Sunteți pe pagina 1din 4

INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE RED.

: 01
MEDICINĂ ŞI FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 1/4
ortodonție

"Aprobat" Discutate şi întărite la şedinţa


Decanul Facultăţii de Catedrei de chirurgie oro-maxilo-
Stomatologie facială pediatrică, pedodonţie şi
prof.univ., dr. hab.şt.med. ortodonţie
S. Ciobanu procesul verbal nr. 1
de la"_30_""_august__" 2018
"___" "____________" 2018 conf. univ., dr.șt.med.
S. Railean

Întrebările pentru examenul de promovare la


disciplina Ortodonție,
pentru studenții Facultății de Stomatologie, anul V, semestrul IX
1. Obiectivul ortodonţiei și sarcinile disciplinei, organizarea secţiei. Deontologie.
2. Istoricul dezvoltării ortodonției mondiale și naționale. Interacțiunea ortodonției cu alte disciplini
stomatologice.
3. Dezvoltarea prenatală a feţei. Creșterea postnatală a scheletului facial.
4. Dezvoltarea relațiilor intermaxilare în viața intrauterină.
5. Factorii de bază în creșterea și formarea scheletului facial.
6. Dezvoltarea musculaturii feței. Mugurii faciali și termenii de dezvoltare.
7. Ocluzia dentară în dentiţia temporară. Planul post-lacteal și varietățile lui.
8. Ocluzia dentară în dentiţia mixtă. Caracteristica clinico-morfologică.
9. Ocluzia dentară în dentaţia permanentă. Caracteristica clinico-morfologică.
10. Particularitățile clinice ale malocluziilor transversale. Cauzele ce induc apariția asimetriei faciale.
11. Particularitățile clinice ale malocluziilor verticale. Etapele de înălțare fiziologică a ocluziei dentare.
12. Epidemiologia anomaliilor dento-maxilare. Considerații generale.
13. Etiopatogenia anomaliilor dento-maxilare. Considerații generale.
14. Factorii etiologici generali ai anomaliilor dento-maxilare. Descriere generală.
15. Factorii etiologici loco-regionali ai anomaliilor dento-maxilare. Descriere generală.
16. Factorii ereditari în apariția anomaliilor dento-maxilare. Descriere generală. Numiți anomaliile
dento-maxilare transmise ereditar și impactul lor.
17. Profilaxia primară în perioada prenatală a anomaliilor dento-maxilare. Măsuri și realizare.
18. Profilaxia postnatală a anomaliilor dento-maxilare. Descriere generală.
19. Funcțiile aparatului dento-maxilar. Considerații generale.
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE RED.: 01
MEDICINĂ ŞI FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 2/4
ortodonție

20. Metode de diagnostic utilizate în disfuncțiile sistemului stomatognat la copii.


21. Disfuncțiile masticatorii și influența acestora asupra aparatului dento-maxilar.
22. Deglutiţia atipică. Tipuri de deglutiţie. Tulburările în dezvoltarea aparatului dento- maxilar
provocate de deglutiţie atipică.
23. Dereglări de respirație. Cauze. Impactul respirației orale asupra aparatului dento-maxilar.
24. Dereglări de fonație. Manifestări clinice. Obiective de tratament.
25. Tratamentul profilactic și precoce al deglutiției atipice.
26. Tratamentul profilactic și precoce al disfuncțiilor masticatorii.
27. Obiceiuri vicioase exobucale (atitudini vicioase de postură). Noțiune. Clasificare. Consecințe.
28. Obiceiurile vicioase ce induc la apariţia anomaliilor dento-maxilare.
29. Terminologia în Ortodonţie. Radicalul. Prefixul. Calificativul.
30. Examenul exobucal al pacientului ortodontic. Profilul facial.
31. Examenul endobucal al pacientului ortodontic. Studiul ocluziei statice.
32. Examenul musculaturii și al funcțiilor aparatului dento-maxilar.
33. Examenul dinamicii mandibulare. Fiziologia cinematicii mandibulare.
34. Indicele facial și aprecierea lui. Tipuri de creștere facială.
35. Examenul fotografic. Interpretarea fotografiei de profil.
36. Examenul antropometric. Determinarea dimensiunilor faciale.
37. Examenul radiologic cu film intraoral. Varietăți.
38. Ortopantomografia. Tehnica de realizare. Elemente de diagnostic ortodontic.
39. Teleradiografia. Definiție, tehnica de realizare, tipuri.
40. Analiza cefalometrică. Punctele cutanate și scheletale.
41. Metode de interpretare cefalometrică utilizate în practica ortodontică.
42. Metodele speciale de examinare a funcţiilor aparatului dento-maxilar. Electromiografia,
miotonometria, palatografia.
43. Studiul de model. Considerații generale.
44. Indicele alveolo-maxilar Korkhaus.
45. Indicele alveolo-maxilar Pont.
46. Analiza biometrică după Nance.
47. Laboratorul de tehnică dentară. Utilaj, materiale, instrumentele, tehnica de securitate a muncii.
48. Biomecanica forţelor ortodontice în deplasările dentare.
49. Forța ortodontică. Definiție, clasificarea forțelor ortodontice. Importanța forței optime în deplasările
dentare în funcție de planul de referință.
50. Tipurile de deplasare dentară. Efectele negative ale deplasărilor dentare
51. Restructurări tisulare la deplasarea orizontală şi verticală a dinţilor în tratamentul ortodontic.
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE RED.: 01
MEDICINĂ ŞI FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 3/4
ortodonție

52. Zonele de creștere ale maxilarului superior și inferior.


53. Amprenta în ortodonţie. Mase de amprentare. Instrumente.
54. Clasificarea maselor de amprentare folosite în ortodonție.
55. Aparatul ortodontic. Definiție. Clasificarea aparatelor ortodontice.
56. Pierderea precoce a dinților. Definiție. Aparate indicate pentru restabilirea integrității arcadelor
dentare.
57. Aparatele ortodontice mobilizabile. Definiţie. Avantaje şi dezavantaje. Elemente de ancorare a
aparatelor ortodontice mobilizabile.
58. Elementele active ale aparatelor ortodontice mobilizabile.
59. Aparatele ortodontice mobile. Definiţie. Avantaje şi dezavantaje.
60. Activatorul Andrezen-Haupl. Elementele componente. Indicaţii.
61. Reglatorul funcţiei Frankel. Elementele componente. Varietăți.
62. Bionatorul Balters. Elementele componente. Varietăți. Indicaţii de utilizare.
63. Clasificarea anomaliilor dento-maxilare dupa Angle.
64. Clasificarea germană a anomaliilor dento-maxilare.
65. Clasificarea franceză a anomaliilor dento-maxilare.
66. Retrognația maxilarului inferior. Etiologie. Clinică. Diagnostic. Tratament.
67. Tortopoziţia dentară. Definiţie. Tablou clinic. Diagnostic. Tratament.
68. Anomalii dentare de formă şi structură. Tablou clinic. Diagnostic. Tratament.
69. Anomalii dentare de număr. Varietăți. Tablou clinic. Diagnostic. Tratament.
70. Anomalii dentare de volum. Definiție. Varietăți. Criteriul de determinare a macrodonției.
71. Tulburări de erupție dentară. Obiective de tratament.
72. Inclizia dentară. Definiție. Aspecte clinice. Tratamentul curativ al incluziei dentare.
73. Ectopia dentară. Definiție. Tratamentul curativ al ectopiei dentare.
74. Transpoziţia dentară. Definiție. Tratamentul transpoziţiei dentare.
75. Entopia dinților. Definiție. Cauze. Tablou clinic. Diagnostic. Tratament.
76. Anomaliile țesuturilor moi perimaxilare. Varietăți și impactul lor asupra aparatului dento-maxilar.
Diagnostic. Tratament.
77. Dizarmonia dento-alveolară cu înghesuire dentară. Cauze. Manifestările clinice.
78. Metode de creare a spațiului în arcada dentară cu scop ortodontic. Tratamentul înghesuirii dentare.
79. Diastema. Varietăţi clinice. Etiologie. Tablou clinic. Tratament.
80. Tulburări în erupţia dentară. Cauze. Metodele de diagnostic şi de tratament.
81. Malocluzia de clasa I Angle. Etiopatogenie, varietăți clinice, metode de diagnostic.
82. Malocluzia de clasa II/1 după Angle. Definiție. Etiologie. Tablou clinic.
83. Malocluzia de clasa II/1 după Angle. Diagnostic diferențiat. Obiective de tratament.
84. Malocluzia de clasa II/2 Angle. Definiție. Etiologie. Tablou clinic. Tratament.
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE RED.: 01
MEDICINĂ ŞI FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și PAG. 4/4
ortodonție

85. Malocluzia de clasa III Angle, forma falsă. Etiologie. Tablou clinic. Tratament.
86. Malocluzia de clasa III Angle, forma adevărată. Etiologie. Tablou clinic. Tratament.
87. Termenii de erupție dentară a dinților temporari.
88. Termenii de erupție a dinților permanenți.
89. Menținătoarelor de spațiu mobile și fixe. Indicații de utilizarea în funcție de vârstă.
90. Tratamentul ortodontic interceptiv. Noțiuni generale. Obiectivele tratamentului interceptiv la copii
de diferite vârste.

Şef studii,
dr. șt. med., conf. univ. I. Spinei

S-ar putea să vă placă și