Sunteți pe pagina 1din 36

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2015-2016

Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice –CHIMIE – pentru clasa a X-a ,
Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu-Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006

Capitolul 2 - HIDROCARBURI
2.3.ALCHINE
Exerciţii şi probleme
E.P.2.3. 1. Denumeşte conform IUPAC următoarele alchine:

Se numerotează catena cea mai lungă ce conţine şi legătura triplă începând de la capătul cel
mai apropiat de legătura triplă. Se identifică natura, numărul şi poziţia radicalilor. Se
menţionează numele alchinei corespunzătoare catenei numerotate şi se indică poziţia triplei
legături.

1
Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.3.-ALCHINE – Exerciţii şi probleme
COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice –CHIMIE – pentru clasa a X-a ,
Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu-Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006

HC1 ≡ C2 − C3H2 − HC4 − CH3C5H2

C6H3
A 4-metil-1-hexină

H3C7 − C6H2 − C5H − C4H2 − C3 ≡ C2


│ │
CH3 C1H3

B 5-metil-2-heptină

C4H2 − C3 ≡ C2 − C1H3

C5H2

C6H3

C 2-hexină

2
Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.3.-ALCHINE – Exerciţii şi probleme
COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice –CHIMIE – pentru clasa a X-a ,
Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu-Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006

CH3 − CH2 − C3H − C2 ≡ C1HC4H − CH3

C5H3

D 3-etil-4-metil-1-pentină

E.P.2.3. 2. Scrie formulele de structură pentru următoarele alchine şi stabileşte care dintre ele
formează acetiluri.

a) 2-butină;

b) 3-metil-1-butină; formează acetiluri

c) 2-metil-3-hexină;

d) 4-metil-2-pentină;

e) 3,4-dimetil-1-hexină. –formează acetiluri

Alchinele care au o legătură triplă marginală formează acetiluri. Atomul de hidrogen care se
leagă de un atom de carbon ce participă la o legătură triplă poate fi substitut cu un metal : Na,
K, Cu (I), Ag etc. (Caracterul slab acid al acetilenei HC ≡ CH şi al alchinelor cu legătură triplă
marginală HC ≡ C -R )

CH3 − C ≡ C − CH3
2-butină
a nu formează acetiluri

3
Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.3.-ALCHINE – Exerciţii şi probleme
COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice –CHIMIE – pentru clasa a X-a ,
Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu-Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006

HC ≡ C − CH − CH3

CH3
3-metil-1-butină
b formează acetiluri

CH3 − CH − C ≡ C − CH2 − CH3CH3
2-metil-3-hexină
c nu formează acetiluri

CH3 − C ≡ C − CH − CH3

CH3
4-metil-2-pentină
d nu formează acetiluri

4
Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.3.-ALCHINE – Exerciţii şi probleme
COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice –CHIMIE – pentru clasa a X-a ,
Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu-Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006

HC ≡ C − CH − CH − CH2 − CH3
│ │
CH3 CH3
3,4-dimetil-1-hexină
e formează acetiluri

E.P.2.3. 3. O alchină are în stare de vapori densitatea în raport cu aerul 2,83. Determină
formulele moleculara a alchinei şi scrie formulele de structură ale alchinelor izomere cu
alchina determinată.

Rezolvare:

Formula moleculară a alchinei este CnH2n-2

M CnH2n-2 = 12n + 2n = (14n -2) g/ mol


M aer = 28,9 g/ mol
daer = Malchină/ Maer
daer = (14n-2)/ 28,9 = 2,83

(14n – 2) = 28,9*2,83

14n – 2 = 82

14n = 84

n=6

5
Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.3.-ALCHINE – Exerciţii şi probleme
COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice –CHIMIE – pentru clasa a X-a ,
Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu-Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006

Formula moleculară a alchinei este C6H10

7 alchine izomere pentru C6H10 sunt :

E.P.2.3. 4. Se ard 4 g alchină necunoscută. Ştiind că, prin adiţia unui mol de acid clorhidric la
alchina necunoscută, masa acesteia creşte cu 91,25 %, se cere:

a) determină formula moleculară a alchinei;


6
Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.3.-ALCHINE – Exerciţii şi probleme
COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice –CHIMIE – pentru clasa a X-a ,
Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu-Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006

b) calculează volumul de aer (măsurat în condiţii normale) cu 20 % O2 necesar arderii celor 4 g


de alchină.

Rezolvare:

M CnH2n-2 = 12n + 2n = (14n -2) g/ mol


M CnH2n-1 Cl = 12n + 2n-1 + 35,5 = (14n + 34,5) g/ mol
100 g 191,25 g
CnH2n-2 + HCl → CnH2n-1 Cl
alchină acid clorhidric produs de adiţie
(14n -2) g (14n + 34,5) g

100*(14n + 34,5) = (14n – 2)*191,25

1400n + 3450 = 14n*191,25 – 2*191,25

3450 + 2*191,25 = 14n*191,25 – 1400n

3832,5 = 2677,5n – 1400n

3832,5 = 1277,5n

n=3

Alchina este propina HC ≡ C – CH3 sau C3H4


4g X litri
C3H4 + 4O2 → 3CO2 + 2H2O
propină oxigen dioxid de carbon apă
40 g 4*22,4 litri

M C3H4 = 12*3 + 4*1 = 40 g/ mol


7
Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.3.-ALCHINE – Exerciţii şi probleme
COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice –CHIMIE – pentru clasa a X-a ,
Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu-Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006

V molar = 22,4 litri/ mol


x = 4*4*22,4 / 40 = 8,96 litri de O2

100 litri aer……………………..20 litri O2……………………………80 litri N2

Vaer …..………………………….8,96 litri O2…………………..(Vaer - 8,96) litri N2

Vaer = 100*8,96/ 20 = 44,8 litri aer cu 20 % O2

E.P.2.3. 5. Se obţine acetilenă prin procedeul arcului electric. Ştiind că în reacţie s-au introdus,
în condiţii normale, 2000 m3 de metan, iar amestecul gazos obţinut conţine, 15% acetilenă, 60
% hidrogen şi restul metan nereacţionat, se cere:

a) scrie ecuaţiile reacţiile chimice care au loc;

b) calculează volumul de acetilenă obţinut, măsurat în condiţii normale;

c) calculează procentul de metan transformat în acetilenă şi procentul de metan rămas


netransformat.

Rezolvare :
3
Considerăm 100 m amestec de gaze rezultat ce conţine 15 m3 acetilenă, 60 m3 hidrogen şi
25 m3 metan netransformat.
100 amestec de gaze = 15 m3 acetilenă + 60 m3 hidrogen + 25 m3 metan netransformat
3 3 3
60 m hidrogen total = 45 m + 15 m

V molar = 22,4 m3/ kmol


3
În reacţia (1) se obţin 45 m H2, iar în reacţia (2) se obţin 15 m3 H2 .

8
Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.3.-ALCHINE – Exerciţii şi probleme
COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice –CHIMIE – pentru clasa a X-a ,
Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu-Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006

3 (1) 3 3
30 m 15 m 45 m
2CH4 → HC ≡ CH + 3H2
metan acetilenă hidrogen
3 3 3
2*22,4 m 22,4 m 3*22,4 m

15/2m3 (2) 15 m
3

CH4 → C + 2H2
metan negru de fum hidrogen
3 3
22,4 m 2*22,4 m

3 (3) 3
25 m 25 m
CH4 → CH4
metan metan netransformat
3 3
22,4 m 22,4 m

3 3
Volumul total de metan introdus = 30 + 7,5 + 25 = 62,5 m pentru obţinerea a 100 m
amestec de gaze (15% C2H2, 60% H2 şi 25% CH4 netransformat)
3 3 3 3
62,5 m CH4 introdus ………30 m CH4 (1)………7,5 m CH4 (2)……25 m CH4 (3)
3
2000 m CH4 introdus……….a m3 CH4 (1)…………b m3 CH4 (2)………c m3 CH4 (3)
3
a = 2000*30/ 62,5 = 960 m CH4 (1)
3
b = 2000*7,5 / 62,5 = 240 m CH4 (2)
c = 2000*25/ 62,5 = 800 m3 CH4 (3)
a + b + c = 2000

9
Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.3.-ALCHINE – Exerciţii şi probleme
COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice –CHIMIE – pentru clasa a X-a ,
Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu-Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006

x = a*22,4/ 2*22,4 = 480 m3 acetilenă C2H2 (conform reacţiei (1) de mai jos)

3
am (1) x m3
2CH4 → HC ≡ CH + 3H2
metan acetilenă hidrogen
3 3
2*22,4 m 22,4 m

b m3 (2)
CH4 → C + 2H2
metan negru de fum hidrogen
3
22,4 m

3 (3)
cm
CH4 → CH4
metan metan netransformat
3
22,4 m

3 3 3 3
62,5 m CH4 introdus ………30 m CH4 (1)………7,5 m CH4 (2)……..25 m CH4 (3)
3
100 m CH4 introdus………..….% CH4 (1)…….………% CH4 (2)…………….…% CH4 (3)

% CH4 (1) = 100*30/ 62,5 = 48 % CH4 → acetilenă


% CH4 (3) = 100*25/ 62,5 = 40 % CH4 netransformat
E.P.2.3. 6. Se dă schema de reacţii:

CaC2 + H2O → A + Ca(OH)2

A + HCl → B
10
Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.3.-ALCHINE – Exerciţii şi probleme
COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice –CHIMIE – pentru clasa a X-a ,
Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu-Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006

nB → C
a) Determină şi denumeşte substanţele necunoscute A, B şi C din schemă;
b) Scrie ecuaţiile reacţiilor chimice corespunzătoare schemei;
c) Calculează masa obţinută de compus C, dacă s-a plecat de la 200 kg carbid de puritate
64 % , iar randamentul global a fost de 72 %.

Rezolvare :

CaC2 + 2H2O → HC ≡ CH + Ca(OH)2


HC ≡ CH + HCl → H2C = CH-Cl
nH2C = CH-Cl → - [H2C - CH(Cl)]n -
A : HC ≡ CH acetilena

H2C1 = C2H

Cl
B. Clorură de vinil

n H2C1 = C2H → − ( H2C1 − C2 H)n −


│ │
Cl Cl
B. clorură de vinil C. Policlorură de vinil

11
Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.3.-ALCHINE – Exerciţii şi probleme
COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice –CHIMIE – pentru clasa a X-a ,
Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu-Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006

100 kg carbid impur…………………64 kg carbid pur…………………………36 kg impurităţi

200 kg carbid impur………………(a + b) kg carbid pur……… [200 – (a + b)] kg impurităţi

(a + b) = 200*64/ 100 = 128 kg carbid pur

η = a*100/ (a +b) = 72 %

a = (a + b)*72/ 100 = 128*0,72 kg carbid pur → policlorură de vinil (C)

M CaC2 = 40 + 2*12 = 64 kg/ kmol


M C2H3Cl = 2*12 +3*1 + 35,5 = 62,5 kg/ kmol

x = a*62,5/ 64 = 128*0,72*62,5/ 64 = 1,44*62,5 = 90 kg policlorură de vinil (C)

x = a*62,5/ 64 = 128*0,72*62,5/ 64 = 1,44*62,5 = 90 kg policlorură de vinil compus C

a kg x kg
CaC2 → - [H2C - CH(Cl)]n -
carbid policlorură de vinil
64 kg 62,5 kg

b kg b kg
CaC2 → CaC2
carbid carbid
64 kg 64 kg

E.P.2.3. 7. Se supune pirolizei metanul. Considerând că reacţia de piroliză este singura reacţie
chimică şi că amestecul gazos final conţine 20 % acetilenă, în procente volumetrice, se cere:

a) calculează compoziţia în procente masice a amestecului gazos final;

b) calculează densitatea în raport cu aerul a amestecului gazos final.


12
Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.3.-ALCHINE – Exerciţii şi probleme
COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice –CHIMIE – pentru clasa a X-a ,
Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu-Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006

Rezolvare:

V molar = 22,4 litri/ mol

M1 = M C2H2 = 12*2 + 2*1 = 26 g/ mol


M2 = M H2 = 2*1 = 2 g/ mol
M3 = M CH4 = 12*1 + 4*1 = 16 g/ mol
Considerăm 100 litri amextec gazos final ce va conţine 20 litri acetilenă, 60 litri H2 şi restul
metan nereacţionat.

40 litri (1) 20 litri 60 litri


2CH4 → HC ≡ CH + 3H2
metan acetilenă hidrogen
2*22,4 litri 22,4 litri 3*22,4 litri

20 litri (2) 20 litri


CH4 → CH4
metan metan netransformat
22,4 litri 22,4 litri

40 litri (1) ag bg
2CH4 → HC ≡ CH + 3H2
metan acetilenă hidrogen
2*22,4 litri 26 g 3*2 g

20 litri (2) cg
CH4 → CH4
metan metan netransformat
22,4 litri 16 g
13
Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.3.-ALCHINE – Exerciţii şi probleme
COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice –CHIMIE – pentru clasa a X-a ,
Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu-Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006

Masa amestecului gazos final = a + b + c


a = 40*26/2*22,4 = 23,214286 g acetilenă → n1 = 23,214286/ 26 = 0,89286 moli acetilenă

b = 40*3*2/2*22,4 = 5,3571429 g H2 hidrogen → n2 = 5,3571429/ 2 = 2,67857 moli H2


hidrogen

c = 16*20/22,4 =14,285714 g metan nereacţionat → n3 = 14,285714/ 16 =0,89286 moli CH4

a + b + c = 42,85714 g amestec gazos final

n1 + n2 + n3 = 4,46429 moli amestec gazos final

(a +b +c) g amestec…………..…..a……………………………..b………………………..…………c

100 g amestec…………………..% C2H2……………………..% H2.............................% CH4

% C2H2 = 54,16 % acetilenă

% H2 = 12,5 % hidrogen

% CH4 = 33,33 % metan nereacţionat

Calculăm masa moleculară medie a amestecului de gaz final (2 metode)

Metoda 1:

M1 = M C2H2 = 12*2 + 2*1 = 26 g/ mol


M2 = M H2 = 2*1 = 2 g/ mol
M3 = M CH4 = 12*1 + 4*1 = 16 g/ mol
M medie = (n1*M1 + n2*M2 + n3-M3)/(n1 +n2+n3) (formula de calcul)

n1 + n2 + n3 = 4,46429 moli amestec gazos final

14
Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.3.-ALCHINE – Exerciţii şi probleme
COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice –CHIMIE – pentru clasa a X-a ,
Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu-Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006

M medie = 42,857143/ (n1 + n2 +n3) = 42,857143/ 4,46429 = 9,6 g/ mol

Metoda 2:

( n1 + n2 + n3) moli amestec gazos final…………………………cântăresc (a + b + c) g

1 mol amestec gazos final………………………………………………..M medie

M medie = (a +b +c)*1/ (n1 +n2 + n3) = 42,85 / 4,46 = 9,6 g/ mol


M aer = 28,9 g /mol
d aer = M medie/ M aer = 9,6/ 28,9 = 0,3321
E.P.2.3. 8. 5,6 g amestec de acetilenă şi etan se hidrogenează complet. Ştiind că în urma
hidrogenării masa amestecului creşte cu 0,4 g, calculează compoziţia în procente molare a
amestecului iniţial de hidrocarburi.

ag 0,4 g
HC ≡CH + 2H2 → H3C –CH3
acetilenă hidrogen Ni etan
26 g 2*2 g

M C2H2 = 2* 12 + 2*1 = 26 g /mol

M H2 = 2*1 = 2 g /mol

a = 26*0,4/ 2*2 = 2,6 g acetilenă

a + b = 5,6 g

b = 5,6 – 2,6 = 3 g etan H3C –CH3

Calculăm numărul de moli de acetilenă n1 şi cel de etan n2 din amestecul iniţial de


hidrocarburi.
15
Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.3.-ALCHINE – Exerciţii şi probleme
COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice –CHIMIE – pentru clasa a X-a ,
Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu-Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006

a = 2,6 g acetilenă

b = 3 g etan H3C –CH3

M C2H6 = 2* 12 + 6*1 = 30 g /mol

M C2H2 = 2* 12 + 2*1 = 26 g /mol

n1 = a/ 26 = 2,6/ 26 = 0,1 moli acetilenă

n2 = b/ 30= 3/ 30 = 0,1 moli etan

(n1 + n2) = 0,1 + 0,1 = 0,2 moli amestec

(n1 + n2) moli amestec iniţial………………n1 …………………………n2

100 moli amestec iniţial…………………% acetilenă……………..% etan

% acetilenă = 100*0,1/ 0,2 = 50 % acetilenă

% etan = 100*0,1/ 0,2 = 50 % etan

E.P.2.3. 9. Din 400 kg carbid s-au obţinut 4 kmoli acetilenă cu un randament de 90 %.


Calculează puritatea carbidului.

M CaC2 = 40 + 2* 12 = 64 kg / kmol

a kg 4 kmoli
CaC2 + 2H2O → HC ≡ CH + 3H2
carbid apă acetilenă hidrogen
64 kg 1 kmol

b kg b kg
CaC2 → CaC2
carbid carbid netransformat
64 kg 64 kg

16
Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.3.-ALCHINE – Exerciţii şi probleme
COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice –CHIMIE – pentru clasa a X-a ,
Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu-Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006

a = 64*4/ 1 = 256 kg carbid → acetilenă

η = a*100/ (a + b) = 90 %

(a + b) = a*100/ 90 = 256*100/ 90 = 284,44 kg carbid pur

400 kg carbid impur…………………….(a + b) kg carbid pur……………..[400 – (a + b)] kg impurităţi

100 kg carbid impur……………………….% carbid pur………………………..% impurităţi

% carbid pur = 100*(a + b)/ 400 = 100*284,44/400 = 71,11 % puritate

E.P.2.3. 10. În urma adiţiei acidului clorhidric se obţine un compus A, care conţine 71,71 % Cl.

a) Determină formula moleculară a substanţei A.

b) Scrie ecuaţia reacţiei chimice care a avut loc.

c) Calculează volumul soluţiei de acid clorhidric de concentraţie 0,1 M care s-a adiţionat la 448
cm3 (c.n.) acetilenă.

CxHy + nHCl →
CxHy+nCln
A

M CxHy+nCln = 12x +y +n + 35,5n = (12x + y +36,5n) g/mol


(12x + y +36,5n) g A……………………35,5n g Cl

100 g A…………………………………… 71,71 g Cl

(12x + y +36,5n) = 100*35,5n/ 71,71 = 49,5n

12x + y = 49,5n -36,5n

12x + y = 13n

17
Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.3.-ALCHINE – Exerciţii şi probleme
COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice –CHIMIE – pentru clasa a X-a ,
Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu-Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006

Interpretări: compusul A : CxHy+nCln


12x + y = 13n

Dacă n = 1 → x = 1 şi y = 1 Formula A : CH2Cl compusul nu există

12x + y = 13

sau

Interpretări: compusul A : CxHy+nCln


12x + y = 13n

Dacă n = 2 → x = 2 şi y =2 Formula A : C2H4Cl2 soluţie acceptată

12x + y = 26

C2H2 + 2HCl → C2H4Cl2


acetilenă compusul A

3
448 cm acetilenă = 0,448 litri acetilenă

0,448 litri x moli

HC ≡ CH + 2HCl → H3C –CHCl2


acetilenă acid clorhidric 1,1-dicloretan
22,4 litri 2 moli

V molar = 22,4 litri/ mol


x = 2*0,448/ 22,4 = 0,04 moli HCl

18
Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.3.-ALCHINE – Exerciţii şi probleme
COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice –CHIMIE – pentru clasa a X-a ,
Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu-Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006

1000 ml soluţie……………………………………………01, moli HCl

V ml soluţie……………………………………………….0,04 moli HCl

V = 0,02*1000/ 0,1 = 400 ml soluţie de HCl 0,1 M.

E.P.2.3. 11. Două alchine se găsesc într-un amestec în raport molar de 1 : 3. Prin arderea
amestecului de alchine se obţin 149,6 g CO2 şi 46,8 g H2O. Ştiind că molecula alchinei
superioare conţine 6 atomi de hidrogen mai mult decât molecula alchinei inferioare, se cere :

a) stabileşte formulele moleculare ale celor două alchine;

b) calculează masa iniţială a amestecului de alchine;

c) calculează volumul de aer cu 20% O2, măsurat în condiţii normale, necesar arderii
amestecului de alchine.

d) scrie formulele de structură şi denumeşte izomerii aciclici ai alchinei superioare.

Rezolvare a:

a moli de alchina inferioară CnH2n-2

3a moli de alchina superioară CmH2m-2

a : 3a = 1 : 3
(2n – 2) + 6 = 2m – 2

2n – 2 + 6 + 2 = 2m

2n + 6 = 2m

n+3=m

alchina superioară va avea formula Cn+3H2(n+3)-2 sau Cn+3H2n+4


19
Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.3.-ALCHINE – Exerciţii şi probleme
COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice –CHIMIE – pentru clasa a X-a ,
Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu-Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006

a moli X1 g Y1 g
CnH2n-2 + (3n-1)/2 O2 → nCO2 + (n-1)H2O
alchina inferioară oxigen dioxid de carbon apă
1 mol n*44 g (n-1)*18 g

3a moli X2 g Y2 g
Cn+3H2n+4 + (3n+8)/2 O2 → (n+3)CO2 + (n+2)H2O
alchina superioară oxigen dioxid de carbon apă
1 mol (n+3)*44 g (n+2)*18 g

M CO2 = 12 + 2*16 = 44 g/ mol


M H2O =2*1 + 16 = 18 g/ mol

X1 + X2 = 149,6 g CO2

Y1 + Y2 = 46,8 g H2O

X1 = n*44*a/ 1 = 44an

X2 = (n+3)*44*3a = 44an*3 + 44*9a

44an +44an*3 +44*9a = 149,6 │:44

an +3an + 9a = 3,4

4an +9a = 3,4 (1) rezultat din bilanţul CO2

Y1 = (n-1)*18*a = 18an - 18

Y2 = (n+2)*18*3a = 18an*3 + 104a

18an -18a + 18an*3 +18*6a = 46,8 │:18


an –a + 3an + 6a = 2,6
20
Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.3.-ALCHINE – Exerciţii şi probleme
COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice –CHIMIE – pentru clasa a X-a ,
Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu-Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006

4an + 5a = 2,6 (2) rezultat din bilanţul H2O

Scădem din ecuaţia (1) ecuaţia (2) :

(4an + 9a) - (4an + 5a) = 3,4 – 2,6

4a = 0,8

a = 0,2 moli alchină inferioară

3a = 0,6 moli alchină superioară

Îl calculăm pe n din ecuaţia (1) sau (2):

4an + 5a = 2,6 (2)

4*0,2*n + 5*0,2 = 2,6

0,8 n = 1,6

n=2

m=n+3

m=5

 avem 0,2 moli de alchină inferioară cu 2 atomi de carbon C2H2


 avem 0,6 moli de alchină superioară cu 5 atomi de carbon C5H8
Rezolvare b:

Masa amestecului de alchine:


M C2H2 = 2*12+2 = 26 g/mol
M C5H8 = 5*12 +8 = 68 g/mol
0,2*26 + 0,6*68 = 5,2 + 40,8 = 46 g
Masa amestecului de alchine: 46 g

21
Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.3.-ALCHINE – Exerciţii şi probleme
COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice –CHIMIE – pentru clasa a X-a ,
Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu-Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006

Rezolvare c:

0,2 moli V1 litri

C2H2 + 5/2 O2 → 2CO2 + H2O


alchina inferioară oxigen dioxid de carbon apă
1 mol 2,5*22,4 litri

0,6 moli V2 litri

C5H8 + 7O2 → 5CO2 + 4H2O


alchina superioară oxigen dioxid de carbon apă
1 mol 7*22,4 litri

V1 = 2,5*22,4*0,2 / 1 = 11,2 litri O2


V2 = 0,6*7*22,4 / 1 = 94,08 litri O2
V O2 total = V1 + V2
V O2 total =105,28 litri O2

100 litri aer …………………………20 litri O2…………………………..80 litri N2


V aer…………………………… 105,28 litri O2………………(V aer – 105,28) litri N2

V aer = 105,28*100/ 20 = 526,4 litri aer cu 20 % O2.


Masa amestecului de alchine:

Rezolvare d:

Izomerii pentru alchinele cu formula moleculară C5H8


HC ≡ C – CH2 – CH2 – CH3 1-pentină
H3C – C ≡ C – CH2 – CH3 2- pentină

22
Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.3.-ALCHINE – Exerciţii şi probleme
COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice –CHIMIE – pentru clasa a X-a ,
Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu-Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006

HC ≡ C − CH − CH3

CH3
3-metil-1-butină

E.P.2.3. 12. Acetilena se poate obţine folosind ca materie primă piatra de var şi cărbunele.

a) Scrie ecuaţiile reacţiilor chimice prin care se obţine acetilenă folosind acest procedeu.

b) Calculează volumul de acetilenă, măsurat în condiţii normale, care se obţine dacă se


folosesc 10 kg piatră de var de puritate 80 %, iar randamentul fiecărei reacţii este de 70 %.

c) Calculează randamentul global al acestui proces tehnologic.

Rezolvare:

Piatra de var, CaCO3 se descompune termic la CaO oxid de calciu (var nestins) şi dioxid de
carbon CO2.
23
Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.3.-ALCHINE – Exerciţii şi probleme
COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice –CHIMIE – pentru clasa a X-a ,
Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu-Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006

Varul, CaO se introduce în furnal cu cocs (cărbune îmbogaţit în C) şi în absenţa O2 se obţine


CaC2 , carbid sau acetilură de calciu şi CO, monoxid de carbon. Prin hidroliza carbidului se
obţine acetilenă C2H2 şi hidroxid de calciu Ca(OH)2 sau var stins.

CaCO3 → CaO + CO2 (1)


CaO +3C → CaC2 + CO (2)
CaC2 + 2H2O →HC ≡ CH + Ca(OH)2 (3)
sau

Ca2+ - :C ≡ C: - + 2H-OH → HC ≡ CH + Ca2+ + 2HO-


(hidroliza acetilurii de calciu)

Calculăm carbonatul de calciu pur ce se găseşte în 10 kg de piatră de var de puritate 80 %.

100 kg piatră de var……………………80 kg CaCO3…………………20 kg impurităţi

10 kg piatră de var……………………..(a + b) kg CaCO3………..[10 – (a +b)] kg impurităţi

(a + b) = 10*80/100 = 8 kg CaCO3

CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2


1 mol (1) 1 mol (2) 1 mol (3) 1 mol

η1 = 70 %

η2 = 70 %

η3 = 70 %

sau

η1 = 0,7 ; η2 = 0,7 şi η3 = 0,7.


24
Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.3.-ALCHINE – Exerciţii şi probleme
COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice –CHIMIE – pentru clasa a X-a ,
Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu-Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006

8 kg CaCO3 = 8000 g CaCO3

1 mol CaCO3………………………….100 g CaCO3

n moli CaCO3………………………..8000 g CaCO3

n = 8000*1/100 = 80 moli CaCO3

80*0,7*0,7*0,7 = 27,44 moli CaCO3 → 27,44 moli HC ≡ CH

V C2H2 = 27,44*22,4 = 614,656 litri acetilenă

η gl = 27,44*100/80 = 34,3 %
η gl = η1*η2*η3*100= 0,7*0,7*0,7*100 = 34,3 %
η1 = 0,7 ; η2 = 0,7 şi η3 = 0,7.

E.P.2.3. 13. O cantitate necunoscută de metan se transformă în acetilenă cu un randament de


18 %. 30 % din acetilena obţinută este barbotată în 400 g soluţie de apă de brom de
concentraţie 5%. Jumătate din restul de acetilenă reacţionează cu HCl şi formează 4.375 g
clorură de vinil.

a) Determină masa necunoscută de metan necesară procesului.

b) calculează masa de compus obţinută în urma barbotării acetilenei în apa de brom.

Rezolvare:

(a +b) g metan - (cantitatea necunoscută de metan)

Din care:

a g metan → acetilenă

b g metan netransformat

η = a*100/(a +b) = 18 %
25
Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.3.-ALCHINE – Exerciţii şi probleme
COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice –CHIMIE – pentru clasa a X-a ,
Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu-Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006

M CH4 = 12*1 + 4*1 = 16 g/mol


M C2H2 = 2*12 + 2*1 = 26 g/mol
M C2H3Cl = 2*12 + 3*1 + 35,5 = 62,5 g/mol

ag mg
2CH4 → HC ≡ CH + 3H2
metan acetilenă hidrogen
2*16 g 26 g

bg bg
CH4 → CH4
metan metan nereacţionat
16 g 16 g

m = 26a/2*16 g acetilenă

30m/100 = 0,3m g acetilenă + 400 g soluţie apă de brom 5 %

Restul = (m – 0,3m) = 0,7m

0,7m/ 2 = 0,35m g acetilenă + acid clorhidric HCl → 4,375 g clorură de vinil

0,35m 4,375 g
HC ≡ CH + HCl → H2C = CH-Cl
acetilenă acid clorhidric clorură de vinil
26 g 62,5 g

0,35m = 26*4,375/ 62,5

0,35m = 1,82
26
Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.3.-ALCHINE – Exerciţii şi probleme
COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice –CHIMIE – pentru clasa a X-a ,
Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu-Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006

m = 5,2 g acetilenă

m = 26a/2*16 g acetilenă

deci

5,2 = 26a/2*16

5,2 = 2,6*10a/2*16

2 = 10a/2*16

1 =5a/2*16

5a = 2*16

a = 6,4 g metan

a g metan → acetilenă

b g metan netransformat

η = a*100/(a +b) = 18 %

(a +b) = 6,4*100/ 18 = 35,556 g metan - (cantitatea necunoscută de metan)

30m/100 = 0,3m g acetilenă + 400 g soluţie apă de brom 5 %

m = 5,2 g acetilenă

1,56 g x = 19.2 g y = 20.76 g


HC ≡ CH + 2Br2 → C2H2Br4
26 g 2*160 g 346 g/ mol

0,3*5,2 g acetilenă barbotată = 1,56 g

x = 1,56*2*160/26 = 19,2 g Br2 necesar

iar noi avem md = 20 g Br2, deci bromul este în exces 20 > 19,2

27
Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.3.-ALCHINE – Exerciţii şi probleme
COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice –CHIMIE – pentru clasa a X-a ,
Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu-Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006

y = 346*1,56/26 = 20,76 g C2H2Br4


M C2H2Br4 = 2*12 + 2*1 + 4*80 = 346 g/mol

M C2H2 = 2*12 + 2*1 = 26 g/mol


M Br2 = 2*80 = 160 g/mol
md = ?
ms = 400 g soluţie Br2 5 %
cp = 5 % Br2
100 g soluţie………………………………………………… cp

ms ……………………………………………………………. ..md
deci

100 g soluţie de apă de brom……………………………….5 g Br2

400 g soluţie de apă de brom………………………………..md

md = 400*5/100 = 20 g
E.P.2.3. 14. Prin trecerea a 16 g de alchină necunoscută printr-o soluţie amoniacală de azotat
de argint se obţin 58,8 g substanţă solidă.

a) Determină formula moleculară a alchinei necunoscute.

b) Calculează masa soluţiei de azotat de argint de concentraţie 10 % necesară preparării


reactivului Tollens consumat în reacţie.

Rezolvare:

28
Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.3.-ALCHINE – Exerciţii şi probleme
COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice –CHIMIE – pentru clasa a X-a ,
Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu-Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006

16 g 58,8 g
R – C ≡ CH + [Ag(NH3)2]OH → R – C ≡ C:- Ag+ + 2NH3 + H2O
alchină reactiv Tollens solid amoniac apă
(R +25) g (R + 132) g

M R – C ≡ CH = R +2*12 +1 = (R +25) g/mol


M R – C ≡ C:- Ag+ = R + 2*12 + 108 = (R + 132) g/ mol
16*(R + 132) = (R + 25)*58,8

16R + 16*132 = 58,8R + 25*58,8

2112 -1470 = 42,8R

642 = 42,8R

R = 15

R este metil : CH3 -

CH3 – C ≡ CH propină
md g 16 g
Ag NO3 → [Ag(NH3)2]OH + CH3 – C ≡ CH → etc
azotat de argint reactiv Tollens propină
170 g 40 g
M CH3 – C ≡ CH = 3*12 +1*4 = 40 g/mol
M AgNO3 = 3*16 + 14 + 108 = 170 g/ mol
md = 170*16/ 40 = 68 g AgNO3

ms = ? g soluţie AgNO3 10 %
29
Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.3.-ALCHINE – Exerciţii şi probleme
COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice –CHIMIE – pentru clasa a X-a ,
Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu-Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006

cp = 10 % AgNO3
100 g soluţie………………………………………………… cp

ms ……………………………………………………………. ..md

ms = 68*100/ 10 = 680 g g soluţie AgNO3 10 %

E.P.2.3. 15. Un amestec echimolecular de hexine izomere reacţionează stoechiometric cu 8


moli de clorură de diaminocupru (I), [Cu(NH3)2]Cl. Se cere:

a) scrie formulele de structură şi denumeşte hexinele izomere.

b) calculează masa iniţială a amestecului de hexine.

Rezolvare :

Avem 7 alchine izomere pentru C6H10 :

Amestec echimolecuar:

A1 : A2 : A3: A4 : A5 : A6 : A7 = 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1

8 moli 8 moli
C4H9 – C ≡ CH + [Cu(NH3)2]Cl → C4H9 – C ≡ C:- Cu+ + 2NH3 + HCl
Alchină (hexina) clorură de solid amoniac Acid
diaminocupru clorhi
(I) dric
1 mol 1 mol

A1 : A2 : A3: A4 : A5 : A6 : A7 = 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1

A1 : A2 : A3: A4 : A5 : A6 : A7 = 2 : 2 : 2 : 2 : 2 : 2 : 2

2 moli A1, 2 moli A5, 2 moli A6 şi 2 moli A7 → 2 + 2 + 2 + 2 = 8 moli

****************************************************************************
30
Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.3.-ALCHINE – Exerciţii şi probleme
COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice –CHIMIE – pentru clasa a X-a ,
Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu-Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006

*****************************************************************************

M C6H10 = 6*12 + 10 = 72 +10 = 82 g/ mol

Avem 7 izomeri din care 4 izomeri formează acetiluri, cei cu legătura triplă marginală şi

anume :

 1-hexina; (A1)
31
Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.3.-ALCHINE – Exerciţii şi probleme
COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice –CHIMIE – pentru clasa a X-a ,
Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu-Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006

 3-metil-1-pentina; (A5)
 4-metil-1-pentina; (A7)
 3,3-dimetil-1-butina. (A6)

Aceştia vor reacţiona stoechiometric cu 4 moli de clorură de diaminocupru (I),


[Cu(NH3)2]Cl. (din 7 : 4 da şi 3 nu)
A1 : A2 : A3: A4 : A5 : A6 : A7 = 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1

A1 : A2 : A3: A4 : A5 : A6 : A7 = 2 : 2 : 2 : 2 : 2 : 2 : 2

7 moli izomeri………………………4 da ……………………3 nu

x moli izomeri……………………..8 da………………… …6 nu

x = 14 moli (câte 2 moli din fiecare izomer)

M C6H10 = 6*12 + 10 = 72 +10 = 82 g/ mol

m amestec echimolecular = 14*82 = 1148 g

E.P.2.3. 16. Acetilena adiţionează acid cianhidric, conform ecuaţiei reacţiei chimice:

HC ≡ CH + H-CN → CH2 = CH(CN)


0
Reacţia are loc la temperatura de 80 C şi în prezenţa Cu2Cl2 + NH4Cl

H2C1 = C2H

CN

32
Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.3.-ALCHINE – Exerciţii şi probleme
COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice –CHIMIE – pentru clasa a X-a ,
Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu-Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006

Compusul obţinut se numeşte cianură de vinil sau acrilonitril şi este un monomer important în
industria polimerilor. Poliacrilonitrilul –[CH2 – CH(CN)]n- este folosit la obţinerea
fibrelor sintetice de tip melană.

n H2C1 = C2H → − ( H2C1 − C2 H)n −


│ │
CN CN
acrilonitril poliacrilonitril

3
Calculează masa de poliacrilonitril care seobţine din 2 m de acetilenă (c.n.) dacă adiţia
acidului cianhidric are loc cu un randament de 100 %, iar reacţia de polimerizare cu un
randament de 70 %.

Rezolvare :

M C3H3N = 3*12 + 3*1 + 14 = 53 kg/ kmol


V molar = 22,4 m3/ kmol
2 m3 Cu2Cl2 + NH4Cl (a + b) kg
HC ≡ CH + H-CN → CH2 = CH(CN)
acetilenă acid cianhidric 80 0C acrilonitril
22,4 m3 53 kg

(a +b) = 2*53/ 22,4 = 4,73214 kg acrilonitril

η = a*100/ (a + b) = 70 %

a = (a + b)*70/ 100 = 4,73214*70/ 100 = 3,3125 kg = 33125,5 g poliacrilonitril

33
Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.3.-ALCHINE – Exerciţii şi probleme
COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice –CHIMIE – pentru clasa a X-a ,
Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu-Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006

a kg a kg
n CH2 = CH(CN) → –[CH2 – CH(CN)]n-
acrilonitril polimerizare poliacrilonitril
53 kg 53 kg

b kg b kg
CH2 = CH(CN) → CH2 = CH(CN)
acrilonitril acrilonitril nereacţionat
53 kg 53 kg

E.P.2.3. 17. Într-un recipient cu volumul de 25 litri se află un amestec de C2H4 şi C2H2 în
raport molar de 1 : 3. După arderea amestecului cu o cantitate stoechiometrică de aer
0
presiunea în recipient la (0 C) devine 5.42 atm.

a) Scrie ecuaţiile reacţiilor chimice de ardere ale celor două hidrocarburi.

b) Calculează masa iniţială a amestecului de hidrocarburi din recipient.

c) Calculează densitatea în raport cu aerul a amestecului gazos aflat la final, după arderea
hidrocarburilor, în recipient. Gazele se consideră în condiţii normale.

Rezolvare:

a moli etenă C2H4

3a moli acetilenă C2H2

raport molar C2H4 : C2H2 = 1 : 3 = a : 3a


a moli 3a moli (1) 2a moli 2a moli
C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O
etenă oxigen dioxid de apă
carbon
1 mol 3 moli 2 moli 2 moli
34
Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.3.-ALCHINE – Exerciţii şi probleme
COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice –CHIMIE – pentru clasa a X-a ,
Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu-Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006

3a moli 7,5a moli (2) 6a moli 3a moli


C2H2 + 5/2O2 → 2CO2 + H2O
acetilenă oxigen dioxid de apă
carbon
1 mol 2,5 moli 2 moli 1 mol

P V = nRT

T = 273 0K

P = 5,42 atm

V = 25 litri

R = 0,082 l*atm/mol*grad

n = 5,42*25 /0,082*273

n = 5,42*25/ 22,4 = 6,04 moli

Aerul conţine 20 % O2 şi 80 % N2

O2 total = 3a + 7,5a = 10,5a moli

Amestecul gazos final conţine : 42a moli N2 , 8a moli CO2 şi 5a moli H2O

N2 = 4*10,5a = 42a moli N2

CO2 = 2a + 6a = 8a moli CO2


H2O = 2a + 3a = 5a moli H2O
n = 42a + 8a +5a = 55a = 6,04

a = 6,04/55 = 0,110 moli etan C2H4

3a = 0,330 moli acetilenă C2H2

35
Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.3.-ALCHINE – Exerciţii şi probleme
COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice –CHIMIE – pentru clasa a X-a ,
Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu-Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006

M C2H4 = 2*12 + 4*1 = 28 g/mol


M C2H2 = 2*12 + 2*1 = 26 g/mol
Masa amestecului de gaze iniţial = 0,110*28 + 0,330*26 = 3,08 + 8,58 = 11,66 g

Calculăm masa molară medie a amestecului gazos final:

Gazul n moli M molară (g/mol)


N2 n1 = 42a M1 = 28
CO2 n2 = 8a M1 = 44
H2O n3 = 5a M1 = 18

M medie = (n1*M1 + n2*M2 + n3*M3)/ (n1 + n2 + n3)


M medie = a(42*28 + 8*44 + 5*18)/a(42 + 8 + 5) = 1618/55 = 29,418 g/mol
d aer = Mmedie/Maer = 29,418/28,9 = 1,018
Maer = 28,9 g/mol

36
Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.3.-ALCHINE – Exerciţii şi probleme