Sunteți pe pagina 1din 7

PLANUL CALENDARISTIC

Disciplina: EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT


Unitatea de învăţământ: __________________________________________________
Anul școlar: 2015-2016
Cadrul didactic: prof. EFS _______________________________

CLASA a VI-a – Semestrul I


Număr de Măsuri de
Competențe specifice Unitatea de învățare Conținuturi Săptămâna
lecții alocate reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06.
 Acţiunea aerului;
Modalități de călire a
 Expunerea la soare; 16 S1-S8
organismului
 *Acţiunea apei;
 Semnele obiective şi subiective ale deteriorării
Starea de sănătate stării de sănătate;
 Influenţele factorilor de mediu asupra
Cunoștințe teoretice 4 S1-S2
organismului;
 Locul exerciţiilor fizice în regimul zilnic şi
săptămânal de activitate;
Reflexul de postură  Combaterea atitudinilor corporale deficiente:
permanent permanent
corectă cifoze, scolioze, picior plat;
 A membrelor superioare;
Tonicitatea și  A toracelui;
permanent permanent
troficitatea musculară  A abdomenului;
 A membrelor inferioare;
Mobilitatea și  Scapulo-humerală;
stabilitatea  A coloanei vertebrale; 6 P. S11-S13
articulațiilor  Coxo-femurală;
 Mişcări de redresare compensatorii pentru Poate fi realizat
prevenirea deficienţelor fizice; în pauza mare
Caracteristicile  Revigorarea fizică a elevilor; sub conducerea
complexului de  Durata complexului 5-7 minute; permanent permanent profesorului de
exerciții de înviorare  Conţine mişcări de extensie ale trunchiului, serviciu şi a unui
alergare pe loc, sărituri simple pe loc şi prof. de ed.
exerciţii de respiraţie; fizică
1.1.  Complexul DFA cuprinde 8-12 sau mai multe
1.2. exerciţii;
2.1.
 Exerciţiile care compun complexul DFA au o
2.2.
ordine anumită, cu grade de complexitate şi
2.3.
tempo de execuţie diferit;
5.1. Caracteristicile
 Exerciţiile cuprind mişcări de forţă,
5.2. complexului de
mobilitate, întindere şi relaxare; permanent permanent
5.3. Evoluția exerciții de
dezvoltare fizică  Exerciţiile utilizate în constituirea
armonioasă a complexelor DFA pot fi: libere, cu bastoane,
dezvoltării fizice cu mingi medicinale, la scară fixă, la banca de
gimnastică;
 Amplitudinea, complexitatea şi tempoul de
execuţie cresc progresiv;
 Dezvoltarea grupelor musculare implicate în
menţinerea posturii corecte a corpului şi a
Caracteristicile
anumitor segmente; permanent permanent
exercițiilor corective
 Localizare precisă care să combată unele
atitudini deficiente (cifoză, scolioză, lordoză);
Instrumente și tehnici
 Examenul antropometric;
de determinare a
 Determinarea greutăţii, înălţimii, frecvenţei
indicatorilor 4 S1-S2
cardiace şi respiratorii;
morfologici și
funcționali
Valorile medii ale
indicatorilor  Prezentarea valorilor medii ale înălţimii,
morfologici și greutăţii, frecvenţei cardiace şi respiratorii
4 S1-S2
funcționali specifici specifice vârstei de 12-13 ani;
vârstei și sexului
elevilor
 Abaterile frecvente de la atitudinea corporală
corectă;
Cunoștințe teoretice 4 S1-S2
 Cauzele care le produc şi mijloacele de
prevenire a instalării acestora;
 Mişcări compensatorii în plan lateral, antero-
Tehnici de
posterior executate cu membrele superioare, permanent permanent
reechilibrare
inferioare şi cu trunchiul;
 Încălţămintea utilizată să aibă o talpă moale şi
suficient de groasă;
Modalități de  Suprafeţele de aterizare (atletism, gimnastică,
2.1. Protecția permanent permanent
atenuare a șocurilor sărituri) să fie suficient de moi;
2.3. individuală
 Amortizare permanentă de către fiecare elev
prin cedarea controlată din articulaţii;
 Importanţa „încălzirii”;
 Respiraţia cu caracter de refacere;
Cunoștințe teoretice permanent permanent
 Tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului /
sprijinului în execuţii;

1
01. 02. 03. 04. 05. 06.
Trecerea din colană
 Trecerea din coloană câte unu în coloană câte doi;
câte unu în colană câte 3 S1-S2
 Trecerea din coloană câte unu în coloană câte trei;
doi, câte trei și câte permanent permanent
4.1. patru  Trecerea din coloană câte unu în coloană câte patru;
4.2. Forme de organizare
 Trecerea din linie pe un rând în linie pe două
4.3. Trecerea din linie pe
rânduri; 3 S1-S2
un rând în linie pe 2-3
 Trecerea din linie pe un rând în linie pe trei permanent permanent
rânduri
rânduri;
 Amenajarea şi întreţinerea spaţiului de lucru;
 Transportul echipamentului şi materialelor
Responsabilități
sportive;
specifice în lecția de
 Conducerea unor secvenţe din lecţie (încălzire, permanent permanent
educație fizică și în
ISAL);
întreceri/ concursuri
 Organizarea grupelor şi echipelor;
 Arbitraj;
 Subordonarea intereselor personale celor de grup
Trăsăturile de (combaterea individualismului şi vedetismului);
personalitate ale  Atitudine cooperantă;
permanent permanent
4.1. elevilor cărora li se  Corectitudine;
Dezvoltarea trăsăturilor atribuie anumite roluri  Imparţialitate;
4.2.
de personalitate
4.3.  Folosirea unui limbaj civilizat;
 Respectarea cu stricteţe a regulilor;
Comportamentele  Respectarea coechipierilor, adversarilor, arbitrilor,
integrate în noțiunea publicului spectator; permanent permanent
de fair-play  Spiritul de întrajutorare;
 Comportament civilizat;
 Asigurarea unor arbitraje competente şi obiective;
Modalități de
 Cunoaşterea regulamentelor sporturilor practicate
prevenire/ aplanare/
în şcoală; permanent permanent
rezolvare a situațiilor
conflictuale  Argumentarea parcurgerii unei anumite structuri a
lecţiei;
 Viteza de reacţie la stimuli variabili;
 Viteza de execuţie a actelor şi acţiunilor motrice
singulare şi repetate;
 Viteza de deplasare pe distanţe şi direcţii variate;
Viteza  Cunoştinţe teoretice despre; 6 S. S5-S7
- caracteristicile exerciţiului pentru dezvoltarea
vitezei;
- valorile medii ale indicatorilor de viteză,
corespunzătoare vârstei şi sexului;
 Coordonarea acţiunilor segmentelor corpului şi a
corpului în întregime, în spaţiu şi timp;
 Coordonarea acţiunilor în relaţia cu parteneri şi cu
adversari;
 Mânuirea ambidextră de obiecte;
Îndemânarea  Echilibru: 6 P. S8-S10
- menţineri, pe durate crescute progresiv, ale 4 S. S15-S16
1.2.
poziţiilor statice ( cu baze de sprijin reduse, pe sol şi
2.3.
pe suprafeţe cu înălţimi variabile);
3.1.
- deplasări în echilibru, libere şi cu purtare de
3.2. Calități motrice
obiecte, pe suprafeţe înguste şi înălţate, orizontale şi
3.3.
înclinate;
4.2.
4.3.  Forţa explozivă;
 Forţa dinamică segmentară;
 Forţa segmentară în regim de rezistenţă;
Forța  Cunoştinţe teoretice despre: 6 P. S15-S17
- caracteristicile exerciţiului pentru dezvoltarea forţei; 4 S. S11-S12
- valorile medii ale indicatorilor de manifestare a
forţei principalelor segmente musculare, specifice
vârstei şi sexului;
 Rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi aerobe;
 Rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi variabile;
 Cunoştinţe teoretice despre:
Rezistența - Caracteristicile exerciţiului pentru dezvoltarea 6 S. S2-S4 -
rezistenţei;
- Valorile medii ale indicatorilor de manifestare a
rezistenţei, specifice vârstei şi sexului;
Calități motrice
- - - -
combinate
 cu pas adăugat;
 cu pas încrucişat;
Mersul permanent permanent
 variante de mers pe suprafeţe plane şi înclinate, cu
poziţionarea diferită a braţelor;
 pe perechi şi în grup;
 cu schimbări de direcţie;
Alergarea permanent permanent
1.2.  cu ocolire şi trecere peste obstacole;
2.3.  precedată şi urmată de alte deprinderi;
3.1.  sărituri succesive, pe loc şi cu deplasare;
Deprinderi de locomoție  pe direcţii diferite (înainte, înapoi, lateral);
3.2.
de bază și combinate S2-S4
3.3. Săritura  peste obstacole; 14 S.
S15-S18
4.2.  la coardă;
4.3.  precedate şi urmate de alte deprinderi;
 prin apucare şi păşire pe aparat;
Escaladarea  prin apucare şi rulare pe partea anterioară a 2 S. S17
corpului;

 pe banca de gimnastică;
Tracțiunea 2 S. S16
 pe perechi;

2
01. 02. 03. 04. 05. 06.
1.2.  la scara fixă;
Cățărarea-coborârea 2 S. S16
2.3. Deprinderi de locomoție  pe plan înclinat;
3.1./3.2./3.3. de bază și combinate
4.2./4.3. Târârea  pe genunchi şi pe coate; 2 S. S16
1.2.  Lansare, rostogolire, voleibolare, ricoşare;
2.3.  Aruncare;
Tip propulsie 5 S1-S3
3.1.  Lovire cu mâna, lovire cu piciorul;
3.2. Deprinderi de manipulare  Lovire cu obiecte:rachetă, paletă, crosă;
3.3.
 Prindere cu mâna goală;
4.2. Tip absorbție 5 S1-S3
4.3.  Prindere cu o mănuşă;
1.2. De tip axial  Îndoire, întindere, răsucire, întoarcere, balansare; 4 S9-S10
2.3.
3.1.  Posturi ortostatice;
3.2. Deprinderi de stabilitate Posturi statice sau  Rostogoliri;
- -
3.3. dinamice  Starturi;
4.2.  Fente;
4.3.
 Elemente din şcoala alergării:
 Alergarea de viteză:
- Pasul alergător de accelerare;
- Pasul alergător lansat de viteză;
- Startul de jos şi lansarea din start;
- Cunoştinţe teoretice despre: startul greşit,
respectarea culoarului;
- -
Alergări  Alergarea de rezistenţă: 6 P. S5-S7
- Pasul alergător lansat de semifond;
- Startul de sus şi lansarea de la start;
- Coordonarea respiraţiei cu ritmul paşilor de
1.2. alergare;
1.3. - *alergare pe teren variat;
2.3. - Cunoştinţe teoretice despre: startul greşit şi
3.2. depăşirea adversarului;
3.3.
Atletism  Elemente din şcoala săriturii:
4.1. - pasul săltat;
4.2. - pasul sărit;
4.3.  Săritura în lungime cu elan cu 1½ paşi în aer:
5.1. - Elan de 7-9 paşi;
5.2. Sărituri - -
- Bătaie pe zona precizată;
- Desprindere de pe un picior;
 Cunoştinţe teoretice despre:
- depăşirea pragului (zonei de bătaie, desprindere);
- măsurarea lungimii săriturii;

 Elemente din şcoala aruncării;


 Aruncarea mingii de oină de pe loc, la distanţă;
Aruncări  Cunoştinţe teoretice despre: - -
- Aruncarea reuşită;
- Numărul de aruncări în concurs;

 Elemente statice;
- Podul de sus-fete;
- Stând pe cap cu sprijin-băieţi;
 Aruncarea mingii de oină de pe loc, la distanţă;
- Rulări;
1.2. - Rostogolire înapoi din ghemuit în depărtat şi
1.3. înapoi din depărtat în ghemuit;
Gimnastică acrobatică 8 S11-S14
2.3. - Răsturnare laterală (roata laterală);
3.2. - *răsturnare lentă înainte şi înapoi (fete);
3.3. - Stând pe mâini –rostogolire;
Gimnastică
4.1.  Variante de linii acrobatice (cuprinzând elementele
4.2. însuşite);
4.3.  Cunoştinţe teoretice despre criteriile de apreciere a
5.1. execuţiilor;
5.2.

 săritura în sprijin ghemuit pe lada de gimnastică


Sărituri la aparate situată tranversal, urmată de coborâre prin săritură 6 S16-S18 -
dreaptă

3
1 - - - -
 Prinderea, ţinerea, protecţia şi pasarea mingii cu
una/două mâini de pe loc şi din deplasare;
 Oprirea în doi timpi;
 Pivotarea liberă;
 *pivotarea în relaţie cu un adversar;
1.2.  Structuri de deplasări specifice în poziţiile
1.3. fundamentale, în apărare şi în atac;
2.3.
 Aruncarea la coş din dribling;
3.2.
 Marcajul adversarului cu şi fără minge şi
3.3.
Jocuri sportive Baschet demarcajul;
4.1. 2 18 P. S1-S10
 Pătrunderea;
4.2.
4.3.  Depăşirea;
5.1.  Acţiunea tactică „dă şi du-te”;
5.2.  Sistemul de apărare „om la om” în jumătatea
proprie de teren;
 Acţiuni tactice specifice aşezării în atac;
 Variante de joc cu temă;
 Cunoştinţe teoretice privind regulile de joc: teren,
durata atacului;
 Informaţii sportive

01. 02. 03. 04. 05. 06.


1 - - - -
Fotbal
2 - - - -
1 - - - -
Handbal
2 - - - -
1 - - - -
- Jocuri sportive Oină
2 - - - -
1 - - - -
Volei
2 - - - -
**Torbal - - - -
**Goalbal - - - -
Badminton - - - -
Cicloturism - - - -
Dans sportiv - - - -
Dans folcloric - - - -
Gimnastică ritmică - - - -
Înot - - - -
Korfball - - - -
Discipline sportive Orientare sportivă - - - -
-
alternative Patinaj - - - -
Rugby-tag - - - -
Sanie - - - -
Schi alpin - - - -
Schi fond - - - -
Sport aerobic - - - -
Șah - - - -
Tenis de masă - - - -
 1 notă, calitatea motrică rezistența – alergarea de
rezistență 600m și 800m;
1.3.
EVALUARE  1 notă, elemente acrobatice izolate 6 S7, S14, S17
2.1.  1 notă, cumulativ, din două probe de forţă pentru
segmente diferite;

4
PLANUL CALENDARISTIC
Disciplina: EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
Unitatea de învăţământ: __________________________________________________
Anul școlar: 2015-2016
Cadrul didactic: prof. EFS _______________________________

CLASA a VI-a – Semestrul al II-lea


Competențe Număr de lecții
Unitatea de învățare Conținuturi Săptămâna Măsuri de reglare
specifice alocate
01. 02. 03. 04. 05. 06.
 Acţiunea aerului;
Modalități de călire a
 Expunerea la soare; 4 S. S22-S4
organismului
 *Acţiunea apei;
Starea de sănătate  Semnele obiective şi subiective ale deteriorării stării
de sănătate;
Cunoștințe teoretice  Influenţele factorilor de mediu asupra organismului; 4 S. S22-S4
 Locul exerciţiilor fizice în regimul zilnic şi
săptămânal de activitate;
Reflexul de postură  Combaterea atitudinilor corporale deficiente: cifoze,
permanent permanent
corectă scolioze, picior plat;
 A membrelor superioare;
Tonicitatea și  A toracelui;
permanent permanent
troficitatea musculară  A abdomenului;
 A membrelor inferioare;
 Scapulo-humerală;
Mobilitatea și
 A coloanei vertebrale; permanent permanent
stabilitatea articulațiilor
 Coxo-femurală;
 Mişcări de redresare compensatorii pentru prevenirea Poate fi realizat în
deficienţelor fizice; pauza mare sub
Caracteristicile
 Revigorarea fizică a elevilor; conducerea
complexului de permanent permanent
 Durata complexului 5-7 minute; profesorului de
exerciții de înviorare
1.1.  Conţine mişcări de extensie ale trunchiului, alergare serviciu şi a unui
1.2. pe loc, sărituri simple pe loc şi exerciţii de respiraţie; prof. de ed. fizică
2.1.  Complexul DFA cuprinde 8-12 sau mai multe
2.2. exerciţii;
2.3.  Exerciţiile care compun complexul DFA au o ordine
5.1. anumită, cu grade de complexitate şi tempo de
5.2. Caracteristicile execuţie diferit;
5.3. Evoluția armonioasă complexului de  Exerciţiile cuprind mişcări de forţă, mobilitate,
permanent permanent
a dezvoltării fizice exerciții de dezvoltare întindere şi relaxare;
fizică  Exerciţiile utilizate în constituirea complexelor DFA
pot fi: libere, cu bastoane, cu mingi medicinale, la
scară fixă, la banca de gimnastică;
 Amplitudinea, complexitatea şi tempoul de execuţie
cresc progresiv;
 Dezvoltarea grupelor musculare implicate în
menţinerea posturii corecte a corpului şi a anumitor
Caracteristicile
segmente; permanent permanent
exercițiilor corective
 Localizare precisă care să combată unele atitudini
deficiente (cifoză, scolioză, lordoză);
 Examenul antropometric;
Instrumente și tehnici de
 Determinarea greutăţii, înălţimii, frecvenţei cardiace
determinare a indicatorilor 2 S. S19
morfologici și funcționali şi respiratorii;

Valorile medii ale  Prezentarea valorilor medii ale înălţimii, greutăţii,


indicatorilor morfologici și
funcționali specifici vârstei frecvenţei cardiace şi respiratorii specifice vârstei de 2 S. S19
și sexului elevilor 12-13 ani;
 Abaterile frecvente de la atitudinea corporală corectă;
Cunoștințe teoretice  Cauzele care le produc şi mijloacele de prevenire a 4 S. S19-S20
instalării acestora;
 Mişcări compensatorii în plan lateral, antero-
Tehnici de reechilibrare posterior executate cu membrele superioare, permanent permanent
inferioare şi cu trunchiul;
 Încălţămintea utilizată să aibă o talpă moale şi
suficient de groasă;
Modalități de atenuare  Suprafeţele de aterizare (atletism, gimnastică,
2.1. Protecția permanent permanent
a șocurilor sărituri) să fie suficient de moi;
2.3. individuală
Amortizare permanentă de către fiecare elev prin
cedarea controlată din articulaţii;
 Importanţa „încălzirii”;
 Respiraţia cu caracter de refacere;
Cunoștințe teoretice 4 S. S22-S23
 Tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului /
sprijinului în execuţii;
Trecerea din colană
 Trecerea din coloană câte unu în coloană câte doi;
câte unu în colană câte
 Trecerea din coloană câte unu în coloană câte trei; 2 S. S19-S20
4.1. doi, câte trei și câte
Forme de patru  Trecerea din coloană câte unu în coloană câte patru;
4.2.
organizare
4.3. Trecerea din linie pe un
 Trecerea din linie pe un rând în linie pe două rânduri;
rând în linie pe 2-3 2 S. S19-S20
Trecerea din linie pe un rând în linie pe trei rânduri;
rânduri
Responsabilități  Amenajarea şi întreţinerea spaţiului de lucru;
4.1. Dezvoltarea
specifice în lecția de  Transportul echipamentului şi materialelor sportive;
4.2. trăsăturilor de permanent permanent
4.3. personalitate
educație fizică și în  Conducerea unor secvenţe din lecţie (încălzire,
întreceri/ concursuri ISAL);

5
 Organizarea grupelor şi echipelor;
 Arbitraj;
 Subordonarea intereselor personale celor de grup
Trăsăturile de (combaterea individualismului şi vedetismului);
personalitate ale  Atitudine cooperantă;
permanent permanent
elevilor cărora li se  Corectitudine;
atribuie anumite roluri  Imparţialitate;
Folosirea unui limbaj civilizat;
 Respectarea cu stricteţe a regulilor;
Comportamentele  Respectarea coechipierilor, adversarilor, arbitrilor,
integrate în noțiunea de publicului spectator; permanent permanent
fair-play  Spiritul de întrajutorare;
Comportament civilizat;
 Asigurarea unor arbitraje competente şi obiective;
Modalități de
 Cunoaşterea regulamentelor sporturilor practicate în
prevenire/ aplanare/
şcoală; permanent permanent
rezolvare a situațiilor
Argumentarea parcurgerii unei anumite structuri a
conflictuale
lecţiei;
 Viteza de reacţie la stimuli variabili;
 Viteza de execuţie a actelor şi acţiunilor motrice
singulare şi repetate;
 Viteza de deplasare pe distanţe şi direcţii variate; 6 P. S22-S24
Viteza -
 Cunoştinţe teoretice despre; 6 S. S32-S34
- caracteristicile exerciţiului pentru dezvoltarea vitezei;
- valorile medii ale indicatorilor de viteză,
corespunzătoare vârstei şi sexului;
 Coordonarea acţiunilor segmentelor corpului şi a
corpului în întregime, în spaţiu şi timp;
 Coordonarea acţiunilor în relaţia cu parteneri şi cu
adversari;
1.2.
 Mânuirea ambidextră de obiecte;
2.3. 9 S.
Îndemânarea  Echilibru: 2 P.
-
3.1.
- menţineri, pe durate crescute progresiv, ale poziţiilor
3.2. Calități motrice
statice ( cu baze de sprijin reduse, pe sol şi pe suprafeţe
3.3.
cu înălţimi variabile);
4.2.
- deplasări în echilibru, libere şi cu purtare de obiecte,
4.3.
pe suprafeţe înguste şi înălţate, orizontale şi înclinate;
 Forţa dinamică segmentară; 5 P. S19-S21
Forța
 Forţa segmentară în regim de rezistenţă; 6 S. S29-S31
 Rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi aerobe;
 Rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi variabile;
 Cunoştinţe teoretice despre:
Rezistența - Caracteristicile exerciţiului pentru dezvoltarea - -
rezistenţei;
- Valorile medii ale indicatorilor de manifestare a
rezistenţei, specifice vârstei şi sexului;
Calități motrice
 Viteză-coordonare; - -
combinate
 cu pas adăugat;
 cu pas încrucişat;
Mersul permanent permanent
 variante de mers pe suprafeţe plane şi înclinate, cu
poziţionarea diferită a braţelor;
 pe perechi şi în grup;
 cu schimbări de direcţie;
Alergarea permanent permanent
 cu ocolire şi trecere peste obstacole;
1.2.  precedată şi urmată de alte deprinderi;
2.3.  sărituri succesive, pe loc şi cu deplasare;
Deprinderi de
3.1.  pe direcţii diferite (înainte, înapoi, lateral);
locomoție
3.2.
de bază și Săritura  peste obstacole; 5 S. S19-S21
3.3.
combinate  la coardă;
4.2.
4.3.  precedate şi urmate de alte deprinderi;
 prin apucare şi păşire pe aparat;
Escaladarea 2 S. S21
 prin apucare şi rulare pe partea anterioară a corpului;
 pe banca de gimnastică;
Tracțiunea 2 S. S21
 pe perechi;
 la scara fixă;
Cățărarea-coborârea 2 S. S19-S20
 pe plan înclinat;
Târârea  pe genunchi şi pe coate; 2 S. S19-S20
Deprinderi de Tip propulsie - - -
-
manipulare Tip absorbție - - -
De tip axial - - -
Deprinderi de
- Posturi statice sau
stabilitate - - -
dinamice
 Elemente din şcoala alergării:
 Alergarea de viteză:
- Pasul alergător de accelerare;
- Pasul alergător lansat de viteză;
1.2. - Startul de jos şi lansarea din start;
1.3. - Cunoştinţe teoretice despre: startul greşit, respectarea
2.3.3.2. culoarului; 6 P. S25-S27
Atletism Alergări
3.3.4.1.  Alergarea de rezistenţă: - -
4.2.4.3. - Pasul alergător lansat de semifond;
5.1.5.2. - Startul de sus şi lansarea de la start;
- Coordonarea respiraţiei cu ritmul paşilor de alergare;
- *alergare pe teren variat;
- Cunoştinţe teoretice despre: startul greşit şi depăşirea
adversarului;

6
01. 02. 03. 04. 05. 06.
 Elemente din şcoala săriturii:
- pasul săltat;
- pasul sărit;
1.2.  Săritura în lungime cu elan cu 1½ paşi în aer:
1.3. - Elan de 7-9 paşi;
2.3. Sărituri 6 P. S32-S34
- Bătaie pe zona precizată;
3.2. - Desprindere de pe un picior;
3.3.
Atletism  Cunoştinţe teoretice despre:
4.1.
- depăşirea pragului (zonei de bătaie, desprindere);
4.2.
- măsurarea lungimii săriturii;
4.3.
5.1.  Elemente din şcoala aruncării;
5.2.  Aruncarea mingii de oină de pe loc, la distanţă;
Aruncări  Cunoştinţe teoretice despre: 6 P. S29-S31
- Aruncarea reuşită;
- Numărul de aruncări în concurs;
1.2.  Variante de linii acrobatice (cuprinzând elementele
1.3. însuşite);
Gimnastică acrobatică - -
2.3.  Cunoştinţe teoretice despre criteriile de apreciere a
3.2. execuţiilor;
3.3.
4.1.
Gimnastică  Săritura în sprijin ghemuit pe lada de gimnastică
4.2. situată transversal, urmată de săritură dreaptă cu
4.3. Sărituri la aparate extensie; - -
5.1.  Cunoştinţe teoretice despre criteriile de apreciere a
5.2. săriturilor;
1 - - - -
Baschet
2 - - - -
1 - - - -
Fotbal
2 - - - -
 Pasa cu o mână de la umăr, de pe loc şi din
deplasare;
 Prinderea cu două mâini, de pe loc şi din deplasare;
 Driblingul simplu;
 Aruncarea la poartă de pe loc;
 Aruncarea la poartă cu paşi adăugaţi;
 *aruncarea la poartă din alergare;
1.2.  Poziţia fundamentală;
1.3.  Procedee tehnice specifice portarului;
2.3.  Repunerea mingii în joc de către portar, 26 P. S22-S35
3.2. 1
Handbal  Depăşirea; 2 S. S36
3.3.
Jocuri sportive  *replierea;
4.1.
4.2.  Marcajul adversarului aflat în posesia mingii şi
4.3. demarcajul;
5.1.  *intercepţia;
5.2.  Sistemul de atac în semicerc;
 Aşezarea în apărare în sistemul 6:0;
 Variante de joc cu temă;
 Cunoştinţe teoretice privind regulile de joc: paşi,
fault, dublu dribling;
2 - - - -
1 - - - -
Oină
2 - - - -
1 - - - -
Volei
2 - - - -
**Torbal - - - -
**Goalbal - - - -
Badminton - - - -
Cicloturism - - - -
Dans sportiv - - - -
Dans folcloric - - - -
Gimnastică ritmică - - - -
Înot - - - -
Korfball - - - -
Discipline sportive Orientare sportivă - - - -
-
alternative Patinaj - - - -
Rugby-tag - - - -
Sanie - - - -
Schi alpin - - - -
Schi fond - - - -
Sport aerobic - - - -
Șah - - - -
Tenis de masă - - - -
 1 notă, cumulativ, din două probe de forţă pentru segmente
diferite;
1.3.  1 notă din calitatea motrică viteză – alergare de viteză 50m
S21, S27,
EVALUARE 8
2.1.  1 notă din aruncarea mingii de oină S31, S35
 1 notă la handbal, cu cele 3 variante de notare;