Sunteți pe pagina 1din 25

Y 

 

 


 

Y Y 

DEFINIŢIE
Boală congenitală, caracterizată
anatomo--patologic prin hipertrofia
anatomo
musculaturii pilorice, care se
constituie într-
într-un obstacol în calea
tranzitului alimentar din stomac în
duoden..
duoden
a a
h Fabricius Hildanus -descrierea princeps
h Hezekiah Beardsley-
Beardsley-I raportare clinică
h Hirschprung
- descrierea anatomo
anatomo--patologică şi clinică
h Pierre Fredet - I abordare terapeutică
hh Weber
completarea oper. Fredet
hh Ramstedt
FRECVENŢĂ ŞI ETIOPATOGENIE

? 
 
 
 a
 !
"


a

# $
% 
&

'( 

  

 
#"
 $ 
&

  
h. Teoria malformativă
X tumoră pilorică prezentă la naştere
X întârzierea maturizării plexului nervos mienteric

. Teoria spasmului hipertrofiant


X hiperfuncţia musculaturii pilorice
X spasm secundar hipersecreţiei de adrenalină-
adrenalină-
Price
3. Teoria endocrină
X disfuncţii suprarenaliene
 
 
X !"!#$$
%"!%&%'(#)

X Y!'(* "!%#)
+!),(-.%#)

X (#% (%* !%")


+!%#%#)$ %'%#)
/ 
X —" 


 )"  
X * #*" *

&
X

X + ,
 
, -. 

 
"
X $ "  
X "

 "
*
"


X /
0
 
Y (-(%
X (0#%#
X "1%#%
X 2(#%()+ %#)
X !1,(!!)(%'

X 2%')%#)

X +!#%(%#+""#(#

X
"+%'"+2!%)
0% (%3 (
X +-%"#3 3%#

X (+"#%#!&3

X 3 ("+$("

X )+!)+%+%3),(
1+!(+#
/
 

X %#!#!"!#4

X !!#&)4

X !%&) #%3!)1+! !)$


1++#%" $1+(%# 4

X "%(-()!"!#)
Y 5 
 
X %(&#3%#%#"-%"#!*
%(&#3%#%#"
X !%(%+!22 $%(-#$"#%#
!(#%4
X "# %!%#%#$!('(#,(0!"$
+"#%!)1+%!#)
X +""#('%3%(#%-%"#!671$
,(!%%")#
X 0% (#%"(-%2!*
X -" %+'+.
(- %"%

 
8 %(2"#%,(+ &+)
(%.#
6 ($!%"!$!3#,(&
8968%(%.#
89
: " +# %#-#%)+)6
%#-#%)+)6:
(%(%.#
7 %-
9Y( 
%#%
Y  
%#!(!
;
%(%&%3%#
;
("#-%'+%%!(!

Y 
Y  
5
X
--#%'4
X .% (#%'4
X (#%(')%%( #2
%+#4
X Y+%" +!4
X Y( 3
3 3<4
X %2%- ++!(! +#4
Y  
5
X +!%'+4
X )")#(3(2!'%"
="+#! $+( ($-%"#
($-%"#
(##)$ ((-#)>4
X Y#(&)(%)+(%2%- 
(! +#4
X Y#(&0#("!"+%
Y#(&0#("!"+% .
"3%#(4
X %+&'!%
%+&'!%#3&#%
5Y 

(#'
/(1+( (%"+%'

? Y

 

 Y 
 Y
X (-"#2!(#).,(!%(##%#
")%+#4
X Y+))#-%"#!4
X 2&((%"!-!&)$
"2&-!$#% (%@4
X ("#%%(#"+#!*
%#+()$"!+% ()


 

 
 
*
X !13%1!##!).
!13%1
%!3%&!)4
%!
X (#3#!4
X Y+))#)-%"#!)4
X Y()%"+%'(%"
Y()%"+%'(%"
-%"#!)
 
5*

X ("#&-(%)! 4

X # 0#% !%")


#A3
# A3
% "##4

X #2!% "(,(!%&&)
%!!(#%% !%"
+!
Y 
 

X Y-%,((!3%#,(!)&#$ 6$
!3#%#%4
X !-!&).!#'4
X 2!#%%1 -% .%
1 %#!#4
X
% (#%%+)BC1%+%'4
(#%%+)B
X +):7&$!3%+(%)!.#4
+):
X D(&%%E%""!#2
D(&%%E
 F 

 
 


X # %(! +#)4

X 2%%"# %!"%
(

 
 

F? 


X
"#%3%#%(&#
-"#4
X
"#%3%#%('
% (#%4
X (!%%+)-4

X .#%+(%)

 

GH$9I+(! +!%'+ (%


&#%%+(
"%#%)%"-%
!Y +%#)%2
( %)$
% (%")