Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială ”Elena Cuza”, Vaslui, jud.

Vaslui
Anul școlar: 2018-2019
Cadrul didactic: Rău Eugen
Clasa Pregătitoare (2ore/sapt)
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALA
Conţinuturi Ore alocate Saptamana
C. S. Activităţi de învăţare Obs.
S1 S2 S1 S2
- utilizarea echipamentului adecvat;
1.1
- acceptarea unui sistem de reguli simple; Evaluare
1.2 Joc de mişcare
- mers pe vârfuri, pe călcâie, cu ridicarea coapsei la piept, cu 4 S1-2 iniţială
3.1 Traseu aplicativ
pas şchiopătat;
3.2
- mers în echilibru, păşire peste obstacole, săritura de pe loc;
- formaţii de adunare: în cerc, în semicerc, în linie pe un Expunerea organismului la factori
1.1
rând; naturali benefici
1.2
- formaţii de deplasare: în cerc, în coloană câte unul şi câte Adoptarea posturi corecte în contexte 4 S3-4
2.1
doi; diferite
3.1
- băi de soare; Jocul de mişcare
1.1 - mers spre diferite direcţii, cu diferite poziţii de braţe; Exersarea tipului de respiraţie
1.3 - mers pe vârfuri, pe călcâie, lateral, cu pas şchiopătat, cu specific efortului în diferite contexte
2.1 pas încrucişat; Exersarea grupelor de mişcări 4 S5-6
2.2 specifice segmentelor corpului Jocul
de mişcare
1.1 - dezvoltarea rezistenţei la eforturi aerobe;
Exersarea tipului de respiraţie
1.3
specific efortului în diferite contexte 8 S8-11
2.1
2.2
Vacanţa
1.1 - alergare pe loc, cu pendularea gambei înapoi, cu ridicarea
Exersarea tipului de respiraţie
1.3 genunchilor la piept;
specific efortului în diferite contexte 6 S8-10
2.1 - alergare în diferite direcţii cu opriri, porniri şi întoarceri la
2.2 semnal, cu ocoliri şi păşiri peste obstacole;
- sărituri:pe loc, de pe loc în lungime, de pe loc în adâncime, Exersarea săriturilor prin jocuri
1.2 peste obstacole; dinamice
1.4 - dans folcloric-paşi succesivi înainte şi înapoi, pas adăugat Joc de pantomimă
2.1 cu oprire şi bătaie; Elemente de dans folcloric 6 S11-13
2.2 Evidenţierea comportamentelor
3.3 lăudabile: cooperare, fair-play

- deplasare în echilibru pe o linie trasată pe sol (30cm), cu


Efectuarea de exerciţii de mobilitate
1.1 păşire peste diferite obstacole şi transport de obiecte;
în limitele anatomice;
1.3 - deplasare în echilibru pe o suprafaţă înaltă
Întreceri şi jocuri dinamice 2 S14
2.1 (30-40cm) cu îndeplinirea unor acţiuni
cuprinzând alergare, ocolire de
2.2 (diferite poziţii de braţe, transport de obiecte, păşire peste
obstacole, trecere peste obstacole.
obstacole şi întoarcere)
Vacanţa de Crăciun

- deplasare în echilibru pe o linie trasată pe sol (30cm), cu


Efectuarea de exerciţii de mobilitate
1.1 păşire peste diferite obstacole şi transport de obiecte;
în limitele anatomice;
1.3 - deplasare în echilibru pe o suprafaţă înaltă
Întreceri şi jocuri dinamice 2 S15
2.1 (30-40cm) cu îndeplinirea unor acţiuni
cuprinzând alergare, ocolire de
2.2 (diferite poziţii de braţe, transport de obiecte, păşire peste
obstacole, trecere peste obstacole.
obstacole şi întoarcere)
1.1 - deplasare pe palme şi genunchi; Exersarea grupelor de mişcări 6 S16-18
1.3 - târâre pe abdomen cu sprijin pe antebraţe şi împingerea în specifice segmentelor corpului;
2.1 vârful picioarelor; Exersarea vitezei de reacţie şi de
2.2 -căţărare-învăţarea prizei şi sprijinului la aparat; execuţie în cadrul jocurilor de
3.2 - escaladare-urcarea şi trecerea peste aparate joase cu sprijin mişcare;
pe diferite părţi ale corpului; Participarea la ştafete şi parcursuri
combinate sub forma de întrecere.
Vacanța intersemestrială
- tractare şi împingere a diferitelor obiecte, individual; Exersarea tipului de respiraţiespecific
1.1
-transport de greutăţi- obiecte accesibile, individual. efortului în diferite contexte
1.3
Întreceri pe diferite parcursuri
2.1 6 S1-3
aplicative
2.2
Încurajarea colegilor pentru
3.1
participarea activă
-gimnastică ritmică-exerciţii cu obiecte; Exersarea săriturilor prin jocuri
1.1
-dans folcloric-paşi succesivi înainte-înapoi, pas alăturat cu dinamice
1.2
oprire şi bătaie, pas încrucişat; Joc de pantomimă
2.2
Elemente de dans folcloric 6 S1-5
3.1
Evidenţierea comportamentelor
3.2
lăudabile: cooperare, fair-play
3.3
-învăţarea prizei la obiect (apucarea, ţinerea, transmiterea şi Expunerea organismului la factori
lansarea obiectului); naturali benefici;
1.1 - aruncare şi prindere de la piept cu două mâini (din auto- Jocul de mişcare;
2.1 aruncări şi de la partener). Adoptarea comportamentului adecvat 4 S4-5
3.1 în cadrul relaţiilor interpersonale şi
de grup.

-alergare de rezistenţă - exerciţii si jocuri, ştafete şi Exersarea tipului de respiraţie


1.1 parcursuri exersate în număr mai mare de repetări cu mărirea specific efortului în diferite contexte
1.4 duratei de execuţie şi a distanţei de parcurs; Utilizarea echipamentului adecvat
2.2 -alergare de rezistenţă pe teren variat; anotimpului 8 S6-10
3.1 Exersarea actelor motrice
3.3 Organizare de jocuri dinamice ce
presupun alergare şi urmărire
1.1 -alergare de viteza-execuţii accelerate cu reacţii prompte la Joc de mişcare 6 S12-14
1.4 semnale auditive; Ştafetă
-alergare cu viteza de reacţie-execuţii accelerate cu răspuns Exersare în perechi
2.2
motric contrar comenzii; Evidenţierea comportamentelor
3.1
lăudabile: cooperare, fair-play
3.3
Școala altfel: „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” S7
Vacanţa de primăvară

-săritura în înălţime cu elan şi desprindere de pe un picior Adoptarea diferitelor poziţii;


1.1
pentru atingerea unui obiect suspendat; Efectuarea de exerciţii de mobilitate
1.4
-săritura în lungime cu elan; în limitele anatomice;
2.2 8 S9-13
Exersarea procedurilor minimale de
3.1
igienă;
3.3
Joc de mişcare
-aruncare şi prindere-exerciţii de aruncare a mingii; Organizare de jocuri dinamice ce
1.1 - aruncare şi prindere-exerciţii de prindere a mingii; presupun alergare,
1.4 - loviri ale mingii cu piciorul urmărire,schimbare de direcţie,
2.2 - jocuri pentru invatarea jocului de minifotbal, minihandbal adoptare de poziţii; 8 S13-16
3.1 Evidenţierea comportamentelor
3.3 lăudabile: cooperare, fair-play