Sunteți pe pagina 1din 7

Cap I- Principii

Art 109 din statut- atingere adusa principiului independentei

- un avocat nu se poate sa fie ales in organele care se ocupa de contabilitate.

Regula este ca secretul profesional este involabil si nu poate fi desvaluit. Exceptia :

- cand este urmarit penal sau disciplinar


- sau cand se face contestatie cu privire la onorariiel sale

Toate conversatiile purtate intre client si avocat nu pot fi folosite ca si probe in justitie

Diferenta dintre abatere disciplinara si abatere disciplinara grava, este constituita de posibilitatea
instantei de a dispune in cazul celei grae- suspendarea avocatului in cauza pana la judeccarea
definitive a ei

Membrul unui alt barou, poate deveni avocat la noi daca se gaseste in conditiile de adminitere :- art.
13 din lege

a. sa aiba exercitiul drepturilor sale politice si civile


b. sa fie licentiat in drept
c. sa nu se afle in cazurile de nedemnitate
d. APT DIN Punct de vedere medial . Nu este necesar ca el sa aiba cetatenie romana.
- EXamenul organizat este cel putin annual si la nivel national. Deci poate fi organizat de mai
multe ori.

Cazuri care atrag excluderea din profesie

- Caurile d concurenta neloiala din art… 2


- Daca avocatul presteaza munca cu pers care nu sunt parte din barou cazul bota
- Daca se afla in cazurile de interdictie de profesare si el cu toate acestea tot profseaza

Cap III- INCOMPATIBILITATI

- Chiar daca a fost reabilitat el tot ramane nedemn.


- Daca se afla in stare de incompatibilitate si isi continua exercitarea profesiei, atunci este
abatere disciplinara grava si este sanctionat cu excluderea din profesie
- In momentul in care avocatul se afla in starea de incompatibilitate, atunci consiliul va emite
o scrisoare recomanta cu confirmare de primire spre a se prezenta avocatul, ptr a il audia.
Nu se poate dispune masura fara audiere.
- Pe durata exercitari mandatului, avocatul care este sentaor nu poate sa ofere consulatanta
juridica sau reprezentare in fata instantelor, parchetelor si iccj???
- Incompatibilitatiile se pun si ptr grefier, magistratul asistent, personalul auxiliar al
instentelor jud si curtii constitutionale.
- Daca este incompatibil, si este admis in profesie, in termen de 2 luni va trb sa resolve
problema incompatibilitati sau va declara caducta decizia de intrare in profesie.
- Avocatul este convocat pentru a da declaratii printr-o scrisoare cu confirmare de primire.
- In cadrul interdictiilor:
o Nu se poate perepe commission ptr recomandarea unui avocet.
o Se poate percepe
 DAca exista o forma de conclucrare profesionala ptr onorariile retrocedate
 Sumele de bani date de catre avocet, unui confrante care
 a decedat
 s-a retras din calitatea de successor

si acesta i-a preluat clientele.

- Daca sotul a avut o astfel de calitate, nu il impiedica sa sustina cauza la instanta respectiva.
 Cauta cu ce este incomatibil senatorul si deutatul? Ptr ca stiu ca a un mement nu poate
sa acorde consulatii juridice nush cui…

Structura Incompatibilitati

1. Compatibil/Incompatibil . Atributiile avocatului cu privire la incompatibilitati. Atributiile


Consiliului si a Instantelor cu privire la incompatibilitati. Starea avocatului stagiar.
2. NEdemnitate. Cazuri, obligatiile consiliul si ale avocatului.
3. Interdictii. Interdictii cu privire la contarrietatea de interese/ cu privire la formele de
publicitate/Concurenta neloiala/ alte interdictii.

Cap IV- Asistenta Juridica

- Beneficiarul ajutorului public, poate chiar el sa ceara un anumit avocat.


- Contestatiile impotriva deciziei de respingere se rezolva de catre Consiliul Baroului.
- Nu are dreptul de a primi niciun fel de sume, indiferent de conditii.
- Fiecare Barou isi organizeaza propriu sistem de asistenta juridica
- Daca este sanctionat avocatul, atunci el nu va mai primi onorariul ptr cauza respectiva.
- Daca refuza sa primeasca cazul, este de competenta decanului spre a o solutiona.

Structura : Tipuri de asistena judiciara, Procedura, Conditii, Cazuri imposibilitatea acordari sale.

Cap V – Continutul activitatii profesionale a avocatului

- Avocatul va avea o evidenta clara realizata in ordinea intocmirii actelor si nu aleatoriu


- Contractul de fiducie se incheie pe o perioada de maximum 33 de ani
- In legatura cu fiducia, avocatul va trebui sa pastreze originalul contractului si
corespondentei, iar daca acesta le cere, atunci va pastra o copie dupa ele. Originalul urmand
a fi dat catre persoana .
- Avocatul curator va primi o instiintare de numire.

Cap VIII- Formele de exercitare a profesiei de avocat

- Dupa ce se face transferul se intocmesc actele financiar contabile


- Daca moare, atunci numele poate fi pastrat cu acordul in scris autentic al mostenitorilor
- Oficiul de arbitrare este gratuit inc azul in care se ajunge la el.
- Cererea de inregistrare se rezolva de catre consiliul baroului.
- Sparl duce in partida simpla contabilitatea
- Daca sparl ramane cu un singur asociat, atunci acesta poate sa aba aceasta calitate
maximum 3 luni.
- La sparl se incheie actul constitutive in forma scrisa, putand fi si in forma autentica daca are
un imobil printre ele.
- Sparl are un contract de constituire+ statut in timp ce SCP are contract de contituire si act de
asociere
- Divizarea se realizeaza prin impartirea patrimoniului de afectatiune.
- SCP – are o adunare generala formata din totalitatea asociatiilor, si oricare dintre ei o poate
convoca. ; fiecare parte subscrisa si varsata da dreptul la vot. Poate sta in justitie chiar daca
nu are personalitate juridica
- La SPARL – impozitul nu se plateste de adunare ptr toti avocati . avocatul coordinator are un
mandate de 2 ani daca nu se prevede altfel. Cenzorul si auditorul nu sunt obligatorii la sparl,
ci acestia pot fi numiti de catre asociati. Clientela apartine sparl si nu asociatiilor.
- Transmiterea partilor sociale catre terti la sparl, poate fi facuta numai in situatia in care unul
dintre avocati nu a utilizat dreptul de preemtiune sau cu acordul in scris a tuturor
asociatiilor.
- Daca moare titularul cabinetului individual, daca mostenitorii sunt de accord, atunci poate sa
pastreze denumirea cu conditia sa aduca la cunostiinta baroului si publicului

Cap

Cap IX- Modalitatiile de exercitare a profesiei de avocet.

- La avocatul salarizat, contractual nu este unul de munca si el este subordonat conditiilor de


munca si nu avocatului titlular.

Cap X. Drepturile si indatoririle avocatului

- Perchezitionarea avocatului se va putea face numai de catre procuror nu si de catre ocp


- Avocatul poate sa reprezinte numai in baza unui contract in forma scrisa, nu si in baza unei
intelegeri orale cu clientul.
- Avocatul poate sa faca orice acte considera necesar ptr apararea drepturilor clientului,
inclusiv acte de dispozitie.
- Este interzis Ș sa se asculta sau in registreze convorbirile telefonice ale avocatului, la fel si
corespondenta sa profesioanala
- Decizia de aprobare a sediului secundar se comunica numai baroului, nu si avocatului?
- Daca se infiinteaza sediul secundar, taxa de inscriere si contributia se va plati la baroul
respectiv, si nu poate sa fie facultativ sau alternativ.
- Termenul de
- Folosirea de expresii jignitoare la adresa instantei, constituie abatere disciplinara grava, si
nu abatere disicplinara simpla
- Stampila difera de parafa avocatilor- in cazul primei ei au dreptul de a o otiliza ( si nu
obligatia) , iar cu privire la parafa avocatilor – aceasta include denumirea casei de avocatura,
numele lor si calitatea pe care o au.
- Actele si toate documentele cu caracter personal indiferent ca se afla in sediul sau sau
asupra sa are obligatia de a se opune perchezitionari sau ridicari lor daca nu sunt intrunite
conditiile de la art. 35 din lege . adica ca acestea sa se faca pe baza unui mandat emis de
un judecator, iar perchezitia sa se faca de catre un procuror si sa incunostiinteze de indata
decanul baroului din care face parte.
- Avocatul are obligatia ori de cate ori in raport cu natura sau complexitatea cauzei, sa
depuna fie personal la indrumarea judecatorului concluzii scrise sau note de sedinta
- Avocatul nu trebuie sa denunte unilateral o prestatie in curs de executare daca nu mai
corespunde crezului sau profesional, insa daca o denunta nu trebuie sa o motiveze
- Taxa de asigurare poate fi platita atat de avocat cat si de forma de exercitare a profesiei.
Neachitarea taxei nu este abatare disciplinara sau abatere disicplinara grava.
- Neachi
- Polita de asigurare se depune in termen de 15 de zile de la emiterea ei la secretariatul
baroului
- Daca nu i-a fost adus la cunostiinta ca , consiliul baroului face sedinta atunci el nu are
obligatia sa participe. Cum se face convocarea?
- Avocatul are obligatia de a purta legitimatia si insigna in fata instantelor judecatoresti.
- Daca nu isi plateste taxele atunci masura principala – este suspendat, apoi pe langa ea se
atrage obligatia de a plati dobanda de 0,15 % ptr fiecare zi de intarziere
- Roba poate fi purtata si in fata instantelor internationale , daca se asimileaza instantelor
romane
- Decanul poate sa verifice actele intocmite de catre el, sau un consilier desemnat de catre
acesta.
- Nerespectarea formelor de publicitate consitutie abatere disciplinara grava.
- Cartile de vizita nu pot cuprinde poza avocatului
- Sigla nu poate fi grevata pe suport de plastic.

Cap XV- Raspunderea disicplinara a avocatiilor

- Persoana anchetata sau judecata nu participa la judecarea cauzei. In cazul Consiliului UNBR.
- Avocatul care conduce asistenta juridica este obligat sa trimita in scris , daca sesizeaza vreo
abatere disciplinara.
- Instantele si Parchetele, sunt obligate sa instiinteze baroul.
- sunt instante disciplinare, inclusiv consiliul unbr reunit in plenul sau cu privire la recursurile
comisiei de disciplina.
- Dupa ce primeste plangerea, Consiliul baroului, desemneaza un raportor. Acesta va face
convocare
o in scris
o prin luarea la cunostinta prin semnatura

avocatului la sediul sau in care ii va indica ptr ce este acuzat si eventualele documente care
sunt necesare sa le arate. Avocatul poate sa depuna concluzii scrise. Apoi are loc ascultarea
pers care a facut plangere.

- Repetarea abateri este considerata o circumstanta agravanta care va fi luata in considerare


la aplicarea sanctiunii.
- Evidenta sanctiuniilor se tine de consiliul barolui, si nu de catre comisia de disiplina.
- Membrii comisiei de disciplina se aleg de catre adunarea generala a baroului si nu de catre
consiliul baroului.
- Consiliul baroului va desemna un secretar, care nu va face parte din membrii comisiei si va
avea functia de grefier. Acesta face actele necesare ptr desfasurarea activitatii sub
indrumarea presedintelui.
- Comisia de discipplina judecata in prima instanta ca si comisia de disciplina centrala in 3.
Recursurile la centrala de 5

Comisia centrala de disciplina

- Ptr a fi parte in comisia centrala, reprezentantii sunt numiti de catre adunarea gen a
baroului, apoi ei sunt votati de catre congresul avocatiilor si dabia atunci ajung membri in
comisia centrala de disciplina.
- Judeca fond si recurs/ iar recursul la fondul com cent de dis este judecat de catre consiliul
unbr, cu exceptia cazului in care se face contestatie la curtea de apel buc.

Sanctiuni

- Neachitarea amenzii, atrage suspendarea din drept a avocatului, urmand a se face venit la
bugetul baroului.
- In caz de abatere evidenta si grava, instanta disicplinara poate lua masura suspendari din
functie, care poate fi atacata cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare , ce se judeca de
urgenta si cu precadere
- Executarea sanctiuniilor se va face de catre consiliul baroului in care este inscris.

Procedura

- Plangerea se adreseaza consiliului baroului din care acesta face parte. Cu exceptia avocatului
pensionar, care se adreseaza baroului din care a facut parte
- Anchetarea abaterii savarsite de catre decan este de competenta Consiliul UNBR, iar
abaterea este trimisa la UNBR
- Anchetarea difera de judecare. Deci anchetarea decanului sau a membrilor UNBR, se face de
catre Consiliul UNBR, iar apoi judecarea se face de catre Comisia Centrala de disciplina. Daca
abaterea este savarsita de membri consiliului baroului atunci este judecata de catre consiliul
baroului?
- Cererea de recuzare a consilierului care va analiza cauza se face in scris.
- La cercetarea avocatului, acesta va fi incunostiintat cu privire la fapta ptr care este anchetat.
El va putea sa depuna in scris concluzii, insa nu va fi audiat !!
- Solutia luata de catre Consiliul unbr sau baroului ( de a incepe actiunea disicplinara, clasarea
sau completarea cercetarii), se comunica avocatului la sediul profesional, persoanei si
presedintelui unbr.
- Se desemneaza consilierul , iar sesizarea instantei, se va face prin semnatura decanului sau
a presedintelui unbr, nu si semnatura consilierului care a facut-o.
- Decizia de excludere sau de suspendare, se va comunica avocatului, presedintelui unbr,
baroului. In plus, este baroul fata de anchetarea abaterii disciplinare.
Cap XVI. Pregatirea si perfectionarea profesionala a avocatului

- Calitatea de avocat definitiv se naste in baza examenului de promovare a inppa sau direct a
examenului de Barou. Prin decizia de intrarea semnata de catre UNBR se naste dreptul de a fi
inscris in profesie. Atentie !! a nu se confunda
- Avocatul stagiar are dreptul de a fi inscris in baroul, insa aceasta se va face numai la cerere.
- Deoarece avocatul stagiar poate pune concluzii numai la judecatorie, automat si celalalte
acte ale sale vor fi asimilate acesteia. Astfel, nu se poate sustine cererea de amanare care se
afla la tribunal.
- Daca moare indrumatorul, lucrarile vor fi date unui alt avocat iar consiliul baroului( si nu
decanul) va incerca sa asigure indrumarea profesionala prin gasirea unui avocat ptr avocatul
stagiar.
- Dupa ce sunt facuta cercetarile prealabile, daca consiliul constata ca avocatul indrumator nu
si-a executat obligatiile cu rea-credinta, atunci va dispune procedura disciplinara.

Suspendarea stagiului

- pe langa motivele de la art. 28 + daca nu isi exercita mai mult de 30 de zile stagiul, datorita
motivelor de sanatate etc.
- Daca avocatul indrumator nu isi respecta atributiile, consiliul pe langa abaterile disicplinare
poate decide si sa ii interzica sa mai inceheie pe o perioada de 5 ani contracte de formare
profesioanala.
- Examenul de definitivat va fi validat de catre comisa permananenta a unbr

Cap XVIII. Organele profesiei de avocat

- Baroul este format din toti avocati dintr-un judet, nu doar cei definitivi si stagiari.
- Chiar daca baroul are un patrimoniu, propriu, el va putea tine contabilitatea printr-un
director care sa conduca deviza financiara sau patrimoniala. Si totodata se va organiza
conform persoanelor fara scop patrimonial
- Baroul este format din totalitatea avocatilor inscrisi care au sediul principal in judet, nu si
sediul secundar.
I. Baroul
Independenta baroului regula este ca nu poate fi ingradita, dar poate fi cand legea o
prevede.
1. Adunarea generala
- Adunarea extraordinara poate fi convocata de comisia de cenzori sau de consiliul baroului
- Adunarea generala este prezidata de decan+ 5 membri alesi
- In cadrul adunarii generale nu se poate delega votul
- Adunarea generala adopta hotararii, motiunii si rezolutii. Primele pot fi atacate la consiliul
unbr ptr incalcarea prevederilor statului
-
2. Consiliul baroului
- Functioneaza legal cu 2/3 din membri. Iar poate sa decida cu majoritatea membrilor prezenti
si nu totali.
- Procesul verbal se semneaza de catre toti cei prezenti, nu numai de catre decan.
3. Decanul
- La Baroul bucuresti, functioneaza 2 prodecani, care sunt alesi de catre consiliul baroului.
Acestia ii iau locul decanului fie la cererera acestuia fie cand este in imposibilitate de a se
prezzenta. Numai acestia pot sa ceara acest lucru, nu si consiliul baroului.
4. Cenzori
- Presedintele este ales de catre membri, prin vot. Poate fi format din cel putin 3 avocati cu
experienta de peste 8 ani. Intotdeauna va fi un numar impar. Are ca obiect verificarea
legalitatii actelor economice si a rapoartelor si registrelor.
5. Consiliul de disciplina
II. UNBR
- Bugetul se formeaza din contributiile stabilite de congresul avocatiilor, care sunt platite de
catre fiecare barou.
- Primele 4 puncte sunt organe de conducere si sunt formate din avocati cu cel putin 8 ani
experienta neintrerupta. A nu se confunda cu adunarea generala, unde nu trebuie sa aiba o
anumita experienta.
- Nu exista functia prodecanului ( ca la barou), ci numai cea de presedinte sau vicepresedinte.
1. Congresul avocatiilor
- Convocarea se face cu cel putin o luna inainte, intr=-un ziar de larga raspandire si catre
oficiile avocatiale.

Atributiile congresului avocatiilor difera de atributiile adunarii generale. In sensul:

- Ca nu desemneaza decanul si membrii consiliulul baroului. Congresul avocatilor desemneaa


-> membrii comisiei de disciplina si comisia centrala de cenzori, pe cand la atributiile
adunarii generale alege si membri consiliului barolui cat si cenori si decanul. Ambele
urmaresc executia bugetului. Congresul avocatilor mai face propuneri cu drept de initiativa
legislativa privind profesia de avocat.
2. Consiliul unbr
- Este format din decani+ reprezentantii. CU toate acestea daca un reprezentat isi insceteaza
mandatul, atunci inlocuitorul sau ii va executa restul.
- Este cel care alege si revoca presedintele si vp , comisia permanenta
-
3. Comisia Permanenta
- Unul dintre membri va fi secretar, cu votul celorlalti.
- Formata din 15 membrii
4. Presedintele UNBR
5. Cenzor
6. Comisia de disicplina – centrala ( daca este doar simpla este gresit)