Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investește în oameni!

Titlul proiectului: POSDRU/157/1.3/S/137440 – „DidactIno - Formare inovativă pentru valoare şi performanţă


în cariera didactică’’
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți
NR.........../................................

Către,

Manager de proiect

prof. Cotoroianu Aurelia Felicia

Subsemnatul/a................................................................., CNP................................................,
posesor al CI seria ........., nr. ........................., funcţia...........................................................,
specializarea .................................................................., vă rog a-mi aproba înscrierea la cursurile
programelor de formare profesională, derulate în cadrul Proiectului „DidactIno - Formare inovativă pentru
valoare şi performanţă în cariera didactică’’, POSDRU/157/1.3/S/137440.

Menționez că optez pentru programul de


formare ....................................................................... ...................................................................................
...............................................................................

Data, Semnătura,

S-ar putea să vă placă și