Sunteți pe pagina 1din 1

GRILA DE EVALUARE A CALITATII ARTICOLELOR STINTIFICE

Care fateta a impulsivitatii predispune la dorinta de a bea


Punctaj
intre 1 si
INDICATOR 5
1. Introducere - Scor partial:
Tema este clar definita 5
Starea initiala a temei se bazeaza pe analiza comprehensiva a literaturii de specialitate 5
Starea actuala a temei este clar prezentata 5
Tema este relevanta pentru comunitatea stiintifica 4
Obiectivele sunt clar masurabile 5
Obiectivele corespund cu stadiul final (actual) al temei 5
Ipotezele deriva logic din analiza teoretica 4
Ipotezele sunt orientate spre oferirea de noi solutii 4
Ipotezele sunt formulate in termeni teoretici, dar verificabili 5
2. Metoda - Scor partial : 42
Lotul utilizat este prezentat detaliat, prin prisma caracteristicilor relevante pentru 5
obiective (in cazul studiilor meta-analitice, de sinteza sau a unor cercetari calitative
lotul se refera la alte studii sau inscrisuri/inregistrari)
Exista o analiza a puterii statistice (nu se aplica la studii non-empirice si metaanalitice 5
Materialele utilizate sunt clar descrise 5
Materialele utilizate au calitati psihometrice verificate 5
Designul este clar descris (de exemplu rolul fiecarei variabile-indepndenta, dependenta) 5
Designul este adecvat testarii ipotezelor si/sau atingerii obiectivelor 4
Procedura este descrisa la un nivel de detaliere care permite reproducerea ei 5
Se prezinta ratiunea si metodele utilizate pentru analiza datelor 5
3. Rezultatele - Scor partial : 39
Rezultatele se bazeaza pe analiza corecta a datelor culese prin prisma designului elabora 5
Se face distinctie intre analize a priori si analize a posteriori 5
Se prezinta corect indicatorii statistici (nu se aplica la studii non-empirice) 5
Se prezinta si marimea efectului (nu se aplica la studii non- empirice) 5
4. Concluzii si discutii - Scor partial 20
Concluziile se bazeaza pe o corecta interpretare psihologica a rezultatelor obtinute 5
Concluziile sunt asociate cu analizele a priori 5
Concluziile - ipoteza sunt asociate cu analize a posteriori 5
Se discuta limitele cercetarii 4
Se discuta implicatiile si/ sau noile dezvoltari teoretice si/sau practice ale cercetarii 5
5. Bibliografie - Scor partial 24
Bibliografia este scrisa conform normele existente in domeniu 5
Toate lucrarile mentionate in text se afla in bibliografie 5
Bibliografia nu contine mai multe lucrari decat cele mentionate in text 5
6. Anexe - Scor partial 15
Anexele sunt suficient de detaliate pentru a permite utilizarea intr-un studiu independen n/a
Toate informatiile din anexe au fost anticipate in text n/a
SCOR TOTAL (suma) 140