Sunteți pe pagina 1din 138

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României PIȚILĂ, TUDORA Matematică și explorarea mediului : manual pentru clasa I / Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu. - Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2018 ISBN 978-606-31-0654-5

I. Mihăilescu, Cleopatra

37

© E.D.P. 2018. Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate Editurii Didactice şi Pedagogice, Bucureşti.

Orice preluare, parţială sau integrală, a textului sau a materialului grafic din această lucrare se face numai cu acordul scris al editurii.

© Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu

Ediția a doua, revizuită și adăugită

EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ S.A. Str. Spiru Haret nr. 12, sector 1, cod 010176, Bucureşti Tel.: 021.315.38.20 Tel./fax: 021.312.28.85 e-mail: office@edituradp.ro www.edituradp.ro Librăria E.D.P.: Str. Gen. Berthelot nr. 28-30

Redactor:

Sorin Casapu

Tehnoredactor:

Anca Melcher

Ilustrator:

Oana Ispir, Anca Smărăndache

Copertă:

Otilia Elena Borș

Comenzi pentru această lucrare se primesc:

• prin poştă, pe adresa editurii

• prin e-mail: comenzi@edituradp.ro comercial@edituradp.ro

• prin telefon/fax: 021.315.73.98

Manualul digital este realizat cu sprijinul Societăţii Române de Televiziune

realizat cu sprijinul Societăţii Române de Televiziune Număr de plan: 63158 /2018 Tipărit la Regia Autonomă

Număr de plan: 63158 /2018

Tipărit la Regia Autonomă Monitorul Oficial

Diferite forme între elevi

Tablou intuitiv Reactualizarea transdisciplinare anterioare Experimente
Tablou
intuitiv
Reactualizarea
transdisciplinare
anterioare
Experimente

RECAPITULARE

transdisciplinare anterioare Experimente RECAPITULARE EVALUARE AMELIORARE/ DEZVOLTARE SIMBOLURI UTILIZATE ÎN

EVALUARE

anterioare Experimente RECAPITULARE EVALUARE AMELIORARE/ DEZVOLTARE SIMBOLURI UTILIZATE ÎN MANUALUL

AMELIORARE/

DEZVOLTARE

anterioare Experimente RECAPITULARE EVALUARE AMELIORARE/ DEZVOLTARE SIMBOLURI UTILIZATE ÎN MANUALUL DIGITAL 4

SIMBOLURI UTILIZATE ÎN MANUALUL DIGITAL

4
4

anterioare Experimente RECAPITULARE EVALUARE AMELIORARE/ DEZVOLTARE SIMBOLURI UTILIZATE ÎN MANUALUL DIGITAL 4

anterioare Experimente RECAPITULARE EVALUARE AMELIORARE/ DEZVOLTARE SIMBOLURI UTILIZATE ÎN MANUALUL DIGITAL 4

anterioare Experimente RECAPITULARE EVALUARE AMELIORARE/ DEZVOLTARE SIMBOLURI UTILIZATE ÎN MANUALUL DIGITAL 4

La plimbare 12 13 La teatru 14 15 16

18

Electricitatea 20

21 23 25 27 Recapitulare 28 29 Pot mai mult! 30

32 33 35 36 37 Recapitulare 38 38 Pot mai mult! 40

5
5

44 4 5 Rotunjirea la zeci a numerelor naturale de la 0 la 100 4 7 48 Recapitulare 50

5 1

Pot mai

mult!

52

5 4 56 58 Recapitulare 60

6 1

Pot mai

mult!

62

Recapitulare 64

6 6

6 8 69 70 71 72 73 Recapitulare 74

7 5

Pot mai

6
6

mult!

76

7 8

Adunarea numerelor naturale de la 0 la 20, cu trecere peste ordin 8 0

81

Recapitulare 82

8 3

Pot mai mult! 84

86

Adunarea numerelor naturale de la 0 la 100, cu trecere peste ordin 8 8

89

Recapitulare 90

9 1

Pot

mai

mult!

92

Unitatea 9 4

95 96 9 7 Recapitulare 98

Pot mai mult! 100

9 9

102

1 0 3

1 0 4

1 0 5

107

Pot

Recapitulare

10 6

1 08

mai

mult!

7
7

11 0

11 2

11 3 11 4 11 5

111

Recapitulare

11 6

11 7

Pot mai

mult!

118

120 121 122 124 126 Anexe 127

8
8

9

9
9
9
Redă, prin desene, aspecte din vacanța ta petrecută împreună cu părinții, cu bunicii și cu
Redă, prin desene, aspecte din
vacanța ta petrecută împreună cu
părinții, cu bunicii și cu prietenii.
• cu părinții;
10
• cu bunicii; • cu prietenii. 11
• cu bunicii;
• cu prietenii.
11

NE AMINTIM
NE AMINTIM

pe
pe
NE AMINTIM pe sub deasupra 1 2 3 2 4 12

subNE AMINTIM pe deasupra 1 2 3 2 4 12

deasupra
deasupra
NE AMINTIM pe sub deasupra 1 2 3 2 4 12

1
1

2
2

NE AMINTIM pe sub deasupra 1 2 3 2 4 12

NE AMINTIM pe sub deasupra 1 2 3 2 4 12
NE AMINTIM pe sub deasupra 1 2 3 2 4 12
NE AMINTIM pe sub deasupra 1 2 3 2 4 12
NE AMINTIM pe sub deasupra 1 2 3 2 4 12
3
3

2 4
2
4

NE AMINTIM
NE AMINTIM

1
1

NE AMINTIM 1 3 + = + = – = P D 13

NE AMINTIM 1 3 + = + = – = P D 13
3
3

+ = + = – = P D
+
=
+
=
– =
P
D

13
13

NE AMINTIM
NE AMINTIM

11 leiNE AMINTIM 2 lei 5 lei 10 lei 6 lei + + – 9 lei 14

NE AMINTIM 11 lei 2 lei 5 lei 10 lei 6 lei + + – 9
2 lei
2 lei

5 leiNE AMINTIM 11 lei 2 lei 10 lei 6 lei + + – 9 lei 14

10 leiNE AMINTIM 11 lei 2 lei 5 lei 6 lei + + – 9 lei 14

6 leiNE AMINTIM 11 lei 2 lei 5 lei 10 lei + + – 9 lei 14

+ + –
+
+

9 leiNE AMINTIM 11 lei 2 lei 5 lei 10 lei 6 lei + + – 14

NE AMINTIM 11 lei 2 lei 5 lei 10 lei 6 lei + + – 9

NE AMINTIM 11 lei 2 lei 5 lei 10 lei 6 lei + + – 9
NE AMINTIM 11 lei 2 lei 5 lei 10 lei 6 lei + + – 9
NE AMINTIM 11 lei 2 lei 5 lei 10 lei 6 lei + + – 9
14
14
NE AMINTIM 11 lei 2 lei 5 lei 10 lei 6 lei + + – 9
NE AMINTIM 11 lei 2 lei 5 lei 10 lei 6 lei + + – 9

NE AMINTIM

N E AMINTIM 15
N E AMINTIM 15
N E AMINTIM 15
N E AMINTIM 15
N E AMINTIM 15
N E AMINTIM 15

N E AMINTIM 15

N E AMINTIM 15
N E AMINTIM 15
N E AMINTIM 15
N E AMINTIM 15
N E AMINTIM 15

N E AMINTIM 15

N E AMINTIM 15
N E AMINTIM 15
N E AMINTIM 15
N E AMINTIM 15

N E AMINTIM 15

N E AMINTIM 15

N E AMINTIM 15
N E AMINTIM 15
N E AMINTIM 15

N E AMINTIM 15

15

1
1

S

••

•••

Calificativ

final

1

2

3

4

5

6 1 14 20
6
1
14
20
2 3 4 18
2
3
4
18

17 19 0 21
17
19
0
21
12 10 5 16
12
10
5
16

19 29 26 13
19
29
26
13
11 31 20 27
11
31
20
27

4 8 12

NUMERE IDENTIFICATE CORECT

11 31 20 27 4 8 12 NUMERE IDENTIFICATE CORECT • 1 2 3 • •

11 31 20 27 4 8 12 NUMERE IDENTIFICATE CORECT • 1 2 3 • •
11 31 20 27 4 8 12 NUMERE IDENTIFICATE CORECT • 1 2 3 • •

1 2 3

4 8 12 NUMERE IDENTIFICATE CORECT • 1 2 3 • • LITERE IDENTIFICATE CORECT 3
4 8 12 NUMERE IDENTIFICATE CORECT • 1 2 3 • • LITERE IDENTIFICATE CORECT 3

LITERE IDENTIFICATE CORECT

CORECT • 1 2 3 • • LITERE IDENTIFICATE CORECT 3 1 3 2 4 6
CORECT • 1 2 3 • • LITERE IDENTIFICATE CORECT 3 1 3 2 4 6
3
3

1
1

3• 1 2 3 • • LITERE IDENTIFICATE CORECT 3 1 2 4 6 NUMERE IDENTIFICATE

• 1 2 3 • • LITERE IDENTIFICATE CORECT 3 1 3 2 4 6 NUMERE
• 1 2 3 • • LITERE IDENTIFICATE CORECT 3 1 3 2 4 6 NUMERE
• 1 2 3 • • LITERE IDENTIFICATE CORECT 3 1 3 2 4 6 NUMERE
• 1 2 3 • • LITERE IDENTIFICATE CORECT 3 1 3 2 4 6 NUMERE

2 4 6

NUMERE IDENTIFICATE CORECT

CORECT 3 1 3 2 4 6 NUMERE IDENTIFICATE CORECT 4 • 1 2 3 •
CORECT 3 1 3 2 4 6 NUMERE IDENTIFICATE CORECT 4 • 1 2 3 •
4
4

•
CORECT 3 1 3 2 4 6 NUMERE IDENTIFICATE CORECT 4 • 1 2 3 •
CORECT 3 1 3 2 4 6 NUMERE IDENTIFICATE CORECT 4 • 1 2 3 •

1 2 3

CORECT 3 1 3 2 4 6 NUMERE IDENTIFICATE CORECT 4 • 1 2 3 •
CORECT 3 1 3 2 4 6 NUMERE IDENTIFICATE CORECT 4 • 1 2 3 •
CORECT 3 1 3 2 4 6 NUMERE IDENTIFICATE CORECT 4 • 1 2 3 •

CORECT 3 1 3 2 4 6 NUMERE IDENTIFICATE CORECT 4 • 1 2 3 •
CORECT 3 1 3 2 4 6 NUMERE IDENTIFICATE CORECT 4 • 1 2 3 •
5
5

•••

CORECT 3 1 3 2 4 6 NUMERE IDENTIFICATE CORECT 4 • 1 2 3 •

< , > , = 17

<, >, =

< , > , =
17
17

1 2 18

1 2 18

1

1 2 18
1 2 18
1 2 18
1 2 18
1 2 18
1 2 18
1 2 18

2

1 2 18
1 2 18
1 2 18

18
18
1 2 18
1 2 18
1 2 18

3
3

3 A M AFLAT a Soarelui poate avea efecte negative asupra 19
3 A M AFLAT a Soarelui poate avea efecte negative asupra 19
3 A M AFLAT a Soarelui poate avea efecte negative asupra 19
3 A M AFLAT a Soarelui poate avea efecte negative asupra 19

3 A M AFLAT a Soarelui poate avea efecte negative asupra 19
3 A M AFLAT a Soarelui poate avea efecte negative asupra 19

AM AFLAT

a Soarelui poate avea efecte negative asupra

19

• Ce aparate care folosesc curentul electric observi în 20 A M AFLAT Aparatele electrocasnice

• Ce aparate care folosesc curentul electric observi în

• Ce aparate care folosesc curentul electric observi în 20 A M AFLAT Aparatele electrocasnice folosesc
• Ce aparate care folosesc curentul electric observi în 20 A M AFLAT Aparatele electrocasnice folosesc
• Ce aparate care folosesc curentul electric observi în 20 A M AFLAT Aparatele electrocasnice folosesc

20

• Ce aparate care folosesc curentul electric observi în 20 A M AFLAT Aparatele electrocasnice folosesc
• Ce aparate care folosesc curentul electric observi în 20 A M AFLAT Aparatele electrocasnice folosesc

AM AFLAT

Aparatele electrocasnice folosesc curentul

aparate care folosesc curentul electric observi în 20 A M AFLAT Aparatele electrocasnice folosesc curentul F
aparate care folosesc curentul electric observi în 20 A M AFLAT Aparatele electrocasnice folosesc curentul F

FII ATENT!

1 2 21

1
1

1 2 21
1 2 21

1 2 21
1 2 21
1 2 21
1 2 21
2 21
2
21
3
3

3 5 6 7 22 JOC
3 5 6 7 22 JOC

3 5 6 7 22 JOC

3 5 6 7 22 JOC

3 5 6 7 22 JOC
3 5 6 7 22 JOC
3 5 6 7 22 JOC
3 5 6 7 22 JOC
5
5

3 5 6 7 22 JOC
6
6

3 5 6 7 22 JOC

7
7

22
22

JOC

NE AMINTIM 6 7 8 9
NE AMINTIM
6
7
8
9
1 0 U U U
1
0
U
U
U

1
1

U U
U
U
U U U
U
U
U

NE AMINTIM 6 7 8 9 1 0 U U U 1 U U U U

NE AMINTIM 6 7 8 9 1 0 U U U 1 U U U U
NE AMINTIM 6 7 8 9 1 0 U U U 1 U U U U
3
3

1 0 5 1 5
1 0
5
1
5
1 0 1 9
1 0
1 9
6 2 6
6
2 6
1 2 1 0
1
2
1 0
6 7 8 9 1 0 U U U 1 U U U U U 3
2 4 4
2 4
4
2 8
2 8
4
4

024 136 0 5 10 23
024
136
0
5
10
23
5
5

5 16 14 25 18 27 1 3 14 1 5 18 21 25 29 7

16

14

25

5 16 14 25 18 27 1 3 14 1 5 18 21 25 29 7

18

27

1 3
1
3

14

1 5
1
5
1 3 14 1 5 18 21 25 29

18

1 3 14 1 5 18 21 25 29
1 3 14 1 5 18 21 25 29

21

21
1 3 14 1 5 18 21 25 29

25

1 3 14 1 5 18 21 25 29
1 3 14 1 5 18 21 25 29

29

1 3 14 1 5 18 21 25 29
7
7

 
1 8
1
8
2 3
2
3
1 2
1
2
2 6
2
6
1 4
1
4
3 1
3
1
1 9
1
9
1 7
1
7
2 8
2
8
1 1
1
1
2 5
2
5
8
8

0

10

12

14

20

30

4 3 1 1 9 1 7 2 8 1 1 2 5 8 0 10

11

13

9
9

19
19
20
20
11
11
22
22
27
27
4 3 1 1 9 1 7 2 8 1 1 2 5 8 0 10

24

4 3 1 1 9 1 7 2 8 1 1 2 5 8 0 10
4 3 1 1 9 1 7 2 8 1 1 2 5 8 0 10
4 3 1 1 9 1 7 2 8 1 1 2 5 8 0 10

AM AFLAT

10
10

JOC

4 este mai mic 4 < 6
4 este mai mic
4
< 6
10 este mai mare 10 > 7
10 este mai mare
10
> 7
4 este egal 4 4
4 este egal 4 4
4 este egal 4 4
4 este egal
4
4

1 U U 1 2 1 6
1
U
U
1
2
1
6

1 U U 1 2 1 6 12 < 16 ic

12 < 16

1 U U 1 2 1 6 12 < 16 ic
1 U U 1 2 1 6 12 < 16 ic

ic

2
2
2 U U
2 U U
2 U U
2 U U
2 U U
2 U U
U U
U
U

2 U U

2 U U
2 U U
2 U U

3
3
3 U U
3 U U
3 U U
3 U U
U U
U
U

3 U U
3 U U

3 U U
3 U U
3 U U

3 U U 25
3 U U 25
3 U U 25
3 U U 25

25

3 U U 25
3 U U 25

1 8 1 9 1 5 1 3 2 1 2 5 2 9 3

1 8 1 9 1 5 1 3 2 1 2 5 2 9 3
1
8
1
9
1
5
1
3
2
1
2
5
2
9
3
1
1
2
1
7
1
7
1
6
2
8
2
3
3
0
2
3

2 9 3 1 1 2 1 7 1 7 1 6 2 8 2 3

1 4 1 3 1 9 2 0 2 4 2 9 3 0 1
1
4
1
3
1
9
2
0
2
4
2
9
3
0
1
2
3
1
2
2
3
3
1

3 1 9 2 0 2 4 2 9 3 0 1 2 3 1 2

5
5

3 1 9 2 0 2 4 2 9 3 0 1 2 3 1 2

17

17 15 10 20 18 14 19 21 15 15 26 27

15

10

17 15 10 20 18 14 19 21 15 15 26 27

20

18

17 15 10 20 18 14 19 21 15 15 26 27

14

19

17 15 10 20 18 14 19 21 15 15 26 27

21

15

17 15 10 20 18 14 19 21 15 15 26 27

15

26

17 15 10 20 18 14 19 21 15 15 26 27

27

16

16 18 26 16 12 12 23 31 23 21 19 29

18

26

16 18 26 16 12 12 23 31 23 21 19 29

16

12

16 18 26 16 12 12 23 31 23 21 19 29

12

23

16 18 26 16 12 12 23 31 23 21 19 29

31

23

16 18 26 16 12 12 23 31 23 21 19 29

21

19

16 18 26 16 12 12 23 31 23 21 19 29

29

27 16 18 26 16 12 12 23 31 23 21 19 29 24 16 12

24 16 12 29 8 8 17 3 11 25 19 26
24
16
12
29
8
8
17
3
11
25
19
26

1 1 5 1 6 1 7 2 4 2 6 1 9 3 2
1 1 5 1 6 1 7 2 4 2 6 1 9 3 2

1 1 5 1 6 1 7 2 4 2 6 1 9 3 2

1
1

1 1 5 1 6 1 7 2 4 2 6 1 9 3 2 2
1 1 5 1 6 1 7 2 4 2 6 1 9 3 2 2
1 1 5 1 6 1 7 2 4 2 6 1 9 3 2 2
1 1 5 1 6 1 7 2 4 2 6 1 9 3 2 2
1 1 5 1 6 1 7 2 4 2 6 1 9 3 2 2
1 1 5 1 6 1 7 2 4 2 6 1 9 3 2 2

1 1 5 1 6 1 7 2 4 2 6 1 9 3 2 2

1 5 1 6 1 7 2 4 2 6 1 9 3 2 2
1
5
1
6
1
7
2
4
2
6
1
9
3
2
2
1
0
1
1
1
3
2
0
1
0
3
1
8
2
5
3
3

1 1 1 2 1 2 1 2
1
1
1
2
1
2
1
2
4
4

1 2 1 4 1 1 1 3
1
2
1
4
1
1
1
3

AM AFLAT

10, 12, 14… 9, 11, 13, 15…

JOC DE ROL

27

1
1

1 2 8 2 5 1 9 1 6 1 5 9 3 4 5 A

1 2 8 2 5 1 9 1 6 1 5 9 3 4 5 A

2 8 2 5 1 9 1 6 1 5 9
2 8
2
5
1
9
1
6
1 5
9
3
3

1 2 8 2 5 1 9 1 6 1 5 9 3 4 5 A
1 2 8 2 5 1 9 1 6 1 5 9 3 4 5 A
1 2 8 2 5 1 9 1 6 1 5 9 3 4 5 A
1 2 8 2 5 1 9 1 6 1 5 9 3 4 5 A
1 2 8 2 5 1 9 1 6 1 5 9 3 4 5 A
1 2 8 2 5 1 9 1 6 1 5 9 3 4 5 A

1 2 8 2 5 1 9 1 6 1 5 9 3 4 5 A
1 2 8 2 5 1 9 1 6 1 5 9 3 4 5 A
1 2 8 2 5 1 9 1 6 1 5 9 3 4 5 A
1 2 8 2 5 1 9 1 6 1 5 9 3 4 5 A
1 2 8 2 5 1 9 1 6 1 5 9 3 4 5 A
1 2 8 2 5 1 9 1 6 1 5 9 3 4 5 A
4
4

1 2 8 2 5 1 9 1 6 1 5 9 3 4 5 A
1 2 8 2 5 1 9 1 6 1 5 9 3 4 5 A
1 2 8 2 5 1 9 1 6 1 5 9 3 4 5 A
1 2 8 2 5 1 9 1 6 1 5 9 3 4 5 A
1 2 8 2 5 1 9 1 6 1 5 9 3 4 5 A
5
5

A

18 > 16

18 > 16 12 < 16 20 < 30

12

< 16

18 > 16 12 < 16 20 < 30

20

< 30

18 > 16 12 < 16 20 < 30

9 > 11

9 > 11 17 > 17 31 > 21

17

> 17

9 > 11 17 > 17 31 > 21

31

> 21

9 > 11 17 > 17 31 > 21

26 > 21

26

> 21

26 > 21

26 > 21
6
6

30 9 > 11 17 > 17 31 > 21 26 > 21 6 12 21
12 21 31
12
21
31
28
28
30 9 > 11 17 > 17 31 > 21 26 > 21 6 12 21
27 17 19
27
17
19
30 9 > 11 17 > 17 31 > 21 26 > 21 6 12 21
13 30 23
13
30
23
30 9 > 11 17 > 17 31 > 21 26 > 21 6 12 21
9 19 29
9
19
29

1
1

•••

1 ••• 2 4 6 S • •• ••• Calificativ 1 final 2 3 4 5

2 4 6

S • •• ••• Calificativ 1 final 2 3 4 5
S
••
•••
Calificativ
1
final
2
3
4
5
2
2

1 4
1 4

••

2 6
2 6
3 1
3 1

1 2 3

3
3

16 29 30 17 4 3 13 3 31 17 26 12 15 27 26
16
29
30
17
4
3
13
3
31
17
26
12
15
27
26
20
9
17
2 4 6
NUMERE IDENTIFICATE CORECT
4
8
18
5
19
3
23
15
25
1

1 2 3

5
5

IDENTIFICATE CORECT 4 • • • 8 18 5 19 3 23 15 25 1 1

••

IDENTIFICATE CORECT 4 • • • 8 18 5 19 3 23 15 25 1 1