Sunteți pe pagina 1din 7

Evaluarea Rolurilor în Echipă - foaie de răspuns

Transpuneţi punctajele acordate în tabelul de mai jos:


Se face totalul pe coloană:
Secţi- I C M I I
une N R
1
2
3
4
5
6
7
Total
M L F Total
e E
10pc

10pc

10pc

10pc

10pc

10pc

10pc
Evaluarea Rolurilor în Echipă - foaie de răspuns
Transpuneţi punctajele acordate în tabelul de mai jos:
Se face totalul pe coloană:
Secţi- I C M
une
1 g 2 d 2 f 0
2 a 0 b 3 e 3
3 h 0 a 3 c 2
4 d 2 h 2 b 3
5 b 3 f 2 d 0
6 f 3 c 0 g 2
7 e 1 g 3 a 2
Total 11 15 12
IN IR M L
e E
c 0 a 0 h 0 b 3
g 2 c 2 d 0 f 0
d 0 f 0 g 2 e 0
e 0 g 0 c 3 a 0
h 0 e 0 a 3 c 2
a 0 h 2 e 3 b 0
f 2 d 0 b 1 h 0
4 4 12 5
F Total

e 3 10 10pc

h 0 10 10pc

b 3 10 10pc

f 0 10 10pc

g 0 10 10pc

d 0 10 10pc

c 1 10 10pc