Sunteți pe pagina 1din 2

Troparul Sfîntului Nectarie din Eghina , glas 1 1

3 septembrie (aflarea moaştelor), 9 noiembrie


QV
Podobie: Locuitor pustiului...
diacon Cornel Coman, 2002

P 00e!1q!00p!1'!!110a
e vlăs ta rul Si li vri ei şi al E ghi nei o cro ti tor

m<C0
ce 0!110\0!101'
s-a a ră tat în a nii de pe u !
ur !A
măm<C0
vir 1'
tu !
ţii

!0os
pri e e '!
ten!0'
a de !
vă!A
vV0
rat pe 0300\0!q@1
Nec ta ri e să-l cins tim cre din

0`0a
cio o şii 0
al !11' ! !!2'
lui Hris tos dum ne ze ie !
esc\!!0a
slu ji tor vV0
că 11
iz vo

10!11o'
răş te vin de că ări s!
de!1'
tot fe !
e !A
lulm<Cq
ce !0!!1os
lor ce cu e vla a '!
vi!e

0'
stri !i !A
găvV rz
Sla !
văA!
lui111"
Hris tos Ce !
lui!Qz
ce te-a_
a slă 11w!A
vit pe ti nem<C!
Sla

11a
vă Ce \0!1`X
lu ui ce e 1
te-a "!
mi!
nu!Am<
nat C q!3'
Sla vă Ce !
e !!!11'
lu ui ce lu crea

!
ză !P!1"
prin ti ne tă !
mă!2'
du i !
iri\!!0k
tu tu ror vV

www.stavropoleos.ro