Sunteți pe pagina 1din 3

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3

ADOPTATE ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ


DIN DATA DE 27 SEPTEMBRIE 2018

1. Hotărârea nr. 442/27.09.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu


“Imobil locuințe colective RHpropus= S+P+3-4Er pe un teren situat în Drumul Gura
Siriului nr.14, lot 1, Sector 3”.

2. Hotărârea nr. 443/27.09.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al


Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și
Regulamentului de Organizare și Funcționare.

3. Hotărârea nr. 444/27.09.2018 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al


Sectorului 3 nr. 14/26.02.2009 referitoare la „Programul anual de acţiuni pentru
reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe – condominii din Sectorul 3”, cu
modificările şi completările ulterioare .

4. Hotărârea nr. 445/27.09.2018 privind acordarea a trei înlesniri la plată, în sensul


eşalonării acestora.

5. Hotărârea nr. 446/27.09.2018 privind colectarea selectivă a deșeurilor în unitățile


de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București. –
Inițiator dl. Mălureanu Liviu- consilier local.

6. Hotărârea nr. 447/27.09.2018 privind aprobarea protocolului de colaborare cu


Asociația ,,Țara Tinerilor Uniți” pentru asigurarea funcționării în bune condiții a
entității cu rol consultativ denumită ,,Consiliul Local al Tinerilor Sector 3”.

7. Hotărârea nr. 448/27.09.2018 privind aprobarea organizării în Sectorul 3 a unui


eveniment destinat sărbătoririi cuplurilor domiciliate în Sectorul 3 care au împlinit
50 de ani de căsătorie.

8. Hotărârea nr. 449/27.09.2018 privind acordarea unui mandat președintelui


Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind
împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm
Construcții S3 SRL în vederea prelungirii contractului cu societatea EJOT
ROMANIA SRL pentru furnizarea de materiale și produse specifice activității
zilnice din șantierul „Hala Laminor”.
9. Hotărârea nr. 450/27.09.2018 privind acordarea unui mandat președintelui
Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru
împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm
Construcții S3 SRL în vederea prelungirii contractului pentru furnizarea de
materiale, produse și echipamente.

10. Hotărârea nr. 451/27.09.2018 privind acordarea a unui mandat președintelui


Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential privind rectificarea
bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm
Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 39/29.01.2018.

11. Hotărârea nr. 452/27.09.2018 privind modificarea art. 4 al HCLS3 nr.


586/27.11.2017.

12. Hotărârea nr. 453/27.09.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și


cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Internet si Tehnologie S3 SRL.

13. Hotărârea nr. 454/27.09.2018 privind alegerea președintelui de ședință.

14. Hotărârea nr. 455/27.09.2018 privind reorganizarea Direcției Generale de


Salubritate Sector 3 și aprobarea organigramei, a statului de funcții și a
Regulamentului de Organizare si Funcționare.

15. Hotărârea nr. 456/27.09.2018 privind aprobarea modelului de contract, a caietului


de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare întocmite în vederea atribuirii către
întreprinderile publice având autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București,
a contractului de lucrări având ca obiect „Realizarea de lucrări necesare obținerii
autorizației de securitate la incendiu și, după caz, protecție civilă, pentru clădirile
aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3”.

16. Hotărârea nr. 457/27.09.2018 privind aprobarea modelului de acord cadru şi a


caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având
ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, a contractului având ca
obiect „Furnizare materiale pentru reparații și întreținere”.

17. Hotărârea nr. 458/27.09.2018 privind atribuirea acordului cadru ce are ca obiect
”Furnizare beton asfaltic si emulsie bitumioasă”.

18. Hotărârea nr. 459/27.09.2018 privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul


2018.
19. Hotărârea nr. 460/27.09.2018 privind modificarea Actului Constitutiv al societății
AS3-Administrare Străzi S3 SRL.

20. Hotărârea nr. 461/27.09.2018 privind majorarea capitalului social al societății


AS3-Administrare Străzi S3 SRL.

21. Hotărârea nr. 462/27.09.2018 privind acordarea unui mandat președintelui


Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru
împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm
Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea
achiziţiei unei stații de asfalt Benninghoven BA4000.

22. Hotărârea nr. 463/27.09.2018 privind majorarea capitalului social al societății SD3
– Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

23. Hotărârea nr. 464/27.09.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și


cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire
S3 SRL.

24. Hotărârea nr. 465/27.09.2018 privind acordarea unui mandat preşedintelui


Consiliului de Administraţie al societăţii SD3 - Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL în
vederea încheierii unui contract de achiziție de carduri pentru carburant.

25. Hotărârea nr. 466/27.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici


aferenți obiectivului de investiții “Modernizare/modificare, amenajare peisagistică
și construcții provizorii pentru agrement în Parcul Pantelimon”.