Sunteți pe pagina 1din 2

LICEUL TEOLOGIC ”EPISCOP MELCHISEDEC” ROMAN SALARIUL DE Nr ore

BAZĂ plătite

Anul școlar 2018-2019 Semestrul I

Numele și prenumele
cadrului didactic

Avizat Responsabilul comisiei Responsabilul comisiei metodice Director


metodice – învățământ liceal – învățământ postliceal
Nume și Amărinii Ionuț
prenume Alexandru
Semnătură

FIȘĂ DE ACTIVITATE LUNARĂ


Plata cu ora
Luna: septembrie anul 2018
Ziua Interval Disciplina Tematica Clasa Locul Nr. Semnătura
orar desfășurării ore

Total