Sunteți pe pagina 1din 5

STR.

STEFAN CEL MARE NR 25, ALBA IULIA


TEL 0258835346, FAX 0258832813, E-mail: licsportiv@yahoo.com

Vizat Director:

Vizat responsabil Comisie metodica:

PLANIFICARE CALENDARISTICA
Anul scolar 2018-2019
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba Engleză
Clasa: Pregatitoare D
Manual: English for kids, aut. Cristina Mircea, ed. Booklet (manual aprobat prin d. nr. 2138/feb 2014)
Ore: 1/ săpt.
Nivel: Limba 1
Profesor: Ivancu Alexandra
Conform programei scolare aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013
SEMESTRUL I (17 SAPTAMANI-17 ORE)

Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi associate Nr. Sǎpt. Obs.


crt. învǎtare ore
INITIAL 1.2. Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul Introducing oneself. 2 S1-2
imediat în mesaje articulate clar şi rar
EVALUATION Greetings 10-21.09.2018
2.1. Reproducerea unor informaţii/cântece/poezii scurte şi
simple cu sprijinul profesorului Numbers.Colours.
2.2. Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, Classroom/School Objects.
despre sine (nume, gen, vârstă) cu sprijin din partea Fruit.Vegetables. Animals.
interlocutorului
The Body
1.1. Oferirea unei reactii adecvate la salut si la o Numbers 1-12
întrebare/instructiune scurta si simpla rostita clar si foarte
UNIT NUMBERS rar, care este însotita de gesturi de catre interlocutor Count and identify the 3 S 3,4,5
1 AND 2.3. Numirea si numararea unor obiecte din universal numbers 24.09-12.10.2018
imediat
COLOURS 3.2. Recunoasterea semnificatiei globale a unei relatari Number song
simple din carti ilustrate, cu sprijin din partea
profesorului
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în
care elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise

UNIT The body 1.1. Oferirea unei reactii adecvate la salut si la o Parts of the body: 2 S6-7
întrebare/instructiune scurta si
2 simpla rostita clar si foarte rar, care este însotita de gesturi head, ears, eyes, arms, 15-26.10.2018
de catre interlocutor legs...
2.3. Numirea si numararea unor obiecte din universal
imediat Communication game
3.2. Recunoasterea semnificatiei globale a unei relatari Song
simple din carti ilustrate, cu sprijin din partea
profesorului Written activity: draw
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în a monster
care elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
UNIT Meet my family 1.2. Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul Family members 2 S8-9
imediat în mesaje articulate clar şi rar
3 1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea Name and identify
semnificaţiei globale a unor filme şi a unor cântece pentru Communication game 05-16.11.2018
copii în limba modernă respectivă
2.1. Reproducerea unor informaţii/cântece/poezii scurte şi Written activity: draw
simple cu sprijinul profesorului a picture of your
2.3. Numirea şi *numărarea unor obiecte din universul
imediat family
2.5. Participarea la jocuri de comunicare în care
reproduce sau creează rime/ mesaje scurte
Song ”Piggie Family”

1.2. Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul Greetings 2 S10-11


imediat în mesaje articulate clar şi rar
Evaluation 1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea Numbers 19-29.11.2018
semnificaţiei globale a unor filme şi a unor cântece pentru Colours
copii în limba modernă respectivă
2.1. Reproducerea unor informaţii/cântece/poezii scurte şi Family
simple cu sprijinul profesorului Body parts
2.3. Numirea şi *numărarea unor obiecte din universul
imediat
2.5. Participarea la jocuri de comunicare în care
reproduce sau creează rime/ mesaje scurte
UNIT MY NEW 1.2. Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul Blouse, trousers, skirt, 3 S12-14
imediat în mesaje articulate clar şi rar
4 CLOTHES 1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea shirt etc.
semnificaţiei globale a unor filme şi a unor cântece pentru What have you got?” 03.21.12.2018
copii în limba modernă respectivă
2.1. Reproducerea unor informaţii/cântece/poezii scurte şi “I’ve got a red
simple cu sprijinul profesorului
2.3. Numirea şi *numărarea unor obiecte din universul
blouse.”
imediat
2.5. Participarea la jocuri de comunicare în care
reproduce sau creează rime/ mesaje scurte
1.2. Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul
imediat în mesaje articulate clar şi rar
UNIT MY BIG 1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea The house: rooms and 3 S15-17
5 HOUSE semnificaţiei globale a unor filme şi a unor cântece pentru furniture 14.01-01.02.2019
copii în limba modernă respectivă
2.1. Reproducerea unor informaţii/cântece/poezii scurte şi
simple cu sprijinul profesorului
2.3. Numirea şi *numărarea unor obiecte din universul
imediat
2.5. Participarea la jocuri de comunicare în care
reproduce sau creează rime/ mesaje scurte.
SEMESTRUL II (16 SAPTAMANI-16 ORE)

Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi asociate Nr. Sǎpt. Observaţii


crt. învǎţare ore
1.2. Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din Family 4 S1-4
Revision universul imediat în mesaje articulate clar şi rar Characters 11.02-08-03.2019
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea
semnificaţiei globale a unor filme şi a unor cântece
School objects
Evaluation II pentru copii în limba modernă respectivă Classroom objects
2.1. Reproducerea unor informaţii/cântece/poezii Action and commands
scurte şi simple cu sprijinul profesorului
2.2. Oferirea unor informaţii elementare,
punctuale, despre sine (nume, gen, vârstă) cu
sprijin din partea interlocutorului
2.3. Numirea şi *numărarea unor obiecte din
universal imediat
2.5. Participarea la jocuri de comunicare în care
reproduce sau creează rime/ mesaje scurte
14.At the 1.2. Recunoasterea denumirilor unor obiecte din
farm universul imediat în mesaje articulate clar si rar On the farm: duck, 2 S5-6
1.3. Manifestarea curiozitatii fata de sesizarea
semnificatiei globale a unor filme si a unor cântece chicken, pig, goat, 11-22.03.2019
pentru copii în limba moderna respective sheep,cat, dog…
2.5. Participarea la jocuri de comunicare în care “Farmer Billy had a
reproduce sau creeaza rime/ mesaje scurte farm” song
3.3. Recunoasterea semnificatiei unor etichete în Poem
limba moderna din spatiul clasei/scolii
Communication game
15.Toys 1.1. Oferirea unei reactii adecvate la salut si la o Let’s play: doll, car, 2 S7-8
întrebare/instructiune scurta si simpla rostita clar si teddy bear, robot, kite, 25.03-05.04.2019
foarte rar, care este însotita de gesturi de catre
interlocutor
puzzle
2.3. Numirea si numararea unor obiecte din
universal imediat
16.I love 2.3. Numirea si numararea unor obiecte din Fruits: bananas, oranges, 3 S9-11
Fruit universal imediat pears, lemons, apples, 08.05-10.05.2019
2.4. Oferirea de raspunsuri scurte si formularea de
strawberries
întrebari foarte simple în situatii de necesitate
imediata, cu sprijinul profesorului “The fruit basket “poem
Communication game
17.Veggies 1.2. Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din Vegetables: peas, carrots, 3 S12-14
are healthy! universul imediat în mesaje articulate clar şi rar potatoes, tomatoes 13-31.05.2019
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea
Association
semnificaţiei globale a unor filme şi a unor
cântece pentru copii în limba modernă respectivă fruit/vegetables – colours
2.1. Reproducerea unor informaţii/cântece/poezii Communication game
scurte şi simple cu sprijinul profesorului :”What’s your favourite
2.2. Oferirea unor informaţii elementare, fruit?
punctuale, despre sine (nume, gen, vârstă) cu
sprijin din partea interlocutorului
Poem “Veggies are
2.3. Numirea şi *numărarea unor obiecte din healthy”
universul imediat
2.5. Participarea la jocuri de comunicare în care
reproduce sau creează rime/ mesaje scurte.
1.2. Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din Farm animals 1 S15
universul imediat în mesaje articulate clar şi rar Toys 03-07.06.2019
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea
Evaluation Fruits
semnificaţiei globale a unor filme şi a unor
III cântece pentru copii în limba modernă respectivă Vegetables
2.1. Reproducerea unor informaţii/cântece/poezii Body
scurte şi simple cu sprijinul profesorului
2.2. Oferirea unor informaţii elementare,
punctuale, despre sine (nume, gen, vârstă) cu
sprijin din partea interlocutorului
2.3. Numirea şi *numărarea unor obiecte din
universul imediat
2.5. Participarea la jocuri de comunicare în care
reproduce sau creează rime/ mesaje scurte.
1.2. Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din Greetings 1 S16
Final universul imediat în mesaje articulate clar şi rar Numbers 10-14.06.2019
cântece pentru copii în limba modernă respectivă
Evaluation 2.1. Reproducerea unor informaţii/cântece/poezii
Alphabet
scurte şi simple cu sprijinul profesorului Colours
2.2. Oferirea unor informaţii elementare, Characters
punctuale, despre sine (nume, gen, vârstă) cu Actions and commands
sprijin din partea interlocutorului The body. Animals.
2.3. Numirea şi *numărarea unor obiecte din
universuL imediaT
Toys
2.5. Participarea la jocuri de comunicare în care Fruits
reproduce sau creează rime/ mesaje scurte. Vegetables
STR. STEFAN CEL MARE NR 25, ALBA IULIA
TEL 0258835346, FAX 0258832813, E-mail: licsportiv@yahoo.com

Vizat Director:

Vizat responsabil Comisie metodica:

PLANIFICARE ANUALA
Anul scolar 2018-2019 Ore: 1/ săpt.
Aria curriculară: Limbă şi comunicare Nivel: Limba 1
Disciplina: Limba Engleză PROFESOR: Ivancu Alexandra
Clasa: Pregatitoare D Intocmit conform programei aprobate nr. 3418/19.03.2013
Manual: English for kids, aut. Cristina Mircea, ed. Booklet (manual aprobat
prin d. nr. 2138/feb 2014)
Nr. crt. Unitatea de învǎtare Nr. ore Sapt.
SEMESTRUL I (17 saptamani-17 ore)
INITIAL EVALUATION 2 S1-2
UNIT 1 NUMBERS AND COLOURS 3 S3-5
UNIT 2 THE BODY 2 S6-7
UNIT 3 MEET MY FAMILY 2 S8-9
EVALUATION 2 S10-11
UNIT 4 MY NEW CLOTHES 3 S12-14
UNIT 5 MY BIG HOUSE 3 S15-17
SEMESTRUL II (16 saptamani-16 ore)
Revision 4 S1-4
UNIT 6 AT THE FARM 2 S5-6
UNIT 7 TOYS 2 S7-8
UNIT 8 I LOVE FRUIT 3 S9-11
UNIT 9 VEGGIES ARE HEALTHY 3 S12-14
EVALUATION 1 S15
FINAL EVALUATION 1 S16
Profesor: Ivancu Alexandra Eva

S-ar putea să vă placă și