Sunteți pe pagina 1din 4

Nr.

Inregistrare:____________/____________
SCOALA GIMNAZIALĂ
DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZĂ
PROFESOR:
NR. DE ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1

PLANIFICARE ANUALĂ
CLASA I.C
ANUL SCOLAR 2018-2019

VIZAT DIRECTOR VIZAT RESP.CERC.MET.


Competenţe specifice clasa pregătitoare

1. Receptarea de mesaje orale simple

1.1. Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este însoţită de
gesturi de către interlocutor

1.2. Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, în mesaje articulate clar şi rar

1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba modernă
respectivă

2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală

2.1. Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurte şi simple cu sprijinul profesorului

2.2. Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine (nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin din partea
interlocutorului

2.3. Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce sau creează rime/mesaje scurte

3. Receptarea de mesaje scrise simple

3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple şi scurte din universul imediat

4. Redactarea de mesaje scrise simple în situaţii de comunicare uzuală

4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care se elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
Nr. Unităţi de
C.S. Conţinuturi Nr. ore Perioada Observaţii
crt învăţare
1.2
 Greetings- introducing themselves
1.1
1. Hello!  Present and practise colours 4 S1-S4
2.2
 Listening activity
2.4
 Consolidate the language of the unit
1.2
 School items
1.1 S6- Saptamana „Scoala Altfel”
2 My schoolbag  Numbers from 1 to 5 2 S5-S7
2.2 (15-19 oct.)
 Listening activity
2.4
1.1
1.2
2.1  Parts of a house. Revise colours
S9-S12 Vacanta invatamantul primar – S8
3 My home 2.2  Pieces of furniture-talk about location 4
(29oct.-2 noi.)
2.4  Listening activity
 Talk about animal homes

1.1  Fun time


1.2  Christmas song
Season’s 2.1  Revision
4 3 S13-S15
greetings! 2.4
3.2
4.1
 Toys- practise names of toys
1.1
 Numbers from 6 to 10
2.1
5 My toys  Listening activity 3 S16-S18

SEMESTRUL AL II-LEA
7 My face 1.2  Present and practise parts of the face 4 S1-S4
2.1  Talk about how to keep clean
2.2  Listening activity
2.3  Consolidate the language of the unit
3.1 Portfolio : Mr Potato
4.2
1.2  Present and practise the names of food
2.4 items
3.1  Present and practise the names of
4.2 drink/food items
9 My food 4 S5-S8
 Listening activity
 Consolidate the language of the unit
Portfolio:Draw a picture of your
favourite food
1.2  Present and practise the names of
2.3 animals and identify the sounds they
2.4 make
3.2  Present and practise actions and
11 My animals 4.1 abilities 4 S9-S12 Talk about Mother’s Day
 Listening activity
 Consolidate the language of the unit
Portfolio: draw a picture of your
farm.
1.1  Present and practise the five senses
1.2  The concept of day and night
2.1  Listening activity
12 My senses 2.2  Consolidate the language of the unit 3 S13-S15
2.3
3.1
4.1
Consolidation of language and skills.
14 Final revision 1 S16