Sunteți pe pagina 1din 2

Stimati viitori cursanti,

Punctajul
Pentru a va ajuta sa optati mai usor pentru un nivel de
studiu corespunzator, va propunem un test, cu ajutorul Sub 15:
caruia va puteti evalua. Rezultatul testului va permite sa Aveti cunostinte insuficiente de limba engleza.
stabiliti daca, intr-adevar, cunostintele dobândite anterior Ar fi indicat sa va inscrieti la cursul pentru incepatori.
sunt suficiente pentru a va inscrie la cursul EUROCOR de
limba engleza pentru nivelul intermediar. 15-30:
Rezultatul testului arata ca posedati cunostintele de
Testul este alcatuit din 30 de exercitii, care constau in baza de limba engleza, dar ele trebuie sa fie
completarea unor propozitii sau formularea de raspunsuri consolidate si mai bine sistematizate. Va sugeram sa
la intrebari. In fiecare caz sunt date patru variante de incepeti studiul la EUROCOR prin parcurgerea
rezolvare, dintre care numai una este corecta. materiei cursului de incepatori intr-un ritm rapid (4
lectii pe luna). In orice situatie va va fi de folos
Va rugam sa marcati pe formularul de test variantele alese Compendiul de gramatica a limbii engleze, care
de dumneavoastra si sa verificati apoi corectitudinea lor, pe cuprinde explicatii ale tuturor problemelor de
baza cheii oferite mai jos. gramatica abordate in cadrul cursului pentru
incepatori.
Timpul de rezolvare a testului nu trebuie sa depaseasca 30
de minute. 31-45:
Cunostintele de limba engleza pe care le posedati, va
Fiecare raspuns corect primeste 2 puncte. permit abordarea cursului pentru nivel intermediar.
Va sugeram sa cumparati Compendiul de gramatica a
Suntem convinsi ca testul, special conceput pentru limbii engleze corespunzator nivelului de incepatori.
dumneavoastra, va va ajuta sa va evaluati corect. Dupa Va fi de un real sprijin in rezolvarea exercitiilor
rezolvarea lui, veti sti cu siguranta ce aveti de facut. Daca recapitulative, care se bazeaza pe materia acestui
v-ati decis, nu ezitati sa completati Formularul de curs.
participare si sa il trimiteti pe adresa noastra. Profesorii
EUROCOR sunt gata sa va ofere tot sprijinul de care aveti 46-60:
nevoie. Felicitari! Rezultatul testului dovedeste ca stapaniti
foarte bine notiunile de gramatica si vocabular -
Va dorim mult succes. puteti incepe fara ezitare studiul limbii engleze,
nivelul intermediar.
Departamentul Educatie al EUROCOR
Raspunsurile corecte:
1d; 2c; 3b; 4a; 5a; 6a; 7c; 8a; 9b; 10c; 11c; 12d; 13a; 14c; 15a; 16b; 17d; 18b; 19c; 20d; 21c; 22a; 23d; 24a; 25b;
26a; 27b; 28d; 29b; 30b.

TEST AUTOEVALUARE ENGLEZA INTERMEDIAR

1. This beautiful building … three hundred years 16. When the weather … good we will go for a walk.
ago. a) will be
a) is built b) is
b) was build c) was
c) has been built d) would be
d) was built

2. John said that he … this place before. 17. I think these boys are too young to wash …
a) has never seen a) himself
b) never saw b) himselves
c) had never seen c) themself
d) hasn't never seen d) themselves

3. Do you really think they are … to buy this 18. I must go to the shop and buy … sugar and …
expensive car? tomatoes.
a) enough rich a) a little / a little
b) rich enough b) a little / a few
c) richer c) a few / a little
d) rich d) a few / a few

4. Before she … she … her father. 19. I must tell you that … too much beer is
a) came home / had visited dangerous.
b) came home / has visited a) to drink
c) had come / visited b) drink
d) had came / had visited c) drinking
d) to drinking

5. … sugar on the table? 20. They hope they can … it easily.


a) Is there any a) to do
b) Are there any b) doing
c) Is there a few c) to doing
d) Are there a few d) do

6. I am going to England … English. 21. Yesterday I … an interesting film.


a) to learn a) watch
b) for learning b) watchd
c) for to learn c) watched
d) for learn d) watchet

7. My birthday is … February 22. 22. She says she … dinner at home.


a) at a) never eats
b) to b) doesn't never eat
c) on c) never eat
d) in d) don't ever eat

8. My parents have been married … twenty years. 23. How many … do you want to have in this
a) for wardrobe?
b) since a) shelfs
c) from b) shelfes
d) out of c) shelvs
d) shelves

9. At the moment John … a newspaper. 24. … doctor Smith! Jimmy is sick!


a) reads a) Call
b) is reading b) You call
c) read c) You do call
d) is read d) Call to

10. Do you know when … ? 25. … is the school? - Two miles away.
a) will they come a) How much
b) shall they come b) How far
c) they will come c) How long
d) would they come d) How big

11. Tom says his house is … than Greg's. 26. I was looking everywhere but I could not find …
a) biger a) him
b) more big b) himself
c) bigger c) he
d) more bigger d) his

12. Look at these two bicycles. This one is … and 27. You … go to the shop. I have already bought
the other one is … everything.
a) my /her a) must
b) mine / her b) needn't
c) my / hers c) mustn't
d) mine / hers d) have to

13. Hello, Peter. Have you got … news for me? 28. What's the time? It's …
a) any a) three quarter
b) a few b) a quarter and three
c) few c) three past quarter
d) several d) a quarter past three

14. This is … 29. George said he … see us in three weeks.


a) Peter room a) shall
b) the room Peter b) would
c) Peter's room c) will
d) room Peter's d) wants

15. Who … Jim is a bad boy? 30. They … so far.


a) says a) didn't meet
b) does say b) haven't met
c) does says c) don't meet
d) say d) weren't here