Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect de lectie

Disciplina: Dirigenţie
Tema: “Comportamentul adecvat. Bunele maniere.”
Tipul lecţiei: combinată
Subcompetențele:
O1 - comunicarea în baza subiectului propus;
O2 – distingerea calităţilor unui comportament adecvat în raport cu un comportament inadecvat;
O3 – explicarea rolului bunelor maniere;
O4 – participarea activă în cadrul sarcinilor realizate, manifestînd interes şi exprimare liberă a opiniilor;

Metode şi procedee: conversaţia dirijată, ciorchinele, jocul didactic, “Cutia cu surpriză”, mozaicul, rebusul, studiul de caz, problematizarea, comunicarea, descoperirea.

Mijloace de învăţămînt: cutia, căţeluşul, fişe cu întrebări, planşe, plicuri.

Resurse bibliografice: www.didactic.ro, ghid la dirigenție


Demersul didactic

Etapele lecţiei Activitatea dirigintelui Activitatea elevilor Metode şi Mijloace de


procedee învăţămînt

1
Moment organizatoric:
Evocarea  Stabilirea ordinei şi disciplinei. Pregătesc cele necesare
 Verificarea absenţei. desfăşurării lecţiei.
Salutul: Anunţă prezenţa.
Clopoțelul a sunat, Comunicarea
Noi în clasă am intrat.
Bucuroși și încîntați, Recită poezia.
Veseli și disciplinați.
Note bune să luăm,
Să lucrăm, să ascultăm.
Lecția noastră a pornit
Și vă spunem:” Bine ați venit”

Captarea atenţiei: Descoperirea


Astăzi pentru noi este o zi deosebită, de aceea vă îndemn să fiți activi, să dați Situaţia de
dovadă de cunoștințe vaste. Formează cercul. problemă
Mai întîi vă rog să ieșiți în fața clasei și să formăm un cerc. Îl vom numi „Cercul
prieteniei”.Astăzi a fost poștașul și v-a adus o scrisoare și o cutie. Să citim
scrisoarea:
Ascultă scrisoarea. Conversaţia dirijată Scrisoarea
Dragi elevi!
Se vede că bunul Dumnezeu a vrut să vă unească pe voi toți, cei dornici de a
munci, într-o singură clasă și mă bucur de acest fapt.Am auzit că astăzi aveți o
lecție neobișnuită, deaceea vreau să vă văd inteligenți, binevoitori, harnici și să
dați dovadă de multe cunoștințe. Am pus în plic și niște albinuțe, pentru că vreau
să fiți harnice ca ele. Nu uitați, că înțelepciunea e comoara cea mai de preț a
omului. Vă doresc succese. Cu mult drag,
Zîna Înțelepciunii.
Cutiuţa cu surpriză
*Prezint elevilor cutia şi le propun să o ţină în mînă, ghicind ce se află în ea. Intuiesc surpriza. Cutia
* Prezint surpriza ce se afla în cutie: un căţeluş cu lăbuța pansată. Descoperirea
* Oare ce a pățit cățelușul, că are o lăbuță bandajată ?
* Iată ce a pățit cățelul. Ascultați.
2
( Se citește poezia ”Cățelușul șchiop” de E.Farago în Power Point) Cățelul
3

S-ar putea să vă placă și