Sunteți pe pagina 1din 2

Scoala Gimnazială ”Ion Agarici” Muntenii de Sus AVIZAT: Director

Clasa: a V-a prof. Geta Miclescu


Anul scolar 2018-2019
Profesor: Eugen Rău Resp. Comisie metodică
prof. Alexandru Micu

EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


2018-2019
2 ore / săptămână
SEMESTRUL I
UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIVXIV XV XVI XVII XVIII
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ###
28 30 31 32 33 34 35 36

29
Dezv fizica/sanatate
Forme de organizare
Igiena şi protecţia individuală

Viteză
CALITĂŢI MOTRICE

VACANŢA DE IARNĂ 22 DECEMBRIE 2018 - 13 IANUARIE 2019


Îndemânare

Rezistenţă

VACANTA 2 FEBRUARIE 2019 - 10 FEBRUARIE 2019


Forţă
Cunostinte teoretice
Calit. motr. combinate
Alergare
de viteză
ATLETISM

Alergare
de rezistenta
Săritură
în lungime
PRICEPERI ŞI DEPRINDERI MOTRICE

Aruncarea
mingii de oină
Cun. teoretice
Depr motr de baza
GIMNASTICĂ

/aplicative
Acrobatică

Sărituri cu sprijin

Handbal
SPORTIVE
JOCURI

Baschet

Fotbal

Probe de evaluare

Teme cu caracter perma Teme principale Teme secundare Evaluare sumativă Evaluare initiala
LEGENDĂ
Scoala Gimnazială ”Ion Agarici” Muntenii de Sus AVIZAT: Director
Clasa: a V-a prof. Geta Miclescu
Anul scolar 2018-2019
Profesor: Eugen Rău Resp. Comisie metodică
prof. Alexandru Micu

EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


2018-2019
2 ore / săptămână
SEMESTRUL II
UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Dezv fizica/sanatate
Comportamente și atitudini
Igiena şi protecţia individuală
CALITĂŢI MOTRICE

Viteză

Îndemânare

VACANŢA DE PRIMAVARA 20 APRILIE -05 MAI 2019


Rezistenţă

Forţă
Cunostinte teoretice
Calit. motr. combinate
Alergare
de viteză
ATLETISM

Alergare
de rezistenta
Săritură
PRICEPERI ŞI DEPRINDERI MOTRICE

în lungime
Aruncarea
mingii de oină
Cun. teoretice
Deprinderi
GIMNASTICĂ

motrice aplicative
Acrobatică

Sărituri cu sprijin

Handbal
SPORTIVE
JOCURI

Baschet
Fotbal

Probe de evaluare

Teme cu caracter permanent Teme principale Teme secundare Evaluare sumativă


LEGENDĂ