Sunteți pe pagina 1din 7

Unitatea de învatare 1:

Scoala și cartea, doi prieteni adevărati

Competente
Detalii de
Ziua specifice/ Activităţi integrate/pe discipline; Resurse Evaluare
continut
Disciplina

Luni  Festivitatea de deschidere a noului an scolar


10  “Bine ati venit!” – Activitate comună părinţi – elevi pentru informarea părinţilor privind organizarea programului,
sept. structura anului şcolar, rechizitele necesare, orarul clasei

 Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta,


Materiale:
ziua, data, meteo, agenda zilei, impresii
calculator
DP  Eu si ceilalti – “Amintiri din vacanță” Observarea
Autocunoaştere Procedurale: sistematică
 Amintiri din vacanță:
1.1; 2.3 şi atitudine conversaţia, expli-
- prieteni noi în vacanță
pozitivă faţă de caţia, exercițiul
- locuri vizitate – desen, descreire Aprecieri
CLR-1.2 sine şi faţă de jocul de rol
- activităti plăcute desfăsurate în vacanță globale si
MM-1.4 ceilalţi Organizare:
starea emotională: “M-am simtit individuale
frontal, individual, în
vesel/trist/furis/speriat când…”
echipă
 Cântece cunoscute

 Din nou la scoală! Materiale:


CLR  Dialog dirijat despre şcoală, prieteni, colegi fisă de lucru Observarea
Marti 1.2; 1.3; sistematică
 Discuţii despre prima zi de şcoală, amintiri Text-suport: Procedurale:
11 2.1 2.4; din vacanţă, exprimarea sentimentelor etc. Prima zi de citire explicativă,
sept. 3.1;  Formularea unor întrebări şi răspunsuri școală conversaţia, Aprecieri
orale la întrebări legate de tema şi mesajul Petronela Vali explicaţia, exercitiul globale si
MM-1.4 textului Slavu Organizare: individuale
 Auditie: Scoala a Început act. frontală, pe grupe
MEM Materiale: Observarea
 Numeratia 0 – 100
1.1; 1.3; Numeratia fisă de lucru sistematică
 Scrierea si citirea nr. Naturale 0 – 100
1.6; 3.1; 0 – 100 Procedurale:
 Pozitionarea pe axă a unor numere date
5.2 explicatia, exercitiul,
 Identificarea „vecinilor” unui nr. < 100 Aprecieri
Recapitulare problematizare
 Ordonarea numerelor naturale 0 – 100 globale si
AVAP – initială Organizare:
(crescător si descrescător) individuale
2.6 frontal, individual
Educatie fizică
Observarea
Familiarizarea cu textul; întelegerea textului
Materiale: modului de
CLR  Citirea în forme variate a enunţurilor şi
Ne amintim fisă de lucru lucru și
1.1;1.2; textelor scurte ( citire cu voce tare /în gând;
din cls. I Procedurale: implicarea
1.3; 2.1 citire în lanţ, pe roluri)
citire explicativă, în
 Citirea în ritm propriu, cu adaptarea
3.1; 3.2 Text-suport: conversaţia, explicaţia, activitățile
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie
Prima zi de exercitiul propuse
 Identificarea titlului, autorului
școală Organizare:
 Precizarea locului şi timpului acţiunii Aprecieri
MM-1.4 Petronela Vali act. frontală, pe grupe
Mier-  Formularea de răspunsuri la întrebări
Slavu act. individuală globale si
curi  Cântece cunoscute
individuale
12
sept.  Compunerea si descompunerea numerelor
MEM naturale 0 - 100 Materiale: Observarea
1.1; 1.2;  Compararea numerelor naturale utilizând Numeratia fisă de lucru sistematică
1.6; 3.1; semnele de relatie <, >, = 0 – 100 Procedurale:
5.2  Selectarea unor numere după un criteriu (ex.: explicatia, exercitiul,
încercuiţi nr. >decât 39 şi < decât 45) Recapitulare problematizare Aprecieri
AVAP –  Completarea seriilor numerice initială Organizare: globale si
2.6  Aflarea unor numere, respectând anumite frontal, individual individuale
condiții;
 Materiale și instrumente
 Jocul culorilor, al liniilor și al punctelor
 Observarea mascotelor, a casetelor și Observarea
simbolurilor folosite în manual. Materiale:
Materiale și reacţiilor
AVAP  Identificarea de materiale și instrumente cu acuarele, pensule
instrumente copiilor și
1.1; 2.2; ajutorul cărora se pot crea obiecte Procedurale:
a modului
2.3; 2.5  Enunțarea regulilor de folosire a anumitor conversaţia,
Oamenii de lucru
instrumente – foarfece, ac etc. explicaţia, exercițiul
comunică
2h  Identificarea de materiale și instrumente cu Organizare:
între ei Aprecieri
ajutorul cărora se poate desena, picta sau frontal, individual
modela globale si
 Discuții despre felul în care comunică individuale
oamenii între ei
 Familiarizarea cu textul; întelegerea
Textul: Materiale:
textului
titlu, autor, fisă de lucru Observarea
CLR  Citirea în forme variate a enunţurilor şi
alineate Procedurale: sistematică
1.1;1.2; textelor scurte ( citire cu voce tare / în şoaptă
citire explicativă,
1.3; 2.1 / în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă)
Text-suport: conversaţia,
3.1; 3.2  Citirea în ritm propriu, cu adaptarea
Ziua când toți explicaţia, exercitiul Aprecieri
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie
au sapte ani, Organizare: globale si
2h  Identificarea titlului, autorului, alineatelor
O. Pancu-Iasi act. frontală, pe grupe individuale
 Precizarea locului şi timpului acţiunii
pag. 10-11 act. individuală
 Formularea de răspunsuri la întrebări
Joi
13  Efectuarea de adunări mental si în scris cu
sept. suport intuitiv Materiale:
MEM Adunarea si Observarea
 Exercitii de calcul oral si în scris scăderea manual, fisă de lucru
1.4; 1.6; sistematică
2h  Terminologie specifică: sumă (total), numerelor Procedurale:
3.1; 5.2
termeni, descăzut, scăzător, diferență naturale explicatia, exercitiul
0 – 100 Aprecieri
 Aflarea sumei / diferențe a două numere problematizare
AVAP – fără trecere globale si
 Compararea unei sume/diferențe cu un Organizare:
2.6 peste ordin individuale
număr/sumă/diferență frontal, individual

Religie
Textul:
 Exercitii aplicative de consolidare Materiale:
titlu, autor, Observarea
 Ex.de alegere a unei variante corecte de fisă de lucru, manual
alineate sistematică
CLR răspuns din trei Procedurale:
1.1;1.2;  Ex. de completare a răspunsurilor lacunare conversaţia,
Text-suport: explicaţia, exercitiul
1.3; 2.1  Ex. de despărtire a cuvintelor în silabe
Ziua când toți Aprecieri
3.1; 3.2  Joc: diagrama Organizare:
au sapte ani, globale si
 Joc de mimă. Culoarea emoțiilor act. frontală, pe
O. Pancu-Iasi individuale
 Colțul de creatie: As dori să… grupe, individuală
pag. 10-11
 Probleme
 Probleme care se rezolvă prin una sau două Materiale:
MEM Adunarea si Observarea
operatii si care presupun operatii de adunare scăderea manual, fisă de lucru
1.4; 1.6; sistematică
si/sau scădere numerelor Procedurale:
Vineri 3.1; 5.2
 Verbalizarea modului de rezolvare a unor naturale explicatia, exercitiul
14 0 – 100 Aprecieri
AVAP – probleme problematizare
sept. fără trecere globale si
2.6  Identificarea semnificaţiei datelor unei Organizare:
peste ordin individuale
probleme – identificarea cuvintelor care sugerează frontal, individual
operaţii aritmetice (a dat, a primit)
Materiale:
 Repetarea cântecelor din clasa I
Cântarea calculator, CD
 Reproducerea în grup a cântecelor însușite Observarea
MM vocală Procedurale:
intuitiv, respectând sincronizarea sistematică
conversaţia,
1.4; 2.1  Dialog între grupe, sugerat de textul
Tonul explicaţia,
cântecului
Semnalul de demonstratia, Proba
CLR - 2.3  Cântarea în nuanţă medie firească, cu
început Organizare: practică
participare afectivă;
Sincronizarea frontal, individual,
 Joc de rol
pe grupe
Educatie fizică
Materiale:
 Familiarizarea cu textul; întelegerea
manual, fisă de
textului Observarea
Textul literar lucru
CLR  Citirea în forme variate a enunţurilor şi sistematică
Procedurale:
2.2 textelor scurte ( citire cu voce tare / în şoaptă
conversaţia,
/ în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă)
Text-suport: explicaţia, învăţarea
 Citirea în ritm propriu, cu adaptarea
Luchi, prin descoperire,
AVAP-2.6 intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie exercitiul Aprecieri
Otilia Cazimir
 Identificarea titlului, autorului, alineatelor globale si
pag. 12-13 Organizare:
 Precizarea locului şi timpului acţiunii frontal, individual, individuale
Formularea de răspunsuri la întrebări grupe
Luni
17 Limba engleză
sept.
 Scheletul si organele majore la om Materiale:
MEM - recunoastere si localizare manual, culegere, Observarea
3.1 - rolul lor în organism fisă de lucru sistematică
- enumerarea alimentelor sănătoase Procedurale:
Științele
 Scheletul si organele majore la animale
AVAP – vieții explicatia, exerci- Aprecieri
- recunoastere si localizare
2.2 - rolul lor în organism tiul, problematizare globale si
CLR-2.1  Părtile componente ale plantelor Organizare: individuale
- rolul structurilor de bază frontal, individual
Materiale:
 Noul an de scoală Cântarea
calculator, CD Observarea
MM  Dialog dirijat pe baza versurilor cântecului vocală
Procedurale: sistematică
despre toamnă, scoală, scolari
1.4; 2.1 conversaţia,
 Audierea cântecului Tonul
explicaţia,
 Cântarea în nuanţă medie firească, cu Semnalul de Evaluare
CLR - 2.3 exercitiul
participare afectivă; început orală
Organizare:
 Desen: ilustrarea unui fragment din cântec Sincronizarea
frontal, pe grupe

Materiale:
 Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta,
DP fisă de lucru, Observarea
ziua, data, meteo, agenda zilei, impresii
1.1; 2.3 Autocunoaştere Procedurale: sistematică
 Cine sunt eu? Cine ești tu? Cine suntem
şi atitudine conversaţia, expli-
noi?
pozitivă faţă de caţia, exercițiul
CLR-1.2  Afișul de pe usă – activitate de grup Aprecieri
sine şi faţă de jocul de rol
AVAP- 2.6  Continuă povestea! globale si
ceilalţi Organizare:
 Discutarea faptelor personale pornind de la individuale
frontal, individual,
“povestile începute”
în echipă

Materiale:
 Dialogul
Acte de vorbire: manual, fisă de
 Oferirea unor informaţii despre sine, despre Observarea
A se prezenta, a lucru
CLR familie, colegi, despre activităţile preferate sistematică
prezenta pe Procedurale:
2.2  A se prezenta, a prezenta pe cineva. Salutul cineva. Salutul conversaţia,
Marti  Semnele de punctuație (punctul, semnul
explicaţia, învăţarea
18 întrebării, linia de dialog) - actualizare Text-suport: prin descoperire,
sept. AVAP-2.6  Citirea cu intonație corespunzătoare a Luchi, exercitiul Aprecieri
 semnelor de punctuație utilizate Otilia Cazimir Organizare: globale si
 Formularea și redactarea unor enunțuri pag. 14 frontal, individual, individuale
utilizând diferite semen de punctuație grupe

 Adunarea si scăderea cu trecere peste ordin Materiale:


MEM Adunarea si manual, culegere, Observarea
 Efectuarea de adunări mental si în scris cu scăderea fisă de lucru sistematică
1.4; 1.6;
suport intuitiv numerelor
3.1; 5.2 Procedurale:
 Exercitii de calcul oral si în scris naturale
 Aflarea sumei / diferențe a două numere 0 – 100 explicatia, exerci- Aprecieri
AVAP – cu trecere peste tiul, problematizare globale si
 Compararea unei sume/diferențe cu un
2.6 ordin Organizare: individuale
număr/sumă/diferență
 Problemă cu două operații frontal, individual
Educatie fizică
 Alfabetul
 Litere de tipar si de mână, mici si mari Alfabetul • Materiale:
CLR
 Scrierea literelor mari si mici de mână în Literele mari manual, fisă de lucru
1.2; 1.3; Observarea
ordine alfabetică și mici de Procedurale:
2.1; 1.4; sistematică
 Scrierea cuvintelor în ordine alfabetică mână conversaţia, explicaţia,
3.1; 4.1
 Grupurile de două si trei litere învăţarea prin
 Identificarea grupului de litere în silabe şi de descoperire, exercitiul Aprecieri
• Grupurile de
MEM – pronunţare corectă; globale si
litere Organizare:
1.1  Ex. de cuvinte care contin grupuri de litere individuale
frontal, individual,
 Selectarea din text a cuvintelor care contin pag. 15 grupe
grupuri de litere. Dictare
 Adunarea si scăderea cu trecere peste ordin
Materiale:
Mier-  efectuarea de adunări mental si în scris Adunarea si manual, culegere, fisă Observarea
MEM
curi 1.4; 1.6;  folosirea terminologiei specifice ( suma, scăderea de lucru sistematică
19 3.1; 5.2 diferență, mai mare, mai mic, mărește, numerelor Procedurale:
sept. micsorează) naturale
0 – 100 explicatia, exercitiul, Aprecieri
AVAP –  aflarea sumei / diferențe a două numere problematizare globale si
cu trecere
2.6  compararea unei sume/diferențe cu un peste ordin Organizare: individuale
număr/sumă/diferență
 problemă cu două operații frontal, individual
AVAP  Exersarea scrierii de cuvinte și numere Materiale:
1.1; 2.3; dragi, cu ajutorul liniilor, punctelor și petelor manual, instrumente de Aprecieri
2.4; 2.5 de culoare: Cuvinte si scris, acuarele globale si
- numele și prenumele, al fraților, al surorilor, numere dragi Procedurale: individuale
2h al părinților, al bunicilor conversaţia, explicaţia,
- numele străzii pe care copiii locuiesc Litere si cifre exercițiul Expunerea
MEM-2.1 - date de naștere, numărul blocului, al casei Organizare: lucrărilor
frontal, individual
 Familiarizarea, întelegerea, si explorarea
textului
 Citirea în ritm propriu, cu adaptarea
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie Materiale:
Asezarea
CLR  Identif. titlului, autorului, a nr. de alineate manual, CD,
textului în Observarea
1.2; 1.3;  Precizarea locului şi timpului acţiunii videoproiector
pagină sistematică
2.4; 3.1;  Formularea unor întrebări şi răspunsuri pe Procedurale:
3.4; 4.1 baza textului citit citire explicativă,
Text-suport: conversaţia, explicaţia,
 Participarea la discuţii în perechi /în grup pe
Cartea de învăţarea prin Aprecieri
MEM -3.1 teme de interes - cartea preferată
piatră descoperire, exercitiul globale si
Asezarea textului în pagină
după V. Colin individuale
2h - reguli de asezare corectă a textului în pag: Organizare:
pag. 16 si 19
Joi 20 - scrierea datei act. frontală, pe frupe
sept. - scrierea titlului, a numelui autorului
- scrierea alineatelor
- respectarea liniaturii si a formei literelor
 Adunarea si scăderea cu trecere peste ordin Materiale:
MEM Adunarea si manual, culegere, fisă Observarea
 Folosirea terminologiei specifice ( suma, scăderea
1.4; 1.6; diferență, mai mare, mai mic, mărește, de lucru sistematică
3.1; 5.2 numerelor Procedurale:
micsorează) naturale
 Aflarea sumei / diferențe a două numere 0 – 100 explicatia, exercitiul, Aprecieri
AVAP –  Proba adunării si scăderii cu trecere problematizare globale si
2.6  Aflarea termenului necunoscut peste ordin Organizare: individuale
 Problemă cu două operații frontal, individual

Religie
 Citirea, cu intonația potrivită, a unui text cu
dialog Materiale:
Observarea
 Completarea unui text lacunar cu semen de fise de lucru
sistematică
Vineri CLR punctuație si linie de dialog Linia de Procedurale:
21 1.4; 2.1;  Transformarea, după model, a unui text dialog conversaţia, explicaţia,
sept. 2.2; 2.3; partial dialogat în text dialogat ciorchinele, exercitiul
Reactualizare Aprecieri
3.4; 4.1  Ordonarea unor replici într-un text Organizare:
frontal, individual, globale si
 Crearea de dialoguri pe baza imaginilor
grupe individuale
suport
 Adunarea si scăderea cu trecere peste ordin Materiale:
MEM Adunarea si manual, culegere, fisă Observarea
 Folosirea terminologiei specifice ( suma, scăderea
1.4; 1.6; diferență, mai mare, mai mic, mărește, de lucru sistematică
3.1; 5.2 numerelor Procedurale:
micsorează) naturale
 Aflarea sumei / diferențe a două numere 0 – 100 explicatia, exercitiul, Aprecieri
AVAP –  Proba adunării cu trecere problematizare globale si
2.6  Aflarea termenului necunoscut peste ordin Organizare: individuale
 Problemă cu două operații frontal, individual
Vineri
21  Noul an de scoală - repetare
sept.  Dialog dirijat pe baza versurilor cântecului Cântarea Materiale:
despre toamnă, scoală, scolari vocală calculator, CD Observarea
MM
 Repetarea cântecului Procedurale: sistematică
1.4; 2.1
 Cântarea în nuanţă medie firească, cu Tonul conversaţia, explicaţia,
participare afectivă; Semnalul de exercitiul Evaluare
CLR - 2.3  Interpretarea cântecului individual si în grup început Organizare: orală
 Executarea unor miscari sugerate de text Sincronizarea frontal, pe grupe
 Desen: ilustrarea unui fragment din cântec

Educatie fizică
 Audierea povestii ”Povestea cărtii de
povesti” de Emilia Căldararu Materiale: Observarea
CLR  Povestea unei cărti – cum se face o carte
Cartea. fisă de lucru sistematică
1.2; 1.3;  Cuprinsul unei cărți
Cuprinsul Procedurale:
2.4; 3.1;  Precizări privind diferite tipuri de cărți unei cărti conversaţia, explicaţia,
3.4; 4.1;4.2  Și locul de unde pot fi procurate exercitiul Aprecieri
 Formulare de enunțuri cu cuvinte date pag. 17 Organizare: globale si
CLR – 1.2
 (bibliotecă, librărie, copertă) grupe, individuală individuale
 Ghicitori, proverbe despre carte
Luni
24 Limba engleză
sept. Materiale:
 Transformări ale apei:
MEM solidificare, topire, evaporare, fierbere, Științele manual, culegere, fisă Observarea
3.1 condensare pământului de lucru sistematică
 identificarea, în imagini și în mediul Procedurale:
AVAP – apropiat, a stărilor de agregare a apei Transformări explicatia, exercitiul, Aprecieri
2.2  descrierea stărilor de agregare ale apei din ale apei problematizare globale si
CLR-2.1 experiența proprie Organizare: individuale
 ghicitori despre stările apei în natură
frontal, individual
 Dacă furnica... Materiale:
 Dialog dirijat pe baza versurilor cântecului calculator, CD Observarea
MM
despre toamnă, scoală, scolari Cântarea Procedurale: sistematică
1.4; 2.1
 Audierea cântecului vocală conversaţia, explicaţia,
 Cântarea în nuanţă medie firească, cu exercitiul Evaluare
CLR - 2.3 participare afectivă; Organizare: orală
 Desen: ilustrarea unui fragment din cântec frontal, pe grupe
Materiale:
 Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta,
DP Autocunoaşte fisă de lucru, Observarea
ziua, data, meteo, agenda zilei, impresii
1.1; 2.3 re şi atitudine- Procedurale: sistematică
 Cine sunt eu?
pozitivă faţă conversaţia, expli-caţia,
 Oglinda – Cine sunt eu?
de sine şi faţă exercițiul
CLR-1.2  Să ne cunoastem mai bine! – joc didactic Aprecieri
de ceilalţi jocul de rol
AVAP- 2.6  Exercitiu-joc: Vă spun mai multe despre globale si
Organizare:
mine (calitătile mele, defectele mele, sunt individuale
Marti pag. 6 - 7 frontal, individual, în
norocos pentru că, am probleme pentru că)
echipă
25
 Inițierea, menținerea si încheierea unui Materiale:
sept.
dialog manual, fisă de lucru Observarea
CLR
 Citirea unor dialoguri illustrate Procedurale: sistematică
2.2 Comunicarea
 Identificarea vorbitorului, a ascultătorului si conversaţia, explicaţia,
orală
a mesajului transmis învăţarea prin
 Exercitii de citire a unor diaoguri scurte descoperire, exercitiul Aprecieri
AVAP-2.6 pag. 18
pentru a identifica vorbitorul, ascultătorul si Organizare: globale si
mesajul transmis frontal, individual, individuale
 Joc de rol: La librărie grupe
 Aflarea termenului necunoscut la adunare si Materiale:
MEM scădere cu ajutorul balanței manual, culegere, fisă Observarea
1.4; 1.6;  Aflarea termenului necunoscut la adunare de lucru sistematică
3.1; 5.2 Aflarea Procedurale:
Marti prin operatia de scădere termenului
 Aflarea descăzutului si a scăzătorului prin necunoscut explicatia, exercitiul Aprecieri
25 AVAP – operatia de adunare, respective scădere problematizare globale si
sept. 2.6  Probleme care solicită aflarea unui termen Organizare: individuale
necunoscut frontal, individual
Educatie fizică
 Citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu
CLR Materiale:
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de Observarea
1.2; 1.3; fise de lucru, manual,
punctuaţie sistematică
1.4; 2.1; CD
 Formulare de răspunsuri la întrebări Recapitulare
2.2; 2.4;  Ex. De utilizare a cuprinsului unei cărţi
Procedurale:
3.1; 3.4; conversaţia, explicaţia,
 Transcrierea sau copierea unor mesaje în pag. 20 Aprecieri
4.1 exercitiul
cadrul unor activităţi individuale sau comune globale si
Organizare:
 Jocuri de rol în care să utilizeze acte de individuale
DP-2.3 frontal, individual,
vorbire: cerere si oferirea de informatii
 Verbalizarea modului de rezolvare a unor
probleme
Mier-
 Identificarea regulii de construire a unui şir de
curi numere Materiale:
26  Identificarea semnificaţiei datelor unei manual culegere, fisă Observarea
MEM
sept. 1.4; 1.6; probleme – identificarea cuvintelor care sugerează de lucru sistematică
5.2 operaţii aritmetice (a dat, a primit, s-a spart) Procedurale:
Probleme
 Rezolvarea de probleme folosind obiecte explicatia, exercitiul Aprecieri
AVAP – concrete sau reprezentări simbolice problematizare globale si
2.6  Asocierea rezolvării unei probleme cu o Organizare: individuale
reprezentare grafică/desen frontal, individual
 Rezolvarea unor situaţii problematice reale prin
utilizarea operaţiilor de adunare şi scădere în
concentrul 0-100
 Desenarea literelor pe diferite suporturi Materiale:
(ziar, revistă, coli colorate) si decuparea lor manual, carioci, suport Aprecieri
AVAP  Exersarea scrierii de cuvinte și numere Cuvinte si hârtie, foarfece, lipici globale si
1.1; 2.3; dragi, cu ajutorul colajului numere dragi
Procedurale: individuale
2.4; 2.5 - numele și prenumele, al fraților, al surorilor,
al părinților, al bunicilor Litere si cifre conversaţia, explicaţia,
- numele străzii pe care copiii locuiesc colaj exercițiul Expunerea
2h lucrărilor
- date de naștere, numărul blocului, al casei Organizare:
frontal, individual
 ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
CLR  Scrierea după dictare
1.1; 1.2;  Scrierea corectă a unor propoziţii /a unui Test de evaluare
2.1; 2.2; text scurt pe foaie tip ii, respectând încadrarea
3.1 3.2; Evaluare
în pagina de caiet Muncă
Evaluare
3.4; 4.1;  Folosirea convenţiilor limbajului scris independentă
Ameliorare/ sumativă
4.2 (scrierea cu majusculă, cu alineat, utilizarea
dezvoltare
MM-1.4 corectă a semnelor de punctuaţie) Activitate
Joi  Completarea unor dialoguri utilizând acte de individuală
27 2h vorbire: cererea si oferirea de informații
sept.  Verificarea corectitudinii rezolvării testului
 Verbalizarea modului de rezolvare a unor Materiale:
probleme manual, culegere, fisă Observarea
MEM  Identificarea semnificaţiei datelor unei
1.4; 1.6; de lucru sistematică
probleme – identificarea cuvintelor care sugerează
5.2 Procedurale:
operaţii aritmetice (a dat, a primit, s-a spart) Probleme
explicatia, exercitiul Aprecieri
 Rezolvarea de probleme folosind obiecte
AVAP – problematizare globale si
2.6 concrete sau reprezentări simbolice
 Asocierea rezolvării unei probleme cu o
Organizare: individuale
reprezentare grafică/desen frontal, individual

Religie
 Activităti de recuperare – ameliorare/dez-
Materiale:
voltare Observarea
manual
 Exercitii de ordonare alfabetică a cuvintelor sistematică
CLR Procedurale:
sugerate de imagini La pas!
1.1;1.2; conversaţia,
 Alcătuirea de enunturi cu cuvinte date Un pas
1.3; 2.1; explicaţia, exercitiul
 Alcătuirea de dialoguri care să cuprindă mai sus! Aprecieri
4.1 Organizare:
schimb de mesaje între vorbitori, formule de act. frontală, pe globale si
salut grupe, individuală individuale
 Dezvoltare: Proiect: Cartea clasei
 Numere naturale de la 0 la 100
Test de evaluare
MEM  Adunări şi scăderi de la 0 la 100 cu si fără
Vineri 1.1; 1.2; trecere peste ordin Muncă
28 1.3; 1.4;  Aflarea sumei/diferentei a două numere  Evaluare Evaluare
initială independentă
sept. 1.6; 3.1;  Probleme care se rezolvă prin una sau două sumativă
5.2 operaţii de adunare şi/sau scădere Activitate
 Corpul uman; plante si animale; stări de
agregare ale apei individuală
 Dacă furnica... (repetare) Materiale:
 Dialog dirijat pe baza versurilor cântecului calculator, CD Observarea
MM
despre toamnă, scoală, scolari Cântarea Procedurale: sistematică
1.4; 2.1
 Audierea cântecului vocală conversaţia,
 Cântarea în nuanţă medie firească, cu explicaţia, exercitiul Evaluare
CLR - 2.3 participare afectivă; Organizare: orală
 Desen: ilustrarea unui fragment din cântec frontal, pe grupe
Educatie fizică