite:


a) numai bascularea în jurul axelor verticală şi orizontală;
b) rotirea la dreapta;
c) rotirea la stânga;
d) bascularea în jurul axelor verticală şi orizontală.

15. Elementele unei figuri pot fi grupate folosind metodele:


a) folosind butonul Select Objects din drepta meniului Draw, încadrarea prin trasarea unui
dreptunghi, apoi folosind Grouping din Group.
b) selectarea elementelor figurii;
c) Drawing Group.wddddddddddddddddddddddddddd

16. Inserarea de secţiuni permite:


a) inserarea unei secţiuni pe următoarea pagină;
b) inserarea unei secţiuni pe aceeaşi pagină în poziţia curentă a cursorului de editare;
c) inserarea unei secţiun pe următoarea pagină impară respectiv pe următoarea pagină pară.

17. Notele de subsol pot fi introduse la:


a) numai la sfârşitul paginii;
b) la sfârşitul documenwddddddddddddddtului;
c) nu pot fi introduse dacă documentul nu a fost setat.
dwwwwwwwwww
18. Excel este:
a) o agendă de lucru.
b) un produs soft cu ajutorul căruia se poate crea şi prelucra baze de date tabelare, grafice,
macro comenzi, baze de date relaţionale;
c) un program;

19. Cursorul mouse-ului poate lua următoarele forme:


a) cruce neagră subţire;
b) numai cruce pătrată albă;
d) obligatoriu săgeată albă.

20. Puteţi copia o formulă dintr-o celulă în altă celulă:


a) se utilizează facilitatea autofil;
b) nu deoarece Excel nu permite acest lucru;
c) da, folosind Paste.
21. Marginile paginii pe care vrem să tipărim un document se pot modifica astfel:
a) Print/Page Setup/Margins;
b) Print Preview;
c) nu se pot modifica.

22. Introducerea unei serii de text, numere şi date în Excel se face astfel:
a) comanda AutoFill;
b) comanda Fill-Series;
c) nu există comenzi pentru acest lucru.

23. Un program se poate lansa în execuţie cu:


a)
b)

24. O fereastră a unei aplicaţii se poate:


a)wdwwwwwwwwwwww
b)
c)wddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
ddd

25.Windows Explorer permite:


a) copierea şi mutarea fişierelor
b) copierea pe suport magnetic
c) obţinerea de informaţii despre fişiere
d) obţinerea de informaţii despre texte

26. Un document poate fi salvat cu ajutorul funcţiei:


a) Salv
b) Open
c) Close
d) Find

27. Word-Art permite:


a) adăugarea de ecuaţii
b) adăugarea de tabele
c) adăugarea de date

28. Pentru efectuare unor calcule matematice se foloseşte:


a) Accesoriile Calculator
b) Tabelul Excel
c) Tabelul din Word

29. O coloană dintr-un tabel se poate şterge cu:


a) ENTER
b) DELETE
c) DELETE ROW

30. Care este diferenţa dintre memoria ROM şi memoria RAM?


a) memoria ROM conţine informaţii referitoare la sistem şi este citită de microprocesor la
fiecare pornire a calculatorului, iar memoria RAM este cea în care se încarcă programele
şi se depozitează datele pe parcursul execuţiei acestora
b) memoria RAM este o extensie a memoriei ROM care are o capacitate mai mică de
memorie
c) memoria ROM memorează tot felul de informaţii pe când memoria RAM joacă rolul de
extewddddddddddddddddddddddddddddddddnsie
Răspunsuri
1. a, c,d,e
2. a,b
3. a
4. a
5. a
6. a,b
7. a,b,c
8. a,b
9. a
10. a,b
11. a
12. a
13. a
14. b,c,d
15. a
16. a,b,c
17. a
18. a
19. a
20. a
21. a,b
22. a,b
23. butonul START, cu pictograma de pe desktop
24. mări, micşora, muta
25. a,b,c
26. –
27. –
28. a,b,c
29. –
30. a