Sunteți pe pagina 1din 181

PARTEAÎNTÂI

Razia

1.

Laia

Fratelemeumaimareajungeacasălaoreleîntunecatedinainteazorilor,cândpânășistafiilese

odihnesc.Miroaseaoțel,acărbuneșiafierărie.Miroaseadușman.

Îșiapleacătrupullungdesperietoaredeciorișiintrăpefereastră,pășindneauzitcutălpile

desculțeperogojiniledepapură.Înurmalui,opalădevântdindeșertumflăperdeleleîngălbenite.

Caietuldeschițeîicadepepodea,iarelîlîmpingesubpatcuoloviturăiutedepicior,capeun

șarpe.

„Undeaifost,Darin?”Înminteameaamcurajsăpunîntrebarea,iarDarinaredestulăîncredereîn

minecasă-mirăspundă.„Decetotdispari?Dece,cândbunicu’șibunicaaunevoiedetine?Când

euamnevoiedetine?”

Deaproapedoiani,amvrutsă-lîntrebastaînfiecarenoapte.Înfiecarenoapte,n-amavutcurajul

s-ofac.Mi-amairămasunsingurfrate.Nuvreausăseînstrăinezedemineașacumafăcutcu

toțiceilalți.

Noapteaasta,însă,estealtfel.Știuceareîncaietuldeschițe.Știuceînseamnă.

—N-artrebuisăfiitrează.

ȘoaptaluiDarinmăsmulgedingânduri.Simteoricepericol,caopisică–amoștenitastadela

mama.Măridicînfundpepat,iarelaprindelampa.Nuarerostsămăprefaccădorm.

—Atrecutorastingeriișiautrecuttreipatrule.Amfostîngrijorată.

—Știusămăferescdesoldați,Laia.Ammultăexperiență.

Îșireazemăbărbiadepatulmeușizâmbeștedulceșișmechereștecamama.Cunoscbine

aceastăexpresie–eaceeașicaatuncicândmătrezescdintr-uncoșmarsaucândrămânemfără

grâne.„Totulosăfiebine”,spunefațalui.Iacarteadepepatulmeu.

—Adunareînnoapte,citeșteeltitlul.Brrr!Despreceevorba?

—Abiaamînceput-o.Estedespreundjinn…

Măopresc.Deștept.Foartedeștept!Îiplacesăascultepoveștilafeldemultcumîmiplacemie

sălespun.

Las-obaltă!Undeaifost?Bunicu’aavutdoisprezecepaciențiîndimineațaasta.

„Iareuatrebuitsă-țiținlocul,pentrucănupoatefacetotulnumaiel.Astaînseamnăcăbunicaa

trebuitsăpunăsingurăînborcanegemulpentrunegustor.Numaicăn-aterminat.Acum,

negustoruln-osăneplătească,iarlaiarnăosămurimdefoame.Țiedecenaibanu-țipasă?”

Lucrurileastealespunîncap.ZâmbetuldepefațaluiDarinapieritdeja.

—Nusuntpotrivitsădevinvindecător,ziceel.Bunicu’știeasta.

Așvreasăbatînretragere,darmăgândesclaumeriicăzuțiaibuniculuideazidimineață.Mă

gândesclacaietulcuschițe.

—Bunicu’șibunicaconteazăpetine.Măcarvorbeștecuei.Autrecutlunidezile.

Măașteptsă-mispunăcănuînțeleg.Căartrebuisă-llasînvoialui.Dareldoarclatinădincap,se

întindepepatșiînchideochii,cașicumnuși-arbatecapulsărăspundă.

—Ți-amvăzutdesenele.

CuvinteleserostogolescrepedeșiDarinsareînsuscâtaiclipi,cufațaîmpietrită.

—Nute-amspionat,îispun.S-adesprinsopagină.Amgăsit-ocândamschimbatrogojinile,azi

dimineață.

—Le-aispusbuniciișibunicului?Auvăzutșiei?

—Nu,dar…

—Ascultă,Laia!

Sădeanaiba,nuvreausăascult!Nuvreausă-iaudjustificările.

—Ce-aivăzutestepericulos,ziceel.Nupoțispunenimănui.Niciodată.Nu-idoarviațameaîn

pericol.Suntșialți…

—LucrezipentruImperiu,Darin?LucrezipentruRăzboinici?

Eltace.Miseparecăîicitescrăspunsulînochișimisefacerău.Fratelemeuîșitrădează

poporul?FratelemeusedădeparteaImperiului?

Dacăascundeagrâne,dacăvindeacărți,dacăînvățacopiiisăcitească,l-așfiînțeles.Așfifost

mândrăcăfacelucruripecareeun-amcurajulsălefac.

OameniiImperiuluifacrazii,bagălaînchisoareoameniși-icondamnălamoartepentruastfelde

„nelegiuiri”,darsăînvețilitereleuncopildeșaseaninu-iunlucrurău,celpuținnupentrupoporul

meu,alCărturarilor.

CefaceDarin,însă,esterevoltător.Înseamnăotrădare.

—Imperiulne-aomorâtpărinții,îișoptesc.Aucis-opesoranoastră.

Așvreasăurlulael,darcuvintelemăsufocă.RăzboiniciiaucuceritpământurileCărturariloracum

cincisutedeani,iardeatuncinufacaltcevadecâtsăneprigoneascășisăneînrobească.

Odinioară,ImperiulCărturariloreraloculcelormaigrozaveuniversitățișibibliotecidinlume.

Acum,majoritateaalornoștrinudeosebescoșcoalădeoarmurărie.

—CumpoțifideparteaRăzboinicilor?Cum,Darin?

—Nu-icecrezitu,Laia.Osă-țiexplictotul,dar…

Seopreștebruscși-mifacesemncumânasătaccândinsistsă-mideaexplicațiilepromise.

Îndreaptăiutecapulsprefereastră.

Prinperețiisubțiriîlaudpebunicu’sforăind,pebunicafoindu-seînașternutșiunporumbel

tânguindu-se.Sunetefamiliare.Zgomotecasnice.

Darinaudealtceva.Chipulluisefacepalidșiînochiiseciteștefrica.

—Laia,ziceel.Razie!

—DacătulucrezipentruImperiu…

„Decesăfacăsoldațiirazielanoi?”

—Nulucrezpentruei.

Vorbeștecalm.Maicalmdecâtmăsimteu.

—Ascundecaietuldeschițe.Astavor.Dupăelauvenit.

Iesepeușăcâtaiclipișirămânsingură.Picioarelemeledesculțeparcă-sdegumă,iarmâinile,de

lemn.„Grăbește-te,Laia!”

Deobicei,Imperiulfaceraziiînmiezulzilei.SoldațiivorcamameleșicopiiiCărturarilorsă-ivadă.

Vorcatațiișifrațiisăseuitecumînrobescfamiliaaltuibărbat.Oricâtderelearfiacesterazii,

celedintimpulnopțiisuntșimairele.Imperiulfaceraziidenoapteatuncicândnuvreamartori.

Măîntrebdacăceseîntâmplăesteadevărat.Poatecăamuncoșmar.„Eadevărat,Laia.Mișcă-te!”

Arunccaietuldeschițepefereastrăîntr-untufiș.Eoascunzătoareproastă,darnuamtimp.

Bunicadăbuznalamineîncameră.Mâinileei,atâtdesigurecândamestecăînoalelecugemsau

cândîmiîmpletescpărul,tremurăacumcaniștepăsăridisperate,înnebunitesămăfacăsămă

mișcmairepede.

Mătrageînhol.Darinstăcubunicu’laușadinspate.Părulalbalbuniculuimeueînvălmășitca

fânuldintr-ocăpițășiarehaineleboțite,darînridurileadâncidinobrajiiluinusemaiascunde

urmădesomn.Îimurmurăcevafrateluimeu,apoiîidăcelmaimarecuțitdinbucătăriabunicii.

Nuștiudece-șimaibatecapul.Cuțituls-arfacețăndăriînfațaoțeluluideSerraaluneisăbiide

Războinic.

—TușiDarinplecațiprincurteadinspate,zicebunicașiprivirea-ialeargădelaofereastrălaalta.

Încăn-auînconjuratcasa.

„Nu.Nu.Nu”.

—Bunico,îișoptesceunumeleșimăîmpiediccândmăîmpingecătrebunicul.

—Ascundeți-văînparteaderăsăritaCartierului…

Voceaisefrânge,cuochiilafereastradinfață.Prinperdeauazdrențuităsurprindlucireaunui

chipdinargintviu.Misestrângestomacul.

—OMască,zicebunica.AuadusoMască.Fugi,Laia!Înaintesăintreîncasă!

—Dartu?Șibunicu’?

—Noiîiținempeloc,zicebunicu’șimăîmpingecublândețecătreușă.Păstrează-țibine

secretele,scumpo.Ascultă-lpeDarin.Osăaibăgrijădetine.Du-te!

UmbrasubțirealuiDarinmăacoperă,elmăiademânășiușaseînchideînspatelenostru.Darin

sefurișeazăcasăsepiardăînnoapteacaldă,pășindfărăzgomotpestenisipulafânatdincurte,

cuoîncrederepecaremi-așdori-oșieu.Deșiamșaptesprezeceanișisuntdestuldemaresă-mi

potstăpânifrica,îlstrângdemânădeparcăarfisingurullucrusoliddinlumeaasta.

„Nulucrezpentruei”,azisDarin.Atunci,pentrucinelucrează?Aajunscumvadestuldeaproape

defierăriiledinSerrașiadesenatîndetaliuprocesuldecreațiealcelormaiprețioasebunuriale

Imperiului:săbiiledeneînvinscarepottăiatreioameniodată.

Acumjumătatedemileniu,CărturariiaufostcucerițideRăzboinicipentrucăsăbiilelors-aufăcut

bucățiînfațaoțeluluisuperioralinvadatorilor.Deatuncin-ammaiînvățatnimicînmateriede

oțelărie.Războiniciiîșiascundsecretelelafelcumunavarîșiascundeaurul.Oricineestegăsitîn

preajmaforjelordinorașfărăvreunmotivîntemeiat–CărturarsauRăzboinic–riscăsă

sfârșeascăexecutat.

DacăDarinnu-ideparteaImperiului,atuncicums-apututapropiadefierăriiledinSerra?Șicum

auaflatRăzboiniciidesprecaietulluideschițe?

Decealaltăparteacasei,seaudeoloviturădepumnînușă.Cizmelescârțâie,metalulzornăie.

Măuitînnebunităînjur,așteptându-măsăvădarmurileargintiișimantiileroșiialelegionarilor

Imperiului,darîncurteadinspateeliniște.Aerulproaspătalnopțiinu-mipoateopristropiide

sudoaredepegât.AudîndepărtarebubuitultobelordelaBlackcliff,școalaundesepregătesc

Măștile.Sunetullorascutespaimacaremăînjunghieîninimă.Imperiulnutrimiteaceimonștricu

fațăcaargintulîntr-orazieoarecare.

Bătaiaînușăseaudeiar.

—ÎnnumeleImperiului,văcersădeschideți!seaudeovocemânioasă.

EușiDarinînlemnim.

—NuparesăfieoMască,șopteșteDarin.

Măștilevorbescblând,cuvorbecaretaiecapaloșul.Întimpulîncareunlegionarbateînușăși

ordonăsăisedeschidă,oMascăarfiintratdejaîncasă,tăindînbucățipeoricinei-arfistatîn

cale.

Darinseuităînochiimeișiîmidauseamacănegândimamândoilaacelașilucru.DacăMasca

nu-ilaușadinfațăcusoldații,atunciundeeste?

—Nuteteme,Laia,ziceDarin.N-osălassățiseîntâmplenimic.

Vreausă-lcred,darfricamăcuprindecaunval,aajunslaglezneșivreasămătragăsubel.Mă

gândesclaveciniinoștri:soldațiiauvenitpesteei,i-auluatprizonierișii-auvândutdreptsclavi

acumtreisăptămâni.„Traficanțidecărți”,auzisRăzboinicii.Cinciziledupăaceea,unuldintrecei

maibătrânipaciențiaibunicului,unmoșdenouăzecișitreideanicareabiamaimergea,afost

executatchiarlaelacasă.I-autăiatgâtuldelaourechepânălacealaltă.„Colaboratoral

Rezistenței”.

Ce-osălefacăsoldațiibuniciișibunicului?Osă-iducălaînchisoare?Osă-itransformeînsclavi?

Osă-iomoare?

Ajungemlapoartadinspate.Darinseridicăpevârfurisăscoatălațulcareoțineînchisă.Un

foșnetslabpealeeadinspateîlopreșteimediat.Oadieredevântridicăînaerunnordenisip.

Darinmăîmpingeînspatelelui.Strângemânerulcuțituluipânăisealbescîncheieturiledegetelor,

iarîntretimppoartasedeschidecuungeamăt.Măuitlaaleepesteumărulfrateluimeu.

Nu-inimicacolo,doarnisipfoșnitor.Doaradieriocazionaledevântșiferestreleobloniteale

veciniloradormiți.

OftezușuratășipășescpelângăDarin.

ExactatunciaparedinîntunericMascașiintrăpepoartă.

2.

Elias

Dezertorulvamuriînaintedeivireazorilor.

ÎnprafulcatacombelordinSerra,urmeleluiseînșirăînzigzag,caaleunuicerbrănit.Tunelurilel-

auînghițit.Aerulîncinsepreagreuaici,jos,mirosuldemoarteșideputreziciuneepreaaproape.

Cândlevădeu,urmelesuntmaivechideooră.Gărzilei-ausimțitdejamirosul,bietuldeel.Dacă

arenoroc,osămoarăîntimpce-lvânează.Dacănu…

„Nutegândilaasta.Ascunderanița.Ieșideaici”.

Împingoranițăplinăcumâncareșicuapăînpereteleuneicripte,iarcraniilepârâie.Helenemi-ar

faceviațauniad,dacăarvedeacummăportcumorții.Dacăarști,însă,decemăafluaici,

profanareaarfiultimullucrucucaresă-șibatăcapul.

„Nuvaafla.Vaștidoarcândvafipreatârziu”.Măcuprindevinovăția,daroalung.Heleneestecea

maiputernicăpersoanăpecareocunosc.Osăsedescurcefărămine.

Măuitpesteumăr,probabilasutaoară.Întuneleliniște.Dezertorulaatrassoldațiiîndirecția

opusă.Darsiguranțaesteoiluzieîncareștiucănutrebuiesămăîncredniciodată.Acționez

repede;adunoaselelaloclaintrareaîncriptăcasă-miacopărurmele,cutoatesimțurilelapândă

pentruoricearpăreaneobișnuit.

Încăosingurăzi.Doarosingurăzidenebunie,deprefăcătorieșideminciună.Ozipânăla

absolvire.Peurmăvoifiliber.

Întimpcearanjezșicraniiledincriptă,aerulfierbintesemișcădeparcăs-artreziunursdin

hibernare.Prinaerulfetidaltuneluluisestrecoarămirosdeiarbășidezăpadă.Amdoardouă

secundesăiesdincriptășisămălasîngenunchi,cercetândpământulcașicumașverificaniște

urme.Eaajungeînspatelemeucâtaiclipi.

—Elias?Cecauțiaici?

—N-aiauzit?Afugitundezertor.

Rămâncuatențiaîndreptatăspreterenulprăfos.Submascaargintiecaremăacoperădelafrunte

pânălamaxilar,chipulmeuartrebuisăfiedenepătruns.DarHeleneAquillașicuminesuntem

împreunăaproapezidezidepaisprezeceani,decândnepregătimlaAcademiaMilitarăBlackcliff;

probabilcăîmipoateauzigândurile.

Vinetăcutăînfațameașieuoprivescînochiideunalbastrudeschis,caapelecaldealeinsulelor

dinsud.Mascadepefață,separatădemineșistrăină,îmiascundedeopotrivătrăsăturileși

emoțiile.MascaluiHel,înschimb,iselipeștedeobrazcaoadouapieleargintieși-ivădcuta

dintresprâncenecândseuităînjoslamine.„Liniștește-te,Elias”,îmispun.„Nufacidecâtsăcauți

undezertor”.

—N-avenitîncoace,ziceHel.

Îșitrecepalmapestepăr,împletitîncoadă,cadeobicei,șiadunatîntr-ocoroanăstrânsă,blond-

argintie.

—Dexs-aduscuocompanieauxiliarădelaturnuldepazădinnordîntuneluldinsprerăsărit.

Crezicăosă-lprindă?

SoldațiiauxiliarinusuntlafeldebineantrenațicalegionariișinicinusecomparăcuMăștile,dar

totsuntniștevânătorinemiloși.

—Sigurcăosă-lprindă.

Nureușescsă-miascundamărăciuneadinvoceșiHelenemăfulgerăcuprivirea.

—Nu-idecâtunnemerniclaș,adaug.Dartudecenudormi?Nueștidegardă.

„M-amasiguratdeasta”.

Blestemateledetobe,ziceHeleneprivindprintunel.Trezescpetoatălumea.

Tobele.Desigur.„Dezertor”,aububuitînmijloculschimbuluidenoapte.„Toateunitățileactivela

ziduri”.Heleneahotărâtsăsealăturevânătorii.Dex,locotenentulmeu,probabilcăi-aspusînce

direcțieamplecat.Nus-agânditlanimicaltceva.

—Ambănuitcădezertorulaluat-oîncoace.

Măîntorccuspatelelaranițaascunsășimăuitsprealttunel.

—Credcăm-amînșelat.Artrebuisă-lprinddinurmăpeDex.

—Oricâtdemultdetests-orecunosc,tunuteînșelipreades.

Heleneridicăbărbiașiîmizâmbește.Simtdinnouvinovățiacapeunpumnîncleștatcareîmi

smulgemăruntaiele.Osăseînfurie,cândvaaflace-amfăcut.N-osămăierteniciodată.„Nu

contează.Amhotărâtdeja.Nupotdaînapoi”.

Helexamineazăcudibăcieprafuldepejos.

—N-ammaivăzuttunelulăstaniciodată.

Simtunstropdesudoarealunecându-mipegât.Nu-lbagînseamă.

—Eîncinsșipute,ziceu.Capestetotpe-aici.

„Haisămergem”,așvreasăadaug.Dacăașspune-oînsă,arficașicummi-aștatuapefrunte

„Faccevasuspect”.Tacșimăreazemdeperetelecatacombei,cubrațeleîncrucișate.

„Câmpuldeluptăetemplulmeu”.Rostescînminteoincantațiepecarem-aînvățat-obuniculmeu

înziuacândm-acunoscut.Aveamșaseani.Elsusțineacăascuteminteaașacumtocilaascute

lama.„Sabiami-epreot.Dansulmorțiimi-erugăciune.Lovituradegrațiemi-eiertareapăcatelor”.

Heleneseuitădupăurmelemeleșterse,leurmăreștecuprivireapânălacriptaundeamascuns

ranița,pânălacraniileînghesuiteacolo.Ebănuitoare,iarînaeruldintrenoisesimtbrusc

încordarea.

„Lanaiba!”

Trebuiesă-idistragatenția.Eaîșimutăprivireadelaminelacriptă,iareuîmicoborleneșprivirea

de-alungulcorpuluiei.Areaproapeunmetruoptzeci,cuvreocincisprezececentimetrimaipuțin

decâtmine.EstesingurafemeiecareînvațălaBlackcliff;înuniformaneagrămulatăpecareo

poartătoțielevii,siluetaeizveltășiputernicăaatrasmereupriviriadmirative.Nușiprivireamea.

Suntemprietenidepreamultăvremepentruasta.

„Hai,bagădeseamă!Remarcă-miprivireapofticioasășiînfurie-te!”

Cândoprivescînochi,nerușinatcaunmatelotabiaajunsînport,Helenedeschidegura,cași

cumarvreasămăocărască.Peurmăseuitădinnoulacriptă.

Dacăvederanițașiîșidăseamacepunlacale,suntterminat.Chiardacănui-arplăceas-ofacă,

legileImperiuluiîicersămădenunțe,iarHelenen-acălcatînviațaeivreolege.

—Elias…

Îmipregătescminciuna.„Voiamsăplecpentrucâtevazile.Aveamnevoiedetimpsă-miadun

gândurile.N-amvrutsăteîngrijorez”.

BUM-BUM-bum-BUM.

Tobele.

Traducfărăsămăgândescmesajulpecarevorsă-ltransmită.„Dezertorprins.Toțieleviisăse

prezinteimediatîncurteacentrală”.

Misestrângestomacul.Opărticicănaivădinmineasperatcădezertorulvareușimăcarsăiasă

dinoraș.

—N-aduratpreamult,spun.Trebuiesămergem.

Măîndreptspretunelulprincipal.Helenemăurmează,așacummăașteptam.Maidegrabăși-ar

înfigeunpumnalînochidecâtsănesocoteascăunordindirect.HeleneesteunRăzboinic

adevărat,maicredincioasăImperiuluidecâtproprieisalemame.CaoriceMascăaflatăîn

pregătire,respectăîntrutotulmottoulAcademieiBlackcliff:Datoriaînaintedetoate,pânăla

moarte.

Măîntrebcearspunedacăarștidecemăaflamcuadevăratîntuneluri.

MăîntrebcearcrededespreurameafațădeImperiu.

Măîntrebcearfacedacăardescopericăprietenuleicelmaibunplănuieștesădezerteze.

3.

Laia

Mascasestrecoarăpepoartă,cumâinilemariatârnândpelângăcorp.Metalulstraniudelacarei

setragenumeleîiacoperăfațadelafruntepânălamaxilarcaovopseaargintieșiîisubliniază

fiecaretrăsătură,delasprâncenelesubțiripânălaunghiurileasprealepomeților.Platoșade

aramăisemuleazăpemușchi,accentuându-iforțatrupului.

OboareîiumflămantianeagrășiMascaseuităîncurteanoastrădeparcăarfivenitlao

petrecere.Ochiisăideschișilaculoaremădescoperă,mămăsoară,sefixeazăpefațameacuo

privireinexpresivădereptilă.

—Darștiucăeștifrumușică,spune.

Tragînjosdetivuldestrămatalcămășiimeledenoapteșiîmidoresccudisperaresăfifostîn

fustalungăpânălaglezne,lălâie,pecareoportîntimpulzilei.Mascanicinuclipește.Nimicde

pechipulsăunuaratălacesegândește.Dareubănuiesc.

Darinpășeșteînfațameașitragecuochiulspregard,cașicumarsocotiîncâttimppoate

ajungelael.

—Suntsingur,băiete,îispuneMasca,lafeldeplindeemoțiecaunstârv.Restuloamenilorsunt

încasă.Poțifugi,dacăvrei.

Sedădeopartedindreptulporții.

—Insist,însă,să-milașifata.

Darinînalțăcuțitul.

—Eștiuncavaler,ziceMasca.

Peurmăatacă,unfulgerdearamășiargintpecerulgol.Pânăsăapucsărăsuflu,Mascaîl

trânteștepefratelemeucufațaînnisipuldepejosșiîiimobilizeazăcugenunchiulcorpulcarese

zvârcolește.Cuțitulbuniciicadeînțărână.

Dinminețâșneșteunțipăt,solitarînnoaptealiniștitădevară.Osecundămaitârziuamvârfulunui

paloșlipitdegât.Nicin-amvăzutcândMascal-ascosdinteacă.

—Taci,îmispune.Mâinilesus.Treciîncasă.

MascaîlînșfacăpeDarindegâtcuomână,iarcucealaltămăîmboldeștepeminecupaloșul.

Fratelemeușchiopătează,cufațaplinădesângeșiochiiîmpăienjeniți.Sezbatecaunpeșteîn

cârligșiMascaîlstrângemaitare.

Ușadinspateacaseisedeschideșiapareunlegionarcumantieroșie.

—Casaesigură,comandante.

MascaîlîmpingepeDarinspresoldat.

—Leagă-l.Eputernic.

Peurmămăapucăpeminedepărșitragepânăcândțip.

—Mmm,ziceaplecându-selaurecheamea,iareumăchircesc,sufocatădegroază.Întotdeauna

mi-auplăcutbrunetele.

Măîntrebdacăareosoră,osoție,ofemeie.N-arcontanicidacăaravea.Pentruel,eunusunt

familiacuiva.Suntdoarunlucrucaretrebuiesupus,folositșiaruncat.Mascamătârăștepehol

pânăîncameradinfață,așacumîșitârășteunvânătorprada.„Luptă”,îmispun.„Luptă”.Când

simtejalnicelemeleîncercăridebravură,strângepumnulmaitareșidurereamăsăgeteazăîntot

craniul.Mălasmoaleși-llassămătârascădupăel.

Legionariistauumărlaumărîncameradinfață,printremobilerăsturnateșiborcanespartede

gem.„Negustoruln-osămaiprimeascănimic”.Atâteazilepetrecuteprintreoalecareclocoteau,

cupărulșipieleamirosindu-miacaiseșiascorțișoară.Atâteaborcaneopăriteșiuscate,umplute

șisigilate.Degeaba.Totulafostdegeaba.

Lămpilesuntaprinse.Bunicu’șibunicastauîngenunchiînmijloculpodelei,cumâinilelegatela

spate.SoldatulcareîlținepeDarinîlîmpingejos,lângăei.

—Sălegșifata,domnule?

Altsoldatapucăfrânghiadelacingătoare,darMascamălasăîntredoilegionarivoinici.

—N-osănefacăprobleme,zice,șimăsfredeleștecuprivirea.Nu-iașa?

Clatindincapșimătragînspate,urându-măcăsuntatâtdelașă.Ducmânalabrățaramătuităa

mameipecareoportînjurulbicepsuluișiîiatingmodelulbinecunoscut,săcapătputere.Nu

simtnimic.Mamas-arfiluptat.Arfipreferatsămoarădecâtsăfieumilităastfel.Dareunupot

nicimăcarsămămișc.Amînlemnitdefrică.

Unlegionarintrăîncameră,maimultdecâtnervos.

—Nu-iaici,comandante.

Mascaseuităînjoslafratelemeu.

—Unde-icaietuldeschițe?

Darinpriveștefixînainte,fărăsăscoatăovorbă.Respirăîncetșiuniformșinumaipareamețit.

Așspunecă-iaproapestăpânpesine.

Mascafaceungest,omișcarescurtă.Unuldintrelegionarioridicăpebunicadegâtși-iizbește

trupulfragildeperete.Bunicaîșimușcăbuzele,ochiialbaștriîistrălucesc.Darindăsăseridice,

daraltsoldatîlsileștesărămânălapodea.

Mascaiadepejosunciobdesticlădelaunborcanspart.Limbaîifluturăcaaunuișarpeși

gustăgemul.

—Păcatdeatâtarisipă.

Mângâiefațabuniciicumargineaciobului.

—Credcăaifostfrumoasă,odinioară.Ceochi!Săi-iscot?îlîntreabăpeDarin.

—Eafară,lângăfereastradormitoruluimic.Întufiș.

Nureușescsăscotmaimultdeoșoaptă,darsoldațiiaud.Mascafacesemndincapșiunul

dintrelegionaridispareînhol.Darinnuseuitălamine,darîisimtdisperarea.Așvreasăstrig:„De

cemi-aispusmiesă-lascund?Deceaiadusacasălucrulacelablestemat?”

Legionarulseîntoarcecucaietul.Câtevasecundenesfârșite,singurulsunetdincamerăesteal

paginilorcudesenerăsfoitedeMască.Dacășirestulcaietuluiseamănăcupaginapecaream

găsit-oeu,știucevedeMasca:pumnaledeRăzboinici,săbii,teci,forje,formule,instrucțiuni–

lucruripecareniciunCărturarn-artrebuisăleștie,darămitesălemaiaștearnăpehârtie.

—CumaiajunsînCartierulArmelor,băiete?ziceMascaridicândochiidinhârtii.Amituit

RezistențavreunhamalPlebeusătestrecoareacolo?

Îmiînăbușunsuspin.JumătatedinminesesimteușuratăcăDarinnueuntrădător.Cealaltă

jumătatearvreasăurlelaelcăafostașaunprost.OricelegăturăcuRezistențaCărturarilorduce

lapedeapsacumoartea.

—Ampătrunssingur,spunefratelemeu.N-arenimicde-afacecuRezistența.

—Aifostvăzutintrândîncatacombenoapteatrecutădupăorastingerii,spuneMascaaproape

plictisită,însoțitdecunoscuțirebeliaiCărturarilor.

—Noapteatrecutăaajunsacasăcumultînainteastingerii,zicebunicu’.

Misepareciudatsă-laudpebuniculmințind,daroricumnuareniciunefect.Mascanueatentă

decâtlafratelemeu.NicinuclipeșteșiciteștechipulluiDarincumcitesceuocarte.

—Rebeliidesprecarevorbescaufostarestațiazi,ziceMasca.Unuldintreeiadezvăluitnumele

tăuînaintesămoară.Celegăturiaveațicuei?

—M-auurmărit,răspundeDarincalm,cașicumarmaififăcutasta,cașicumnus-arteme.Nui-

amîntâlnitînainte.

—Știaudecaietultăucuschițe.Eimi-auspusdespreel.Cumauaflat?Cevoiaudelatine?

—Nuștiu.

Mascaapasătareciobuldesticlăînpieleafinădesubochiulbuniciișinărileiseumflă.Pefațaei

sescurgeunstropdesânge.

Darininspirărepedeșiadânc,singurulsemndeîncordare.

—Mi-aucerutcaietul,ziceel.I-amrefuzat.Jur.

—Șiascunzătoarealor?

—N-amvăzut-o.M-aulegatlaochi.Ammersîncatacombe.

—Undeîncatacombe?

—N-amvăzut.M-aulegatlaochi.

Mascaîlpriveșteîndelungpefratelemeu.NuștiucumpoateDarinsărămânănetulburatsub

aceastăprivire.

—Eștipregătitpentrucețiseîntâmplăacum.

ÎnvoceaMăștiisesimteundramdesurpriză.

—Țiispateledrept.Respiriadânc.Cinete-ainstruit,băiete?

DarinnurăspundeșiMascaridicădinumeri.

—Câtevasăptămâniînînchisoareosă-țidezlegelimba.

Eușibunicaschimbămopriviresperiată.DacăDarinajungeînînchisoareaRăzboinicilor,n-osă-l

maivedemniciodată.Îlvorinterogasăptămâniînșir,apoiîlvorvindecasclavsauîlvoromorî.

—Estedoarunbăiat,spunebunicu’rar,caatuncicândarede-afacecuunpacientfurios.Terog…

Oțelulfulgerășibunicu’seprăbușeștecaunbolovan.Mascasemișcăpreaiutecasăînțelegcea

făcut.Nuînțelegdecâtdupăcebunicadăbuznaînfață.Scoateunțipătascuțit,unurletdedurere

purăcaremădoboarăîngenunchi.

„Bunicu’!Cerule,nubunicu’!”Îmivinînmintezecidepromisiuni.„N-osămaifiuniciodată

neascultătoare,n-osămaifacnimicgreșit,n-osămămaiplângniciodatădeceamdefăcut,

numaisătrăiascăbunicu’.”

Darbunicaîșismulgepărulșițipă.Dacăbunicu’arfitrăit,n-arfilăsat-osăcontinueașa.Nui-arfi

suportaturletele.CalmulluiDarinsespulberăcaretezatdeocoasă,fațaisealbeștedeogroază

caremăpătrundeșipeminepânăînmăduvaoaselor.

BunicasareînpicioareșifaceunpasîmpleticitspreMască.Mascaseîntindespreeacașicum

arvreasă-ipunămânapeumăr.Ultimullucrupecareîlvădînochiibuniciimeleesteteroarea.Pe

urmă,încheieturaînmănușatăaMăștiifaceosingurămișcareșilasăodârăroșiepegâtulbunicii,

odârăcaresetotmăreșteșisetotînroșeștepemăsurăceseprăbușește.

Corpuleiatingepodeauacuobufnitură,cuochiiîncădeschișișilucinddelacrimi,întimpce

sângeleîicurgedingâtpecovorulpecarel-amțesutîmpreunăastă-iarnă.

—Domnule,ziceunlegionar.Oorăpânăînzori.

—Luațibăiatul,răspundeMascafărăsăseuiteadouaoarălabunica.Șiardețiloculdintemelii.

Seîntoarceapoispremineșieuîmidorescsădisparcaoumbrăpepereteledinspatelemeu.Îmi

dorescastamaimultcaoriceșiștiuînacelașitimpcăeonebunie.Soldațiicaremăîncadrează

rânjescunullacelălaltatuncicândMascapășeștelentîndirecțiamea.Măpriveștecașicummi-

armirosifrica,lafelcaocobrăcareîșihipnotizeazăprada.

„Nu,terog,nu!Sădispar,vreausădispar”.

Comandantulclipeșteșiînochiîitreceumbrauneitrăirinoi–surpriză,șoc,nupotsă-midau

seama,pentrucăînaceeașiclipăDarinsaredepepodea.Întimpceeumureamdefrică,elși-a

desfăcutlegăturile.SerepedelagâtulMăștiicumâinilecaniștegheare.Furiaîidăforțaunuileu

șipentruosecundăesteleitmama,cupărulstrălucindcamierea,cuochiiînflăcări,arătându-și

colțiicaosălbăticiune.

Mascasedăînapoișicalcăînbaltadesângedelângăcapulbunicii,iarDarinepesteel,îl

trânteștelapământșiîicarălovituri.Legionariiauînghețat,nevenindu-lesă-șicreadăochilor,

apoisedezmeticescșidaunăvală,strigândșiînjurând.Darinsmulgeunpumnaldela

cingătoareaMăștiiînaintecalegionariisăpoatăpunemânapeel.

—Laia!strigăfratelemeu.Fugi…

„Nufugi,Laia.Ajută-l.Luptă”.

MăgândesclaprivireareceaMăștii,laviolențadinochiibărbatuluiaflatînspateleei.

„Întotdeaunami-auplăcutbrunetele”.Măvaviola.Apoimăvaucide.

Mătrecfioriișiiesînhol,mergândcuspatele.Număopreștenimeni.Număobservănimeni.

—Laia!strigăDarin,așacumnul-ammeuauzitniciodată.

Pareînnebunit.Prinsîncapcană.Mi-aspussăfug,dardacăeuașstrigaașa,elarvenilamine.

Num-arpărăsiniciodată.Măopresc.

„Ajută-l,Laia”,îmiordonăovoceîncapulmeu.„Mișcă-te!”

Peurmăaltăvoce,maiinsistentă,maiputernică.

„Nu-lpoțisalva.Făcumți-aspus.Fugi”.

Vădflăcăricucoadaochiuluișisimtmirosdefum.Unuldintrelegionariaînceputsăaprindăcasa

cuotorță.Într-unminut,totulvaficenușă.

—Legați-lzdravăndedataastașiduceți-lîntr-ocelulăpentruinterogatoriu.

Mascasedesprindedinîncăierare,frecându-șibărbia.Măvedemergândde-a-ndărăteleapeholși

devineciudatdeimobil.Îiîntâlnescprivireașovăind,iarelfaceungestdincap.

—Fugi,fetițo,spuneMasca.

Fratelemeuîncăseluptășițipeteleluiparcămăstrăpungdirect.Știucălevoiauziiarșiiar,că-

mivorrăsunaînminteceasdeceas,zidezi,pânăcândvoimuri,dacănufaccetrebuie.Știuprea

bine.

Șitotuși,fug.

***

StrăduțelestrâmteșipiețeleplinedeprafdinCartierulCărturariloralunecăpelângămineca

peisajuldintr-uncoșmar.Cufiecarepas,opartedincreierulmeuîmiurlăsămăîntorc,săalerg

înapoi,să-lajutpeDarin.Dartotcufiecarepasastadevinetotmaipuținprobabil,pânăcândnu

maiestecuputințădeloc,pânăcândsingurulcuvântlacaremăpotgândiestefugi.

Soldațiivindupămine,dareuamcrescutprintrecăsuțeledechirpicialeCartieruluișimăpierd

iutedeurmăritori.Undemăduc?Cesăfac?Îmitrebuieunplanșinuștiudeundesăîncep.Cine

îmipoateoferiajutorsaualinare?Veciniim-aralunga,temându-sepentruviețilelor.Membrii

familieimeleaumuritsauseaflăînînchisoare.Zara,prietenameaceamaibună,adispărutîntr-o

razieanultrecut,iarceilalțiprietenirămașiaușieinecazurilelor.

Suntsingură.

Cândrăsaresoarele,măafluîntr-oclădiregoalădinmiezulceleimaivechipărțiaCartierului.

Construcțiașubredăpareghemuităcaunanimalrănitîntr-unlabirintdecocioabedărăpănate.

Duhoareagunoiuluicontamineazăaerul.

Măașezcugenunchiilagurăîncolțulîncăperii.Părulmis-adesfăcutdincoadășiatârnăînșuvițe

înneorânduială.Cusăturileroșiidepetivulcămășiimeledenoaptes-audesfăcutșifirulde

mătaseatârnă.Bunicaafăcutacelemodele,cândamîmplinitșaptesprezeceani,casămai

înveseleascăohainăaltminterimohorâtă.Afostunuldintrepuțineledaruripecareșile-apermis.

Acum,bunicaamurit.Cașibunicu’.Cașipărințiișisoramea,cumulttimpînurmă.

IarpeDarinl-auluat.L-autârâtîntr-ocelulădeinterogatoriuundecineștiece-ivorface

Războinicii.

Viațaestealcătuitădintr-ogrămadădemomentecarenuînseamnănimic.Șipeurmă,într-obună

zi,apareosingurăclipăcareschimbătoatesecundelece-iurmează.Oastfeldeclipăafost

atuncicândastrigatDarin.Afostuntestdecuraj,deforță.Șil-ampicat.

„Laia!Fugi!”

Decel-amascultat?Arfitrebuitsărămân.Arfitrebuitsăfacceva.Gemșimățindecap.

Continuisă-laud.Undeofiacum?Oareauînceputsă-linterogheze?Probabilcăseîntreabăces-

aîntâmplatcumine.Seîntreabăcumdesoraluil-apututlăsaînvoiasorții.

Omișcareiuteînpenumbrăîmiatrageatențiașimiseridicăpăruldepeceafă.Unșobolan?O

cioară?Umbrelesemișcășidinelesedesprinddoiochistrălucitori.Peurmăliseadaugămai

multeperechideochi,răutăcioșișioblici.

„Halucinații”,îlaudpebunicu’înminteameapunânddiagnosticul.„Suntunsimptomalșocului”.

Halucinațiisaunu,umbreleparreale.Ochiistrălucesccaniștesoriînminiaturășimăînconjoară

caniștehiene,maiîndrăznețecufiecarepas.

„Amvăzut”,șuierăele.„Îțicunoaștemslăbiciunea.Băiatulvamuridincauzata”.

—Nu,șoptesc.

Darumbreleaudreptate.L-ampărăsitpeDarin.L-amabandonat.Nuconteazăcăelmi-aspussă

plec.Cumampututsăfiuatâtdelașă?

Ducmânalabrățaramamei,daratingereaeimăfacesămăsimtșimairău.Mamaarfireușitsă

păcăleascăMasca.Arfifăcutcumvașii-arfisalvatpeDarin,pebunicașipebunicu’.

Chiarșibunicaafostmaicurajoasădecâtmine.Bunica,femeiacutrupulfragilșiochiiarzători.

Cucoloanavertebralădeoțel.Mamaamoștenitfoculdelabunica,iardupăea,Darin.

Eu,însă,nu.

„Fugi,fetițo”.

Umbrelesemaiapropiecuopalmă,iareuînchidochii,sperândsădispară.Adunlaolaltătoate

gândurilecareîmiumblăprinminte,încercândsămăînconjorcuele.

Audundevaladistanțăzgomotdecizme.Dacăsoldațiiîncămăcaută,nusuntînsiguranțăaici.

Poatecăarfibinesă-ilassămăgăseascășisăfacce-micer.Mi-amabandonatfrateledesânge.

Meritopedeapsă.

Acelașiinstinctcarem-afăcutsăfugdeMascămăridicăînsăînpicioareșiacum.Iespestradă

șimăamestecînmulțimeadimineții.CâțivadintreCărturariiaidomamiemăprivescculuare-

aminte,uniicuneîncredere,alțiicusimpatie.Ceimaimulținuseuitălaminedeloc.Măîntrebde

câteoriamtrecutșieulafelpestradăpelângăvreunfugar,cinevaacăruilumetocmaise

dărâmase.

Măoprescsă-mitragsufletulpeoaleeplinădezoaie.DincealaltăparteaCartieruluiseridică

norigroșidefum,caresepierdridicându-sesprecerulfierbinte.Acoloardecasamea.Gemurile

bunicii,leacurilebunicului,deseneleluiDarin,cărțilemele,toateaudispărut.Totceeacesunt.A

dispărut.

„Nutotul,Laia.NușiDarin”.

Înmijloculaleii,lanumaicâțivapașidemineesteogurădecanalcugrilaj.Catoategrilajelede

acestfeldincartier,șiceledeaicidauîncatacombeledinSerra:teritoriulscheletelor,alstafiilor,

alșobolanilor,alhoților…șipoatealRezistențeiCărturarilor.

OareDarinspionapentruRezistență?Oareeil-auintrodusînCartierulArmelor?Înciudacelor

spusedefratelemeuMăștii,estesingurulrăspunscarearesens.Sezvoneștecăluptătoriidin

Rezistențăaudevenittotmaiîndrăzneți,cărecruteazănunumaiCărturari,cișiMarinaridin

ținutulliberMarinnaflatlanord,sauTribali,alcărorteritoriudeșerticesteunprotectoratal

Imperiului.

Bunicu’șibunicanuvorbeauniciodatădespreRezistențăînfațamea.Îiauzeamînsănoaptea

târziuvorbindpeșoptitedesprecumîiatacaserărebeliipeRăzboinicișieliberaserăniște

Cărturariluațiprizonieri.SaucumsenăpustiserăasupracaravanelorNegustorilor,clasa

comercialăaRăzboinicilor,oricumasasinaserămembridinrândulclaseidesusaAristocraților.

DoarrebeliilemaiținpieptRăzboinicilor.Greudeprinscumsunt,rămânsinguraarmăa

Cărturarilor.Nimeniînafarădeein-arfipututajungeînapropiereafierăriilor.

ÎmidauseamacăRezistențam-arputeaajuta.Lamineacasăs-afăcutorazieșitotulafostars

dintemelii,iarfamiliameaafostucisăpentrucădoirebeliaudezvăluitoamenilorImperiului

numeleluiDarin.Dacăreușescsă-igăsescpeceidinRezistențășisăleexplicces-apetrecut,

poatemăvorajutasă-leliberezpeDarindinînchisoare–nupentrucămi-arfidatori,cipentrucă

trăiescconformIzzat,uncodalonoareilafeldevechiprecumpoporulCărturarilor.Conducătorii

rebelilorsuntceimaibunișimaicurajoșidintreCărturari.Așam-auînvățatpărințiimeiînaintesă

fieucișideoameniiImperiului.Rezistențan-osămărefuzedacăcerajutor.

Pășescspregrilaj.

N-amfostniciodatăîncatacombeledinSerra.Șerpuiescpesubtotorașul,sutedekilometride

tunelurișicaverne,uneleticsitedeoasecarezacaicideveacuri.Nimeninumaifoloseșteacum

criptelepentruînmormântărișinicimăcarImperiulnuareușitsăfacăohartăcompletăa

catacombelor.IardacăImperiul,cutoatăforțalui,nupoatesă-igăseascăperebeli,cumașputea

eusădaudeei?

„Nuteopreștipânănureușești”.Ridicgrilajulșiprivescîngauraneagrădededesubt.Trebuiesă

coboracolo.TrebuiesăgăsescRezistența.Dacănu,fratelemeunumaiarenicioșansă.Dacănu-

igăsescpeluptătoriidinumbrășinuprimescajutorullor,n-osă-lmaivădpeDarinniciodată.

4.

Elias

CândajungcuHelenelaturnulcuclopotdelaBlackcliff,aproapetoțiceitreimiideeleviaișcolii

suntdejaînformație.Pânăînzorimaiesteunceas,darnuvădniciosingurăperechedeochi

somnoroși.Mulțimeaecuprinsădeunfreamătnerăbdător.Ultimadatăcândadezertatcineva,

curteaeraacoperitădegheață.

Toțieleviiștiuceurmează.Îmitotîncleștezșidescleștezpumnii.Nuvreausăvădasta.Catoți

ceilalțidelaBlackcliff,amvenitlașcoalălașaseaniși,înceipaisprezececareautrecutde-atunci,

amasistatdemiideorilapedepse.Propriulmeuspateeohartăabrutalitățiișcolii.Darcelmai

răuopățescdezertorii.

Îmisimtcorpulîncordatcaunarc,darîmidomolescprivireașiîmigolescexpresiadeorice

emoție.InstructoriidelaBlackcliff,centurionii,nevorurmări.Arfioprostiedeneiertatsă-mi

atragmânialor,cândsuntatâtdeaproapesăevadez.

ÎmpreunăcuHelenetrecpelângăeleviimaimici,patruclasedeucenicifărămăști,așezațiastfel

încâtsăaibăceamaibunăvederelamăcel.Celmaimicdintreeiabiadacăareșapteani.Celmai

mare,aproapeunsprezece.

Uceniciipleacăprivireacândtrecempelângăei.Noisuntemeleviînultimulan,șileesteinterzis

chiarșisănevorbească.Stauînlemniți,cupaloșeleprinselaspateexactlapatruzecișicincide

grade,cucizmelelustruitecuscuipat,cuchipurileneclintitecapiatra.Pânăacum,chiarșicelmai

tânărucenicaînvățatlecțiadebazădelaBlackcliff:Ascultă,supune-teșitaci!

Înspateleuceniciloresteunspațiugolînonoareaceluide-aldoileaniveldeelevidelaBlackcliff,

numiți„cinciari”,pentrucămajoritateamorînalcincileaandestudiu.Launsprezeceani,

centurioniiîitrimitpetoțieleviiAcademieiînzonelesălbaticealeImperiului,fărăhaine,fără

mâncareșifărăarmament,iareitrebuiesărezisteacolovremedepatruani.Supraviețuitoriise

întorclaBlackcliff,îșiprimescmăștileșimaipetrecpatruanisubnumeledecădeți,apoiîncădoi

anisubnumeledeȚeste.EușiHelsuntemîncategoriaȚesteMari,adicăsuntemînultimulande

pregătire.

Centurioniineurmărescdesubarcadelecareînconjoarăcurtea.Ținmâinilepebiceșiașteaptă

sosireacomandantuluiAcademieiBlackcliff.Suntnemișcațicaniștestatui.Măștileșipropriilelor

trăsăturis-auidentificatcutotuldemultăvremeșioriceurmădeemoțiearămasundevadeparte

întrecut.

Îmiatingmasca.Așvreasămi-opotsmulgemăcarosecundă.Lafelcașicolegiimei,amprimit-

oînprimazidecadet,lapaisprezeceani.FațăderestulelevilorșispreexasperareaHelenei,

mascadinargintmoale,caresemulează,nus-acontopitcutrăsăturilemele,așacumarfifost

deașteptat.Probabilpentrucămi-oscot,blestematăsăfie,oridecâteorisuntsingur.

AmurâtmascaîncădinziuacândunProfet–unuldintreoameniisfințiaiImperiului–mi-a

înmânat-oîntr-ocutiecăptușităcucatifea.Detestfelulîncareselipeștedeminecaunparazit.

Nu-miplacecumsemuleazăpefațameașiîncearcăsă-miintreînpiele.

Suntsingurulelevcăruiamascanui-adevenitunacupielea–lucrupecaredușmanilormeile

placesă-lscoatăînevidență.Înultimultimp,însă,mascaaînceputsăseluptecumine;forțează

procesuldecontopireprinzându-mi-sedeceafacufiresubțiri.Îmifacepieleasămisestrângăși

măsimtcașicumn-așmaifieuînsumi.Cașicumnuvoimaifiniciodatăcuînsumi.

—Veturius!

Demetrius,locotenentuldinplutonulluiHel,unindividdeșiratșicupărnisipiu,măstrigăîntimp

ceneocupămlocurileprintrecelelalteȚesteMari.

—Cinee?Cine-idezertorul?

—Nuștiu.Dexșiauxiliariil-auprins.

Măuitînjurdupălocotenentulmeu,darn-aajunsîncă.

—Amauzitcă-iunucenic.

Demetriusseuitălauntrunchidelemncareseridicădintrepietreledepavajînnegritedesânge

delabazaturnuluicuclopot.

—Unulmaimare,dinanulpatru.

EușiHeleneschimbămoprivire.FratelemaimicalluiDemetriusaîncercatșielsădezertezeîn

alpatruleaanpetrecutlaBlackcliff,cândaveanumaizeceani.Arezistattreioreînafaraporților,

pânăsă-laducălegionariiînfațacomandantului.Maimultdecâtmajoritatea.

—PoateafostvreoȚeastă,ziceHeleneșiscruteazărândurileelevilormari,cercetânddacă

lipseștecineva.

—PoateofifostMarcus,zicerânjindFaris,untipdelaminedinplutonmaiînaltdecâttoțiceilalți,

cupărulblondridicatîntr-ocreastăneregulamentară.SauZak.

Nuavemnoinoroculăsta.Marcus,cupieleatuciurieșiochiigalbeni,stăînprimulrândal

formațieinoastre,alăturideZak,frateleluigeamăn.Zak,născutaldoilea,estemaiscundșimai

suplu,darlafeldeticălos.ȘarpeleșiBroascaRâioasă,așalespuneHel.

MascaluiZakmaitrebuiesăiselipeascăînjurulochilor,înschimbaluiMarcuss-aprinszdravăn

șis-alipitcompletpestetrăsăturilelui,scoțândclarînevidențătrăsăturiledesubea–pânăși

cutaadâncădintresprâncene.DacăMarcusarîncercaacumsă-șiscoatămasca,și-arsmulge-o

cutotcujumătatedefață.Ceeacearînsemnaoîmbunătățire,încazullui.

MarcusseîntoarceșiseuitălaHelenecașicumi-arfisimțitprivirea,cuoexpresiedeanimalde

pradă.Mămănâncăpalmelesă-lstrângdegât.

„Nimicieșitdincomun”,îmireamintesc.„Nimiccaresătefacăsăsariînochi”.

Măforțezsămăuitînaltăparte.Să-latacpeMarcusînfațaîntregiișcoliarînsemnacategoric

cevaieșitdincomun.

HeleneremarcăprivirealacomăaluiMarcus.Strângepumniipelângăcorp,darînaintesăapuce

să-ideaolecțieȘarpelui,intrăîncurteaghiotantulcomandantului.

—Atenție!

Treimiidetrupuriseîncordează,treimiideperechidecizmebatdincălcâie,treimiidespinărise

îndreaptădintr-osingurămișcare,parcătrasedemânaunuipăpușar.Înlinișteacareurmeazăs-

arputeaauzișicumcadeolacrimă.

Nuauzim,însă,cumseapropiecomandantulAcademieiMilitareBlackcliff.Osimțimdoar,așa

cumsimțifurtunaapropiindu-se.Semișcăfărăzgomot,iesedesubarcadecauntigrudintufișuri.

Eîmbrăcatăcompletînnegru,delavestonulstrâmtpecorppânălacizmelecubombeurideoțel.

Arepărulblondstrânslaceafăîntr-uncocferm,cadeobicei.

EstesinguraMască-femeiedinlume–pânămâine,cândșiHelenevaabsolviAcademia.Spre

deosebiredeHelene,însă,comandantulemanăorăcealămortală,cașicumochiicenușiiși

trăsăturiletăioasei-arfifostsculptatedirectîninimaunuighețar.

—Aducețiacuzatul,spunecomandantul.

Doilegionariiesmărșăluinddinspateleturnului,trăgânddupăeiosiluetăscundă,neputincioasă.

Lângămine,Demetriusseîncordează.Zvonurileseadeveresc,dezertorulesteunucenicdinanul

patru,numaimaredezeceani.Pefațăîicurgesângecareseadunăînguleruluniformeinegre.

Soldațiiîlaruncăînfațacomandantului,iarelnufaceniciomișcare.

Pefațaargintieacomandantuluinuseciteșteabsolutnimic,atuncicândseuităînjoslaucenic.

Doarmâinileiseplimbăpecoadaneagră,dinlemnîmpletit,acravașeighintuitepecareoarela

cingătoare.Nuoscoatedelaloculei.Nuîncă.

—UcenicclasaapatraFalconiusBarrius.

Areovoceblândă,aproapeprietenoasă.

—Ți-aiabandonatpostuldelaBlackclifffărăintențiadeateîntoarce.Explică-te.

—Nuamnicioexplicație,comandante!

Băiatulmurmurăacelașicuvintepecarele-amspuscutoțiidesutedeoriînfațacomandantului,

singurelevorbepecarelepoțirostilaBlackcliffatuncicândaiîncurcat-orăudetot.

Eomareîncercarepentruminesă-mimenținfațalipsitădeexpresie,sănumiseciteascănimic

înochi.Barriusurmeazăsăfiepedepsitpentruofaptăpecareovoicomiteșieuînmaipuținde

treizecișișasedeore.Pestedouăzile,așputeafieuînlocullui.Plindesânge.Înfrânt.

—Vomcerepărereacolegilortăi.

Comandantulîșiîntoarceprivireasprenoișiparcăne-arloviorafalădevântînghețatdelamunte.

—UceniculFalconiusBarriussefacevinovatdetrădare?

—Da,comandante!

Strigătullaunison,nebunescînsălbăticialui,cutremurălespeziledepiatră.

—Legionari,zicecomandantul,duceți-llastâlp.

UrletelecareurmeazăîlsmulgpeBarriusdinstareadeșoc.Sezvârcoleșteșidădinpicioareîn

timpcelegionarăîlleagădestâlpulundevafibiciuit.

Colegiiluiucenici,aceiașibăiețiîmpreunăcucares-aluptat,atranspiratșiasuferitvremede

patruani,batpavajulcucizmeleși-șifluturăpumniiînaer.ÎnrândulȚestelordinfațamea,

Marcusstrigășielaprobator,cuochiiaprinșideobucuriediabolică.Seuitălacomandantcu

venerațiacuvenităuneizeități.

Simtoprivireîndreptatăspremine.Dinstângamăurmăreșteuncenturion.„Nimicieșitdin

comun”.Ridicpumnulșistriglaolaltăcuceilalți,urându-măpemineînsumi.

Comandantulscoatecravașașiomângâiecapeuniubit.Apoiocoboarășuierătorpestespatele

luiBarrius.Geamătulbăiatuluirăsunăîntoatăcurteașitoțieleviitac,împărtășindoclipădemilă.

RegulilesuntatâtdenumeroaselaBlackcliff,încâteimposibilsănuleîncâlcimăcardecâteva

ori.Cutoțiiamfostlegațicândvadestâlpulacela.Cutoțiiamsimțitmușcăturacravașei.

Linișteanudureazămult.Barriusțipă,iareleviiîirăspundurlândșiaruncându-iocări.Marcuse

celmaizgomotos,seapleacăînfață,practicscuipădeîncântare.Farisîlimităzbierând.Chiarși

Demetriusreușeștesăstrigeodatăsaudedouăori,cuochiiluiverzigoișipierduțiîndepărtare,

deparcăarficutotulînaltăparte.Lângămine,Heleneovaționează,darnusevedestropde

bucurieînexpresiaei,doarotristețeseveră.ReguliledelaBlackcliffîicersă-șiexprimefuriafață

detrădareadezertorului,iareafaceîntocmai.

Comandantulpareindiferentlazgomot,seconcentreazăpecearedefăcut.Ridicășicoboară

brațulcugrațiaunuidansator.PeBarriusîncepsă-llasepicioarele,iarcomandantulîidăocol,

oprindu-seoclipăînainteafiecăreilovituri,gândindu-sefărăîndoialăundesăloveascăpentruca

durereasăfieșimaimare.

Dupădouăzecișicincidelovituri,îlapucădeceafafărăvlagăși-iîntoarcecapulsprenoi.

—Uită-telaei,zicecomandantul.Uită-telaceipecarei-aitrădat.

Barriusroteșteochiiimplorator,căutânddisperatpecinevacarearputeasă-iaratemăcarun

dramdemilă.Arfitrebuitsăștiemaibinelacesăseaștepte.Privireaiseîngroapăînpietrele

pavajului.

Uralelecontinuășiloviturilepornescdinnou,iarșiiar.Barriuscadepepietreșiînjurulluise

întinderapidobaltădesânge.Isezbatpleoapele.Spercăminteal-apărăsitdeja.Spercănumai

poatesimținimic.

Măobligsămăuitîncontinuare.„Deastapleci,Elias.Casănumaiieiparteniciodatălaașa

ceva”.

DinguraluiBarriusieseungeamătcaungâlgâit.Comandantulcoboarăbrațulșiîncurteseface

liniște.Îlvădpedezertorrespirând.Inspiră.Expiră.Apoi,nimic.Numaiovaționeazănimeni.Se

ivesczorii.RazeledesoareseridicădinspateleturnuluinegrudelaBlackcliff,caniștedegete

însângerate,colorându-ipetoțiceidincurteîntr-unroșuaprins.

ComandantulîșiștergecravașadeuniformaluiBarriusînaintesăși-oagațedinnoulacingătoare.

—Duceți-lladune,leordonălegionarilor.Lăsați-lpradăsălbăticiunilor.

Peurmăniseadreseazătuturor.

—Datoriaînaintedetoate,pânălamoarte.DacătrădațiImperiul,vețifiprinșișivețiplăti.Rupeți

rândurile!

Formațiiledeeleviseîmprăștie.Dex,celcarel-aadusînapoipedezertor,seîndepărteazăfărăo

vorbă,cuchipulfrumosșiîntunecatparcăîngrețoșat.Farisîlurmeazășifărăîndoialăosă-lbată

peumărpeDexșiosă-ipropunăsăuitedegândurilenegrelavreunbordel.Demetriuspleacăde

unulsingurșisuntsigurcăsegândeștelaziuaaceeadeacumdoianicândafostobligatsă-și

vadăfratelemaimicmurindlafelcaBarrius.Nuvafiînstaresăvorbeascăoreînșir.Ceilalțielevi

părăsescrepedecurtea,încăvorbinddesprebiciuire.

—…doartreizecidelovituri,cepapă-lapte…

—…l-aiauzitcumhohotea,caofetițăsperiată…

—Elias.

VoceaHeleneieblândă,lafelșifelulîncareîmiatingebrațul.

—Haisămergem.Osătevadăcomandantul.

Aredreptate.Toatălumeaseîndepărtează.Artrebuisăplecșieu.

Nupot.

NimeninuseuitălarămășițeleînsângeratealeluiBarrius.Esteuntrădător.Esteunnimeni.Dar

cinevaartrebuisărămânălângăel.Cinevaartrebuisă-ljelească,măcaroclipă.

—Elias,ziceHelene,dedataastaautoritar.Mișcă-te!Osătevadă.

—Lasă-măunminut,răspundeu.Du-teînainte.

Vreasăsecertecumine,darprezențaeisareînochi,iareunumăclintesc.Pleacă,darsemai

uităodatăînapoi.Dupăceseîndepărtează,ridicprivireașivădcummăurmăreștecomandantul.

Neprivimînochide-acurmezișulcurțiișimăizbeștepentruasutaoarăcâtsuntemdediferiți.Eu

suntbrunet,femeiacomandanteblondă.Euampieleaarămie,aeiestealbăcavarul.Guraei

paremereudezaprobatoare,întimpceeuparamuzatșicândnusunt.Euamumerilațișimult

pesteunmetrunouăzeci,întimpceeaestemaiscundăchiardecâtofemeiede-aCărturarilorși

areosiluetăaproapecadetrestie.

Oricinene-arvedea,însă,stândalături,și-ardaseamacăavemacelașisânge.Delamamaam

moștenitpomețiieiînalțișiochiicenușii,decolorați.Mi-atransmisinstinctulnecruțătorșiviteza

dereacțiecarem-aufăcutcelmaibunelevalAcademieiBlackcliffdinultimiidouăzecideani.

Mama.Nuestecuvântulpotrivit.Mamaevocăiubire,căldurășidulceață.Nuabandonareaîn

deșertulTriballacâtevaoredupănaștere.Nuanidetăcereșideurăimplacabilă.

Amînvățatmultelucruridelafemeiaastacarem-apurtatînpântece.Unuldintreeleestesămă

controlez.Îmiînghitfuriașidezgustul,măgolescdeoricetrăire.Easeîncruntă,strâmbăpuțindin

buzeșiducemânalagât,urmărindcudegeteleliniileunuitatuajalbastrușiciudatcarerăzbate

desubguler.

Măașteptsăseapropieșisăvreasăștiedecesuntîncăacolo,deceoînfruntcuprivirea.Nuo

face.Seuitălamineîncăoclipă,apoiseîntoarceșidisparesubarcade.

Ceasuldinturnbateorașaseșitobelebubuie.„Toțieleviisăseprezintelapopotă”.

Labazaturnului,legionariiadunășiducdeacolorămășițeleluiBarrius.

Curtearămânetăcută,pustie,cuexcepțiamea,caremăuitlabăltoacadesângedinloculunde

cândvaastatunbăiat,înghețatdecertitudineacă,dacănusuntatent,voisfârșiexactlafelcael.

5.

Laia

Linișteacatacombelorelafeldenesfârșităcaonoaptefărălunășilafeldesinistră.Astanu

înseamnăcătunelelesuntpustii.Imediatcepătrunddincolodegrilaj,unșobolanîmitreceînfugă

pestepicioareledesculțeșiunpăianjencâtpumnulcoboarăpepânzaluilacâtevadegetedefața

mea.Îmimușcpumnulcasănuțip.

„Salvează-lpeDarin.GăseșteRezistența.Salvează-lpeDarin.GăseșteRezistența”.

Îmișoptescuneoriacestecuvinte.Decelemaimultori,lerepetîngând.Măținînmișcare,sunt

undescântecmenitsăalungespaimacare-midătârcoaleminții.

Nupreaștiusigurceartrebuisăcaut.Otabără?Oascunzătoare?Unsemndeviață,altuldecât

rozătoarele? CumcelemaimultedintregarnizoaneleImperiuluiseaflălaestdecartierulCărturarilor,mă îndreptsprevest.Chiarșiînacestlocuitatdecer,potarătacuprecizieunderăsareșiunde apunesoarele,undeseaflă,sprenord,Antium,capitalaImperiului,șiNavium,portulcelmaisudic. Amacestsimțdecândmăștiu.CânderammicășiSerramisepăreaunorașuriaș,totreușeam sămădescurc. Astaîmidăcuraj–măcarn-osămăînvârtîncerc. Soarelesemaistrecoarăovremeîncatacombeprintregrilajeledinstradă,luminândslab pardoseala.Măsprijindeperețiiplinidecripte,înghițindu-mirepulsiafațădeduhoarea împrăștiatădeoaseleputrezite.Ocriptăesteoascunzătoarebună,dacăseapropievreopatrulă aRăzboinicilor.„Oaselesuntdoaroase”,îmispun.„Opatrulăte-aromorî”. Laluminazileiîmivinemaiușorsăalungîndoielileșisămăconvingdeunasingurăcăvoigăsi Rezistența.Darmergdeoreînșir,luminapăleșteșivinenoaptea,caocortinăcăzutăpesteochi. Odatăcunoaptea,fricadășieanăvalăînminteamea,caunrâucarearuptzăgazul.Fiecare zgomotînfundatmăducecugândullaunsoldat,fiecarezgrepțănat,laohoardădeșobolani. Catacombelem-auînghițitașacumînghitepitonulunșoarece.Mătrecfiorii,știucăamexact șansaaceluișoricelsăsupraviețuiescaici,subpământ. „Salvează-lpeDarin.GăseșteRezistența”. Foameami-afăcutstomaculghem,iarseteaîmiardegâtlejul.Vădotorțăpâlpâindundeva departeșisimtonevoiedemoliesămăapropiideea.DartorțamarcheazăteritoriulImperiului. SoldațiiauxiliaricarefacdegardăîntunelsuntprobabilPlebei,ceimaidejosdintreRăzboinici. Dacăm-arprindeaiciungrupde-allor,nicinuvreausămăgândesccemi-arface. Măsimtcaunanimalvânatșilaș,adicăexactașacummăconsiderăImperiul–cumîiconsideră petoțiCărturarii.Împăratulspunecăsuntemoamenilibericaretrăimdinmărinimialui.Asta-io glumă!Nuputemdețineproprietăți,nuputemmergelașcoalășiceamaimicăîncălcarealegilor netransformăînsclavi. Nimeninuîndurăatâtaîmpilare.Tribaliisuntapărațideuntratat;întimpulinvaziei,auacceptat legileRăzboinicilorînschimbuldreptuluipoporuluilordeasemișcaliber.Marinariisuntprotejați degeografieșidecantitățileenormedemirodenii,decarneșideoțelpecarelevând. ÎntotImperiul,doarCărturariisunttratațicaniștegunoaie. „Atunci,înfruntăImperiul,Laia”,audînmintevocealuiDarin.„Salvează-mă.GăseșteRezistența.” Întunericulmăfacesă-miîncetinescpașiipânăcândaproapemătârăsc.Măafluîntr-untunel îngust,aicăruiperețiseapropieșimaimult.Sudoareaîmișiroieștepespateșitremurdintoate încheieturile–urăscspațiilestrâmte.Ecoulrespirațieimeledevineunhârâitsonor.Undevaîn fațăcaderegulatunstropdeapă.Câtestafiiorfibântuindacestloc?Câtespiritedornicede răzbunarehălăduiescprintuneluri? „Încetează,Laia.Nuexistăstafii.”Cânderamcopil,i-amascultatoreînșirpepovestitoriiTribali

depănându-șilegendelecupersonajefantastice:Zburătorulșitovarășiiluidjinni:stafii,efriți{1},

spectreșiduhuri.

Uneori,poveștilesetransformauîncoșmaruri.Cândse-ntâmplaasta,Darineracelcaremă

liniștea.SpredeosebiredeTribali,Cărturariinusuntsuperstițioși,iarDarinamanifestat

întotdeaunaunscepticismcărturărescsănătos.„Nu-iniciostafieaici,Laia”.Îiaudglasulînminte

șiînchidochii,îngăduindu-misămălasliniștitădinnoudeprezențalui.„Nusuntniciduhuri.Nu

existăașaceva.”

Ducmânasprebrățară,cumfacdecâteoriamnevoiedeforță.S-aînnegritdetot,daroprefer

așa.Atrageatențiamaipuțin.Pipăimodelulîncrustatînargint,oseriedeliniicareseîmbină

laolaltăîntr-unmodpecare-lrecunoscșiînvis.

Mamami-adatbrățaraultimadatăcândamvăzut-o.Aveamcinciani.Esteunadintreamintirile

melecelemaiclaredespreea–mirosuldescorțișoarăalpărului,strălucireadinochiieicamarea

înfurtună.

„Păstreaz-opentrumine,greierașule.Doarosăptămână,pânăcândmăîntorc”.

Oarece-arspunemamaacum,dacăarșticăi-ampăstratbrățara,darnul-amapăratpesingurul

eifiu?Cămi-amsalvatpropriapielesacrificându-mifratele?

„Vezi-țidetreabă.Salvează-lpeDarin.GăseșteRezistența.”Iaumânadepebrățarășimerg

înainte.

Curânddupăaceeaaudprimulzgomotînspatelemeu.

Oșoaptă.Scârțâitdecizmepepiatră.Dacăîncriptănueraliniștedeplină,nicinuașfibăgatde

seamă,zgomotelesuntînăbușite.Preaslabecasălefacăunsoldatauxiliar.Preafurișatepentru

cinevadinRezistență.OMască?

Inimaîmibubuieșimăîntorc,scrutândîntunericulcasmoala.Măștilesepotstrecuraprin

aceastăbeznălafeldeușorcanălucile.Așteptîmpietrită,darlinișteaselasădinnoupeste

catacombe.Numămișc.Nurespir.Nuaudnimic.

Șobolan.Doarunșobolan.„Unulenorm,poate…”

Îndrăznescsăpășescdinnoușisimtmirosdepieleșidefum–mirosdeom.Măaplecșipipăi

pejosdupăoarmă–opiatră,unbăț,unos,oricem-arajutasă-lînfruntpeurmăritor.Peurmă

iascaaprindefitilul,aerulsfârâieșiîntr-oclipă,otorțăseaprindecuunșuierat.

Măridicînpicioare,îmiacopărfațacumânașisimtsubpleoapevâlvătaiatorței.Măsilescsă

deschidochiișivădînjurulmeușasesiluetecuglugă,cuarcurileîncordateșisăgețileîndreptate

spreinimamea.

—Cineești?măîntreabăunadintresiluete,făcândunpasînfață.

Arevoceacalmășifărăexpresieaunuilegionar,darfărăintensitateașiautoritateadeRăzboinic.

Brațelegoaleîisuntmusculoaseșisemișcăelegantșigrațios.Țineîntr-omânăuncuțitcare

pareprelungireapropriuluisăucorp,iarîncealaltămână,torța.Încercsă-ivădochii,darsunt

ascunșideglugă.

—Vorbește.

—Eu…

Dupăatâteaoredetăcere,abiareușescunfeldecârâit.

—Îicautpe…

Decenum-amgânditlaastadinainte?Nulepotspunecăvreausă-igăsescpeceidinRezistență.

Niciunomcumăcarjumătatedecreiern-arrecunoaștecăumblădupărebeli.

—Percheziționeaz-o,zicebărbatul,cândeunuștiucesămaispun.

Oaltăsiluetă,zveltășifeminină,îșipunearculînspinare.Torțaardeînspateleeișiîiascunde

fațasubumbrelungi.ParepreamărunțicăpentruunRăzboinicșipieleadepebrațeleeinue

înnegritădesoarecaaunuiMarinar.AratăaCărturăreasăsauafemeieTribală.Poatereușescsă

măînțelegcuea.

—Terog,lasă-măsă…începsăspun.

—Taci,spunebărbatulcareavorbitșimaidevreme.Aigăsitceva,Sana?

Sana.UnnumedeCărturar,scurtșisimplu.DacăeraRăzboinică,arfichemat-oAgrippina

Cassius,ChrysillaAromansaucevalafeldelungșidepompos.

SimplulfaptcăedinstirpeaCărturarilornumăfacesămăsimtînsiguranță.Amauzitdehoți

Cărturaricareîșifacveaculprincatacombe.Sestrecoarăaicipringrilajeșidauiamaînjur,

ucigândpeoricineleieseîncale,înaintesăseîntoarcăînbârlogullor.

Sanaîmipipăiebrațeleșipicioarele.

—Obrățară,spuneea.Arputeafidinargint.Nu-midauseama.

—Numi-oiei!spun,șisarîntr-oparte,iararcurilecelorlalțiseîndreaptășimăiaudinnoulațintă.

Vărog,lăsați-măsăplec!FacpartedintreCărturari.Suntunade-avoastră.

—Terminătreaba,spunebărbatulcareavorbitmaiînainte.

Lefacesemncelorlalțișiîncepsăseretragăînapoiînîntuneric.

—Îmiparerău,ofteazăSana.

Areunpumnalînmână.Mădauunpasînapoi.

—Terog,nu!ziceușiîmiîmpletescdegetelecasănusevadăcumtremur.Afostbrățaramamei.

Estesingurullucrucaremi-amairămasdelafamiliamea.

Sanacoboarăpumnalul,darapoișefulhoțilorostrigăși,văzândcășovăie,pășeștesprenoi.Între

timp,îlstrigăunuldintreoameniilui.

—Keenan,fiiatent!Vinepatrulaauxiliarilor!

—Împrăștiați-văcâtedoi,răspundeKeenanșicoboarătorța.Dacăvăurmăresc,atrageți-ideparte

debazanoastră,altfelsuntețirăspunzători.Sana,iabrățarafeteișihaisămergem!

—N-oputemlăsaaici,ziceSana.Ovorgăsi.Știice-ivorface.

—Nu-itreabanoastră.

SananuseclinteșteșiKeenanîiîmpingetorțaînmână.Cânddăsămăapucedebraț,Sanase

vârăîntrenoi.

—Avemnevoiedeargint,aidreptate,ziceea.Darnudelaoameniinoștri.Dă-ipace!

DintunelrăzbatecadențainconfundabilăavocilorunorRăzboinici.Încăn-audescoperitlumina

torței,darovorobservaîncâtevasecunde.

—Lanaiba,Sana!

Bărbatulîncearcăsătreacăpelângăfemeie,dareaîlîmpingecuoforțănebănuită,carefacesă-i

cadăglugadepefață.Luminatorțeiîicadepechipșimiemisetaierăsuflarea.Nunumaipentru

căestemaibătrânădecâtamcrezut,cidincauzadușmănieiferocepecarei-odescifrezîn

trăsături.Vădpegâtuleiuntatuajreprezentândunpumnridicat,răsăritdintr-oflacără.Dedesubt,

cuvântulIzzat.

—Ești…Voisunteți…

Nupotrosticuvintele.OchiiluiKeenanseoprescdeasemeneapetatuajșiînjură.

—Aifăcut-olată,îiziceelSanei.N-oputemlăsaaici.Dacălespunesoldațilorcăne-avăzut,vor

inundatunelelenumaicasănescoatăafară.

Stingetorțacuomișcareiuteșimăapucădebraț,trăgându-mădupăel.Măîmpiedicșiîllovesc

înspate,iarelîntoarcerepedecapul.Îivădînochiizbucnireadefurie.Măînvăluiedinnoumirosul

luiiute,defum.

—Iartă…

—Tacidingurășiuită-tepeundemergi.

Estemaiaproapedecâtmăașteptam,îisimtînurecherăsuflareacaldă.

—Dacănu,tearuncîntr-ocriptă.Mișcă-te!

Îmimușcbuzașiîlurmez,încercândsămăgândescmaidegrabălatatuajulSanei,decâtla

amenințarealui.

Izzat.Esteuncuvântînreiaveche,limbavorbitădeCărturariînaintedeinvaziaRăzboinicilorșide

obligațiadeavorbicutoțiiserrana.Izzatînseamnămultelucruri.Forță,onoare,mândrie.În

ultimulsecol,însă,aajunssăsemnificecevaspecial:libertate.

Oameniiăștianusuntobandădehoți.SuntRezistența.

6.

Elias

UrleteleluiBarriusîmizgâriecreieruloreînșir.Îivădtrupulcăzând,îiaudrăsuflareagreoaie,simt

mirosuldesângerămaspecaldarâm.

Morțilealtorelevinumătulburădeobiceilafeldemult.Nicin-artrebui,moarteaîmiesteun

prietenvechi.Pânălaunpunct,neînsoțeștepetoțiceidelaBlackcliff.Să-lvădpeBarriusmurind

aînsemnat,însă,altceva.Totrestulzileiîmiiesușordinfireșisuntcuminteaaiurea.

Proastameadispozițienutreceneobservată.Întimpcemăduclaantrenamentuldeluptă

împreunăcualteȚeste,îmidauseamacăFaristocmaim-aîntrebatcevapentruatreiaoară.

—Arățideparcățis-arfiîmbolnăvitdesifiliscurvapreferată,ziceel,atuncicândmormăioscuză.

Cenaibaecutine?

—Nimic!

Îmidauseamapreatârziucâtdefuriossunărăspunsulmeu,câtdenepotrivitpentruoȚeastăpe

punctulsătermineșcoalașisădevinăMască.Artrebuisăfiuîncântat,săarddenerăbdare.

FarisșiDexseuitălamineneîncrezători,iareutragoînjurătură.

—Eștisigur?măîntreabăDex.

Dexestegenulcarerespectăregulile.Așaafostmereu.Defiecaredatăcândmăprivește,îmi

dauseamacăseîntreabăcumdemascaîncănumis-alipitperfectdechip.„Vezi-țidetreabata”,

îmivinesă-ispun,darpeurmăîmiamintesccănu-iunbăgăcios.Dexesteprietenulmeușie

sincerîngrijorat.

—Azi-dimineață,labiciuire,ziceel,eraicam…

—Hei,lasăomulînpace,ziceHeleneșisestrecoarăîntrenoi,aruncândunzâmbetspreFarisși

spreDexșiluându-măveselădedupăumeri,întimpceintrămînsalaarmelor.

Facesemnspreunrastelcusăbii.

—Hai,Elias,alege-țiarma.Teprovoclaluptă,celmaibundintreiatacuri.

Seîntoarceșilespunecelorlalțiceva,întimpceeumăîndepărtez.Apucosabietocităde

antrenamentșiverificdacăebineechilibrată.Pesteoclipă,îisimtalăturiprezențaliniștitoare.

—Cele-aispus?oîntreb.

—Căbunicultăutetotbatelacap.

Încuviințez.Ceamaibunăminciunăsebazeazăpeadevăr.BuniculeoMascăși,camaitoate

Măștile,nu-lmulțumeștedecâtperfecțiunea.

—Mulțumesc,Hel.

—Cuplăcere.Mărăsplăteștidacăteaduni.

Eumăîncrunt,iareaîncrucișeazăbrațele.

—Dexestelocotenentultăușinul-ailăudatpentrucăaprinsundezertor.Aremarcatșiel.Tot

plutonultăuabăgatdeseamă.Iarlapedeapsă,n-aifost…alăturidenoi.

—Dacăprinastavreisăspuicănumi-aucursbaleledupăsângeleunuibăiatdezeceani,atunci

aidreptate.

Heleneîșimijeșteochii,destulcâtsă-midauseamacăopartedineaestedeacordcumine,

chiardacăn-arrecunoașteniciodată.

—Marcusavăzutcumairămasînurmădupăbiciuire.ElșiZakîmprăștievorbacăpedeapsațis-

apărutpreaaspră. Ridicdinumeri.Deparcămi-arpăsacespunȘarpeleșiBroascaRâioasă. —Nufiidiot.Marcusabiaașteaptăsă-ibagebețe-nroatemoștenitoruluiCaseiVeturiacuozi înaintedeabsolvire. Sereferălafamiliamea,unadintrecelemaivechișirespectatedinImperiu,folosindtitlulformal. —Teacuzăderăzvrătire. —Măacuzăderăzvrătireodatăladouăsăptămâni. —Dedataasta,aifăcutcevacare-lîndreptățește. Oprivescfixînochișivremedeoclipătensionatămiseparecăștietotul.Darînexpresiaeinu seciteștecăarfifurioasăsaucămăjudecă.Edoarîngrijorată.Îmiînșirăpăcateleșilenumără pedegete. —Eștișefulplutonuluidegardă,darnul-aiprinschiartupeBarrius.L-aprinslocotenentultău,iar tunul-aifelicitat.Abiadacăți-aiascunsdezaprobareafațădepedeapsaaplicatădezertorului.Ca sănumaispuncăsuntemcuoziînainteaabsolvirii,iarmascaabiadacăaînceputsățise lipeascădefață. Așteaptăunrăspuns.Cumnuspunnimic,ridicădinumeri. —Dacănueștimaiprostdecâtpari,chiarșituîțidaiseamacumsevădlucrurileastea,Elias. DacăMarcustedenunțălaGardaNeagră,existăsuficientemotivesătetrezeșticuovizitădin partealor. Simtunghimpeînceafă.GardaNeagrăestedesemnatăsăseasiguredeloialitateamilitarilor. Arecaemblemăopasăre,iarșefulei,odatăales,renunțălanumelepropriușiisespunepurși

simpluSfrânciocul{2}.EstemânadreaptăaÎmpăratuluișialdoileaomcaputeredinImperiu.

Sfrâncioculactualareobiceiulsătorturezemaiîntâișiabiapeurmăsăpunăîntrebări.Dacă

aceștinenorocițiînarmurinegrem-arvizitaînmiezdenoapte,așsfârșiprinaajungelainfirmerie

pentrumultesăptămâni.Întregulmeuplans-arducederâpă.

Încercsăn-oprivesctăiospeHelene.Trebuiesăfieplăcutsăcrezicuatâtaardoareînideilepe

carenilebagăpegâtImperiul.Oareeudecenupotficaea,catoțiceilalți?Ofidincauzăcă

mamam-aabandonat?DincauzăcăamtrăitprimiișaseanidinviațăprintreTribali,carem-au

învățatmilașicompasiunea,înlocsămăînvețeviolențașiura?Dincauzăcătovarășiimeide

joacăaufostTribali,MarinarișiCărturari,înlocsăfieAristocrați?

Helîmiîntindeosabie.

—Concentrează-te,spuneea.Terog,Elias.Încăozi.Peurmă,suntemliberi.

Exact.LiberisăneprezentămladatoriecaslujitoridesăvârșițiaiImperiului,săconducem

oameniilamoarteînrăzboaielefărăsfârșitdelagranițelecuSălbaticiișicuBarbarii.Aceiadintre

noicarenuvorfitrimișilafrontierăvorprimicomandaunororașe,vorvânaluptătoriidin

RezistențăsauspioniiMarinarilor.Vomfiliberi,cesămaivorbim!Liberisă-lridicămînslăvipe

Împărat.Liberisăviolămșisăucidem.

Ciudat,darastanumiseparelibertate.

Numaispunnimic.Helenearedreptate.Atragpreamultatențiaasupramea,iarBlackcliffnu-i

câtușidepuținloculpotrivitpentruașaceva.Eleviisuntcanișterechiniînfometațicândvine

vorbasăreclameorăzvrătire.Edeajunsoumbrădeîndoialășidaunăvalăcâtaiclipi.

RestulzileimăstrăduiescsămăportcaoMascăînajunulabsolvirii–îngâmfat,necioplit,violent.

Parcăm-așascundetăvălindu-măînmizerie.

Searamăîntorcîncămăruțameaminusculădincazarmăpentrucâtevaminuteprețioasedetimp

liber.Îmismulgmascașioaruncpepatuldecampanie,oftândușuratcândnu-imaisimt

strânsoarea.Îmivădchipulreflectatînsuprafațaeilucioasășimăstrâmb.Înciudagenelornegre

șidesedecareFarisșiDexobișnuiescsă-șibatăjoc,ochiimeiseamănăatâtdemultcuai

mamei,încâturăscsă-ivăd.Nuștiucineestetatălmeușinu-mimaipasădemultăvreme,darîmi

dorescpentruasutaoarăcamăcarsăfimoștenitochiilui.

DacăvoireușisăfugdinImperiu,nuvamaiconta.Oameniiîmivorvedeaochiișivorspunecă

suntdinstirpeaRăzboinicilor,darnusevorgândilacomandant.SuntmulțiRăzboinicicare

bântuieprinsudcanegustori,mercenarisaumeșteșugari.Măvoipierdeprintreceilalțiomie.

Afară,turnulcuclopotanunțăoraopt.Maisuntdouăsprezeceorepânălaabsolvire.Treisprezece

pânălasfârșitulceremoniei.Încăoorădesocializarepoliticoasă.CasaVeturiaesteocasă

distinsă,buniculvadorisăstrângmâinileazecideoameni.Înceledinurmă,însă,măvoiretrage,

iarapoi…

„Libertate.Însfârșit”.

Niciunelevn-amaidezertatvreodatădupăabsolvire.Deces-ofifăcut?IaduldelaBlackcliffe

motivuldezertării.Dupășcoalăscăpămdeel,devenimnoiînșinecomandanți,primimpropriile

misiuni.Câștigămbani,poziție,respect.ChiarșicelmaimăruntdintrePlebeisepoatecăsătoriîn

lumeabună,dacădevineoMască.Niciunomcusimțulrealitățiin-arîntoarcespatelelaașaceva,

maialesdupăaproapecincisprezeceanidepregătire.

Deaceea,mâineestemomentulcelmaipotrivitpentruevadare.Douăziledupăabsolvire

urmeazăonebuniegenerală–petreceri,serate,baluri,banchete.Dacădispar,măcarozin-osă

segândeascănimenisămăcaute.Vorpresupunecăzacbeatîncasavreunuiprieten.

Simtcucoadaochiuluitunelulcarepleacădesubvatradincamerameasprecatacombeledin

Serra.Mi-aluattreilunisă-lsap,blestematul.Încădouălunisă-lconsolidezșisă-lascundde

ochiicercetătoriaipatrulelorauxiliare.Șiîncădouăsăcartezdrumulprincatacombepânăla

ieșireadinoraș.

Șaptelunidenopțifărăsomn,destatcuochiiînpatrușideîncercatsămăcomportnormal.Dacă

reușescsăscap,aumeritatpedeplin.

Bătaiatobeloranunțăcăîncepebanchetuldeabsolvire.Pestecâtevasecunde,cinevaciocănește

înușamea.„Miidedraci!”TrebuiasămăîntâlnesccuHeleneînfațaclădirii,iareunicimăcarnu

m-amîmbrăcat.

Helenebatedinnoulaușă.

—Elias,nu-țimaiîntoarcegeneleșivinoodată.Întârziem.

—Staiașa,răspund.

ÎmiscotuniformașichiaratunciHelenedeschideușașiintră.Iseînroșeștepieleadepegâtcând

măvededezbrăcatșiseuităînaltăparte.Ridicdintr-osprânceană.Helenem-amaivăzutgolde

zecideori–rănit,bolnav,suferinddupăvreunuldintreantrenamenteleinsuportabilecu

comandantul.N-artrebuicagoliciuneameasă-imaiproducăvreoreacție,poatecelmultsă-și

deaochiipestecapșisă-miarunceocămașă.

—Aidegândsătegrăbești?

Vorbeștecasăspargălinișteagreaașternutăîntrenoi.Iaudincuieruniformadeparadășio

încheiiute,nedumeritdestânjenealaei.

—Băiețiiauplecatdeja.Auziscăneținlocurișinouă.

HeleneîșimaseazăușortatuajulAcademieiBlackcliffdepeceafă–unrombnegruculaturile

curbate,careiseaplicăfiecăruielevlasosireaînșcoală.Eaaîndurattatuareamaibinedecât

majoritateacolegilornoștridean,custoicismșifărăsăplângă,întimpcerestulnevăicăream.

Profețiin-auexplicatniciodatădeceacceptălaBlackcliffosingurăfatăîntr-ogenerație.Nui-au

spusniciHeleneideceauales-opeea.Oricemotivauavut,elimpedecăn-afostoîntâmplare.O

fiHelenesingurafatădepe-aici,dareunmotivpentrucareterminăatreiaînpromoțianoastră.Și

dinacelașimotiv,ceicareseluaudeeaauaflatcă-imaibines-olaseînpace.Eisteață,iuteși

nemiloasă.

Acum,înuniformăneagră,cucoadaaurieînconjurându-icapulcaocoroană,elafeldefrumoasă

caprimazăpadăaiernii.Ourmăresccumîșiducedegetelelungilaceafă,cumîșilingebuzele.

Măîntrebcumarfisăsărutaceagură,s-oîmpingpeHelsprefereastrășisă-milipesctrupulde

alei,să-iscotagrafeledinpăr,să-isimtmoliciuneasubdegete…

—Ăă…Elias?

—Mmm…

Îmidauseamacămăholbezlaeașiîmidesprindprivirea.„Aifanteziicuprietenataceamaibună,

Elias.Jalnic”.

—Scuză-mă.Sunt…obosit.Haisămergem.

Helmăpriveșteciudatșifacesemncucapulspremascarămasăpepat.

—S-arputeasăainevoiedechestiaaia.

—Aidreptate.

Săaparifărămascăesteoofensăcaresepedepseștecubiciul.N-ammaivăzutvreoȚeastăfără

mascădecândaveampaisprezeceani.Șinicipeminenum-avăzutnimeni,înafarădeHel.

Îmipunmasca,încercândsănumăcutremurepoftacucareselipeștedeminemetalulargintiu.

„Amairămasozi”.Peurmăovoiscoatepentrutotdeauna.

Cândieșimdincazarmă,tobeleanunțăapusul.Cerulalbastrudevineviolet,iardogoarea

deșertuluiîncepesăslăbească.UmbreleînserăriiseamestecăpelespezilenegrealeAcademiei

Blackcliff,făcândclădirilecubicesăparănefirescdemari.Ochiimeisfredelescîntunericul,

uitându-sedupăposibileamenințări,unobiceipecarel-amdobânditcânderamcinciar.Pentruo

clipămiseparecășiumbrelemăprivesc,darapoisenzațiadispare.

—CrezicăvorvenișiProfețiilaîntâlnire?întreabăHel.

„Nu”,așvreasăspun.„Oameniinoștrisfințiaulucrurimaibunedefăcut.Săseînchidăînpeșteri,

depildă,șisădescifrezeprofețiiînmăruntaieleoilor”.

—Măîndoiesc,atâtspun.

—Credcăs-arșiplictisidupăcincisutedeani,ziceHelenefărăurmădeironie,iareumă

cutremurdetâmpeniaacesteiafirmații.

CumpoatecinevaatâtdeinteligentcaHelenesăcreadăcăProfețiisuntnemuritori?

Nu-isingura.RăzboiniciicredcăputereaProfețilorsetragedinfaptulcăsuntposedațidespiritele

morților.MăștileîivenereazăînmodspecialpeProfeți,pentrucăeihotărăsccaredintrecopiii

RăzboinicilorvormergelaBlackcliff.Profețiisuntceicarenedaumăștile.Șisuntemînvățațică

totProfețiiauridicatAcademiaBlackcliffîntr-osingurăzi,înurmăcucincisutedeani.

Existădoarpaisprezeceastfeldefăpturicuochiiroșii,iarînrareleocaziicândîșifacapariția,toți

lisesupun.MulțidintreconducătoriiImperiului–generali,Sfrânciocul,chiarșiÎmpăratul–merg

înfiecareanînpelerinajlabârloguldinmunțialProfeților,cerându-lesfatulînproblemedestat.

Chiardacăpentrutoatălumeacuundramdeminteelimpedecănu-sdecâtoșleahtăde

șarlatani,suntprezentațiîntotImperiulnudoardreptnemuritori,cișicaoracoleșicititoriai

gândurilor.

MajoritateaelevilordelaBlackcliffîivădpeProfețidedouăoriînviațalor:cândsuntaleșisă

meargălaAcademieșicândprimescmăștile.Heleneaavutînsămereuofascinațiespecială

pentrusfințiilelor,nu-iosurprizăcăsperăsăaparășilaabsolvire.

OrespectpeHelene,darînaceastăchestiunenusuntemdeacord.MiturileRăzboinicilorsuntla

feldecredibilecafabuleleTribalilor,cadjinniișiZburătorul.BuniculesteunadintrepuțineleMăști

carenucredeînprostiacuProfeții,șiîmirepetdinnouînmintelitanialui.„Câmpuldeluptăe

templulmeu.Sabiami-epreot.Dansulmorțiimi-erugăciune.Lovituradegrațiemi-eiertarea

păcatelor”.Acestcrezestetotce-mitrebuie.

Amnevoiedetotautocontrolulcasă-mițingura.Heleneîșidăseama.

—Elias,suntmândrădetine,ziceea,peuntonciudatdeformal.Știucâtdemultatrebuitsălupți.

Mamata…

Seuităînjurșicoboarăvocea.Comandantulareiscoadepestetot.

—Mamataafostmaiseverăcutinedecâtcunoiceilalți.Daraidovedit-o.Aimuncitdingreu.Ai

făcuttotulcumtrebuie.

Areovoceatâtdesinceră,încâtșovăioclipă.Pestedouăzilenuvamaicredelafel.Pestedouă

zilemăvaurî.

„Amintește-ți-lpeBarrius.Amintește-țiceurmeazăsăfacidupăabsolvire”.

Îidauunghiontînumăr.

—Facipefetițaprostuțăcumine?

—Las-obaltă,porcule,îmirăspundeeacuunpumnînbraț.Încercamsămăportfrumos.

Chipurile,râddininimă.„Tevortrimitesămăvânezi,dupăcefug.Petineșipealții,bărbațipe

care-iconsiderfrați”.

Ajungemlapopotă,iarlarmadinăuntruneîntâmpinăcaunval–râsete,fanfaronadășivorbăria

răgușităatreimiidetineriaflațiînajunulvacanțeisaualabsolvirii.Niciodatănuseaudeașade

tarecândestedefațășicomandantul.Mărelaxezpuțin,bucuroscănuneîntâlnim.

Helmătragelaunadintremeselelungi,undeFarisîiregaleazăperestulprietenilornoștricu

povesteaescapadelorluirecentelabordeluriledepemalulrâului.ChiarșiDemetriuszâmbește,

deșimoarteafrateluimaimicîncăîlbântuie.

Farisseuitălanoi,plimbându-șiprivireasugestivdelaunullaaltul.

—Da’știucăv-aluatcevatimp,ziceel.

—Veturiussedichiseaspecialpentrutine,ziceHei,apoiîiîmpingemaiîncolotrupuluriașșine

așezăm.Deabial-amsmulsdinfațaoglinzii.

Ceilalțidelamasăhuiduie,iarLeander,unuldintresoldațiiluiHel,îicereluiFarissătermine

povestea.Lângămine,DexpoartăodisputăcuTristas,aldoilealocotenentalluiHel.Eunbăiat

brunetșiserios,cuoprivireinocentăînochiimarialbaștrișicunumelelogodniceilui,AELIA,

tatuatcumajusculepeunuldintrebicepși.

Tristasseapleacăînfață.

—Împăratulareaproapeșaptezecideanișiniciunurmașdesexmasculin.Credcăacumvafi

momentul.AnulîncareProfețiiosăaleagăunnouÎmpărat.Onouădinastie.VorbeamcuAelia

și…

—Înfiecareansuntuniicarecredcăavenitmomentul,ziceDexși-șidăochiipestecap,

neîncrezător.Șiuitecănuseîntâmplă.Elias,spunetu.Spune-iluiTristascăeidiot.

—Tristas,eștiidiot.

—DarProfețiisusțin…

PufnescscurtșiHelenemățintuieștecuprivirea.„Păstrează-țiîndoielilepentrutine,Elias.”Îmi

facdelucruumplânddouăfarfuriicumâncareșiîmpingunaînainteaei.

—Poftim,zic.Ianiștelături.

—Ce-iasta?miroaseeabănuitoareterciuldinfarfurie.Balegădevacă?

—Nutevăicări,ziceFariscuguraplină.Gândește-telasăraciicinciari,eitrebuiesăseîntoarcăla

terciulăstadupăpatruanifericițidejefuitferme.

—Maibinelasăraciiucenici,îlcontraziceDemetrius.Poțisă-țiimaginezicăeimaiaudemâncat

așacevaîncădoisprezece,treisprezeceani?

Însalademese,majoritateaucenicilorzâmbescșirâdlafelcatoatălumea.Câțiva,însă,ne

urmăresclafelcumumblăvulpileflămândepeurmeleleului–poftindlaceavemnoi.

Îmiimaginezjumătatedintreeidispărând,mi-iimaginezniștestârvurireci.Astasevaalegedeei

înaniideprivațiunișisuferințăcare-iașteaptă.Vorînfruntaaniiaceiamurindsausupraviețuind,

supunându-sesaupunându-șiîntrebări.Ceicareîșipunîntrebărisuntdeobiceișiceicaremor.

—NuparesălepesepreamultdeBarrius.

Vorbelemi-auieșitdingurăfărăsămăpotstăpâni.Lângămine,trupulHeleneiînțepeneștelafel

caapacândîngheață.Dexseîncruntădezaprobator,înăbușindu-șiuncomentariu.Pesteîntreaga

masăselasăliniștea.

—Decearfisupărați?întreabăMarcusdelamasadealături,undestăîmpreunăcuZakșicuun

grupdeamici.Ticălosulălaaprimitcemerita.Mi-așfidoritnumaisărezistemaimult,casăfi

suferitmaitare.

—Nuți-acerutnimenipărerea,Șarpe,ziceHelene.Și,oricum,puștiulemortdeja.

—Norocullui,intervineFaris,luândofurculițăcumâncareșilăsând-osăcadădezgustatîn

farfuriadetablă.Măcarnutrebuiesămaiînghitălăturileastea.

Ceidelamasăîncepsăchicoteascășidiscuțiileînflorescdinnou.DarMarcusasimțitmirosde

sângeșirăutatealuipluteșteînaer.ZakseuitălaHelene,apoișopteștecevalaurecheafratelui

său.Marcusnu-lbagăînseamă,măfixeazăpeminecuochiiluidehienă.

—Eraidistrusazi-dimineațădincauzatrădătoruluiăluia,Veturius.Ți-afostprieten?

—Plimbăursu’,Marcus.

—Aipetrecutogrămadădetimpjos,încatacombe…

—Cevreisăspui?

Heleneducemânasprearmă,darFarisooprește.

Marcusn-obagăînseamă.

—Aidegândsăfugi,Veturius?

Mădezmeticescîncet.„Esteopresupunere.Încearcăsăghicească”.Nupoatesăștieceamde

gând.Amfostatent,iaratentlaBlackcliffînseamnăpentrualțiiparanoic.

Sefacelinișteșilamasanoastră,șilaaluiMarcus.„Neagă,Elias.Astaașteaptă”.

—Eraișefulgărziiazi-dimineață,nu-iașa?ziceMarcus.Măașteptamsăfiiîncântatcăl-aivăzut

prinspetrădătorulacela.Tuarfitrebuitsă-laduciînapoi.Spunecăameritat-o,Veturius!Spune

căBarriusaprimitcemerita.

Artrebuisăfieușor.Darn-ocred,șiastacontează.Guranumisemișcă.Cuvintelenuies.Barrius

n-ameritatsăfiebiciuitpânălamoarte.Erauncopil,unbăiatatâtdesperiatdeBlackcliff,încâta

riscattotulcasăscapedeaici.

Selasălinișteașiînrestulsăliidemese.Câțivacenturioniridicăprivireadelamasadincapăt.

Marcusseridicăînpicioareșidintr-odatădispozițiatuturorcelordinsalăseschimbă,sunt

curioși,stauînexpectativă.

„Nenorocitule”.

—Deastamascanus-afăcutunacutine?ziceMarcus.Pentrucănueștiunulde-ainoștri?Spune

-o,Veturius.Spunecătrădătorulși-ameritatsoarta.

—Elias,șopteșteHelenecuochirugători.

„Rămâicanoi.Încăozi”.

„Spune-o,Elias!Nuseschimbănimicdacărosteștiacelecuvinte”.

—A…Aprimitcemerita.

VădprivirearecealuiMarcus.Rânjește.Știecâtm-aucostatvorbeleastea.

—Afostașadegreu,ticălosule?

Măsimtușuratcândmăinsultă.Îmioferămotivuldecareaveamnevoie.Sarlaelcupumnii.Dar

prieteniimeiseașteaptălaasta.Faris,DemetriusșiHelenesuntînpicioareșimăopresc–un

peretenegrușiblondcaremăîmpiedicăsăștergrânjetulacelablestematdepefațaluiMarcus.

—Nu,Elias,ziceHelene.Comandantultevabiciui,dacăsarilabătaie.Numerită,nupentru

Marcus.

—Eunpuidetârfă…

—Defapt,tueștiunpuidetârfă,ziceMarcus.Măcareuștiucine-itata.Nueuamfostcrescutde

niștecărăușiTribalicălarepecămile.

—GunoiPlebeu…

—ȚesteMari!intervineșefulcenturionilor,careaapărutlângămasanoastră.S-aîntâmplatceva?

—Nu,domnule,ziceHelene.Du-te,Elias,îmișoptește.Ieșisăieinișteaer.Măocupeu!

Simtcăîncăîmifierbesângele.Iespeușapopoteișiajungîncurteaturnuluicuclopotînaintesă

măgândesc.CumnaibaareușitMarcussă-șideaseamacăvreausădezertez?Câtdemultștie?

Nupreamult,altminteriașfifostchematdejaînbiroulcomandantului.Fir-arsăfie,suntaproape!

Atâtdeaproape!

Măînvârtprincurteîncoloșiîncoace,încercândsămăliniștesc.Călduradeșertuluis-adomolitși

seceraluniiatârnăjosdeasupraorizontului,subțireșiroșiecaunrânjetdecanibal.Spresud,o

palădefumestompeazăstrălucirearâului.Pluteștemirosuldeoțelșidefierărie,prezentfără

încetareîntr-unorașîncarenuexistădecâtsoldațișiarmurării.

AșvreasăfipututvedeaSerraînainte,pecânderacapitalaImperiuluiCărturarilor.SubCărturari,

clădirileenormeserveaudreptbibliotecișiuniversități,nudreptcazărmișisălideinstrucție.

StradaPovestitoriloreraplinădeteatreșidesceneînaerliber,înlocdepiețeșiprăvăliidearme,

undenusepovesteștedecâtdesprerăzboișimoarte.

Eodorințăprostească,cașicumașvreasăzbor.Înciudacunoștințelorlordeastronomie,de

matematicășidearhitectură,Cărturariis-aunăruitsubinvaziaImperiului.FrumusețeaSerreia

dispărutdemult.AcumesteunorașalRăzboinicilor.

Sus,cerulstrăluceștepalid,presăratdestele.Opartedinmine,demultîngropată,înțelegecă

astaînseamnăfrumusețea,darnumaisuntînstaresămăminunezdeeacaatuncicânderam

copil.Pevremuri,măcățăramînarboriidepâineplinidespinicasăajungmaiaproapedestele,

convinscădeladoi-treimetriînălțimelevoiputeavedeamaibine.Pe-atunci,lumeamea

însemnanisipșicerșidragosteatribuluiSaif,caremăsalvasedelamoarte.Pe-atuncitotulera

diferit.

—Totulseschimbă,EliasVeturius.Acumnumaieșticopil,aidevenitbărbat.Aipeumeriităi

responsabilitateaunuibărbatșiînfațataalegereaunuibărbat.

Mătrezesccupumnalulînmână,fărăsăștiucândl-amscos.Îlținlagâtulbărbatuluicuglugăde

lângămine.Aniideinstrucțiemăfacsănu-mitremuremâna,iarminteaîmimergecuviteză.De

undeaapărutomulacesta?Potsăjurpeviațacelordinplutonulmeucăacumoclipănueraaici.

—Cinenaibaești?

Bărbatulîșidăglugalaoparteșiamrăspunsul.

UnProfet.

7.

Laia

Alergămprincatacombe.Keenanînfațamea,Sanaînurmamea.Cândseconvingecăamlăsat

înurmăpatrula,KeenanîncetineșteșiîiordonăSaneisămălegelaochi.

Duritateatonuluisăumăfacesătresar.Înastas-atransformatRezistența?Într-obandăde

bătăușișidehoți?Cumdes-aîntâmplatașaceva?Înurmăcudoardoisprezeceani,rebeliierau

înculmeaputerii,aliațicuTribaliișicuregeledinMarinn.Trăiaudupăcodulpropriulalonoarei–

Izzat–șiseluptaupentrulibertate;îiapăraupeceinevinovați,prețuindmaipresusdeorice

credințafațădepropriulpopor.

OareRezistențaîșimaiaminteaacumacelcod?Încazulîncareși-lamintea,aveasămăajute?

Puteasămăajute?

„Osă-ideterminitusăteajute”.DinnouvocealuiDarin,încrezătoareșiputernică,lafelcaatunci

cândmăînvățasămăcațărîncopaci,cândmăînvățasăcitesc.

—Amajuns,șopteșteSana,dupăceparcăautrecutoreînșir.

Audcâtevabătăiînlemnșipeurmăscârțâituluneiușicaresedeschide.Sanamăconduceși

simtopalădeaerrece,proaspătăcaprimăvaradupăduhoareadincatacombe.Pelamarginile

legăturiicareîmiacoperăochiizăresclumină.Unmirosputernicdetutunîmiumplenărileșimă

gândesclatata,cândîmidesenaefrițișiduhurifumândopipă.Ce-arfispusdacăm-arfivăzut

acumînascunzătoareaRezistenței?

Vocimurmurășivorbescnedeslușit.Simtdegetecaldeînpărșipesteoclipărămânfărălegătura

delaochi.Keenanechiarînspatelemeu.

—Sana,ziceel,dă-iniștefrunzedeneemșidu-odeaici.

Seîntoarcespreoaltăluptătoare,ofatăcunumaicâțivaanimaimaredecâtmine,careroșește

cândîivorbește.

—Unde-iMazen?RajșiNavidauraportatdeja?

—Cesuntfrunzeledeneem?oîntrebpeSana,cândsuntsigurăcănumăpoateauziKeenan.

N-amauzitniciodatădeele,deșicunoscbineplantele,pentrucăobișnuiamsă-lajutpebunicu’.

—Oplantăopiacee.Tefacesăuițiultimeleore.Nu-țidau,adaugăea,cândmăvedefăcândochii

mari.Nuîncă,celpuțin.Staijos.Pariepuizată.

Grotaîncareneaflămestefoarteîntunecată,greudespuscâtedemare.Icișicolosuntfelinare

culuminăalbastră,cumsuntceledincartiereledeluxaleAristocraților,iarîntreeleardtorțecu

smoală.Aerulcuratalnopțiiintrăprintr-omulțimedespărturidintavanuldepiatră,aproapecă

potzăristelele.Credcăamumblatprincatacombeaproapeozi.

—Ecurent,ziceSanașiîșiscoatemantia,iarpăruleiscurtșinegrusezburătăceștecaopasăre

nemulțumită.Darsuntemacasă.

—Sana,te-aiîntors!

Unbărbatvoinic,cupărulcastaniu,seapropieșimăpriveștecurios.

—Tariq,îlîntâmpinăSana.Amdatpesteopatrulă.Ammaiculespecinevaîndrum.Adu-icevade

mâncare,terog.

TariqsefacenevăzutșiSanaîmifacesemncămăașezpeobancădinapropiere,fărăsăbageîn

seamăprivirileinsistentealezecilordeoamenicaremișunăpringrotă.

Suntfemeișibărbațiînnumăregal,majoritateaîmbrăcațiînhainenegrestrânsepecorpși

înarmațicupumnaleșisăbii,cașicums-arașteptaînoriceclipălaorazieaImperiului.Uniiîși

ascutarmele,alțiipăzescfocuripentrugătit.Câțivabărbațimaiînvârstăfumeazăpipă.Priciurile

dinjurulperețilorsuntplinedetrupuriadormite.

Întimpcemăuitînjur,îmidaudeoparteoșuvițădepărdepefață.Sanaîmivedetrăsăturileși

mijeșteochii.

—Îmipari…cunoscută,ziceea.

Lasdinnoupărulsă-micadăpechip.SanaedestuldeînvârstăcasăfieînRezistențădemult.

Destuldeînvârstăîncâtsă-mificunoscutpărinții.

—Vindeamlapiațăgemulfăcutdebunica.

—Aha,ziceea,continuândsămăpriveascăfix.LocuieștiînCartier?Deceerai…

—Cemaicautăfataastaaici?

Keenan,careaavuttreabăîntr-uncolțcuungrupdeluptători,seapropie,dându-șiglugapespate.

Estemultmaitânărdecâtmăașteptam,maiaproapedevârstameadecâtdeaSanei–ceeace

explicăoarecumasprimeadintonullui.Părulroșucafoculîiacoperăfrunteași-iintrăînochi,dar

rădăcinilesuntatâtdeînchise,încâtpareaproapenegru.Estecunumaicâtevadegetemaiînalt

decâtmine,suplușiputernic,cutrăsăturileregulateșifinealeCărturarilor.Obarbăroșcatăîi

umbreșteobrajiișiarenasulpistruiat.Poartă,cașirestulluptătorilor,aproapelafeldemulte

armecaoMască.

Îmidauseamacăîlcercetezstăruitorșimăuitînaltăparte,cuobrajiiîncinși.Înțelegbruscdece

toatefemeiletineredingrotăseuitădupăel.

—Nupoaterămâne,spune.Du-ode-aici,Sana.Imediat!

Tariqseîntoarceși,deșil-aauzitpeKeenan,așazăofarfuriecumâncarepemasadinainteamea.

—Nu-ispunetucesăfacă.Sananu-ivreunsoldatfărăminte,estecomandantafacțiuniinoastre,

iartu…

—Tariq.

Sanapuneomânăpebrațulbărbatuluișiîloprește,darîiaruncăluiKeenanoprivirecarearputea

încremeniopiatră.

—Îidaufeteicevademâncare.Vreausăaflucecăutaîntuneluri.

—Văcăutampevoi,spuneu.Rezistența.Amnevoiedeajutorulvostru.Fratelemeuafostridicat

ieriîntimpuluneirazii…

—Nuteputemajuta,ziceKeenan.Nuavemresurse.

—Dar…

—Nu.Te.Putem.Ajuta.

Îmivorbeșterar,caunuicopil.Probabilcăînaintearaziei,răcealadinochiiluim-arfifăcutsătac.

Darnușiacum.NucândDarinarenevoiedemine.

—NuconducituRezistența,îispun.

—Suntajutorulcomandantului.

Areungradmaimaredecâtmăașteptam.Darnu-idestuldeimportant.Îmidaudeoparteșuvițele

depărdepefațășimăridicînpicioare.

—Înseamnăcănudepindedetinedacărămânsaunu.Depindedeșefultău.

Încercsăparcurajoasă.DacăKeenannuedeacord,nuștiucevoiface.Probabilcăvoiîncepesă

-limplor.ZâmbetulSaneiesubțirecaolamădepumnal.

—Fataaredreptate.

Keenanvinespreminepânăcândajungestânjenitordeaproape.Miroasealămâie,avântșia

cevaafumat,calemnuldecedru.Măcerceteazădincreștetpână-ntălpișiprivirealuiarfi

nerușinatădacănuarpăreacumvanedumerit,cașicumarfivăzutcevacenuînțelegepedeplin.

Ochiiluiîntunecațiauoculoaregreudeghicit,potfinegri,căpruisaualbaștri,nu-midauseama.

Simtcăpotvedeaprinminepânăînmiezulsufletuluimeuslabșilaș.Încrucișezbrațelelapieptși

măuitînaltăparte,stânjenitădecămașameauzată,demurdărie,detăieturi,devânătăi.

—Aiobrățarăneobișnuită.

Întindemânas-oatingă.Vârfuriledegetelorluiîmiatingîntreacătbrațul,făcându-măsămăînfior.

Tresarșimăretrag.Elnureacționează.

—Eatâtdemată,încâtnicin-așfiobservat-o.Edinargint,nu-iașa?

—N-amfurat-o,săștii.

Mădoaretotcorpulșimiseînvârtecapul,darstrângpumnii,speriatășifurioasăînacelașitimp.

—Dacăovrei,vatrebuisămăomoricasămi-oiei!

Seuităcurăcealăînochiimeișispercănu-șidăseamacăfacpegrozava.Știmamândoicănui-

arfigreusămăucidă.

—Așamăgândeamșieu,ziceel.Cumtecheamă?

—Laia.

Număîntreabășinumeledefamilie,Cărturariiîlfolosescrar.Sanaseuităamuzatălanoi.

—Măducsă-lchempeMaz…ziceea.

—Nu,răspundeKeenanșiseîndepărteazădeja.Îlcauteu.

MăașezlalocșiSanacontinuăsă-micercetezechipul,încercândsă-șideaseamadeundeîipar

cunoscută.Dacăl-arfivăzutpeDarin,s-arfiprinsimediat.Darinseamănăleitcumama,iarpe

mamanimenin-opoateuita.Tataafostaltfel–mereuînplanuldoi,gândind,punândlacale

lucruri,desenând.Delaelammoștenitpărulnegrucanoaptea,neobișnuit,ochiiaurii,pomeții

înalțișibuzelepline,carenuzâmbescniciodată.

ÎnCartier,nimeninumi-acunoscutpărinții.NimeninuseuitadedouăorilaDarinsaulamine.În

tabăraRezistenței,lucrurilestaualtfel.Arfitrebuitsă-midauseama.

MădescopărprivindtatuajulSaneișisimtunnodînstomaccândvădpumnulșiflacăra.Mama

aveaunulidenticchiardeasuprainimii.Tataaperfecționatdesenulluniînșirînaintesăi-l

imprimeînpiele.

Sanavedecămăuitfixlaea.

—Rezistențaeraaltfel,atuncicândmi-amfăcuteuacesttatuaj,îmiexplicăeafărăs-ofiîntrebat.

Erammaibuni,darlucruriles-auschimbat.Mazen,conducătorulnostru,aspuscătrebuiesăfim

maiîndrăzneți,săieșimlaatac.MajoritatealuptătorilortineriaufostpregătițideMazenșitindsă

gândeascălafel.

SevedelimpedecăpeSanaastan-omulțumește.Așteptsă-mispunămaimulte,darîncapătul

celălaltalgroteisedeschideoușășiintrăKeenanîmpreunăcuunbărbatșchiop,cupărulcărunt.

—Laia,ziceKeenan,elesteMazenșie…

—ConducătorulRezistenței,spuneu.

Îiștiunumelepentrucăpărințiimeivorbeauadeseadespreel,cânderammică.Șiîicunoscchipul

pentrucăînSerraeplindeafișecareanunțăcăestedatînurmărire.

—Așadar,tueștiorfanulnostrudeazi,zicebărbatul.

Seașazăînfațameașiîmifacesemnsăstau,cânddausămăridic.Strângeîntredințiopipăși

fumuleiîiumbreștefațaplinădecicatrice.TatuajulRezistenței,decolorat,darîncăvizibil,esteo

umbrăalbastru-verzuiepepieleadesubgât.

—Cevrei?

—FratelemeuDarinafostluatdeoMască.

MăuitcuatențielachipulluiMazen,săvăddacărecunoaștenumelefrateluimeu,darelnudă

niciunsemn.

—S-aîntâmplatastă-noapte,întimpuluneiraziifăcutelanoiacasă.Amnevoiedeajutorulvostru

casă-lsalvez.

—Noinusalvămarestațioarecare,spuneMazenșiseîntoarcespreKeenan.Nu-mimaipierde

timpulcunimicuri.

Încercsă-miînăbușdisperarea.

—Darinnu-iunoarecare.Nicin-arfifostarestat,dacănuerauoameniităi.

Mazenseîntoarce.

—Oameniimei?

—DoidintreluptătoriităiaufostinterogațideRăzboinici.Le-auspusslujitorilorImperiuluinumele

luiDarinînaintedeamuri.

MazenașteaptăoconfirmaredelaKeenan,caresefoieștenervos.

—RajșiNavid,ziceeldupăopauză.Noiirecruți.Spuneaucălucreazălacevaimportant.Eranle-a

găsitcadavreleazidimineațăînparteadeestaCartieruluiCărturarilor.Amaflatacumcâteva

minute.

Mazenînjurășiseîntoarcespremine.

—DecesăfidezvăluitoameniimeinumelefrateluităuînfațaslujitorilorImperiului?Deundeîl

cunoșteau?

DacăMazennuștiedesprecaietulcuschițe,n-amdegândsă-ispuneu.Nuînțelegnicieuceera

cuel.

—Nuștiu.Poatecăauvrutsă-lrecruteze.Poateerauprieteni.Indiferentdemotiv,autrimis

oameniiImperiuluipestenoi.Mascadesemnatăsăseocupedeeiavenitastă-noaptedupăDarin.

Mi-a…

Nupreamaipotvorbi,darîmidregvoceașicontinui.

—Mi-aucisbunicii.L-aduspeDarinlaînchisoare.Dincauzaoamenilortăi.

Mazentrageadâncdinpipă,măpriveștecuatenție,apoiclatinădincap.

—Îmiparerăupentrusuferințata.Îmiparerăucuadevărat.Darnuteputemajuta.

—Îmieștidator!Oameniităil-autrădatpeDarin…

—Șiauplătitcuviața.Nupoțiceremaimultde-atât,ziceMazenșidejaîidispareinteresulfațăde

mine.DacăamajutafiecareCărturarridicatdeRăzboinici,n-armairămânenimicdinRezistență.

Poatedacăaififostde-anoastră…Darnuești,ridicăeldinumeri.

—CumrămânecuIzzat?îlîntrebprinzându-ldebraț,iarelsesmucește,cuochiiplinidemânie.

Suntețilegațideuncod.Suntețiobligațisă-iajutațipetoțiceicare…

—Codulseaplicăoamenilornoștri.MembrilorRezistenței.Familiilorlor.Celorcareaufăcuttotul

pentrucanoisăsupraviețuim.Keenan,dă-ifrunzele.

Keenanmăapucădeunbrațșimăstrângemaitare,atuncicândîncercsămăeliberez.

—Așteaptă!Nupoțifaceasta,îispuneu,șiatunciîncăunluptătorvinesămățină.Nuînțelegi.

Dacănu-lscapdinînchisoare,îlvortortura,apoiîlvorvindecasclavsauîlvorucide.Elestetotce

am,totcemi-amairămas!

Mazencontinuăsăseîndepărteze.

8.

Elias

AlbulochilorProfetuluiedeunroșudiavolescșistrăluceșteînjurulirisuluiîngust.Pieleaise

întindepeoaselefețeideparcăarfistrânsăundevalaspate.Cuexcepțiaochilor,nuaremai

multăculoaredecâtpăianjeniitransluciziascunșiîncatacombeleSerrei.

—Te-aisperiat,Elias?ziceProfetulși-miîndepărteazăpumnaluldelângăgâtullui.Dece?Nu

trebuiesătetemidemine.Nusuntdecâtunșarlatanascunsînpeșteri.Unulcareghiceșteîn

măruntaieleoilor,nu-iașa?

„Miișimilioanedeceruriînflăcări!”Deundeștiecegândesc?Cealtcevamaiștie?Cecautăaici?

—Afostoglumă,măgrăbesceusăspun.Oglumăprostească…

—Aidegândsădezertezi.Șiastaetotoglumă?

Misepuneunnodîngât.Număpotgândidecât„deundeștie–cinei-aspus–îiomorpetoți…”

—Ticăloșiilenoastresecerrăzbunate,ziceProfetul.Iarprețulvafimare.

„Prețul…”Îmiiaosecundăsăînțeleg.Vreasămăfacăsăplătescpentruceampuslacale.Brusc,

aerulnopțiisefacemaireceșiîmiamintescurleteleșiduhoareadinînchisoareaKauf,undeîși

trimiteImperiultrădătorii,pemâinilecelormainemiloșianchetatori.Îmiamintescbiciul

comandantuluișisângeleluiBarriuspecaldarâmulcurții.Simtcummăcuprindefrenezia,cum

aniideinstrucțieîmicersă-latacpeProfet,săscapdeamenințarealui.Darbunul-simțînvinge

instinctul.Profețiisuntdeosebitderespectați,nicinusepuneproblemasă-lucidpeunuldintreei.

Poaten-arstricasămăumilescpuțin.

—Înțeleg,îispun.Măvoisupunecuumilințăoricăreipedepsepecareveivoi…

—Număafluaicicasătepedepsesc.Tevapedepsidestulviitorultău,înoricecaz.Spune-mi,

Elias,deceeștiaici?DeceteaflilaBlackcliff?

—CasăurmezvoințaÎmpăratului.

Știucuvinteleasteamaibinedecâtîmiștiunumele,le-amrostitdenenumărateori.

—Săluptîmpotrivaamenințărilorinterneșiexterne.SăapărImperiul.

Profetulseîntoarcespreturnulcuclopotînformăderomb.Cuvinteleînscriseîncărămizile

turnuluiîmisuntatâtdecunoscute,încâtnulemaiobserv.

Dinrândultineriloroțelițiînluptăsevaridicaceldinainteprevestit,Alesul,MareleÎmpărat,

năpastadușmanilornoștri,comandantulceleimaidevastatoareoștiri.ȘiatunciImperiulseva

desăvârși.

—Profeția,ziceel.ViitorularătatProfețilorînviziunilelor.Motivulpentrucareamconstruit

aceastășcoală.Știilegenda?

PovesteaoriginilorAcademieiBlackcliffafostprimullucrupecarel-amînvățatcaucenic.Acum

cincisutedeani,unluptătorfiorospenumeTaiusaunittoateclanuriledivizatealeRăzboinicilor

șiadatnăvalădinsprenord,zdrobindImperiulCărturarilorșicucerindaproapeîntregulcontinent.

S-aautointitulatÎmpăratșiafondatodinastie.Is-aspusîntâiaMască,dincauzamăștiistraniide

argintpecareopurtapefațăcasăsemenegroazaprintredușmani.

Profeții,însă,considerațisfințiîncădepeatunci,auaflatdinviziunilelorcăspițaluiTaiusseva

stingeîntr-ozi.Cândaveasăvinăziuaaceea,ProfețiiurmausăaleagăunnouÎmpăratcaurmare

aunuișirdeprobefiziceșimentalenumiteÎncercări.Dinmotivelesnedeînțeles,luiTaiusnui-a

plăcutaceastăprofeție,darpesemnecăProfețiiauamenințatcă-lstrângdegâtcuunmațde

oaie,dinmomentcen-azisnicipăscândeiauconstruitAcademiaBlackcliffșiauînceputsă

pregăteascăaicielevi.

Șiiată-necutoțiidupăcincisutedeani,mascațiîntocmaicaTaiusîntâiul,așteptândsăsestingă

vechiulluineamșiunuldintrenoisădevinăviitorulÎmpărat.

Eunumordenerăbdare.GenerațiiînșirdeMăștiaufostantrenateaicișiaumuritfărăsăfie

vorbavreodatădeÎncercări.OfifostBlackclifflaînceputloculdestinatsă-lpregăteascăpe

viitorulÎmpărat,darasfârșitprinaajungeacumdoarunterendeantrenamentpentruarmelecele

maimortalealeImperiului.

—Știupovestea,îirăspundProfetului.

„Darnucredoiotădineașimiseparedoarolegendădedoibani”.

—Mătemcănu-inicilegendă,nicidedoibani,ziceseriosProfetul.

Misetaierespirația.Numi-amaifostfricădefoartemultăvremeșidureazăoclipăpână

recunoscgroaza.

—Poțicitigândurile.

—Asta-ioexprimaresimplistăauneistrădaniicomplexe.Dar,într-adevăr,noiputemcitigândurile.

„Atunci,înseamnăcăștițitotul”.Planulmeudeevadare,speranțelemele,lucrurilepecarele

urăsc.Totul.Num-atrădatnimeniProfetului,m-amtrădatsingur.

—Esteunplanbun,aprobăProfetul.Aproapefărăgreșeală.Dacăvreisă-lpuiînpractică,eunute

voiopri.

„EUNTRUC!”strigăminteamea.MăuitînsăînochiiProfetuluișinucredcăminte.Cefeldejoc

face?DecândștiuProfețiicăvreausădezertez?

—Știmdemaimulteluni,darabiaastăzidimineață,cândți-aiascunsproviziileîntunel,am

înțelescăeștihotărâts-ofaci.Ne-amdatseamacătrebuiesăvorbimcutine.

Profetulîmifacesemnsprealeeacareducelaturnuldepazădinsprerăsărit.

—Vinocumine.

Suntpreaînlemnitdefricăsăpotfacealtceva.Îlurmez.DacăProfetulnuîncearcăsămă

împiedicesădezertez,atunciceurmărește?Ceavrutsăspunăcândaziscăviitorulmăva

pedepsidestul?Înseamnăcăvoifiprins?

Ajungemlaturnuldepază,iarsantinelelestaționateacoloseîntorcșisedaudeoparte,cașicum

s-arsupuneunuiordinmut.Profetulșicuminesuntemsingurișineuitămpestedunele

întunecatedenisipcareseîntindpânălaMunțiiSerra.

—Cândîțiaudgândurile,îmiamintescdeTaiusÎntâiul,spuneProfetul.Aveamilităriaînsânge,ca

șitine.Lafelcașitine,seluptacupropriulluidestin.O,da,l-amcunoscutpeTaius,zâmbește

Profetulcitindu-mineîncredereadinochi.I-amcunoscutșistrămoșii.Eușiceiasemeneamie

rătăcimpeacestpământdemiideani.Elias.Noil-amalespeTaiussăîntemeiezeImperiul,lafel

cumte-amalespetinesăfiiînslujbaluicincisutedeanimaitârziu.

„Imposibil”,insistăminteamealogică.

„Taci,logică!”Dacăacestompoatecitigândurile,atuncinemurireapareurmătorulpasrezonabil.

OaresăfieadevărateșitoatezvonurilecumcăProfețiiarfiposedațidespiritelemorților?Dacă

m-arvedeaHelene,ce-armaijubila!

ÎlurmărescpeProfetcucoadaochiului.Profilulluimiseparedintr-odatăcunoscut.

—MănumescCain,Elias.Eute-amaduslaBlackcliff.Eute-amales.

„Maidegrabăm-aicondamnat.”Încercsănumăgândescladimineațaneagrăcândm-achemat

Imperiulladatorie,darîncăîmibântuievisele.SoldațiiînconjurândcaravanatribuluiSaifși

trăgându-măjosdinpat.MamieRila,mamameaadoptivă,țipândșirepezindu-seînurmalorpână

cândooprescfrațiiei.Shan,fratelemeuadoptiv,frecându-sesomnoroslaochi,nedumerit,

întrebândcândmăvoiîntoarce.Șiunbărbat,cinevacaremătragespreuncal,dându-mio

explicațiefărăsens.„Aifostales.Veivenicumine”.

Înminteameaîngrozitădecopil,Profetulmis-apărutmaimare,maiamenințător.Acumabiaîmi

ajungelaumăr,iarorafalămaiaprigădevântl-arputeabăgaînmormânt

—Îmiînchipuicăaialesmiidecopiide-alungulanilorspuneu,îngrijindu-măsăamunton

respectuos.Asta-islujbata,nu?

—Eștisingurulpecaremi-laducamintebine.Profețiisegândescmereulaviitor:latoate

posibilitățile,laurmărilelor.Eștiplăsmuitdinvisurilenoastre.Unfirdeargintînțesăturanopții.

Șieucarecredeamcămi-aitrasnumeledintr-opălărie…

—Ascultă,EliasVeturius!

Profetulnu-mibagăînseamăpălăvrăgealași,chiardacăvorbeleluinurăsunămaitaredecât

înainte,lesimtînfășurateînoțelșicântărindgreu.

—Profețiaesteadevărată.Unadevărcucareveidaochiicurând.Încercisăfugi.Încercisă-ți

părăseștiîndatoririle.Darnupoțidezertadindestinultău.

—Destin?râdeu,dareunrâsamar.Caredestin?

Înjurulmeunuexistădecâtsângeșiviolență.Dupăcevoiabsolvimâine,nusevaschimbanimic.

Cerculviciosalmisiunilormăvatrageînjospânăcândn-osămairămânănimicdinbăiatulpe

carel-arăpitProfetulacumpaisprezeceani.Poatecăeșiăstaundestin,darnumil-amaleseu

însumi.

—Viațanuesteîntotdeaunaașacumcredemnoicăvafi,ziceCain.Eștiuntăciunecare

mocneșteîncenușă,EliasVeturius.Teveiaprindeșiveiarde,veifaceravagiișiveidistruge.Nu

poțischimbaasta.Nupoțiopriasta.

—Eunuvreausă…

—Nuconteazăcevreitu.Mâinevatrebuisăalegi.Veidezertasauîțiveifacedatoria.Veifugide

destinultăusauîlveiînfrunta.Dacăvreisădezertezi,Profețiin-osăteoprească.Veiscăpa.Vei

părăsiImperiul.Veitrăi.Darn-osă-țigăseștipacea.Dușmaniitevorvâna.Veiaveasufletulplin

deumbreșiveideveniexactceeaceurăști–unomrău,fărămilă,crud.Întunericuldinăuntrultău

tevalegalafeldestrânscalanțurileprinseînziduluneicelule.

Seapropiedemine,cuochinecruțători.

—Dacărămâi,însă,dacăîțifacidatoria,aișansasărupipentrutotdeaunalegăturiledintretineși

Imperiu.Aișansasăajungilaomărețiepecarenuți-opoțiimagina.Aișansasădeviiîntr-adevăr

liber–cutrupulșicusufletul.

—Cumadică,dacărămânși-mifacdatoria?Caredatorie?

—Veiaflacândvavenivremea,Elias.Trebuiesăaiîncredereînmine.

—Cumsăamîncredere,dacănu-miexplicicevreisăspui?Caredatorie?Primameamisiune?A

doua?CâțiCărturarivatrebuisăschingiuiesc?Câtrăuvatrebuisăfacpânăcândmăvoielibera?

Cainmăpriveștefixșiseîndepărteazăcuunpas,apoicuîncăunul.

—CândvoiputeapărăsiImperiul?Pesteolună?Pesteunan?Cain!

Sefacenevăzutlafeldeiutecaosteaînluminazorilor,întindmânasă-lprind,să-lsilescsămai

rămânășisă-mirăspundă.Mânameanugăseștedecâtaer.

9.

Laia

Keenanmătragespreoușădingrotă,iareumămișcfărăvlagășicurespirațiatăiată.Îivădgura

deschizându-se,darnuaudcespune.NuamînurechidecâtecoulțipetelorluiDarin.

N-osă-lmaivădniciodatăpefratelemeu.Dacăarenoroc.Războiniciiîlvorvindesclav,iardacă

nuare,vamuri.

„Spune-le,Laia”,șopteșteDarinînminteamea.„Spune-lecineești”.

„M-arputeaomorî”,îirăspund.„Nuștiudacăsăamîncredereînei”.

„Dacănuaiîncredereînei,osămor”,rosteștevocealuiDarin.„Numălăsasămor,Laia”.

—Tatuajuldepegâtultău!strigînurmaluiMazen.Pumnulșiflacăra.Tatațil-afăcut.Aifosta

douapersoanăpecareatatuat-o,dupămama.

Mazenseoprește.

—ÎlchemaJahan.TuîispuneaiLocotenentul.PesorameaochemaLis.TuîispuneaiMica

Leoaică.Pemama…

Șovăiosecundă.Mazenseîntoarce,cuunmușchitremurându-ipeobraz.„Vorbește,Laia.Te

ascultă”.

—PemamaochemaMirra.DartușitoțiceilalțiîispuneațiLeoaica.Șefa.Conducătoarea

Rezistenței.

Keenanîmidădrumulrepede,deparcăpieleamis-arfifăcutdegheațădintr-odată.IcnetulSanei

seaudeînliniștealăsatăbrusc.Acumștiedecei-ampărutcunoscută.

Măuitneliniștitălafețeleînmărmurite.Pepărințiimeii-atrădatcinevadininterior.Bunicași

bunicu’n-auaflatniciodatăcineafost.

Mazennuspunenimic.

„Dă,Doamne,sănufieeltrădătorul.Săfieunuldintreceibuni!”

Bunicam-arstrângedegâtdacăm-arvedea.Ampăstrattoatăviațasecretulidentitățiipărinților

mei.Acuml-amspusșiparcăm-amgolitpedinăuntru.Ce-osăseîntâmplemaideparte?Toți

aceștirebeli,dintrecaremulțiauluptatalăturidepărințiimei,știudintr-odatăalcuicopilsunt.Se

vorașteptasăfiuneînfricatășicarismatică,așacamama.Sevorașteptasăfiuinteligentăși

calmă,catata.

Iareunusuntdelocașa.

—Ailuptatalăturidepărințiimeivremededouăzecideani,îispunluiMazen.ÎnMarinnșipe

urmăaici,înSerra.Te-aialăturatRezistențeiodatăcumama.Aiajunsînfruntearebeliloralături

deeașidetata.Eraialtreilealacomandă.

KeenanîșiplimbăprivireadelaMazenlamine,fărăcarestulfețeisăiseclinteascăvreunpic.

Mișcareadingrotăînceteazășirebeliisestrângînjurulnostru,șoptindîntreei.

—MirrașiJahanauavutunsingurcopil,ofată,spuneMazen.

Seapropiedemineșchiopătând.Îmicerceteazăpărul,ochii,buzele;îșiamintește,compară.

—Amuritodatăcuei.

—Nu.

Amascunsacestelucruriatâtavreme,încâtmisepareciudatsăvorbescdespreeleacum.

Trebuies-ofac.Estetotcepotspunecaresăconteze.

—PărințiimeiaupărăsitRezistențacândLisaveapatruani.UrmasăsenascăDarin.Voiauo

viațănormalăpentrucopiiilor.Audispărutfărăniciourmă.Darinavenitpelume,iardoianimai

târziu,m-amnăscuteu.DarImperiulaatacatdurRezistența.Toatăstrădaniapărințilormeise

duceaderâpă.N-aupututsăasistelaastaindiferenți.Auvrutsălupte.Liseradestuldemaresă

poatărămânecuei.EușiDarinerammici.Ne-aulăsatlapărințiimamei.Darinaveașaseani.Eu

aveampatru.Pesteunan,aumurit.

—Frumoasăpoveste,fetițo,spuneMazen.DarMirranuaveapărinți.Eraorfană,lafelcamine.La

felcaJahan.

—Nuspunpovești,ziceu,coborândvoceacasănu-mitremure.Mamaaplecatdeacasăla

șaisprezeceani.Bunicașibunicu’n-auvruts-olase.Dupăceaplecat,n-amaiținutlegăturacuei.

Cândle-abătutlaușășii-arugatsăaibăgrijădenoi,nicimăcarnumaiștiaucătrăia.

—Nusemenideloccuea.

Parcăm-arfipălmuit.„Știucănusemăn”,așvreasăspun.„Amplânsșim-amfăcutmică,înloc

să-iînfruntșisălupt.L-amabandonatpeDarin,înlocsămorpentruel.Suntslabăcumean-a

fostniciodată”.

—Mazen,șopteșteSana,deparcăașriscasădispar,dacăarvorbimaitare.Uită-telaea.Are

ochiiluiJahan,părullui…Lanaiba,arechipullui.

—Jurcăspunadevărul.Brățaraasta–ridicbrațulșiargintulpalidstrăluceștevagînluminadin

grotă–afostaei.Mi-adat-ocuosăptămânăînaintesăcadăînmâinileImperiului.

—M-amîntrebatce-ofifăcutcuea,spuneMazen,dedataastafărăduritateînglasșicuo

amintirededemultstrălucindu-iînochi.I-adăruit-oJahancânds-aucăsătorit.Decen-aivenitla

noimaidemult?Decenune-aucăutatbuniciivoștri?Te-amfiantrenatașacumși-arfidoritMirra.

Răspunsuliseciteștepechipînaintesăpotspuneceva.

—Trădătorul,ziceel.

—Buniciimein-auștiutîncineputeauaveaîncredere.Aualessănuaibăînnimeni.

—Acumsuntmorți,frateletăuesteînînchisoare,iartuvreiajutorulnostru.

Mazenducedinnoupipalagură.

—Suntemdatoris-oajutăm,ziceSanadelângămineșiîmipuneomânăpeumăr.Avemaceastă

obligație.Este,așacumaispustu,unade-anoastră.

Tariqseapropiedeeașiobservcăluptătoriis-auîmpărțitîndouăgrupuri.CeidelângăMazen

suntmaiapropiațidevârstaluiKeenan.RebeliistrânșiînjurulSaneisuntmaibătrâni.„Este

conducătoareafacțiuniinoastre”,azisTariq.Îmidauseamaacumceaînsemnatasta.Rezistența

escindată.Sanaîiconducepeluptătoriimaivârstnici.IarMazen,așacumasugeratchiareamai

devreme,îiconducepeceimaitinerișieste,înacelașitimp,comandantgeneral.

Mulțidintrevechiiluptătorimăprivescfix,probabilcăutândpefațameaasemănăricumamasau

cutata.Nu-icondamn.PărințiimeiaufostceimaigrozaviconducătoriaiRezistențeidintoată

istoriaeidecincisutedeani.

Peurmăaufosttrădațideunuldintreailor.Prinși.Torturați.Executațiîmpreunăcusoramea,Lis.

Rezistențas-aprăbușitșinuși-amairevenitniciodată.

—DacăfiulLeoaiceiarenecazuri,suntemdatorifațădeeasă-lajutăm,lespuneSanacelor

adunațiînspateleei.Decâteoriți-asalvatviața,Mazen?Decâteorine-asalvatpetoți?

Brusc,toatălumeaîncepesăvorbească.

—ÎmpreunăcuMirraamincendiatogarnizoanăaImperiului…

—Leoaicatestrăpungeacuprivireapânăîninimă…

—Amvăzut-oodatăținândpieptuneiduzinideauxiliari–nus-atemutnicicâtnegrusubunghie…

Amșieupoveștilemele.„Avrutsănepărăsească.Avrutsă-șiabandonezecopiiipentru

Rezistență,darn-alăsat-otata.Cândsecertau,LisneduceapeDarinșipemineînpădureșine

cânta,casănu-iauzim.Asta-iprimameaamintire–LisîmicântăîntimpceLeoaicaurlăfurioasă

câțivametrimaideparte”.

Dupăcepărințiine-aulăsatcubunicașicubunicu’,aduratsăptămânipânăsănumaitresardin

orice,pânăsămăobișnuiescsătrăiescalăturideoamenicarepăreausăseiubească.

Nuspunnimicdintoateastea;îmifrângdegeteleși-iascultpeluptătoridepănându-șiistoriile.

Știucăvorsăfiucurajoasășifermecătoarecamama.Știucăvorsămăpricepcuadevăratsă

ascult,catata.

Dacăaraflacumsuntcuadevărat,m-aralungadintreeifărăsăsteapegânduri.Rezistențanu-i

tolereazăpeceislabi.

—Laia.

Mazenridicăvoceapesteatuturorșisefaceliniște.

—Nuavemoameniinecesarisăintrămîntr-oînchisoareaRăzboinicilor.Amriscapreamult.

Nuapucsăprotestez.VorbeșteSanaînloculmeu.

—Leoaicaarfifăcut-opentrutinefărăsăsteapegânduri.

—NoitrebuiesădoborâmImperiul,nusăpierdemvremeacasăsalvămunbăiat,spuneunbărbat

blonddinspateleluiMazen.

—Nu-iabandonămpeainoștri!

—Noisuntemceicareducemluptele,strigăaltcinevadinmulțimeaadunatălângăMazen,iarvoi,

bătrânii,stațișiculegețiroadele.

TariqodădeopartepeSanașitreceînfațaei,întunecatlafață.

—Vreisăspuicănoifacemplanurilecasăfimsiguricănucădețivoicaproștiiîncapcane…

—Ajunge!Ajunge!

Mazenridicămâinile.SanaîltrageînapoipeTariq,iarceilalțiluptătorifacliniște.

—Nuvomrezolvanimicstrigânduniilaalții.Keenan,caută-lpeHaiderșiadu-llamine.Sana,ia-l

peEranșivenițișivoi.Vomdecideîmpreună.

Sanasegrăbeștesăpornească,darKeenannuseclintește.Măîmbujorezsubprivirealuișinu

știucesăspun.Înluminaslabădingrotă,areochiiaproapenegri.

—Acumîmidauseama,murmurăelpentrusine.Nu-mivinesăcredcămi-ascăpat.

Nusepoatesă-ificunoscutpepărințiimei.Nuparemultmaimaredecâtmine.Măîntrebdecâtă

vremefacepartedinRezistență,darînaintesă-lpotîntrebaasta,dispareîntunelurișimălasă

privindînurmalui.

Câtevaoremaitârziu,dupăcem-amluptatsăînghitmâncareașim-amprefăcutcădorm,după

cesteleleaupălitșiarăsăritsoarele,unadintreușilegroteisedeschide.

IntrăMazen,urmatdeKeenan,deSanașidedoibărbațimaitineri.ConducătorulRezistenței

șchiopăteazăpânălaomasăundestăTariqșiîmifacesemnsămăapropii.Încercsăcitescceva

pechipulSanei,dararegrijăsăafișezeoexpresieneutră.Ceilalțiluptătoriseadunășiei,lafelde

dornicicaminesă-miaflesoarta.

—Laia,spuneMazen.Keenancredecăartrebuisătepăstrămîntabără.

Mazenrosteștevorbelecudispreț.Lângămine,TariqîlpriveșteîntrebătorpeKeenan.

—Nevaaducemaipuținenecazuri,dacăstăaici,spuneroșcatul,șiochiiîistrălucesc.Să-l

salvămpefrateleeinevacostaoameni–oamenipricepuți.

Seoprește,seuitălaMazenșiînchidegura.Abial-amcunoscutpeKeenanșisuntuimităcâtde

dușmănossepoartăcumine.Cerăui-amfăcuteuluivreodată?

—Nevacostaoamenidenădejde,spuneMazen.Deaceea,amhotărâtcă,dacăLaiavreaajutorul

nostru,trebuiesăacceptesănedeacevaînschimb.

Luptătoriidinambelefacțiuniîșiprivescconducătorulcuprudență.Mazenseîntoarcespremine.

—Teajutăm,dacăneajuți.

—CeașputeafacepentruRezistență?

—Știisăgătești,nu-iașa?întreabăMazen.Săfacicurat?Sătunzi,săcalci…

—Săfacsăpun,săspălvase,sămătârguiesclapiață,da,știu.Tocmaiaidescrisoricefemeie

liberădincartierulCărturarilor.

—Știișisăcitești,ziceMazen.

Dausărespingaceastăacuzație,darelclatinădincap.

—LasăîncololegileImperiului!Uițicăți-amcunoscutpărinții?

—CelegăturăautoateacestelucruricuajutatulRezistenței?

—Îlscoatempefrateletăudinînchisoaredacăspionezipentrunoi.

Pentruoclipă,nuspunnimic,deșicuriozitateaîmidăghes.Esteultimullucrulacaremă

așteptam.

—Pecinevrețisăspionez?

—PecomandantulAcademieiMilitareBlackcliff.

10.

Elias

ÎndimineațadedupăvizitaProfetuluimăîmpleticescsprepopotăcauncadetlaprima

mahmureală,blestemândsoarelepreastrălucitor.Puținulsomnpecarel-amprinsmi-afost

tulburatdeunuldintrecoșmarurileobișnuite,unulîncarerătăcescpeuncâmpdebătălieplinde

cadavreîmpuțite,pejumătatedescompuse.Învis,aeruleplindeurleteșicumvaștiucătoată

durereașisuferințamisedatoreazămie,cămorțiizacacololovițidemânamea.

Nu-icelmaibunmoddeaîncepeozi.Maiadesziuaabsolvirii.

DaupesteHelenecândiesedinsalademeseîmpreunăcuDex,FarisșiTristas.Îmiîndeasăîn

mânăunbiscuittarecapiatra,fărăsăiaînseamaprotestelemele,șimătragede-acolo.

—Întârziem.

Abiaoaudsubbubuitulneîncetataltobelor,careleordonătuturorabsolvențilorsămeargăîn

salaarmelorcasăiaechipamentuldeparadă–armurileunorMăștiadevărate.

—DemetriusșiLeanderauplecatdeja.

Helenepălăvrăgeștedespreceemoționantvafisăpurtămacelechipament.Abiaoaud,peeași

peceilalți,dardaudincaplamomentulpotrivitșiscotexclamațiiatuncicândenevoie.Mă

gândesctottimpullacemi-aspusCainastă-noapte.„Veiscăpa.VeipărăsiImperiul.Veitrăi.Dar

n-osă-țigăseștialinarea”.

OaresăamîncredereînProfet?Poatecăaîncercatsă-miîntindăocapcană,sperândsămă

determinesărămânMascădestulăvremeîncâtsămiseparăcăviațadesoldatestemaibună

decâtexilul.Măgândesccumîistrălucescochiicomandantuluiatuncicândbiciuiește,cumse

laudăbuniculcucâțioameniaomorât.Suntrudelemele.Sângelelorestesângelemeu.Dacă

setealorderăzboi,deglorieșideputereesteșiamea,doarcăeunuștiuîncă?Poatecămi-aș

daseamadeastafiindoMască?Profetulmi-acititgândurile.Oaresăfivăzutînmineunaspect

maleficpecareeusuntpreaorbsă-lrecunosc?

DarCainpăreaconvinscămăașteaptăaceeașisoartășidacădezertez.„Veiaveasufletulplinde

umbreșiveideveniexactceeaceurăști”.

Așadar,amdealesîntrearămâneșiafirăusauafugișiafirău.Minunat!

Lajumătateadrumuluispresalaarmelor,Heleneremarcăînceledinurmătăcereamea,hainele

boțite,ochiiinjectați.

—Tesimțibine?măîntreabă.

—Da.

—Arățicadracu’.

—Amavutonoaptegrea.

—Ces-aîntăm…

Faris,caremergeînainteanoastrăîmpreunăcuDexșicuTristas,seîntoarce.

—Lasă-lînpace,Aquilla.Omuleistovit.Adatoraităpeladocuricasăînceapăsărbătoareamai

devreme.Așa-i,Veturius?Puteaisăieicutineșiunprieten,zice,șiapoimăloveștepesteumărcu

palmaluimareșiizbucneșteînrâs.

—Nufidezgustător,ziceHelene.

—Nufimironosiță,răspundeFaris.

Seiscăimediatoceartăîntoatălegea,încareFariscontrazicedezaprobareaHeleneifațăde

prostituate,întimpceDexsusținecănu-icompletinterzissăpărăseștiteritoriulșcolii,dacăte

ducilabordel.Tristasaratăspretatuajulcunumelelogodniceiluișisedeclarăneutru.

Întimpulschimbuluideocări,privireaHeleneialunecădemaimulteorispremine.Știecănu

frecventezdocurile.Îievitochii.Vreaoexplicație,dardeundeașputeasăîncep?„Știi,Hel,aveam

degândsădezertezchiarazi,daraapărutunblestematdeProfetșiacum…”

Ajungemlasalaarmelorșieleviidaunăvalăpeușiledinfață.FarisșiDexdisparînînvălmășeală.

N-amvăzutniciodatăȚesteleMariatâtde…fericite.Pestecâtevaminutesevoreliberașitoată

lumeazâmbește.Colegicucareabiadacăamvorbitvreodatămăsalută,măbatpespate,

glumesccumine.

—Elias,Helene!

Leander,cunasulstrâmbdecândil-aruptHelene,necheamălael.AlăturistăDemetrius,

posomorâtcadeobicei.Măîntrebdacăsebucurăpentruziuadeazi.Poatecăsesimtedoar

ușuratcăpărăseșteloculundel-avăzutmurindpefratelelui.

CândovedepeHelene,Leanderîșitrecesfiosmânaprinpărulcârlionțat,carestăzburlitoricâtde

scurtarfituns.Încercsănuzâmbesc.OplacepeHelenedeaniînșir,chiardacăseprefacecănu

-iașa.

—Armurierulv-astrigatdeja,ziceLeanderșinearatădouăarmurișiarmeleaferentelor.V-am

luatnoiechipamentuldeceremonie.

Heleneîlcerceteazăpealeicaunhoțîndrăgostitdepietreprețioase;ridicăînlumină

apărătoarelepentrubrațeșiseminuneazăcâtdefărăcusurestegravatrombulAcademiei

Blackcliffpescut.ArmuramulatăefăcutălafierăriaTeluman–unadintrecelemaivechidin

Imperiu–șiestedestulderezistentăcâtsănucedezemiciînfațacelormaiiscusitesăbii.Este

ultimuldarpecareîlprimimdelaBlackcliff.

Îmbracarmurașipeurmăîncepsă-mipunarmele:săbiișipumnaledinoțeldeSerra,tăioaseca

briciulșielegante,maialesfațădearmelegrosolane,utilitarepecarele-amfolositpânăacum.

Ultimapiesăestemantianeagră,legatăcuunlănțișor.Cândsuntgata,ridicprivireașivădcă

Heleneseuităfixlamine.

—Cee?întreb.

Măpriveștefoarteintensiareumăuitînjos,gândindu-măcăpoatemi-ampuspieptarulinvers.

Totulelalocullui.Helenevinelângămineșiîmipotriveștemantia,atingându-migâtulcu

degeteleeilungi.

—Nustăteabine.Eucumarăt?întreabă,punându-șicoiful.

DacăProfețiimi-aufăcutarmuracasă-mievidențiezeforțatrupului,peaHeleneiauconceput-o

casă-ipunăînvaloarefrumusețea.

—Arăți…

„Caozeițăarăzboiului.Caundjinnîntrupatdinaerșivenitsăneîngenunchezepetoți.Lanaiba,

ce-icumine?”

—ArățicaoMască,îirăspund.

Râdecaofetișcană,ridicoldeademenitor,atrăgândatențiacelorlalți:luiLeander,careîșiferește

imediatprivireașiîșifreacăvinovatnasulstrâmb,atuncicândîlobserv;luiFaris,carerânjeșteși-i

șopteștecevaluiDex,întimpceamândoiseuităapreciativ.Dinparteacealaltăaîncăperii,Zakse

holbeazășiel,cuoexpresiedeopotrivăpofticioasășiîncurcată.ÎlvădapoipeMarcuslângăZak,

urmărindu-șifratelecumopriveștepeHel.

—Iauitați-vă,băieți,ziceMarcus.Ocățeaînarmură.

Dejaamtrassabiapejumătate,darHelîmipunemânapebrațșimăfulgerăcuprivirea.„Ebătălia

mea,nuata”.

—Du-tenaibii,Marcus!

Heleneculegedepejosmantiașiși-oașazăpespate.Șarpeleseapropieagale,plimbându-și

ochiipecorpulei,fărăsălasevreoîndoialăcuprivirelacesegândește.

—Armuranuțisepotrivește,Aquilla,ziceel.Te-așpreferaînrochie.Saufărănimic.

Ridicămânasprepărulei,înfășurându-șipedegetoșuvițărebelă,înaintesătragătaredeeașisă

apropiefațaHeleneidefațalui.

Îmiiaoclipăsă-midauseamacămârâitulcareumpleaerulestealmeu.Suntlaunpasde

Marcus.Pumnilormeileepoftădecarnealui,dardoidintrelingăiiȘarpelui,ThaddiusșiJulius,

măapucășimătragînapoi,răsucindu-mimâinilelaspate.Demetriusajungelângămineîntr-o

secundășiîlizbeștetarecucotulînfațăpeThaddius,darJuliusîlloveșteînspateși-lpunela

pământ.

Peurmă,într-ofulgerareargintie,HelenelipeșteunpumnaldegâtulluiMarcusșiîncăunulde

abdomen.

—Dă-midrumullapăr,ziceea,sautelasfărăbărbăție.

Marcuselibereazădinstrânsoarebuclablondăși-ișopteștecevalaureche.Brusc,aerulei

încrezătordispare,pumnaluldelângăgâtulluicade,iarelîiiafațaînmâinișiosărută.

Suntatâtdedezgustat,încâtoclipărămâncuguracăscatășimăstrăduiescsănuvomit.Pe

urmăHelenescoateunțipătînăbușit,iareumăsmulgdinbrațeleluiThaddiusșialeluiJulius.Într

-osecundătrecpelângăei,îlîmpingpeMarcusdepartedeHeleneșiîlpocnescînfațăzdravănși

cupoftă.

Marcusrâdesubploaiadelovituri,iarHeleneîșifreacădezgustatăgura.Leandermătragede

umeri,dorindu-șicuardoaresăajungășiellângăȘarpe.

Înspatelemeu,Demetriuss-aridicatșischimbăpumnicuJulius,careemaiputernicdecâtelși-l

punelapodea.FarissedesprindegrăbitdinmulțimeșiseizbeștecutrupulluiuriașdeJulius,

răsturnându-l,cauntaurcaresenăpusteșteasupraunuigard.ZăresctatuajulluiTristasșipielea

întunecatăaluiDexșisedezlănțuieiadul.

Peurmăcinevașuieră:„Comandantul!”FarisșiJuliussarînpicioare,eumăîndepărtezdeMarcus

șiHeleneînceteazăsă-șimaifrecefața.Șarpeleseridicăîncet,clătinându-se,cuochiideja

învinețiți.

MamatreceprintreȚesteșivinedirectspreHeleneșispremine.

—Veturius,Aquilla!

Nescuipănumeledeparcăarfifructestricate.

—Explicați!

—Nicioexplicație,comandante!spunemHeleneșicumineînacelașitimp.

Măuitîngolpelângăcomandant,așacumamfostinstruit,iarprivireaeimăsfredeleștecu

delicatețeaunuicuțitbont.Dinspate,Marcuszâmbeștesuperior,iareuîmiîncleștezfălcile.Dacă

Helenevafibiciuitădincauzadepravăriilui,nuvoimaidezertadoarcasărămânșisă-lucid.

—Pestecâtevaminute,clopotulvabateoraopt,zicecomandantulșiîșiîntoarceprivireaasupra

celorlalțidinsalaarmelor.Văaranjațiținutașivăprezentațiînamfiteatru.Dacămaiaulocastfel

deincidente,ceiimplicațivorfitrimișiimediatlaKauf.S-aînțeles?

—Da,sătrăiți!

Țesteleseîndepărteazăînliniște.Cânderamcinciari,amfăcutcutoțiidepazășaselunila

închisoareaKauf,înnord.Nimeninuvreasăriștesăfietrimisacolopentruoîncăierareînziua

absolvirii.

—Tesimțibine?oîntrebpeHelenecândcomandantulnunemaipoateauzi.

—Așvreasă-mismulgfațașis-oînlocuiesccuunanouă,neatinsădeel.

—Nu-inevoiedecâtsătesărutealtcineva,ziceu,fărăsă-midauseamalatimpcumsunăasta.

Nucă…Nuvreausăspuncămăofereuvoluntar…

—Da,m-amprins.

Heleneîșidăochiipestecapșistrângemaxilarele,iareuașvreasă-mifiținutgurașisănufi

rostitchestiacusărutatul.

—Mulțumesc,oricum,căl-aipocnit,adaugăea.

—L-așfiomorât,dacănuapăreacomandantul.

Măpriveștecucăldurăînochișivreaus-oîntrebcei-așoptitMarcuslaureche,darZaktocmea

trecepelângănoi.Îșitrecedegeteleprinpărulcastaniușiîncetineștepasul,cașicumarvreasă

spunăceva.Îiaruncoprivirefioroasăși,pestecâtevasecunde,seîntoarceșipleacă.

DupăcâtevaminutemăalăturîmpreunăcuHelenecoziidinfațaintrăriiînamfiteatrușidăm

uităriiconflictuldinsalaarmelor.Intrămînpasdemarș,înaplauzelefamiliilor,elevilor,

oficialitățilororașului,emisarilorÎmpăratuluișiauneigărzideonoarealcătuitedindouăsutede

legionari.

ÎntâlnescprivireaHeleneișivădoglindităîneapropriameauimire.Esteirealsăteafliaici,în

arenă,înlocsăpriveștiplindeinvidiedinbănci.Ceruldedeasupranoastrăardestrălucitorșinu-i

niciunnorpânălaliniaorizontului.Marginileamfiteatruluisunttivitecusteaguri.Flamurileroșu

cuauriualeCaseiTaiafluturăînvântalăturidecelenegre,cublazonulînformăderomb,ale

AcademieiBlackcliff.

Buniculmeu,generalulQuinVeturius,șefulCaseiVeturia,stăîntr-olojăacoperitădinprimulrând.

Înjurulluis-auadunatcircacincizeciderudeapropiate–frați,surori,nepoate,nepoți.N-am

nevoiesă-ivădochiicasăștiucămămăsoară,căverificăunghiulîncareîmistăsabiașicummi

sepotriveștearmura.

DupăceamfostselecționatlaBlackcliff,buniculs-auitatosingurădatăînochiimeișiși-a

recunoscutîneifiica.M-aadusîncasaluiatuncicândmamaarefuzatsămăprimeascăîntr-aei.

Erafărăîndoialăfurioasăcăsupraviețuisem,eacredea,pesemne,căscăpasedemine.

Ampetrecutfiecarepermisieantrenându-măcubunicul,îndurândbătăișiodisciplinădefier,dar

amdobândit,înschimb,unavantajclarfațădecolegiimeideclasă.Elștiacăamnevoiedeacest

avantaj.DoarcâțivadintreeleviidelaBlackcliffnu-șicunoșteauînmodcertpărințiișiniciunulnu

fusesecrescutdeTriburi.Acestediferențemăfăceauobiectulcuriozitățiișibătăiidejoc.Dacă

îndrăzneaînsăcinevasămătratezerăudincauzatrecutuluimeu,buniculîlpuneaimediatlalocul

lui–deobiceicuvârfulsabiei–șim-aînvățatrepedesăprocedezlafel.QuinVeturiuspoatefila

feldelipsitdeinimăcașifiicalui,darestesinguramearudăcarem-atratatcapeunmembrual

familiei.

Chiardacăregulamentulnu-micere,ridicmânașiîlsalutcândtrecpelângăel,iarbuniculmă

răsplăteștecuomișcaredincap.

Dupăcenedesfășurămînmaimulteformații,toțiabsolvențiineîndreptămsprebănciledelemn

dinmijloculamfiteatruluișiscoatemsăbiile,ținându-lestrânsînmână.Începeunbubuitslab,

carecreștetreptatpânăcândsetransformăîntr-unadevărattunetdescătușatînamfiteatru.Sunt

ceilalțieleviaiAcademiei,batînbăncilelordepiatrășiaclamăplinidemândrieșideinvidie.

Lângămine,HeleneșiLeandernureușescsă-șireținăzâmbetele.

Înmijloculvacarmului,încapulmeusefaceliniște.Olinișteciudată,extremdemicășiextremde

cuprinzătoareînacelașitimp,populatănumaideacestedouăîntrebări:„Săfug?Sădezertez?”

Undevadeparte,cuovocepecareparcăoaudsubapă,comandantulneordonăsăpunemsăbiile

înteacășisăneașezăm.Nețineundiscurssuccint,urcatăpeunpodium,iarcândvine

momentulsădepunemjurământulfațădeImperiu,îmidauseamacăstauînpicioarepentrucăîi

vădpetoțiceilalțifăcândlafel.

„Sărămânsausăfug?”măîntreb.„Sărămânsausăfug?”

Guramisemișcălaunisoncuacelorlalțișijurămsănepunemsângeleșiviațaînslujba

Imperiului.Comandantulnedeclarăabsolvenți,iaruraleleplinedeușurarealenoudevenitelor

Măștimăsmulgdepegânduri.Farisîșirupeînsemneledeelevșilearuncăînaer,urmatapoide

restul.Zboarăprinaer,mângâiatedesoarecaunstoldepăsăriargintii.

Familiilescandeazănumeleabsolventuluilor.PărințiișisurorileHeleneistrigăAquilla!Familialui

FarisstrigăCandelan!AudVissan!Tullius!Galerius!Șimaiaudovoceridicându-sedeasupra

tuturor.Veturius!Veturius!Buniculstăînpicioareînlojă,cutoateneamurileînspatelelui,

amintindtuturorcăunadintrecelemaiputernicefamiliialeImperiuluiareunfiucareazia

absolvit.

Îivădochiișipentruprimaoarănucitescîneiniciurmădecritică,doaroextraordinarămândrie.

Îmizâmbeștevicleanpesubmascadeargintșiîizâmbescșieuînaintesămăsimtîncurcatșisă

măuitînaltăparte.Dacădezertez,nuvamaizâmbi.

—Elias!

Helenemăiaînbrațe,cuochistrălucitori.

—Amreușit!Am…

ÎiobservămpeProfețiînacelașitimpșiHeleneîșilasăbrațeleînjos.Nui-ammaivăzutpetoți

paisprezecedeodată.Misestrângestomacul.Deceauvenitaici?Auglugilelăsatepespateșili

sevădtrăsăturileputernicreliefatealefețelor.CondușideCain,pășescaproapeimaterialipe

iarbășiformeazăunsemicercînfațapodiumuluicomandantului.

Uralelepubliculuisetransformăîntr-unzumzetîntrebător.Mamaurmăreștetotulcumâna

odihnindu-i-sepemânerulsabiei.Cainurcăpepodium,iareasedădeoparte,cașicuml-arfi

așteptat.

Cainridicămânașiceresăsefacăliniște.Toțiamuțescîntr-osecundă.Deundestaueu,Profetul

pareunspectruciudat,fragilșicenușiu.Cândvorbește,însă,voceaîirăsunăînîntregamfiteatrul

cuoforțăcare-ifacepetoțisăseridiceînpicioare.

—DintretineriioțelițiînbătăliesevaridicaAlesul,spuneel.CelmaimareÎmpărataltuturor

timpurilor,năpastadușmanilornoștri,comandantulceleimaidistrugătoareoștiri.IarImperiulse

vaîntregi.Așaamprezisnoi,Profeții,acumcincisutedeani,cândamridicatdinpământul

tremurătoraceastășcoală.Avenitvremeasăseadevereascăprofeția.DinastiaÎmpăratuluiTaius

urmeazăsăsestingă.

Mulțimeaestestrăbătutădeunmurmuraproaperevoltat.DacăaltcinevadecâtunProfetarfipus

laîndoialădinastiaÎmpăratului,arfifostdejafăcutbucăți.Legionariidingardadeonoarese

foiesc,cumâinilepearme,darsepotolesccâtaiclipilaosingurăprivirealuiCain,caohaităde

câinibăgațiînsperieți.

—TaiusalXXI-leanuareurmașidirecțidesexmasculin,spuneCain.Dupămoartealui,Imperiul

sevaprăbuși,dacănuvafialesunnouÎmpăratalRăzboinicilor.Taiusîntâiul,fondatorul

ImperiuluișiîntemeietorulCaseiTaia,afostcelmaibunluptătordinvremealui.Afostcercetat,

instruitșipuslaîncercareînaintesăfieconsideratdemndemisiunealui.OameniiImperiuluinu

seașteaptălamaipuțindinparteanouluilorconducător.

„Ceruriînflăcări,plinedesânge!”Înspatelemeu,TristasîitrageunghionttriumfătorluiDex,care

arămascuguracăscată.ȘtimcutoțiicevaspunemaideparteCain,darmietotnu-mivinesă-mi

credurechilor.

—AvenitmomentulÎncercărilor.

Amfiteatrulexplodează.Saucelpuținașamisepare,pentrucănuammaiauzitunzgomotatât

deputernic.Tristasîistrigă„Ți-amspuseu!”luiDex,carearatăcașicuml-arfilovitcinevacu

ciocanulîncap.Leanderstrigă:„Cine?Cine?”Marcusrâde,ocotcodăcealăîngâmfatăcare-mi

stârneștepoftasă-lspinteccupumnalul.Heleneîșiacoperăguracupalmașifaceochii

caraghiosdemari,întimpcesestrăduieștesă-șigăseascăvorbele.

Cainridicămânadinnou,apoiîncăodată,pânăcândmulțimeaselinișteșteiar.

—Încercărileaufostpregătitedenoi,spuneel.PentruviitorulImperiului,estenevoiecanoul

Împăratsăfieînmomentulmaximalforțelorsale,așacumerașiTaiusatuncicândapreluat

tronul.Deaceeaîlvomalegedintretineriinoștriceimaioțelițiînluptă,dintrenoileMăști.Nutoți

vorconcuraînsăpentruaceastămareonoare.Sevorînfruntapentrueadoarabsolvențiiceimai

merituoșișimaiputernici.Amalesnumaipatrudintreei.Unuldintreaceștiaspiranțivafi

desemnatAlesul.AltulîivajuracredințășivadeveniSfrâncioc.Ceilalțidoirămașisevorpierde

caniștefrunzeînvânt.Amvăzutdejașiasta,înviziunilenoastre.

Simtcumîncepesă-mibubuiesângeleînurechi.

—EliasVeturius,MarcusFarrar,HeleneAquilla,ZachariasFarrar,nestrigăCaiusînordinea

absolvirii.Ridicați-vășiieșițiînfață!

Amfiteatrulesteamuțitcomplet.Măridicamorțit,neluândînseamăprivirilecercetătoareale

colegilor,veseliadepechipulluiMarcus,nehotărârealuiZak.„Câmpuldeluptăetemplulmeu.

Sabiami-epreot…”

Helenearespateledreptcaovergeașiseuitălamine,laCain,lacomandant.Maiîntâimisepare

speriată,darpeurmăîiremarcstrălucireadinochișipasulelastic.

CândeușiHeleramcinciari,aunăvălitnișteBarbarișine-auluatprizonieri.Peminem-aulegat

fedeleșcumâinileșipicioareledeunpar,capeunvânat,darHeleneiabiadacăi-auprinsmâinile

cuosfoară,înfață,șiauurcat-oînspinareaunuical,crezândcănuerapericuloasă.Înaceeași

noapte,asugrumattreipazniciculegăturaaceeașiamairuptgâtullaîncătrei,cumâinilegoale.

„Mereumăsubestimează”,aziseapeurmă,nedumerită.Aveadreptate,fărăîndoială.Pânășieu

facgreșealaasta.AcumîmidauseamacăHelnuseteme,dimpotrivă,eeuforică.Îșidorește

acesteÎncercări.

Drumulpânălapodiumdureazăpreapuțin.Pestecâtevasecundestauîmpreunăcuceilalțiîn

fațaluiCain.

—SăfițialeșiaspiranțișisăparticipațilaÎncercărireprezintăuneledintrecelemaimarionoruri

pecarevilepoateoferiImperiul,spuneCainșinepriveștepetoți,deșimiseparecăstăruiemai

îndelungasupramea.Înschimbulacestuidar,Profețiivăcerunjurământ.ÎncalitatedeAspiranți,

vețiparticipalaÎncercăripânăcândvafidesemnatÎmpăratul.Dacănurespectațijurământul

depus,văașteaptăpedeapsacumoartea.Nuvăluațiușoracestangajament,adaugăCain.Dacă

doriți,putețipărăsipodiumul.VețirămâneînrândulMăștilor,cutotrespectulșionorurile

acordateacestuititlu.Vafinumitaltcinevaînloculvostru.Alegerea,defapt,văaparține.

„Alegereavăaparține”.Cuvinteleasteamăînfioarăpână-nmăduvaoaselor.

„Mâinevatrebuisăalegi.Veidezertasauîțiveifacedatoria.Veifugidedestinultăusauîlvei

înfrunta”.

PeCainnu-lintereseazădacă-mifacsaunudatoriadeMască.Vreasăalegîntredezertaresau

participarealaÎncercări.

„Eștiviclean,diavolcuochiroșii”.EuvreausăscapdeImperiu.Cummi-așputeagăsilibertatea,

dacăparticiplaÎncercări?ÎncazcăiesînvingătorșidevinÎmpărat,voifilegatdeImperiupentru

totdeauna.IardacăîijurcredințăÎmpăratului,voifilegatdeelîncalitatedealdoileaomla

comandă–Sfrânciocul.

Sauvoifiofrunzăpierdutăînvânt,cumaspuspoeticProfetul,casănuspunăcuvântulmort.

„Refuză,Elias.Fugi.Mâinelaoraastaveifilazecidekilometridepărtare”.

CainîlpriveștepeMarcusșiapleacăușorcapul,cașicumarascultalucruriinaccesibilenouă.

—MarcusFarrar.Eștipregătit.

N-asunatcaoîntrebare.Marcusîngenunchează,tragesabiașii-oîntindeProfetului,cuochii

strălucinddeocredințăciudatdeînflăcărată,deparcăarfifostdejadesemnatÎmpărat.

—Repetădupămine,spuneCain.Eu,MarcusFarrar,jurpesângeleșipeoaselemele,peonoarea

meașipeonoareaCaseiFarrar,cămăvoidedicaÎncercărilorșimăvoisupunelorpânăcândvafi

desemnatÎmpăratulsaupânăcândvoimuri.

Marcusrepetăjurământul,iarvoceaîirăsunăcuecouînlinișteafărăsuflaredinamfiteatru.Cain

strângepalmaluiMarcuspestetăișulsabieipânăcândîncepesăpicuresânge.Pesteoclipă

îngenuncheazășiHelene,întindesabiașirepetăjurământulcuovocelafeldelimpedeșide

cristalinăcabătaiaclopotuluiînzori.

ProfetulseîndreaptăspreZak,iaracestaseuitălunglafratelelui,înaintesăîncuviințezeșisă

jure.Suntsinguruldintreceipatruaspiranțirămasîncăînpicioare.Cainstăacumînfațameași

îmiașteaptăhotărârea.

LafelcaZak,ezit.ÎmivinînmintevorbeleluiCain:„Eștiplăsmuitdinvisurilenoastre.Unfirde

argintînțesăturanopții.”OfidestinulmeusădevinÎmpărat?Cumm-arputeaconducespre

libertateoastfeldesoartă?Nu-midorescsăconducImperiul–simplaideemisepare

respingătoare.

Darniciviitorulcadezertornuaratămaiatrăgător.„Veideveniexactceeaceurăști–unomrău,

fărămilă,crud”.

Să-lcredpeCaincândspunecăîmivoigăsilibertatea,dacăparticiplaÎncercări?LaBlackcliffne

învațăcumsăclasificămoamenii:civili,combatanți,inamici,aliați,informatori,trădători.În

funcțiedeastadecidemcumsăacționăm.DarpeProfetnuștiucumsă-lclasific.Nu-icunosc

motivațiile,nicidorințele.Număpotbazadecâtpeinstinct,careîmispunecămăcarînprivința

asta,Cainn-amințit.Indiferentdacăpreviziunealuiesteadevăratăsaunu,elcredeînea.

Instinctulîmispunesă-lcred,chiardacăînsilă,șiatuncinu-mirămânedecâtodeciziela

îndemână.

Fărăsă-miiauvreoclipăochiidepefațaluiCain,îngenunchez,scotsabia,lassângelesă-mi

curgădinpalmă.Picăturilecadiutepepodium,șiroindîntr-unfiricel.

—Eu,EliasVeturius,jurpesângeleșipeoaselemele…

11.

Laia

ComandantulAcademieiMilitareBlackcliff.

Curiozitateameafațădemisiuneadespionsespulberă.LaBlackcliff,ImperiulinstruieșteMăști

–Mășticaaceeacaremi-aomorâtfamiliașimi-arăpitfratele.Academiaseridicăpestâncile

abruptedinestulSerreicaunvultururiaș–omulțimedeclădirisobreînconjuratecuunzidde

granit.Nimeninuștiecesepetreceînspateleacelorziduri,cumseantreneazăMăștile,câtesunt,

cumsuntalese.Înfiecarean,onouăpromoțiedeMăștipărăseșteAcademiaBlackcliff–tinere,

sălbatice,mortale.PentruunCărturar,maialesdacăefată,Blackcliffreprezintăcelmeu

periculoslocdinoraș.

—Și-apierdutsclavapersonală…continuăMazen.

—Fatas-aaruncatînprăpastieacumosăptămână,riposteazăKeenan,înfruntândprivirea

fioroasăaluiMazen.Eatreiasclavădinserviciulcomandantuluicaremoareanulăsta.

—Taci,ziceMazen.Nuvreausătemint,Laia,femeiaestenesuferită…

—Estenebună,ziceKeenan.IsespuneScorpiadelaBlackcliff.Nuveireușisăsupraviețuiești

alăturidecomandant.Misiuneavafiuneșec.

Mazenloveștecupumnulînmasă.Keenannicinutresare.

—Dacănu-țipoțiținegura,mârâieșefulRezistenței,maibinepleacă!

Tariqstrângedindințișiseuitădelaunullacelălalt.Sana,înschimb,îlpriveștepeKeenancuo

expresiegânditoare.Șiceilalțidingrotăneprivescfix,iareuamsentimentulcăMazenșiKeenan

nusecontrazicpreades.

Keenanîșitragescaunulcuzgomot,seridicădelamasășisepierdeînmulțimeadinspatelelui

Mazen.

—Eștiperfectăpentrumisiuneaasta,Laia,spuneMazen.Știisăfacitotceîipoatecere

comandantulunuisclav.Vapresupunecăeștianalfabetă.Șiavemcumsăteplasămîncasaei.

—Dacămăprinde,ce-osăseîntâmple?

—Veimuri,răspundeMazenprivindu-măînochi,iareusimtcăîiapreciezsinceritatea.Toți

spioniipecarei-amtrimispânăacumlaBlackcliffaufostdescoperițișiuciși.Nu-iomisiune

pentrucinevaslabdeînger.

Aproapecă-mivinesărâd.Nuputeaalegeopersoanămainepotrivitădecâtmine.

—Nupreatepricepisălauzislujbaasta.

—Nicinuvreaus-olaud,ziceMazen.Noiîlputemgăsișieliberapefrateletău.Tupoțideveni

ochiișiurechilenoastrelaBlackcliff.Esteunschimbsimplu.

—Aiîncredereînminepentrutreabaasta?întreb.Abiam-aicunoscut.

—Ți-amcunoscutpărinții.Îmiajunge.

—Mazen,intervineTariq.Edoarofată.Suntsigurcănu-inevoiesă…

—AvorbitdespreIzzat,răspundeMazen.Izzatînseamnămaimultdecâtlibertate.Maimultdecât

onoare.Înseamnăcuraj.Înseamnăsădovedeșticepoți.

—Aredreptate,spuneu.

DacăRezistențamăvaajuta,nutrebuiecamembriieisămăcreadăslabă.Oumbrăroșcatăîmi

atrageatențiașiprivescîncealaltăparteagrotei,undeKeenanstărezematdeniștepriciuri

suprapuseșimăpriveșteatent,cupărulroșucaoflacărăînluminatorței.Nuvreasăaccept

aceastămisiunepentrucănuvreasărișteviețileoamenilorluicasă-lsalvezepeDarin.Îmipipăi

brățara.„Fiicurajoasă,Laia”.MăîntorcspreMazen.

—Dacăaccept,îlgăsițipeDarin?Îlscoatețidinînchisoare?

—Aicuvântulmeu.Nuvafigreusăafluundeîlțin.Nu-iuncomandantalRezistenței,așacăn-au

decesă-ltrimitălaKauf.

Mazenpufneșteușor,darnumeleîngrozitoareiînchisoridinnordîmiaducefioripeșiraspinării.

InterogatoriiledelaKaufauunsingurscop:să-ifacăpedeținuțisăsuferecâtmaimultînaintede

amuri.

PărințiimeiaumuritlaKauf.Soramea,deșiaveadoardoisprezeceani,amurittotacolo.

—ÎnmomentulîncareneveitrimiteprimeleinformațiiîțivoiputeaspuneundeseaflăDarin.

Cândmisiuneatasevaîncheia,îlvomelibera.

—Șipeurmă?

—TevomeliberadinsclavieșitevomscoatedinAcademie.Putemfacedisparițiatasăparăo

sinucidere,casănutevânezenimeni.Dacăvrei,poțiapoisănitealături.Sauvăputemtrimitepe

amândoiînținutulMarinn.

Marinn.TeritoriileLibere.Cen-așdasăpotajungeacoloîmpreunăcufratelemeu,sătrăimîntr-un

locundenuexistăRăzboinici,MăștișiImperiu!

Darmaiîntâitrebuiesăsupraviețuiescmisiuniidespionaj.SăsupraviețuiescAcademieiBlackcliff.

Înparteacealaltăagrotei,Keenanclatinădincap.Înschimb,luptătoriidinjurulmeuîncuviințează.

„AstaînseamnăIzzat”,pareisăspună.Tac,deparcăașstapegânduri,darm-amdecischiardin

secundaîncaremi-amdatseamacănumaidacămăduclaBlackcliffamoșansăsă-lmaivădpe

Darin.

—Suntgatasăfacce-micereți.

—Bine.

Mazennuparedelocsurprinsșimăîntrebdacăaștiuttottimpulcăvoiaccepta.Ridicăvoceași

continuă.

—LegăturatavafiKeenan.

ChipulluiKeenandevineșimaiîntunecat.Strângetarebuzele,cașicumîncearcăsăseabținăsă

maispunăceva.

—Fataaretăieturilamâinișilapicioare,ziceMazen.Îngrijește-irănile,Keenan,șispune-itotce

trebuiesăștie.PleacălaBlackcliffchiarînnoapteaasta.

Mazeniesedingrotă,urmatdecâțivamembriaifacțiuniilui.Tariqmăbatepeumărșiîmiurează

succes.Aliațiiluimăcopleșesccusfaturi:„Niciodatănu-țicauțitulegătura.Sănuaiîncredereîn

nimeni”.Nuvordecâtsămăajute,darmăcopleșesc.CândKeenanvineprintreeisămăia,mă

simtaproapeușurată.

Aproape.Elfacesemndincapspreomasădintr-uncolțșimergeîntr-acolofărăsămăaștepte.

Lângămasăstrăluceștevagceva.Sedovedeșteafiunizvor.Keenanumpledouăgălețicuapăși

toarnăîneleunprafpecareîlrecunoscafirădăcinăpisatădesumac.Puneogăleatăpemasă,

iarpecealaltăolasăjos.

Îmicurățbinemâinileșipicioarele,tresărindcândsumaculajungeînzgârieturilepecarele-am

căpătatîncatacombe.Keenanmăpriveșteîntăcere.Mărușinez,subprivirealui,câtderepedese

înnegreșteapademurdărie,iarpeurmămăînfuriipeminepentrucăm-amrușinat.

Dupăcetermin,Keenanseașazălamasăînfațameașiîmiiamâinileîntr-alesale.Măașteptsă

fierepezit,darsepoartăcublândețeșinuarepalmeleaspre.Îmiexamineazătăieturile,iareumă

gândesclazeceîntrebăripecareașvreasăilepundintr-odată,darniciunanul-arfacesămă

considereputernicășipricepută,cimaidegrabăcopilăroasășimărginită.„Deceparisămăurăști?

Ceți-amfăcut?”

—N-artrebuisătebagiîntreabaasta,spuneel,întimpceîmiungeotăieturămaiprofundăcuo

alifiemenităsăalinedurerea.Lamisiunemărefer.

„Știulacetereferi,ticălosule”.

—Nu-lvoidezamăgipeMazen.Osăfaccetrebuiesăfac.

—Veiîncerca,măcar,deastasuntsigur.

Măizbeștedinnouasprimealui,deșipânăacummi-adevenitlimpedecănuareîncredereîn

mine.

—Femeiaaiaeosălbatică,continuăel.Ultimapersoanăpecareamtrimis-oacolo…

—Tucrezicăeumordedors-ospionez?răbufnesc,iarelridicăprivirea,surprins.Nuamdeales!

Astadacăvreausă-lsalvezpesingurulmembrudinfamiliecaremi-amairămas.Așacă…(„Taci

dingură”,așvreasă-istrig).Nu-miîngreunasituațiașimaimult.

Vădpechipulluioumbrădestânjenealășiparcămăpriveștecucevamaipuțindispreț.

—Îmi…îmiparerău…

Ospuneezitând,daroscuzășovăitoareemaibunădecâtnimic.Daudincapdemaimulteoriși

îmidauseamacăochiiluinusuntalbaștrisauverzi,cionuanțăintensădecăprui.„Îiremarci

ochii,Laia.Astaînseamnăcăteholbezilael.Iarastamaiînseamnăcăaifacebinesăîncetezi

imediat”.Mirosulalifieiîmiajungeînnărișiîncrețescnasul.

—Aipusciulinînalifiaasta?

Elridicădinumeri.Iauborcănelulșiîlmirosdinnou.

—Dataviitoareîncearcăs-ofacicuschisandră.Măcarn-osămaimiroasăabalegădecapră.

Keenanridicădinsprânceneșiîmibandajeazămâna.

—Tepricepilaleacuri.Poatefifolositor.Buniciităierauvraci?

—Bunicul.

Mădoaresăvorbescdesprebunicu’șifacopauzălungăînaintesăcontinui.

—Aînceputsămăînvețeșipeminemaiseriosacumunanșijumătate.Înaintedeasta,i-am

amestecatleacurile.

—Ți-arplăceasădeviivraci?

—Eoîndeletnicirebună.

CeimaimulțidintreCărturariicarenusuntsclavi,facmunciumile–suntoamenibunilatoatepe

laferme,faccurățeniesausunthamali.Muncescperupteșinuprimescînschimbmainimic.

—Suntnorocoasădacăamomeserie.Darcânderammică,voiamsămăfacKehanni.

BuzeleluiKeenanschițeazăunzâmbet,maidegrabăoumbrădezâmbet,darisetransformătot

chipulșiparcă-miiaopiatrădepeinimă.

—OpovestitoareTribală?semirăel.Nu-mispunecătucreziînlegendecudjinni,efrițișiduhuri

carerăpesccopiiînmiezdenoapte?

—Nu,îirăspundșimăgândescimediatlarazieșilaMască,cusufletuliarășigreu.N-amdecesă

credînpovești,cândnoapteabântuiefăpturimaireleprintrenoi.

Keenannuspunenimic,iartăcereabruscămăfacesă-miridicdinnouprivireaspreochiilui.Mi

setaierespirațiacândîmidauseamacedescopărînei,fărăputințădetăgadă:ocunoaștere

profundă,oînțelegereamaraadureriipecareacumoștiușieupreabine.Amînfațapecineva

careatrecutprinîncercărilafeldeîntunecatecașimine.Poatechiarmaiîntunecate.

Peurmă,pechipulluiaparedinnourăcealașiîncepeiarsămăbandajeze.

—Bun.Ascultă-măbine,ziceel.Azi,laBlackcliffafostziuaabsolvirii.Tocmaiamaflatcăs-a

desfășuratoceremoniediferită.Unaspecială.

ÎmipovesteștedespreÎncercărișidespreAspiranți.Apoiîmispunecareestemisiuneamea.

—Avemnevoiedetreiinformații.SăștimînceanumeconstăfiecareÎncercare,undearelocși

când.Trebuiesăaflămastaînaintededesfășurareaprobelor,nudupăaceea.

Îmivinînmintezecideîntrebări,darnuledauglas,casănumăcreadășimaiproastă.

—CâttimpvoirămânelaAcademie?

Keenanridicădinumerișiterminădeînfășuratbandajul.

—NuștimmainimicdespreÎncercări,ziceel.Probabilcănuvordura,totuși,maimultdecâteva

săptămâni,maximumolună.

—Darcrezi…CrezicăDarinvarezistaatât?

Keenannurăspunde.

***

Pestecâtevaore,spreseară,măafluîmpreunăcuKeenanșiSanaînCartierulStrăinilor,înfața

unuiTribal.Eînveșmântatîntr-unadintrerobelelungialeneamuluidincarefaceparteșiparemai

degrabăununchibătrânșidetreabădecâtunagentalRezistenței.

Sanaîiexplicăcedorește,iarelmăpriveșteșiîncrucișeazăbrațelelapiept.

—Categoric,nu!spuneelîntr-oserranăcuaccentputernic.Comandantularmânca-odevie.

KeenanîiaruncăSaneioprivirecusubînțeles,cașicumi-arzice:„Laceteașteptai?”

—Cutotrespectul,îispuneSanaTribalului,n-amputeasă…

Aratăspreunparavandinlemnzăbrelitînspatelecăruiasetreceînaltăcameră.Disparamândoi

înspateleparavanului.Sanavorbeștepreaîncetcas-opotauzi,darindiferentcespunes-arpărea

cănuareefect,pentrucaîlvădprinparavanpeTribalclătinânddincap.

—N-osăaccepte,spun.

Lângămine,Keenansereazemădeperete,fărăsă-șifacăgriji.

—Sanaîlpoateconvinge.Nuedegeabaconducătoareafacțiuniiei.

—Așvreasăpotfaceșieuceva.

—Încearcăsăparipuținmaicurajoasă.

—Așacatine?

Facofațăinexpresivăcadepiatră,măașezpevinelângăpereteșimăuitîngol.Pentruo

fracțiunedesecundă,Keenanchiarzâmbește.Parecumulțianimaitânăr.

Îmiplimbpiciorulgolde-alungulrotocoalelorhipnoticedepecovorulTribaldepejos.Pecovor

suntîmprăștiatepernebrodatecuoglinjoaremicuțe,iardeacoperișatârnălămpidesticlă

colorată,încaresereflectăultimelerazealesoarelui.

—EușiDarinamfostodatăîntr-ocasăcaastasăvindemgemfăcutdebunica,spun,întinzându-

măsăatingunadintrelămpi.AmîntrebatdeceauTribaliioglinzipestetot,iarelmi-aspuscă…

Amintireaîmirevinevieșiascuțitășisimtînpieptunjunghidedurerepentrufratelemeu,pentru

buniciimei.Măsfâșiecuatâtaviolență,încâtînchidguraimediat.

„Tribaliicredcăoglinzileîipăzescderău”,mi-aspusDarinînziuaaceea.Întimpce-lașteptampe

negustor,și-ascoscarnetulșiaînceputsădeseneze,schițândzigzagurileparavanelorșiale

felinarelorcumișcărirapidedecărbune.„Separecădjinniișiduhurilenusuportăsă-șivadă

propriaimaginereflectatăînele”.

Dupăaceeami-amairăspunslavreoduzinădeîntrebăricuobișnuitaluisiguranță.Peatuncimă

întrebamdeundeștiaatâtea.Abiaacumînțeleg;Darinîntotdeaunaascultamaimultdecâtvorbea.

Elurmăreașiînvăța.Dinpunctulăstadevedere,semănacubunicu’.

Durereadinpieptseîmprăștiepestetotșibruscîmisimtochiiînfierbântați.

—Osătesimțimaibine,spuneKeenan,iareuridicprivireași-ivădoclipăfațaplinădetristețe,

înlocuităimediatderăcealadejacunoscută.N-osă-iuiținiciodată,nicimăcardupăaniînșir,

continuăel.Numaică,într-obunăzi,osătreacăunminutîntregfărăsăsimțidurerea.Peurmăo

oră.Ozi.Nutepoțiașteptalamaimult.Darosătevindeci,insistăelcuvocejoasă.Teasigur.

Seuităapoiînaltăparte,distantdinnou,darparcăîisuntcumvarecunoscătoare,pentrucăe

pentruprimaoarădelaraziecândmăsimtmaipuținsingură.Pesteosecundă,SanașiTribalul

iesdedupăparavan.

—Eștisigurăcăastavrei?măîntreabăTribalul.

Daudincapcăda,număîncredînvoce.

—Bine,ofteazăel,apoiseîntoarcespreSanașispreKeenan.Luați-vărămas-bun.Dacăoiau

acum,lacădereaîntunericuluivafilaAcademie.

—Osătedescurci,ziceSanașimăîmbrățișeazăstrâns,iareumăîntrebdacăîncearcăsămă

convingăpeminesaupeeaînsăși.EștifiicaLeoaicei,iarLeoaicaeraosupraviețuitoare.

„Pânăcândn-amaifost”.Coborprivirea,pentrucaSanasănu-miciteascăîndoialaînea.Sanase

ducespreușășilângăminerămâneKeenan.Încrucișezbrațelelapiept,sănucreadăcumvacă

tânjescșidupăîmbrățișarealui.Darelnumăatinge.Doarîndreaptăcapulșiducepumnulla

inimă–salutulRezistenței.

—Maidegrabămoartedecâttiranie,zice,dupăcarepleacășiel.

***

Jumătatedeorămaitârziu,întimpcepesteSerracadeamurgul,îlurmezpeTribalînCartierul

Comercianților,undelocuiescceimaibogațimembriaiclaseidenegustoridinrândul

Războinicilor.Neoprimînfațaporțiidefierbogatornamentateacaseiunuinegustordesclavi,iar

Tribalulîmipunecătușele.Haineleluicafeniifoșnescmoaleatuncicândsemișcăînjurulmeu.

Îmiprindlaolaltăpalmelebandajate,casăleoprescdintremurat,darTribalulîmidesfacegrijuliu

degetele.

—Negustoriidesclavidescoperăminciunilelafeldeușorcumprindpăianjeniimuște,spunel.

Fricataebună.Facecapovesteatasăparăadevărată.Ținemintesănuvorbești.

Dauenergicdincapînsemncăda.Chiarșidacăașvreasăspunceva,suntpreasperiată.

„NegustorulacestadesclaviestefurnizorulunicalAcademieiBlackcliff”,mi-aexplicatKeenanîn

drumsprecasaTribalului.„Agentulnostruamuncitluniînșircasă-icâștigeîncrederea.Dacănu

tealegepentrucomandant,misiuneataseterminăînaintedeaîncepe”.

Suntemescortațiprinmaimulteporțișipestecevavremenegustorulseînvârteînjurulmeu,

nădușinddecăldură.ElafeldeînaltcaTribalul,dardedouăorimailat,cuunburdihancare

forțeazănasturiicămășiiauriidinbrocart.

—Nu-irea.

Negustorulpocneștedindegeteșidincotloanelecaseiapareosclavăcuotavăplinădebăuturi.

Negustoruldăpegâtunpahar,fărăsă-șibatăcapulsă-ioferecevaTribalului.

—Bordelurilevordabanifrumoșipeea.

—Catârfa,nufacemaimultdeosutădemărci,spuneTribalulînfelulluicântat,hipnotic.Eu

vreaudouăsute.

Negustorulpufneșteșimieîmivinesă-lstrângdegât.Străduțeleumbritedincartierulluisunt

plinedefântâniartezieneșidesclaviCărturaricuspinărileplecate.Casanegustoruluieun

amestecexageratdearcade,columneșicurți.Douăsutedeargințiînseamnăpentruelopicătură

într-unocean.Probabilcăaplătitmaimultpeleiideipsosdelaintrare.

—Sperams-opotvindecaservitoare,continuăTribalul.Amauzitcătocmaicăutațiuna.

—Așaeste,recunoaștenegustorul.Comandantulmăbatelacapdecâtevazile.Scorpiafacece

faceșiiarîșiomoarăfetele.Eafurisităcaoviperă.

Negustoruldesclavimăprețăluieșteașacumarfaceunțărancuovițică,iareuîmiținrespirația.

Peurmă,clatinădincap.

—Preafiravă,preatânără,preafrumușică.NurezistălaBlackcliffniciosăptămână.Nuvreausă

fiunevoitsă-icautînlocuitoare.Îțidauosutăpeeașii-ovândmatroaneiMoh,ladocuri.

UnstropdesudoareseprelingepechipulaltminteriseninalTribalului.Mazeni-aordonatsăfacă

totce-istăînputerișisămăintroducălaBlackcliff.Dacăscadebruscprețul,negustorulva

devenibănuitor.Dacămăvindecatârfă,Rezistențavafinevoităsămăscapede-acoloșinu

existăniciogaranțiecăosăreușeascăsuficientderepede.Dacănumăvindedeloc,încercarea

meadea-lsalvapeDarindăgreș.

„Făceva,Laia”îlauddinnoupeDarinîmboldindu-mă.„Dacănu,suntmort”.

—Calcfoartebinehainele,Stăpâne.

Vorbescînaintesămăgândesc.Tribalulrămânecuguracăscată,iarnegustoruldesclavimă

priveștedeparcăașfiunșobolancareaînceputsăfacăjonglerii.

—Șiștiusăgătesc.Faccuratșiaranjezpărul.Așfioservitoarebună,spuneuînșoaptă.

Negustorulmățintuieștecuprivirea.Așvreasăfităcut.Dardintr-odatămijeșteochii,aproape

amuzat.

—Tetemidecurvăsărit,fato?Nuînțelegdece,eomeseriedestuldecinstită.

Îmidăocoldinnou,apoiîmiridicăbărbiaspreochiiluiverzidereptilă.

—Zicicăaranjezipărulșicalci?Știisătetocmeștișisătedescurcisingurălapiață?

—Da,domnule.

—Decitit,sigurnucitești.Desocotit,știi?

„Sigurcăștiusăsocotesc.Știușisăcitesc,porccubărbiedublă”.

—Da,domnule.Știusăsocotesc.

—Vatrebuisăînvețesă-șiținăgura,zicenegustorul.Șiosămăcostes-ocurăț.N-opottrimitela