Sunteți pe pagina 1din 6

Liceul Sportiv Clinceni,

Prof. Marina-Gabriela Hoarcă

PROIECT DIDACTIC

PROFESOR: Marina Gabriela Hoarca

OBIECTUL: Literatura romana

CLASA: a VIII-a

UNITATEA DE INVATAMANT: Liceul Sportiv cu cls. I-XII, Clinceni

SUBIECTUL LECTIEI: Genul liric – Lacul de Mihai Eminescu, Izvorul noptii de Lucian Blaga,
Emotie de toamna de Nichita Stanescu

TIPUL LECTIEI: de aprofundare a cunostintelor

DATA: 17.10.2010

DURATA LECTIEI: 50 minute

SCOPUL: dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris si de exprimare orala si scrisa

OBIECTIVE OPERATIONALE: la sfarsitul orei elevii vor fi capabili:


1. sa identifice imagini vizuale in cele trei poezii;
2. sa indice cadrul /decorul in care se petrec evenimentele din cele trei poezii;
3. sa cunoasca care este tema celor trei poezii;
4. sa identifice marci ale eului liric ;
5. sa surprinda elemente de limbaj figurat;
6. sa precizeze care este sentimentul predominant al poeziilor;
7. sa gaseasca deosebiri intre cele trei poezii, privind organizarea versurilor.
Liceul Sportiv Clinceni,
Prof. Marina-Gabriela Hoarcă

RESURSE: textele celor trei poezii, cunostinte dobandite anterior de catre elevi, timp – 50 minute

CONDITII PREALABILE: clasa de nivel mediu

STRATEGIA DIDACTICA:
a) Metode si procedee: lectura expresiva, lucrul cu manualul, conversatia euristica;
b) Forme de activitate: frontala, individuala, pe grupe.
c) Mijloace de invatamant: Limba romana, manual pentru clasa a VIII-a, Alexandra Crisan, Sofia Dobra, Florentina Samihaian, editura Humanitas
educational, Bucuresti 2002
Liceul Sportiv Clinceni,
Prof. Marina-Gabriela Hoarcă

MOMENTELE OB. ACTIVITATEA PROFESORULUI STRATEGII DIDACTICE ACTIVITATEA OBS.


LECTIEI OP. ELEVILOR
FORME DE RESURSE RESURSE
ORGANIZARE PROCEDURALE MATERIALE

1. Moment Pregatirea materialelor necesare lectiei Frontala Conversatia Manuale,


organizatoric caiete, pc

2. Verificarea Verifica tema, face aprecieri cu privire Frontala Conversatia Caiete cu


temei de casa la calitatea rezolvarii sarcinilor date. tema data

3. Anuntarea Anunta tema si obiectivele pentru Frontala Noteaza titlul lectiei


subiectului lectia de zi Asculta obiectivele
lectiei si a Noteaza pe tabla titlul propuse
obiectivelor
propuse

4.Dirijarea Propune citirea celor trei poezii: Lacul Frontala Textele Citesc cele trei poezii Elevii au
invatarii de Mihai Eminescu, Izvorul noptii de literare, cele trei
poezii in
Lucian Blaga, Emotie de toamna de fata, pe
Nichita Stanescu. aceeasi foaie
A4
Propune completarea tabelelor din fisa
de lucru.
Dirijeaza rezolvarea “problemei” prin Profesorul
O1 intrebari: Pe grupe Conversatia Fise de Raspund intreabarilor imparte
O2 *ce tema au poeziile acestea? lucru, tabla profesorului, elevilor fise
O3 *ce sentimente se degaja din fiecare? dialogheaza cu de lucru -
O4 *care este cadrul iubirii romantice? acesta, se vezi anexa
Elevii sunt
O5 *ce imagini vizuale se desprind din completeaza reciproc. impartiti in
Liceul Sportiv Clinceni,
Prof. Marina-Gabriela Hoarcă

O6 versurile celor trei poezii? Completeaza tabelele. 2 grupe


O7 *ce marci ale eului liric distingem in
cele trei poezii?
* ce elemente ale limbajului figurativ
sunt folosite?
*ce observati cu privire la organizarea
versurilor celor trei poezii?
*ce alte deosebiri intre cele trei poezii
mai putem gasi?
Supravegheaza activitatile , dand
indicatii acolo unde este cazul.
Apreciaza rezolvarea exercitiilor
propuse.

Popune ca tema pentru acasa Noteaza tema in


exercitiul: caiete
5.Asigurarea Prezentati in cateva randuri imaginea
retentiei si a iubitei asa cum apare ea in cele trei
transferului poezii. Referiti-va la prezenta reala
sau imaginara a acesteia in cadrul
descris, modul de adresare, elemente
de portret fizic si moral, figurile de
stil folosite in descriere etc.
Liceul Sportiv Clinceni,
Prof. Marina-Gabriela Hoarcă

FISA DE LUCRU, CLASA A VIII-a , GENUL LIRIC

ASEMANARI

Lacul de Mihai Eminescu Izvorul noptii de Lucian Blaga Emotie de toamna de Nichita Stanescu

Tema

Sentimente degajate

Cadrul

……………………

Imagini vizuale

Limbaj figurativ
(figuri de stil)

Marcile eului liric


Liceul Sportiv Clinceni,
Prof. Marina-Gabriela Hoarcă

DEOSEBIRI

Lacul de Mihai Eminescu Izvorul noptii de Lucian Blaga Emotie de toamna de Nichita Stanescu
ORGANIZAREA VERSURILOR

MASURA

RIMA

DISPUNEREA
VERSURILOR
IN STROFE

ADRESARE DIRECTA
CATRE IUBITA

TITLUL
(modul cum sunt
construite)