Sunteți pe pagina 1din 5

STR.

STEFAN CEL MARE NR 25, ALBA IULIA


TEL 0258835346, FAX 0258832813, E-mail: licsportiv@yahoo.com
_____________________________________________________________________
Vizat Director

Vizat responsabil Comisie metodica


PLANIFICARE CALENDARISTICA
AN ŞCOLAR: 2018-2019
DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZA
PROGRAMA aprobată cu O. M. nr. 3787 / 05.04.2008
CLASA: A- XI-A L1, 2h/sapt.
MANUAL: Objective Advanced, Autor: ODell Felicity,Editura: CAMBRIDGE, Anul publicării: 2014
NR. SĂPTĂMÂNI: 34
TOTAL ORE:68h din care: predare-învăţare: 60h evaluare: 4h activităţi extraşcolare:4h
PROFESOR: Ivancu Alexandra
SEMESTRUL I (18 saptamani-36 ore)

Nr. CONTINUTURI
•Tema COMPETENTE NR.ORE SAPT.
U.I. •Functii comunicative ale limbii SPECIFICE ALOCATE OBS.
•Elemente de constructie a comunicarii VIZATE
1.1 Identificarea ideilor principale din texte audiate/ citite referitoare la
probleme de actualitate
Revision 1.2 Identificarea, prin citire rapidă, de informaţii / detalii specifice dintr-un text 2 S1
mai lung, în vederea rezolvării unei sarcini de lucru 10-14.09.2018
1.3 Corelarea, în mod coerent, a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui
text/ din texte diferite, pentru a rezolva o sarcină de lucru
1.4 Identificarea, în mesaje orale şi texte scrise diverse, a unor puncte de vedere
şi opinii exprimate, pentru a le compara cu punctul de vedere personal
Getting to know you
U1 •Domeniul public: aspecte din viata contemporana 1.1 Identificarea ideilor principale din texte audiate/ citite referitoare la
Domeniul personal: relatii interpersonale/interumane-
6 S2-S4
probleme de actualitate
„Keeping in touch” 1.2 Identificarea, prin citire rapidă, de informaţii / detalii specifice dintr-un text
•a formula comparatii intre caracteristici ale unor persoane, mai lung, în vederea rezolvării unei sarcini de lucru 17.09-
obiecte, locuri, activitati, evenimente, procese
a utiliza formule adecvate contextual de initiere,
1.3 Corelarea, în mod coerent, a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui 04.10.2018
intretinere si incheiere a unei conversatii (inclusiv text/ din texte diferite, pentru a rezolva o sarcină de lucru
telefonice) 1.4 Identificarea, în mesaje orale şi texte scrise diverse, a unor puncte de vedere
a exprima atitudini emotionale: simpatie, regret, şi opinii exprimate, pentru a le compara cu punctul de vedere personal
incredere, indoiala, ingrijorare, temere
•Sintaxa: fraza conditionala(conditonals)
Cuvinte de legatura: prepozitii de loc

Living life to the full


•Domeniul ocupational: aspecte legate de profesiuni 2.2 Prezentarea, oral / în scris, de filme, cărţi, evenimente, experienţe, cu
si viitorul profesional (locuri de munca)-'The real exprimarea sentimentelor/ reacţiilor personale în legătură cu acestea
6 S5-S7
you” 2.3 Prezentarea, oral / în scris, de descrieri clare şi detaliate pe subiecte legate 08-26.10.2018
Domeniul personal: strategii de studii-”Acting on de domenii de interes propriu şi de domeniul de specializare
U2 instructions”-pg.28-31 3.1 Solicitarea adecvată, oral / în scris, a ideilor, opiniilor, părerilor
•a solicita si oferi informatii despre fenomene, interlocutorului şi răspunsuri / comentarii adecvate la acestea
evenimente, experiente, actiuni si activitati 3.4 Avansarea, oral sau în scris, a unor ipoteze şi formularea de răspunsuri
profesionale adecvate la ipotezele emise de ceilalţi
a solicita si da instructiuni
a exprima diverse grade de certitudine/incertitudine SAPTAMANA ALTFEL S7 22.10-26.10
•wish&if only – subjonctiv
Verbul: verbe modale(may,might,can,could)

Dream jobs
•Domeniul ocupational: aspecte legate de 1.2 Identificarea, prin citire rapidă, de informaţii / detalii specifice dintr-un text
U5 profesiuni, locuri de munca 6 S8-S10
mai lung, în vederea rezolvării unei sarcini de lucru
Domeniul educational: descoperiri stiintifice si 1.4 Identificarea, în mesaje orale şi texte scrise diverse, a unor puncte de vedere
tehnice şi opinii exprimate, pentru a le compara cu punctul de vedere personal 29.10-
Domeniul public: mass-media 2.1 Oferirea şi solicitarea, oral / în scris, de informaţii şi instrucţiuni
aspecte din viata contemporana (stiintifice, tehnice)
16.11.2018
clare şi precise pentru îndeplinirea unei sarcini de lucru
•a solicita si oferi informatii legate de completarea 3.3 Susţinerea unui punct de vedere în cadrul unei discuţii orale/ al unui schimb
unui formular de mesaje scrise, pe teme de interes
a solicita si oferi informatii despre fenomene, 3.4 Avansarea, oral sau în scris, a unor ipoteze şi formularea de răspunsuri
evenimente, experiente, actiuni si activitati adecvate la ipotezele emise de ceilalţi
profesionale *3.5 Susţinerea cu argumente şi contra-argumente relevante a unui punct de vedere în
a utiliza formule adecvate contextual de initiere, cadrul unei discuţii/dezbateri/schimb de mesaje scrise, pe teme culturale/literare
intretinere si incheiere a unei conversatii (inclusiv
telefonice)
•Relative Clauses
Phrasal Verbs
A successful business
1.1 Identificarea ideilor principale din texte audiate/ citite referitoare la
4 S11-S12
•Domeniul public: aspecte din viata contemporana
U7
4 03-14.06.2019

Toate
STR. STEFAN CEL MARE NR 25, ALBA IULIA
TEL 0258835346, FAX 0258832813, E-mail: licsportiv@yahoo.com
_____________________________________________________________________

Vizat Director

Vizat responsabil Comisie metodica

PLANIFICARE ANUALA

AN ŞCOLAR: 2018-2019
DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZA
PROGRAMA aprobată cu O. M. nr. 3787 / 05.04.20085
CLASA: A- XI-A L1, 2h/sapt.
MANUAL: Objective Advanced, Autor: ODell Felicity,Editura: CAMBRIDGE, Anul publicării: 2014
NR. SĂPTĂMÂNI: 34
TOTAL ORE:68h din care: predare-învăţare: 60h evaluare: 4h activităţi extraşcolare:4h
PROFESOR: Ivancu Alexandra
Nr.c Unit Ore alocate Sapt.
rt. Nr.c Unit Ore alocate Sapt.
Semestrul I (18 saptamani-36 ore) rt.
1 Revision 2 S1 Semestrul II (16 saptamani-32 ore)
2 Unit 1: Getting to know you 6 S2-4 1 Unit 15: In my view 4 S1-2
3 Unit 2: Living life to the full 6 S5-7 2 Unit 17: Rave reviews 6 S3-5
4 Unit 5: Dream jobs 6 S8-10 3 Unit 21: Natural wonders 6 S5-7
5 Unit 7:A successful business 4 S11-12 4 Unit 23: I really must insist 6 S9-11
6 Unit 10: you live and learn 4 S13-14 5 Unit 25:Inteligence 6 S12-14
7 Unit 11: Fashion statements 4 S15-16 7 Revision 4 S15-16
8 Unit 14: Language 4 S17-18