Sunteți pe pagina 1din 24

PLAN DE AFACERI

Extinderea activităţii
Salonului de înfrumuseţare

NUME: DRAGAN MARIA


GRUMAZESCU DACIA
IONEL EUGENIA MARIA
CUPRINS

1. Rezumat..................................................................................................................3
2. Date generale........................................................................................................5
3. Scurt istoric al societăţii. Descrierea activităţii curente...................................6
4. Prezentarea proiectului de investiţii...................................................................8
5. Prezentarea afacerii şi serviciilor oferite..........................................................11
6. Analiza pieţei........................................................................................................13
7. Strategia de marketing.......................................................................................15
8. Planul financiar....................................................................................................17
9. Anexe....................................................................................................................23

Plan de afaceri pagina 2 din 24


1. Rezumat

Scopul prezentului Plan de afaceri este evaluarea oportunităţii de extindere a


activităţii salonului de înfrumuseţare .
Salonul de înfrumuseţare PINK este singurul furnizor de servicii de
frizerie și coafură din comuna.
Administratorul salonului este singurul angajat al firmei şi se ocupă atât de
gestionarea afacerii, cât şi de realizarea programărilor şi de oferirea de
servicii de frizerie-coafură.
Afacerea demarată în urmă cu 2 ani este una profitabilă:
 numărul mediu de clienţi a crescut de la aprox. 120 de
persoane/lună în primul an de funcţionare, la cca. 150 de
persoane /lună.
 cifra de afaceri a crescut de la 9.000 lei în Anul 2013 (primul an de
funcţionare), la peste 11.500 lei în Anul 2014.
 Profitul net obţinut în 2010 este de 5.000 lei.

În acest an, societatea îţi propune:


1. mutarea punctului de lucru într-o locaţie
centrală care să permită accesul facil al
tuturor locuitorilor comunei. Noul sediu va
avea o suprafaţă mai mare (30 mp) ceea ce
permite extinderea activităţii societăţii;
2. creşterea volumului activităţii de frizerie-
coafură, prin creşterea capacităţii productive a
societăţii. Acest obiectiv va putea fi atins prin
achiziţia unui nou scaun de frizerie;
3. lărgirea gamei de servicii oferite clienţilor în
domeniul manichiură. In acest scop vor fi
achiziţionate echipamente şi instrumentar
specifice şi va fi angajată o manichiuristă.

Valoarea investiţiei propusă de societate este de 15.000 lei şi cuprinde :


 amenajarea noului sediu – 4.000 lei

Plan de afaceri pagina 3 din 24


 achiziţie scaun de frizerie – 2.500 lei
 achiziţie instrumentar frizerie – 2.600 lei
 achiziţie scaun şi masă de manichiură – 2.600 lei
 achiziţie instumentar manichiură - pedichiură – 2.100 lei
 achiziţie sterilizator instrumentar – 1.200 lei

Sursele de finanţare ale proiectului provin din:


 credit bancar în valoare de 10.000 lei
 surse proprii în valoare de 5.000 lei

Ca urmare a realizării investiţiei, societatea va angaja 1 manichiuristă-


pedichiuristă.
Serviciile de frizerie - coafura vor fi în continuare prestate de către
administratorul societăţii, care se va ocupa şi de gestiunea afacerii.

Plan de afaceri pagina 4 din 24


2. Date generale

Numele firmei
S.C. Salon PINK S.R.L.

Forma juridică de constituire


S.C. Salon PINK S.R.L. este persoană juridica română,
având forma de organizare juridică de societate comercială
cu răspundere limitată, legal constituită şi înregistrată.

Codul unic de înregistrare


XXXXXXX din data de:
Firma nu este plătitoare de TVA.

Data înfiinţării/Număr Registrul Comerţului


Data înfiinţării:
Cod unic de înregistrare: XXXXXXX

Activitatea principală a societăţii şi codul CAEN al activităţii principale


Activitatea principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul
Registrului Comerţului este: „Coafura și alte activităţi de
înfrumuseţare” – cod CAEN 9602.
În prezent, societatea oferă servicii de frizerie şi coafură.

Dupa implementarea prezentului proiect, „activităţile de înfrumuseţare” vor


rămâne principalele activităţi generatoare de venituri a solicitantului. Oferta
de servicii a societăţii va cuprinde:
 servicii de frizerie
 servicii de coafură
 servicii de manichiură

Plan de afaceri pagina 5 din 24


 servicii de pedichiură

Valoarea şi natura capitalului social


Valoarea capitalului social al SC Salon PINK SRL este de 200 lei, vărsat
integral.
Societatea comercială are capital privat integral româ n.
Natura capitalului social
Privat
(%)
Român 100%
Străin 0%

Asociaţi, acţionari principali (max.5% din capitalul social):


Societatea are un asociat unic.
Nr.
Nr. Nume Valoare Pondere
Adresa completă părţi
crt. asociat (lei) (%)
sociale
20 parti
1 100 lei 100%
sociale
TOTAL CAPITAL SOCIAL 200 lei 100%

3. Scurt istoric al societăţii. Descrierea activităţii


curente.
Pentru deschiderea salonului - amenajarea spaţiului şi dotarea cu 1 scaun de
frizerie şi cu instrumentarul minim necesar - au fost folosite exclusiv surse
proprii ale beneficiar.
Numărul mediu de clienţi este de 6 clienţi/zi la aprox. 7-8 clienţi/zi, toate
serviciile de frizerie-coafură fiind realizate de către administratorul firmei.

Oferta salonului cuprinde în prezent:


 Servicii de frizerie
 Servicii de coafor

Preţurile practicate sunt mai mici decât cele utilizate de frizeriile din oraş şi
sunt comparabile cu tarifele folosite de frizeriile din alte localităţi rurale din
judeţ.

Plan de afaceri pagina 6 din 24


Pentru serviciile oferite de societate nu există o concurenţă reală, deoarece
la ora actuală, nicio altă firmă nu oferă servicii similare.
Avantajul frizeriei este că funcţionează 6 zile pe săptămână iar, în cazul în
care sunt solicitări pentru zilele de sărbătoare, acestea sunt satisfăcute pe
bază de programare.

Pentru desfăşurarea activităţii prestate, firma deţine toate autorizaţiile de


funcţionare: sanitară, de mediu, protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea
incendiilor.
Rezultate financiare pozitive obţinute de societate în cei 2 ani de activitate
demonstrează profitabilitatea activităţii societăţii.

Plan de afaceri pagina 7 din 24


4. Prezentarea proiectului de investiţii
Pornind de la cererea existentă în prezent în comună, administratorul
societăţii a identificat oportunitatea extinderii afacerii pe două direcţii de
dezvoltare:
 Creşterea capacităţii de oferire a serviciilor de
frizerie-coafură
 Largimea gamei de servicii, prin includerea în
oferta societăţii a serviciilor de manichiură

În vederea atingerii celor 2 obiective de dezvoltare este necesară mutarea


sediului salonului într-o locaţie nouă, cu o suprafaţă mai mare şi amplasată
într-o zonă mai accesibilă.
Noul spaţiu destinat salonului are o suprafaţă de 30 mp şi este în
proprietatea asociatului unic.
Dreptul de utilizare a spaţiului în scopul prestării serviciilor de înfrumuseţare
va fi transferat firmei în baza unui contract de comodat pe o durată de 15
ani.
Zona în care va fi amplasat salonul are avantajul că permite accesul facil la
serviciile oferite pentru toţi locuitorii comunei, satele învecinate aflându-se
pe o rază de max. 2 km.

Proiectul de investiţii propus de societate constă în:


 Amenajarea noului spaţiu în care va funcţiona Salonul de
înfrumuseţare, inclusiv obţinerea autorizaţiilor de funcţionare
pentru punctul de lucru
 Dotarea punctului de lucru cu echipamente şi dotări specifice
o scaun frizerie
o instumentar frizerie: cască păr, uscător, maşina de tuns,
bigudiuri electrice, placă păr
o scaun manichiură
o masa manichiură
o set instrumentar manichiură - pedichiură
o sterilizator instrumentar

Plan de afaceri pagina 8 din 24


Prezentăm în continuare caracteristicile tehnice ale echipamentelor şi
dotărilor propuse a fi achiziţionate prin proiect:

Scaun frizerie cu pompă hidraulică cu Cască păr cu picior, 3 viteze şi reglaj de


blocaj şi suport pentru picioare cu rotile. temperatură.

Uscător de păr Mașină de tuns


Putere: 2200-2400W Maşină de tuns cu motor cu vibraţii V5000,
Flux de aer: 128 km/h, 125 m3/h 6000 rpm.
Greutate: 540 gr Are cablu de 2,4 m, greutate de 620 gr.
Motor: AC cu Tehnologie Ionic
3 trepte de viteză şi 3 de temperatură Accesorii incluse:
Jet de aer rece TURBO - cuţite crom de 40 mm.
Filtru detaşabil. - 4 grătare metalice de 3/6/10/13 mm.
- perie de curăţare, ulei şi piaptăn styling.

Bigudiuri electrice ceramice Placă păr


• 20 bigudiuri Dimensiuni placă: 24 x 120 mm. încălzire
• învelis ceramică instantanee, omogenitatea şi stabilitatea
• 3 diferite mărimi şi culori căldurii este garantată.
• 8 mari, 6 medii, 6 mici Temperatura: 230 C.
• 20 clame în 3 diferite mărimi şi culori Control al temperaturii între 150 - 230 C
• 20 clipsuri Putere: 60W
• Putere 400 W. Greutate: 230 gr. Cablu rotativ de 2,7 m.

Plan de afaceri pagina 9 din 24


Scaun manichiură Masă manichiură cu dulap
Scaun manichiură cu pernă rotundă, Include aspirator, pernă manichiură, lampă
confortabilă. Baza cromată cu cinci picioare cu lumină rece şi suport pentru lac de
prevăzute cu roţi rezistente şi inel pentru unghii (ojă).
repaosul picioarelor.
Pentru reglarea înălţimii este prevăzut cu
sistem hidraulic.

Instrumentar manichiură - pedichiură Sterilizator cu bile de Quarz. Diametru coş


interior 45 mm. Înălţime 25 cm. Indicat în
Include: pile pentru unchii, chiuretă, sterilizarea obiectelor metalice, în special
forfecuţe, unchiere, pile abrazive foarfece. Sterilizare la temperatură de 250C

Toate echipamentele şi dotările achiziţionate vor fi din categoria produselor


profesionale.

Plan de afaceri pagina 10 din 24


5. Prezentarea afacerii și serviciilor oferite
Implementarea investiţiei, va permite dezvoltarea şi extinderea afacerii pe
două domenii: frizerie coafură şi manichiură-pedichiură.

În cadrul salonului PINK vor fi oferite următoarele servicii:


 Servicii de frizerie:  Servicii de manichiură -
 tunsori pentru bărbaţi şi pedichiură
copii  manichiură clasică
 bărbierit  manichiură french
 îngrijiri faciale şi capilare
 tratament unghii naturale
 Servicii de coafor:
 tunsori pentru femei  aplicare unghii false
 spălarea părului  pedichiură clasică
 vopsirea părului  pedichiură french
 coafarea pentru ocazii  tratament unghii naturale
speciale
 ondulare permanentă
 îngrijiri capilare

Serviciile oferite sunt de calitate, la preţuri accesibile, cu utilizarea de


materiale calitative.
Serviciile vor asigura clienţilor o buna dispoziţie şi un exterior plăcut.

Principalele avantaje ale afacerii


 cererea potenţială este ridicată (comuna are aprox. 6.000 de locuitori)
 nu există concurenţă
 amplasarea centrală a salonului (accesul facil pentru populaţia comunei)
 serviciile oferite sunt de calitate
 preţurile sunt accesibile
 program de lucru flexibil
 designul salonului este plăcut şi condiţii sanitare bune
 experienţa bogată şi nivelul de calificare al personalului care va fi
angajat

Plan de afaceri pagina 11 din 24


Principalele riscuri ale afacerii și modalităţi
de eliminare/reducere a riscurilor

 reducerea puterii de cumpărare a


locuitorilor.
o Serviciile de frizerie sunt servicii
strict necesare, solicitate atât în perioadele de creştere
economică, cât şi în perioadele de criză;
o Preţurile serviciilor vor fi adaptate la condiţiile economice
 deschiderea unui alt salon de înfrumuseţare în comună.
o Salonul PINK dispune de avantaje care îl ajută să facă faţă
concurenţei.
o Există deja un portofoliu de clienţi fideli ai salonului, iar
personalul salonului are ca obiectiv permanent fidelizarea
clienţilor.

Plan de afaceri pagina 12 din 24


6. Analiza pieţei

Caracteristicile și dimensiunea pieţei

Piaţa potenţială pentru serviciile oferite de Salonul de înfrumuseţare PINK o


constituie populatia din mediul rural.

Numărul locuitorilor comunei este de aprox. 6.000 de oameni, din care:


 2.200 bărbaţi
 2.600 femei
 1.200 copii
Din cele 2.600 femei:
 60% au vârstă între 18 şi 50 de ani;
 40% au vârstă peste 50 de ani

În ceea ce priveşte puterea de cumpărare a locuitorilor, se disting 3 categorii


de populaţie:
 Aprox. 2.400 de persoane (40% din populaţia comunei) au
venituri mici provenite din pensii, alocaţii, agricultura de
suzistenţă, ajutoare sociale;
 Aprox. 3.600 de persoane (60% din populaţia comunei) au
venituri medii şi mari (peste 800 lei/loc.) provenite din salarii,
sume trimise de la rudele care lucrează în străinătate

Serviciile de frizerie-coafură sunt destinate tuturor locuitorilor comunei, iar


preţurile mici le fac accesibile şi persoanelor cu venituri scăzute.
În ceea ce priveşte noile servicii, estimăm ca acestea vor fi solicitate cu
precădere de clientele cu vârstă între 18 şi 50 de ani şi care dispun de
venituri medii şi mari.
Ideea extinderii activităţii societăţii în domeniul serviciilor de manichiură-
pedichiură a fost identificată în urma discuţiilor cu clientele fidele ale
salonului.
În prezent, din cei 150 de clienţi care apelează lunar la serviciile frizeriei,
aprox. 70% sunt femei.

Plan de afaceri pagina 13 din 24


Pentru a estima cererea potenţială pentru noile servicii, în
ultimele patru luni a fost realizat un mini-sondaj în rândul
clienţilor salonului. Aceştia au fost întrebaţi:
 dacă ar fi interesaţi de serviciile de manichiură-
pedichiură
 cât de des ar apela la aceste servicii
 ce tarife ar fi dispuşi să plătească pentru serviciile de
manichiură, respectiv de pedichiură

Răspunsurile centralizate ale clienţilor demonstrează că:


 aprox. 150 de femei s-au arătat dispuse să solicite lunar servicii
de manichiură-pedichiură;
 40 de femei ar solicita servicii de manichiură-pedichiură de 2 ori
pe an
 10 femei ar solicita servicii de manichiură-pedichiură o dată pe
an
 preţul maxim pe care ar fi dispuse să-l plătească este de:
 20 lei/ serviciu de manichiură
 25 lei/serviciu de pedichiură

Analiza concurenţei

Populaţia care are nevoie de servicii de aranjare a părului, apelează la


următoarele soluţii:
 se tund acasă;
 vin la salonul de înfrumuseţare PINK
Salonul de înfrumuseţare PINK este practic singurul furnizor de servicii de
frizerie-coafură.
Nici pentru noile servicii propuse de societate, nu există concurenţă reală. În
prezent nu există nicio firmă care să ofere servicii de manechiură-pedichiură
în localităţile rurale menţionate.

Plan de afaceri pagina 14 din 24


7. Strategia de marketing

Stabilirea preţurilor

Pentru cele mai uzuale servicii de frizerie-coafură, societatea va continua să


practice aceleaşi preţuri medii folosite în prezent:
 Servicii de frizerie:
 tunsori pentru bărbaţi – 9 lei
 tunsori copii – 7 lei
 Servicii de coafor:
 tunsori pentru femei – 10 lei
 vopsirea părului – 25 lei
 coafarea pentru ocazii speciale – 35 lei
 ondulare permanentă – 20 lei
 îngrijiri capilare – 25 lei

Având în vedere noutatea serviciilor oferite, dar şi puterea de cumpărare a


potenţialilor clienţi, societatea îşi propune să presteze serviciile la preţuri
accesibile.
Luând în considerare că firma este unicul prestator de asemenea servicii în
satele menţionate şi nu există societăţi concurente, preţurile au fost
calculate având ca bază de comparaţie preţurile practicate de antreprenorii
din domeniu ce activează în comunele învecinate.
Pentru noile servicii de manichiură-pedichiură, drept strategie de preţ va fi
folosită „strategia de penetrare”. Astfel, în primul an de la realizarea
investiţiei vor fi practicate preţuri minime, care să acopere costurile de
operare:
 tarif mediu manichiură: 15 lei
 tarif mediu pedichiură: 18 lei

În următorii ani de activitate, când serviciul va fi destul de popular pe piaţă,


preţurile vor putea fi uşor mărite în scopul maximizării profitului.

De asemenea, pentru fidelizarea clienţilor vor fi oferite reduceri de:


 10% pentru persoanele care solicită două tipuri de servicii
 20% pentru persoanele care solicită trei tipuri de servicii

Plan de afaceri pagina 15 din 24


Preţurile serviciilor oferite sunt mai mici decât cele practicate de frizeriile din
oraş şi sunt comparabile cu tarifele utilizate de frizeriile din alte localităţi
rurale din judeţ.

Pentru atragerea şi fidelizarea clienţilor, firma va practica diverse promoţii,


cum ar fi:
 În prima zi din lună, dacă se prezintă doi clienţi din aceeaşi
familie, vor fi tunşi la preţ de unul.

Publicitatea și promovarea

Promovarea salonului se face în prezent prin intermediul unei firme


luminoase cu litere mari, colorate intens şi clare, ce permite o bună
vizibilitate.
Promovarea noilor servicii oferite în cadrul Salonului PINK va fi realizată prin
intermediul cunoscuţilor, rudelor, apropiaţilor.
Clienţii frizeriei vor fi informaţi despre lărgirea gamei de servicii, iar în prima
lună după realizarea investiţiei, toţi clienţii care vor solicita servicii de
frizerie-cofură vor beneficia de o reducere de 50% la serviciile de
manichiură-pedichiură.
De asemenea, vor fi lipite afişe în staţia de autobuz şi pe stâlpii de telegraf
din centrul celor 3 sate.

Atragerea clienţilor şi fidelizarea lor se va face şi prin:


 Atitudinea personalului angajat (frizeriţa şi
manichiurista) care vor fi în permanenţă
amabile cu clienţii
 Crearea în permanenţă a unui ambient
plăcut în salon, care să permită clienţilor să
se destindă
 Păstrarea în permanenţă a ordinei şi
curăţeniei.

Plan de afaceri pagina 16 din 24


8. Planul financiar

Planul de investiţii
Planul de investiţii propus constă în achiziţia următoarelor echipamente şi
dotări:

Nr.
Denumire echipament / dotare Preţ lei
crt.
1. Amenajare spaţiu (inclusiv achiziţie firmă luminoasă) 4.000
2. Scaun frizerie 2.500
3. Instumentar frizerie 2.600
4. Cască păr 1.000
5. Uscător 450
6. Maşină de tuns 300
7. Bigudiuri electrice 450
8. Placă păr 400
9. Scaun manichiură 800
10. Masă manichiură 1.800
11. Set instrumentar manichiură – pedichiură 2.100
12. Sterilizator instrumentar 1.200
Total 15.000

Durata de realizare a investiţiei


Durata investiţiei este de 3 luni de la contractarea creditului.

Surse de finanţare
Investiţia va fi finanţată din:
 surse proprii în valoare de 5.000 lei
 credit bancar în valoare de 10.000 lei

Caracteristicile creditului bancar sunt:


 valoare credit: 10.000 lei
 perioadă de creditare: 12 luni
 dobandă anuală efectivă: 12%
 perioadă de graţie: 2 luni

Plan de afaceri pagina 17 din 24


Creditul bancar este planificat a fi rambursat pe parcursul primului an de
activitate conform următorului grafic de rambursare:

Credit la Dobânzi şi Credit Sold la finele


Luna începutul comisioane rambursa perioadei
perioadei (lei) (lei) t (lei) (lei)
1 10.000 100,00 0 10.000
2 10.000 100,00 0 10.000
3 10.000 100,00 900 9.100
4 9.100 91,00 900 8.200
5 8.200 82,00 900 7.300
6 7.300 73,00 900 6.400
7 6.400 64,00 900 5.500
8 5.500 55,00 1.100 4.400
9 4.400 44,00 1.100 3.300
10 3.300 33,00 1.100 2.200
11 2.200 22,00 1.100 1.100
12 1.100 11,00 1.100 0
TOTA
- 775 10.000 -
L

Plan de afaceri pagina 18 din 24


Planificarea veniturilor și cheltuielilor

Pornind de la numărul clienţilor actuali ai salonului şi în conformitate cu


cercetările de marketing efectuate pentru noile servicii au fost făcute
estimări privind numărul de servicii prestate lunar în Anul 1 după
implementarea investiţiei:

Previziunea Anul 1
vânzărilor Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Total anual
Servicii de frizerie 150 150 160 160 160 170 170 170 160 160 160 170 1.940
Servicii de coafură 80 80 90 100 100 110 110 110 100 90 100 110 1.180
Servicii de manichiură 30 30 30 40 40 40 40 40 40 30 30 40 430
Servicii de pedichiură 15 15 15 20 20 20 20 20 20 15 15 15 210
Total servicii 275 275 295 320 320 340 340 340 320 295 305 335 3.760

Previziunea vânzărilor ţine cont de sezonalitatea cererii privind serviciile de


înfrumuseţare.
Astfel, în perioada de vară şi în luna decembrie cererea pentru servicii
prestate de Salonul PINK poate fi cu până la 25% mai mare decât în restul
lunilor.

Tarifele medii utilizate pentru serviciile de înfrumuseţare vor fi următoarele:

Tarife medii (lei)


Servicii de frizerie 8 lei
Servicii de coafură 20 lei
Servicii de manichiură 15 lei
Servicii de pedichiură 18 lei

Plan de afaceri pagina 19 din 24


Contul de profit și pierderi al societăţii în Anul 1 după implementarea investiţiei se prezintă astfel:
Anul 1
CONTUL DE PROFIT ŞI
Total
PIERDERE Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
anual
A. VENITURI din:
A1 Servicii de frizerie 1.200 1.200 1.280 1.280 1.280 1.360 1.360 1.360 1.280 1.280 1.280 1.360 15.520
A2 Servicii de coafură 1.600 1.600 1.800 2.000 2.000 2.200 2.200 2.200 2.000 1.800 2.000 2.200 23.600
A3 Servicii de manichiură 450 450 450 600 600 600 600 600 600 450 450 600 6.450
A4 Servicii de pedichiură 270 270 270 360 360 360 360 360 360 270 270 270 3.780
Total venituri A = A1+A2+A3+A4 3.520 3.520 3.800 4.240 4.240 4.520 4.520 4.520 4.240 3.800 4.000 4.430 49.350
B CHELTUIELI, din care:
B1 Cheltuieli operaţionale 2.374 2.374 2.246 2.281 2.281 2.304 2.304 2.304 2.281 2.246 2.412 2.446 27.852
B1.1 Materiale consumabile 176 176 190 212 212 226 226 226 212 190 200 222 2.468
B1.2 Utilităţi 256 256 114 127 127 136 136 136 127 114 270 283 2.081
B1.3 Salarii 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 16.800
Contribuţii sociale aferente
B1.4
salariilor 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 4.704
B1.5 Cheltuieli administrative 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1.800
B2 Cheltuieli financiare 100 100 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 750
B2.1 Dobânzi şi comisioane 100 100 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 750
Total cheltuieli B = B1 + B2 2.474 2.474 2.346 2.371 2.361 2.374 2.364 2.354 2.321 2.276 2.432 2.456 28.602
C PROFIT brut C = A - B 1.046 1.046 1.454 1.869 1.879 2.146 2.156 2.166 1.919 1.524 1.568 1.974 20.748
D Impozit pe profit 167 167 233 299 301 343 345 347 307 244 251 316 3.320
E PROFIT NET (C – D) 879 879 1.221 1.570 1.578 1.803 1.811 1.820 1.612 1.280 1.317 1.658 17.428

Plan de afaceri pagina 20 din 24


În următorii ani, se estimează că volumul vânzărilor va creşte până la 4.100
de servicii/an în Anul 2. Acest nivel al vânzărilor va fi menţinut constant în
Anul 3 de prognoză.

Previziunea
vânzărilor Anul 1 Anul 2 Anul 3
Servicii de frizerie 1.940 2.100 2.100
Servicii de coafură 1.180 1.250 1.250
Servicii de manichiură 430 500 500
Servicii de pedichiură 210 250 250
Total servicii 3.760 4.100 4.100

În Anul 2 si 3 de prognoză, profitul net al societăţii va fi substanţial mai


mare decât în Anul 1, deoarece societatea nu va mai avea cheltuieli
financiare.

Contul de profit şi pierderi Anul 1 Anul 2 Anul 3


A. Venituri din:
A1 Servicii de frizerie 15.520 16.800 16.800
A2 Servicii de coafură 23.600 25.000 25.000
A3 Servicii de manichiură 6.450 7.500 7.500
A4 Servicii de pedichiură 3.780 4.500 4.500
49.35 53.80 53.80
Total încasări A = A1+A2+A3+A4 0 0 0
B Cheltuieli, din care:
27.85 28.82 28.82
B1 Cheltuieli operaţionale 2 1 1
B1.1 Materiale consumabile 2.468 3.228 3.228
B1.2 Utilităţi 2.081 2.289 2.289
B1.3 Salarii 16.800 16.800 16.800
B1.4 Contribuţii sociale aferente salariilor 4.704 4.704 4.704
B1.5 Cheltuieli administrative 1.800 1.800 1.800
B2 Cheltuieli financiare 750 0 0
B2.2 Dobânzi şi comisioane 750 0 0
28.60 28.82 28.82
Total cheltuieli B = B1 + B2 2 1 1
20.74 24.97 24.97
C PROFIT brut C = A - B 8 9 9
D Impozit pe profit 3.320 3.997 3.997
17.42 20.98 20.98
E PROFIT NET (C – D) 8 3 3
Plan de afaceri pagina 21 din 24
Plan de afaceri pagina 22 din 24
Anul 1
FLUXUL DE NUMERAR LUNAR Total
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
anual
A Încasări din servicii prestate 3.520 3.520 3.800 4.240 4.240 4.520 4.520 4.520 4.240 3.800 4.000 4.430 49.350
B Plăţi, din care:
B1 Cheltuieli operaţionale 2.374 2.374 2.246 2.281 2.281 2.304 2.304 2.304 2.281 2.246 2.412 2.446 27.852
B2 Cheltuieli financiare 100 100 1.100 1.090 1.080 1.070 1.060 1.050 1.040 1.030 1.020 1.010 10.750
B2.1 Dobânzi şi comisioane 100 100 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 750
B2.1 Rate bancare 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000
B3 Cheltuieli investiţionale 0 0 0 0 0 200 200 200 0 0 0 0 600
B3.1 Achiziţia de instrumentar 0 0 0 0 0 200 200 200 0 0 0 0 600
B4 Impozit pe profit 167 167 233 299 301 343 345 347 307 244 251 316 3.320
Total plăţi B =B1+B2+B3 2.641 2.641 3.579 3.670 3.662 3.917 3.909 3.900 3.628 3.520 3.683 3.772 42.522
Flux de numerar A-B 879 879 221 570 578 603 611 620 612 280 317 658 6.828

FLUXUL DE NUMERAR ANUAL Anul 1 Anul 2 Anul 3


A Încasări din servicii prestate 49.350 53.800 53.800
B Plăţi, din care:
B1 Cheltuieli operaţionale 27.852 28.821 28.821
B2 Cheltuieli financiare 10.750 0 0
B2.1 Dobânzi şi comisioane 750 0 0
B2.1 Rate bancare 10.000 0 0
B3 Cheltuieli investiţionale 600 1.600 1.600
B3.1 Achiziţia de instrumentar 600 1.600 1.600
B3 Impozit pe profit 3.320 3.997 3.997
Total plăţi B =B1+B2+B3 42.522 34.417 34.417
Flux de numerar A-B 6.828 19.383 19.383

Plan de afaceri pagina 23 din 24


9. Anexe

1. Certificatul de înregistrare al societăţii – copie


2. Actul constitutiv al societăţii – copie
3. Contract de comodat pentru noua locaţie a salonului
4. Bilanţul contabil
5. Balanţa de verificare
6. Oferte pentru echipamentele care vor fi achiziţionate prin proiect
7. Copie după cartea de identitate a administratorului

Plan de afaceri pagina 24 din 24