Sunteți pe pagina 1din 17

In primul an de activitate imi propun sa realizez o cifra de afaceri de

circa 40000 de lei .

Sinteza planului de afaceri

Societatea Mon Brands Srl s-a înfiinţat în 2018 şi are ca obiect de activitate
comercializarea produselor textile (imbrăcăminte atat pentru femei cât şi pentru
bărbaţi: haine, jeans, lenjerie intimă), la care se adaugă accesoriile unisex: genţi,
curele, şepci si căciuli. Capital social este de 36.000 RON.Firma intenţionează să
deschidă în câteva luni un magazin specializat în comerţul de imbracaminte
precum şi diverse accesorii. In acest scop, în vara acestui an s-a luat in chirie un
spaţiu comercial situat în Lugoj, Str. Al. Mocioni nr 13,camera 1 situat in centrul
orasului ,un spaţiu cu o suprafaţă utilă de 50 m2.

Noul magazin se adresează în primul rând persoanelor cu venituri medii şi apoi


celor cu venituri mari şi foarte mari.

Pentru promovarea magazinului se preconizează declanşarea unei campanii


publicitare susţinute, care să-l aducă în atenţia cumpărătorilor în perioada
sărbătorilor de iarnă, care este vârful de an din punct de vedere al vânzărilor de
imbracaminte ,fiind o luna a cadourilor .In urma studiului de piaţă realizat, printre
competitorii cei mai importanţi de pe piaţa de haine din Lugoj se pot menţiona:
Soimul (lant de magazine independent cu vechime pe piata ), MlFashion (ce se
adreseaza in mod special generatiei tinere ,tinutelor de ocazie )PPT (un magazin
ce se adreseaza in special persoanelor cu venituri medii ,propune preturi foarte
mici cu calitate redusa )Laurendo (un magazin independent ce propune diverse
stiluri si genuri ,lant de 3 magazine )

Creşterea economică la nivel naţional a dus la lărgirea continuă a grupei de


populaţie al cărei nivel de trai permite absorbţia unor bunuri precum
imbracamintea si accesoriile , indiferent de preţul la care sunt vândute.

Realităţile ultimilor ani certifică faptul că în România comercializarea hainelor este


o afacere în creştere, ritmul mediu anual fiind între 10-20%.

Fabricanţii şi comercianţii de haine pot privi cu optimism viitorul. Creşterea


nivelului de trai al populaţiei a făcut ca în bugetul familiilor d eromâni să-şi facă
1
loc tot mai multe obiecte de lux. Se apreciază că apariţia şi consolidarea
segmentului clasei de mijloc poate duce la creşterea cererii potenţiale, îndeosebi
pentru articole de imbracaminte din gama de mijloc (valori între 50-500 RON). Se
poate concluziona că România este o piaţă perfectă pentru iniţierea de afaceri în
domeniul de accesorii si imbracaminte . In plus, pe măsură ce se va asana piaţa

subterană, acest domeniu va înflori.Aşadar, oportunitatea acestei investiţii rezidă


în principal din următoarele elemente:- existenţa unei cereri potenţiale în creştere
pe piaţa de imbracaminte din România;- oferta diversificată calitativ şi sortimental
care poate satisface gusturile unei palete largi de clientelă;- creşterea vizibilă a
exigenţelor clientelei actuale atât pe segmentul de populaţie cu venituri medii cât
şi pe segmentul cu venituri mari şi foarte mari;- viabilitatea afacerii şi capacitatea
acesteia de a genera profit;- valorificarea unei bogate experienţe în comerţul cu
haine a conducerii firmei Mon Brands Srl.

PLAN DE AFACERI

DATE DE IDENTIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC

1. Denumirea firmei : Mon Brands Srl

2. Numărul şi data înregistrării la Registrul Comerţului

J35/98/2016

3. Cod unic de înregistrare: RO35616470

4. Forma juridică de constituire

Interprindere Individuala

Potrivit prevederilor Legii 31/1990 a societăţilor comerciale publicată şi cu


modificările ulterioare, societatea Mon Brands s-a constituit în 2018 cu forma
juridică de Interprindere Individuala cu un unic asociat .

Sediu: Str Traian Vuia nr 2,ap 2 ,Lugoj,Judetul Timis Telefon: 0753152696

5. Tipul activităţii principale actuale şi codul CAEN :

Activitatea principală: comercializarea de imbracaminte si a accesoriilor .

2
Cod CAEN 4771 -Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate
Aceasta clasa include: -vanzarea cu amanuntul a articolelor de imbracaminte
-vanzarea cu amanuntul a articolelor din blana -vanzarea cu amanuntul a
accesoriilor de imbracaminte, cum ar fi manusi, cravate, bretele etc.

6. Natura capitalului :

Conform actului constitutiv capitalul social este în totalitate privat, integral străin,
aparţinând unicului asociat .

1. Sinteza planului de afaceri

Bugetul iniţial este estimat la 38.000€, din care voi contribui cu 8.000€, iar
restul de bani 30.000€, vor fi accesaţi prin aplicarea pentru un fond nerambursabil .
Conform planului de afaceri realizat, afacerea are toate bazele necesare
pentru a începe în forţă.
Produsele noastre sunt achiziţionate la preţuri foarte mici, ceea ce ne permite
să punem un adaos de cel puţin jumatate din costul produului. Acest lucru
favorizează profitul.
În concluzie, afacerea se dovedeşte a fi una prosperă, cu mari şanse de
extindere şi reuşită.

3
Clientul va fi multumit sa gaseasca la noi articole atat pentru femei cat si
pentru barbati, reducand astfel timpul alocat cumparaturilor (ei nu mai
sunt nevoiti sa intre in doua magazine separate).
Un alt avantaj este acela ca, fiind in acelasi magazin, se pot consulta
foarte usor unul cu celalalt, chiar daca fiecare este la raionul s
2.1. Firma

2.2. Domeniul de activitate

Domeniul de activitate este cel de comerț cu amănuntul al îmbracămintei și


încălțămintei. Ca elemente specifice ale acestui domeniu avem comercializarea de
bunuri și produse de îmbrăcăminte și încălțăminte. Pentru comercializarea acestor
produse, trebuie să achiziționăm în prealabil produsele de la furnizori, ca mai apoi
să le vindem clienților noștrii în magazinul special amenajat.

Anexa 1
CONTRACT DE COMODAT
INTRE:
I. PARTILE CONTRACTANTE

4
Nume Persoană proprietara a spatiului legitimat cu C.I. seria XX, nr
XXXXXX eliberata de Instituie eliberare la data de Data Eliberare, CNP
XXXXXXXX cu domiciliul în Localitate, Adresa, judetul Judet, proprietar
(conform Autorizatie de constructie Nr din Data Eliberare ) , în calitate de
COMODANT
si
Denumire Firma , cu rezervare de nume nr Numar rezervare din data de
Data rezervare eliberata de Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul
Judet, reprezentata de Nume Asociat , in calitate de Asociat si Administrator,
identificat cu C.I. seria XX, nr. XXXXXX, CNP XXXXXXX, in calitate de
COMODATAR
am convenit incheierea prezentului contract de comodat cu respectarea
urmatoarelor clauze:
II OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 2 . Obiectul contractului il constituie folosinta ca sediu social de catre
comodatar a unei camere în suprafata de 16 m 2 din imobilul situat în localitatea
Localitate, Adresa, județul Judet , aflat in proprietatea domnului Nume
persoana proprietara a spatiului, pe care comodatarul se obliga sa o foloseasca
potrivit destinatiei sale.

III. DURATA CONTRACTULUI


Art. 3.1. Comodantul acorda comodatarului folosinta spațiului mai sus
mentionat, cu incepere de la data semnarii contractului pe o perioada de 10 (zece)
ani.
Art.3.2 Durata contractului poate fi prelungită prin acordul părților, prin act
aditional.

IV. OBLIGATIILE PARTILOR


Art. 4.1 Comodantul se obliga:
- sa dea comodatarului spre folosinta spațiul ce face obiectul prezentului
5
contract;
- sa restituie comodatarului cheltuielile facute cu intretinerea spatiului.
Art. 4.2. Comodatarul se obliga:
- sa foloseasca si sa intretina spatiul, ca un bun proprietar;
- sa foloseasca spatiul, potrivit destinatiei stabilite prin prezentul contract;
- sa restituie la data incheierii contractului bunul imprumutat.

V RASPUNDEREA
Art. 5. Comodatarul raspunde pentru deteriorarea sau pierderea – in tot sau
in parte – a lucrului daca nu dovedeste ca deteriorarea ori pieirea s-a produs fortuit
sau ca deteriorarea este consecinta folosirii potrivit destinatiei si fara culpa din
partea sa.

VI FORTA MAJORA
Art. 6 .1 Forta majora apara de raspundere partea care o invoca.
Art.6.2 Partea contractanta care invoca forta majora, o poate face opozabila
celeilalte parti cu conditia informarii despre aparitia cauzei de forta majora in cel
mult 5 zile de la aparitia acesteia adaugand o confirmare a unor autoritati
competente care sa certifice realitatea si exactitatea cauzei.

VII INCETAREA CONTRACTULUI


Art.7.1. Raporturile contractuale inceteaza prin restituirea lucrului în stare
corespunzatoare la termenul prevazut in contract sau oricand,urmare rezilierii
convenite de ambele parti.
Art. 7.2. In caz de nerespectare a obligatiilor de catre comodatar, comodantul
poate cere rezilierea contractului, cu o notificare prealabilă de 15 zile.

VIII LITIGII
Art. 8. Litigiile dintre partile contractante, in cazul in care nu vor fi rezolvate
pe cale amiabila, vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.
6
Prezentul contract a fost incheiat astazi, Data incheiere, în 2 exemplare
originale, dintre care unul ramane la comodant si unul la comodatar.

COMODANT, COMODATAR,
COMODANT Firmă

reprezentata prin Asociat Unic


Nume Asociat unic

Anexa 2
ACT CONSTITUTIV
AL SOCIETATII COMERCIALE INTREPRINDERE INDIVIDUALA

”Nume firma ”

Subsemnatul Nume Prenume, cetatean roman, nascut în Nume localitate la


data de xx.xx.xxxx, fiul lui Nume tata si Nume Mama, domiciliat in localitatea
Localitate, judeţul Judet, Strada nr xx, legitimat cu C.I. seria XX nr. XXXXXX,
eliberata de Institutia care a elibrat-o la data de xx.xx.xxxx, CNP xxxxxxxxxxxx

7
A convenit sa incheie prezentul Act constitutiv, pentru constituirea unei
societati cu raspundere limitata - debutant, in conformitate cu dispozitiile Legii
nr.31/1990, OU nr. 6/2011, ale tuturor prevederilor legale in vigoare aplicabile
societatilor comerciale, precum si ale prevederilor prezentului Act constitutiv.

CAPITOLUL I – FORMA,DENUMIREA,SEDIUL,DURATA,OBIECTUL DE
ACTIVITATE

1.FORMA JURIDICA A SOCIETATII

1.1.Societatea este persoana juridical romana constituita in forma societatii


cu raspundere limitata .

1.2.In cazul in care asociatul unic va hotari transformarea formei juridice a


societatii, aceasta transformare va determina in mod obligatoriu modificarea
pct.1.1. de mai sus, precum si indeplinirea formalitatilor de autorizare, publicitate,
inmatriculare si inregistrare, impuse de lege pentru infiintarea societatii.

2.DENUMIREA SOCIETATII

2.1.Denumirea societatii este ”Nume firmă” INTEPRINDERE


INDIVIDUALA, in conformitate cu dovada privind disponibilitatea firmei nr
XXX din data de XXXXX

2.2.In toate actele,publicatiile,facturile si orice alte documente emanãnd de


la societate,denumirea societatii va fi urmata de initialele II sediul, numarul de
inmatriculare in Registrul Comertului si codul fiscal.

8
3.SEDIUL SOCIETATII

3.1.Sediul societatii este in localitatea Localitate, judeţul Judeţ, Adresă,


România.
3.2.Societatea isi va putea schimba sediul si va putea infiinta sucursale,
filiale, puncte de lucru,birouri,reprezentante,agentii oriunde in Romãnia sau in
strainatate numai in urma hotarãrii asociatului unic, cu respectarea dispozitiilor
legale in vigoare.

3.3.Detinerea spatiilor necesare desfasurarii activitatii societatii se va face in


oricare dintre formele ingaduite de lege : contract de inchiriere, contract de
comodat, contract de asociere, act de vinzare-cumparare, donatie si altele.

4.DURATA SOCIETATII

4.1.Durata de functionare a societatii este nelimintata, cu incepere de la data


inmatricularii in Registrul Comertului.

4.3.Durata de functionare a societatii poate fi prelungita in conditiile legii,


pe baza hotarãrii asociatului unic.

5.OBIECTUL DE ACTIVITATE

5.1.Conform nomenclatorului privind clasificarea activitatilor din


economina nationala-CAEN obiectul de activitate al societatii este :

Domeniul principal de activitate : Domeniu principal de activitate


Activitatea principala: Cod Caen : Cod CAEN si Desciere

5.2.Societatea va putea desfasura in subsidiar si alte activitati precum :


9
(Conform ligislaţiei, se pot alege maximum 5 grupe CAEN. Pe lângă coud CAEN
mai trebuie să alegeţi incă 4 coduri sau grupe CAEN pe care să le introduceţi aici)

5.3.Aceste activitati se vor realiza impreuna sau separate, in oricare dintre


domeniile aratate, societatea urmãnd a desfasura toate acele activitati conexe
necesare realizarii obiectului de activitate propus, in conformitate cu
reglementarile legale existente.

5.4.Societatea isi va putea realiza obiectul de activitate atãt in Romãnia, cãt


si in strainatate,precum si in zone libere, in lei sau in valuta, in orice conditii, cu
respectarea dispozitiilor legislatiei in vigoare.

5.5.Societatea va putea participa, in calitate de actionar sau asociat, la alte


societati comerciale, in conditiile legislatiei in vigoare.

5.6.Societatea va putea desfasura orice alta activitate legata direct sau


indirect de obiectul sau sau isi va putea largi, modifica si adapta obiectul de
activitate, in conditiile prevazute de prezentul act constitutive si cu respectarea
legislatiei in vigoare.

CAPITOLUL II-CAPITALUL SOCIAL

6.CAPITALUL SOCIAL

6.1.Asociatul unic a hotarãt ca societatea sa aiba un capital social in valoare


de 200 RON.

6.2. Capitalul social se divide in 20 parti sociale, in valoare de 10 ron fiecare


si apartin asociatului unic in totalitatea lor.
10
6.3 (1) Majorarea capitalului social se hotaraste de asociatul unic si se face
din :
 aporturile de capital ale eventualilor asociati noi;
 rezervele legale;
 beneficii;
 alte surse prevazute de lege.

6.4 Cheltuielile aferente majorarii capitalului social prin cooptarea de noi


asociati se suporta, integral, de acestia.

6.5 Reducerea capitalului social se hotaraste de asociatul unic in limitele


prevazute de lege.

6.6 Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, asociatul unic


raspunzand numai pana la concurenta capitalului social subscris.

6.7 Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de creante sau de alte obligatii


personale ale asociatilor.

C A P I T O L U L III FUNCTIONAREA SOCIETATII

Art.7. Asociatul unic are drepturile si obligatiile adunarii generale , dupa


cum urmeaza:

 intocmeste bilantul contabil si stabileste beneficiul net ;


 aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi ;
 decide cu privire la modificarea actului constitutiv ;

11
 decide cu privire la majorarea capitalului sau reducerea acestuia fara a
cobori sub limita legala ;
 aproba destinatia profitului ;
 aproba sau modifica dupa caz programul de activitate al societatii si
 bugetul de venituri si cheltuieli ;
 decide contractarea de imprumuturi bancare si acordarea de garantii;
 hotaraste infiintarea de filiale , sucursale si agentii ;
 aproba organigrama societatii,regulamentul de organizare si functionare cat
si regulamentul de ordine interioara ;
 poate desemna un administrator neasociat si cenzori , a caror activitate o
analizeaza si aproba , acordand descarcarea de gestiune sau revocarea
acestora ;
 decide dizolvarea si lichidarea societatii , fuziunea cu alte societati sau
divizarea acesteia .

Art.8. Deciziile luate de asociatul unic sunt consemnate intr-un registru unic
sub semnatura sa .

Art.9. Exercitiul financiar al societatii incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31


decembrie al fiecarui an .
Primul exercitiu incepe de la data inmatricularii societatii in Registrul
Comertului .

Art.10. Bilantul si contul de profit si pierderi se intocmesc in conditiile


legii.
In cazul in care se constata o micsorare a capitalului social , acesta trebuie
reintregit din beneficiile inregistrate.

12
Din beneficiile societatii se va prelua 5% pentru formarea fondului de
rezerva pana cand acesta va atinge cel putin a cincea parte din capitalul social.

Art.11. Asociatul unic nu figureaza si nu poate figura ca asociat unic intr-o


alta societate cu raspundere limitata .

CAPITOLUL IV - CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art.12 (1) Administratorul societatii, avand calitatea de presedinte-director


general, este asociatul unic Nume Prenume, cetatean roman, nascut in Localitate
naştere la data de Data nastere fiul lui Nume tata si Nume Mama, domiciliat in
localitatea Localitate, Judeţul Judet, Adresa domiciliu, legitimat cu C.I. seria XX
nr XXXXXX eliberata de Institutia care a eliberat-o la data de data eliberare CNP
XXXXXXXXXXX pe o perioada nedeterminată, caruia ii revin si obligatiile
prevazute de lege pentru aceasta calitate.

(2) Administratorul societatii va avea puteri depline si le va exercita in mod


exclusiv.

Art.13 Administratorul intocmeste, anual, bugetul de venituri si cheltuieli al


societatii si il aproba.

Art.14 Societatea isi va deschide conturi in lei si in devize convertibile la


sucursala (filiala) unei banci autorizate din localitatea in care isi are sediul si are
drept de dispozitie asupra lor prin persoanele desemnate de asociatul unic, acesta
urmand a depune specimene de semnaturi la banca cu care lucreaza societatea si a
semna documentele bancare.

13
Art.15 Evidenta contabila, bilantul contabil si contul de profit si pierderi se
tine si, respectiv, se intocmeste conform normelor legale.

Art.16 Gestiunea societatii va fi controlata de asociatul unic sau de cenzori


(experti contabili) desemnati de acesta.

CAPITOLUL IV - REPARTIZAREA BENEFICIILOR SI PIERDERILOR

Art.17 Asociatului unic ii revin toate beneficiile societatii si suporta


pierderile acesteia.

Art.18 Stabilirea profitului net se va face in conformitate cu dispozitiile


legale, iar repartizarea si plata dividendelor se va face in cursul anului sau la
incheierea exercitiului economico-financiar, potrivit hotararii asociatului unic.

C A P I T O L U L V MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

Art.19. Actul constitutiv poate fi modificat de asociatul unic numai cu


respectarea conditiilor de forma si publicitate prevazute de lege pentru constituirea
societatii .

Art.20. Societatea fiind constituita cu minimum de capital admis , nu isi


poate diminua capitalul .

Art.21. Societatea isi poate majora capitalul social in conditiile legii , in


cazul in care aceasta se efectueaza prin aporturi in natura , valoarea acestora se
stabileste prin expertiza de specialitate .

14
Art.22 Asociatul unic este indreptatit sa transmita parte din capitalul social
unor alte persoane care vor dobandi calitatea de asociati prin aderare la societate
conform legii .

Art. 23 De asemenea , asociatul unic poate sa transmita integral societatea


constituita unor terte persoane .

C A P I T O L U L VI DIZOLVAREA SOCIETATII

Art.24. Dizolvarea societatii se produce in urmatoarele situatii :

- imposibilitatea realizarii obiectului societatii ;


- falimentul ;
- reducerea capitalui social sub minimum legal , daca asociatul nu decide
completarea lui ;

Art.25. Dizolvarea societatii trebuie inscrisa in Registrul Comertului si


publicata in Monitorul Oficial , efectele fata de terti producandu-se numai dupa 30
zile de la aceasta publicare .

CAPITOLUL VII FUZIUNEA SOCIETATII

Art.26. Societatea poate fuziona cu alte societati cu exceptia prevazuta in


art.11 din actul constitutiv.

15
In caz de fuziune trebuie indeplinite toate formalitatile indeplinite de lege
pentru constituirea societatii.

Art.27. Daca societatea inceteaza sa existe prin fuziune se va depune o


declaratie spre a fi inscrisa in Registrul Comertului despre modul in care se va
stinge pasivul societatii .

C A P I T O L U L VIII LICHIDAREA SOCIETATII

Art.28. (1) Dupa efectuarea lichidarii , asociatul unic are obligatia sa ceara
radierea societatii din Registrul Comertului .

(2) În cazul decesului asociatului unic, societatea îşi va continua activitatea


cu moştenitorii defunctului.

Art.29. Registrele societatii vor fi pastrate timp de 5 ani .

Art.30. In cazul in care asociatul unic va fi in imposibilitatea de a efectua


lichidarea , urmeaza sa desemneze un lichidator caruia ii revin obligatiile prevazute
in statut precum si in dispozitiile legale.

CAPITOLUL IX - DISPOZITII FINALE

Art.31 Incadrarea salariatilor se face pe baza de contract de munca cu


respectarea prevederilor Codului Muncii si a regimului de asigurari sociale.

16
Art.32 Prevederile prezentului act constitutiv se intregesc, de drept, cu
dispozitiile legale privitoare la societatile comerciale.

Art.33 Cheltuielile efectuate de asociatul unic pentru constituirea societatii


vor fi inregistrate in evidenta contabila si se vor reflecta in bilantul contabil aferent
primului an de activitate.

Art.34 Eventualele modificari ale prezentului act constitutiv, se vor efectua


prin acte aditionale, cu respectarea dispozitiilor legale.

Art.35 Subsemnatul, asociat unic fondator am adoptat si semnat prezentul


act constitutiv, redactat astazi, Data redactare in 3 exemplare din care unul pentru a
fi depus la Registrul Comertului si doua pentru asociatul unic fondator.

Asociat Unic Fondator,

Nume Asociat

17